Billingo.hu A Billingo online számlázó blogja. Gyors és élvezetes elektronikus számlázás.
Blog / Tippek / Minden, amit az előleg helyes …
Tippek - 2020.07.14. - 6 p. olvasás

Minden, amit az előleg helyes számlázásáról tudnod kell

Bonácz Zsolt
Bonácz Zsolt Adótanácsadó, adószakértő

A gazdasági életben a vevő gyakran fizet előleget az eladó részére. Ennek számlázása azonban szigorú szabályokhoz kötött. Bonácz Zsolt adószakértő összefoglalta a legfontosabb tudnivalókat a Billingósoknak.

Minden, amit az előleg helyes számlázásáról tudnod kell

Az Áfa tv. előlegnek tekinti azt a vagyoni előnyt, amelyet  

  • a) azt a vevő az eladó részére köteles nyújtani; és
  • b) azt az Áfa tv. szerinti teljesítési időpontot megelőzően teljesíti;
  • c) azt eladó feltétlenül ellenértéknek tekintheti.

Az előleget az Áfa tv. adóztatja.
Az adóztatás időpontja a vagyoni előny realizálása.
Pénzben fizetett előlegnél a realizálás az átvétel, banki jóváírás időpontjában következik be.
Nem pénzbeni vagyoni előny esetében annak megszerzése a realizálás időpontja. 

Helytelen számlázás

A gazdasági életben elterjedt gyakorlat a következő.
Az eladó a vevő részére előlegbekérő számlát állít ki. Ez azzal a céllal teszi, hogy az előleget a vevőtől bekérje.
Azonban ez nem felel meg az Áfa tv. rendelkezéseinek.
Ugyanis az Áfa tv. szerint a teljesítés az előleg realizálásakor következik be.
Az előleg nem számlázható annak realizálását megelőzően. Továbbá áfás előlegnél az áfa fizetésének kötelezettsége is a realizálás időpontjában keletkezik. 

Az áfa felszámítása miatt adófizetési kötelezettsége keletkezik, bár az Áfa tv. szerint teljesítés még nem következett be (Áfa tv. 55. § (2) bekezdés).
Azonban az előleg realizálásakor is adófizetési kötelezettség keletkezik (Áfa tv. 59. § (1) bekezdés). Továbbá a realizált előlegről számlát is kell állítani, ha azt adóalany, vagy adóalanynak nem minősülő jogi személy fizeti. 

Magánszemélytől kapott előleget is számlázni kell, ha

  • a) a magánszemély az előlegről számlát kér; vagy
  • b) a magánszemélytől kapott előleg összege eléri, vagy meghaladja a 900 000 Ft-ot.

A következőkben abból indulunk ki, hogy a kapott előleget számlázni kell.

Helytelen számlázás korrekciója

Abban az esetben, ha az eladó feltárja tévedését, akkor ezt korrigálhatja. Ennek az a módja, hogy az előleg bekéréséről szóló számlát érvényteleníti.
Ha az előleg realizálását követően nem állított ki előlegszámlát, akkor azt utólag köteles kibocsátani. Abban a teljesítés időpontjaként a tényleges realizálás időpontját kell feltüntetni. 

Tegyük fel, hogy az előleg bekéréséről szóló számlában felszámított áfát a vállalkozás fizetendő adóként elszámolta. Ezt az előleg realizálását követően vélhetően még egyszer nem teszi meg. 

Ekkor a következő esetek fordulhatnak elő.

  • a) a fizetendő adót abban a bevallási időszakban számolta el, amely magában foglalja a realizálás időpontját;
  • b) a realizálás időpontja más bevallási időszakra esik, mint amelyben a fizetendő adót elszámolták.

Az a) esetben csupán a téves számlázást kell a leírtak szerint korrigálni. Önellenőrzés benyújtására nincs szükség, mivel a fizetendő adót a realizálás időpontjára kell bevallani.

Példa

A vállalkozás havi áfa bevallás benyújtására kötelezett.
A vevője részére az előleg bekéréséről 2020. május 10-én áfás számlát állított ki. A vevő a számlázott előleget banki utalással fizette meg. Az összeget a vállalkozás bankszámláján 2020. május 20-án jóváírták. A vállalkozás a számlában felszámított áfát 2020. május havi áfa bevallásában elszámolta. 

A példában vázolt esetben az előlegben foglalt áfát 2020. május havi áfa bevallásban kell elszámolni. Ezt a vállalkozás megtette. Emiatt kizárólag a helytelen számlázást kell korrigálnia.
A 2020. május 10-én kiállított számlát köteles érvényteleníteni.
Utólag előlegszámlát kell kiállítania. Ezen teljesítés időpontjaként 2020. május 20-át kell feltüntetnie. 

A b) esetben csupán a téves számlázás korrigálása mellett önellenőrzés benyújtására is szükség van. Ugyanis az előlegben foglalt áfát a realizálás időpontját magában foglaló bevallási időszakban kell bevallani.

Példa

A vállalkozás havi áfa bevallás benyújtására kötelezett.
A vevője részére az előleg bekéréséről 2020. február 28-án áfás számlát állított ki. A vevő a számlázott előleget banki utalással fizette meg. Az összeget a vállalkozás bankszámláján 2020. március 2-án jóváírták. A vállalkozás a számlában felszámított áfát 2020. február havi áfa bevallásában elszámolta. 

A példában vázolt esetben az előlegben foglalt áfát 2020. március havi áfa bevallásban kell elszámolni. Ezt megelőző, vagy követő bevallásban a fizetendő áfa nem számolható el. Emiatt 2020. március hónapra önellenőrzést köteles benyújtani.

A 2020. február 28-án kiállított számla érvénytelenítését követően önellenőrzést nyújthat be 2020. február hónapra. Az önellenőrzésben a bevallott fizetendő adót a tévesen bevallott fizetendő adóval csökkentheti.

Utólag előlegszámlát kell kiállítania. Ezen teljesítés időpontjaként 2020. március 2-át kell feltüntetnie.

Helytelen számlázás veszélye a vevő oldaláról 

Az előleg bekérésének számlázása a vevő szempontjából jár valós kockázattal.
Előfordulhat, hogy a címzett az előleg bekéréséről szóló számlában felszámított áfát levonható adóként veszi figyelembe. 

Ezt azonban nem teheti meg. Az előleg tekintetében az Áfa tv. szerinti teljesítés csak akkor valósul meg, ha azt az eladó realizálta. Ezt megelőzően a vevő adólevonási jogot nem gyakorolhat.

Előfordulhat, hogy a vevő ezt a szabályt figyelmen kívül hagyja. Az áfát az előleg bekéréséről kiállított számla alapján korábbi bevallási időszakban vonja le, mint amelyre a tényleges realizálás időpontja esik. Ez azonban jogsértő.

Példa

A vállalkozás havi áfa bevallás benyújtására kötelezett.
A vállalkozás részére szállítója előleg bekéréséről 2020. február 20-án áfás számlát állított ki. 
A számlában fizetési határidőként 2020. február 28-át tüntetett fel. A vállalkozás az előleget banki utalással fizette meg. Az átutalt összeget a szállító bankszámláján 2020. március 1-én írták jóvá. 

A példában vázolt esetben a vállalkozás legkorábban 2020. március havi áfa bevallásában vonhatja le az előlegben foglalt áfát. Ennek az a tárgyi feltétele, hogy a szállító által a realizált előlegről kiállított számlával rendelkezzen. Továbbá jogosult legyen az előlegszámlában felszámított áfa levonására.

Ha az áfát 2020. február havi áfa bevallásában vonta le, akkor jogsértően járt el. Ezért 2020. február havi áfa bevallásában a bevallott levonható adót csökkentenie kell önellenőrzés útján.

Előleg helyes számlázása

Az előleg bekéréséről lehetőség szerint a vállalkozás ne állítson ki számlát.
Vélhetően vevőjével előzetesen megállapodott abban, hogy a vevő előleget köteles fizetni. 
E kötelezettségének teljesítésére a vevőt más módon is lehet figyelmeztetni. Például egy e-mailben, vagy postai levélben.
Ha ezt a vállalkozás mindenképpen számlával kívánja megtenni, akkor ne állítson ki áfás számlát. 

Amikor realizálja az előleget, akkor állítson ki előlegszámlát. Ezen a realizálás időpontját tüntesse fel teljesítési időpontként. Továbbá a kapott előleghez kapcsolódó – általa teljesítendő – gazdasági eseményt is nevezze meg.
A korábban kiállított számlát érvénytelenítse. 

Címkék

Blog cikk értesítő

Blog cikk értesítő

Iratkozz fel, ha szeretnél tudni a számlázással kapcsolatos legfrissebb hírekről és érdekelnek az akciók.

Back to Top
online számlázás Tudástár vállalkozás fejlesztés NAV Törvény KATA hasznos tippek új funkció e-számla adózás webáruház online számlaadat szolgáltatás kata 2020 nav-bekötés könyvelés kéziszámla adatszolgáltatás katás vállalkozás kata adózás marketing bejelentési kötelezettség számlasablon koronavírus biztonság felhő digitális archiválás e-kereskedelem adatszolgáltatási kötelezettség online számlázó nav online számla számlatömb online számla és billingo összekötés tévhitek kata adatszolgáltatás nav online számla regisztráció online adatszolgáltatási kötelezettség ügyfélszolgálat áfa e-számlázás katás számlázás pénztárgép billingo NAV bekötés számlázó program váltás katás vállalkozás bejelentése online számla regisztráció kata szüneteltetése nav adatszolgáltatás startup fintech számla adó katás vállalkozás adatszolgáltatása egyéni vállalkozás kata megszűnése kata megszüntetése kata vállalkozás megszűnése szakértői cikk online számla koronvírus nav online számla összekötés fenntarthatóság Billingo előfizetés Ingyenes Billingo társadalmi felelősségvállalás támogatás Bonácz Zsolt Webshippy webáruház logisztika integráció előlegszámla előlegszámla készítése GDPR kata bejelentés kata keret könyveléstámogatás egyéni vállalkozás indítása API könyvelői fiók egyéni vállalkozás szüneteltetése 2020 könyvelői összekötés koronajárvány nav online adatszolgáltatás Díjbekérő Proforma e-számlák díjak elismerés adatvédelmi tájékoztató adatvédelem egyéni vállalkozás szüneteltetése számlázó program választás PSD2 nyílt bankolás számlainformációs szolgáltatás számlaadatok jogszabályváltozás banki összekötés összekötés