Mezőgazdasági pályázatok: a legfontosabb tudnivalók

Vállalkozásfejlesztés 2021.10.22. - 10 p. olvasás

Összegyűjtöttük a mezőgazdasági pályázatokkal kapcsolatos hasznos információkat. Megismerheted a beruházási formákat, a támogatható tevékenységeket. Megtudhatod, hogy milyen pályázati lehetőségeid vannak egyéni vállalkozóként, őstermelőként, csoportként, szervezetként vagy épp fiatal gazdaként. Ezen kívül 8 aktuális agrár pályázatról is olvashatsz.

mezőgazdasági pályázatok

A pályázatok nagyon fontos eszközei a vállalkozásoknak, hiszen számtalan olyan fejlesztés előtt nyitják meg a lehetőséget, amelyeket önerőből nem lennének képesek megvalósítani. A mezőgazdasági pályázatok fókuszában elsősorban az állattenyésztési ágazat megújítása, valamint a kertészeti és növénytermesztési ágazatok fejlesztése áll.
Cikkünkből megismerheted a mezőgazdasági pályázatokkal kapcsolatos fontos tudnivalókat, amelyek a pályázati rendszer formálódásával változhatnak.

A mezőgazdasági pályázatok célja és jelentősége

A mezőgazdasági támogatások célja amellett, hogy a gazdálkodók jelentős pénzösszegekhez juthatnak, hogy a cégek hozzájárulhatnak a hazai mezőgazdaság fejlődéséhez, fejlesztéséhez, modernizációjához, hatékonyabbá tételéhez.
Az agrár pályázatok feladata elsősorban a mezőgazdaságban dolgozók versenyképességének javítása és a helyi gazdaságok erősítése. Kiemelt jelentőségű továbbá a fiatal mezőgazdasági termelők gazdaságainak fejlesztése, valamint a vidéki munkahelyek megőrzése és új munkahelyek teremtése. A vidékfejlesztési pályázatok fő fókusza, a területi különbségek csökkentése, ezen belül is az elmaradottabb térségek felzárkóztatása.

A pályázati felhívások elsősorban az alábbi mezőgazdasági területekre fókuszálnak:
 • állattenyésztési ágazat (pl. háztáji állattartás támogatása)
 • kertészeti ágazat
 • szántóföldi növénytermesztés

Egyéni és kollektív beruházás: így igényelhetsz mezőgazdasági támogatást

A sikeres pályázatokhoz más és más feltételeknek kell megfelelni, ha egyéni vagy kollektív beruházásról beszélünk.

Egyéni beruházás kritériumai

Egyéni támogatást mezőgazdasági termelők igényelhetnek, akik legalább 6000 STÉ üzemmérettel rendelkeztek az elmúlt lezárt teljes üzleti évben, vagy amennyiben erre vonatkozóan nincsenek megfelelő adatok, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben. Fiatal gazdák esetében csak lezárt üzleti évet kérnek.

A pályázat során fontos továbbá, hogy a kérelem benyújtását megelőző évben az árbevétel legalább 50%-a mezőgazdasági termelésből vagy kertészeti tevékenységből származzon.

Egyéni beruházásokra nem csak egyéni vállalkozók pályázhatnak, hanem elérhetők tenderek őstermelők családi gazdasága, családi mezőgazdasági társaságok, valamint szociális szövetkezetek számára is.

Kollektív beruházás feltételei

Abban az esetben minősül kollektívnak egy projekt, ha termelői csoport, termelői szervezet, valamint mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezet vagy szociális szövetkezet valósítja meg. Ilyen esetekben kritérium, hogy a beruházásban résztvevő tagok összeszámolt árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származzon.

A tagok legalább 50%-ának rendelkeznie kell minimum 6000 STÉ-vel, amelyből 50% kertészeti tevékenységből származik.

A kérelem elutasításának okai

Minden egyes pályázati felhívás tartalmazza a kötelezően elvárt kritériumokat. A kérelmeket abban az esetben utasítják el, ha a pályázó nem felel meg ezen feltételeknek. Továbbá felsorolja azokat a kizáró okokat és a támogatásban nem részesíthetők körét, amelyet mindig érdemes alaposan átnézni a tender benyújtása előtt, ez pályázatonként különböző.

A mezőgazdasági pályázatok három leggyakoribb formája

A mezőgazdasági tenderek között többféle támogatási formát is megtalálunk, de legtöbbször az előfinanszírozással, utófinanszírozással és a hitellel találkozunk.

Előfinanszírozás

Az előfinanszírozás azt jelenti, hogy a támogatás elnyerését követően folyósítják a megpályázott összeget a fejlesztések megvalósítására. Erre jó példa a Fiatal gazda pályázat.

Utófinanszírozás

Az utófinanszírozás esetén fordított a helyzet, azaz a pályázó megvalósítja a fejlesztést és a benyújtott elszámolás alapján folyósítják a támogatást.

Hitel

Bizonyos felhívások esetén a támogatási forma egy hitel. Vannak olyan esetek, amikor a pályázatban foglalt vállalások szerint ez a hitel vissza nem térítendő vagy részben visszatérítendő támogatássá alakul. A legtipikusabb példa erre például a létszámbővítés, vagy a létszám megtartása.

A lehetőségek tárháza, avagy a jelenleg támogatható tevékenységek listája

A mezőgazdaság területén nagyon sokszínű azon tevékenységek listája, melyre anyagi támogatás igényelhető. Többek között az alábbi területeken érdemes böngészni a pályázatokat:

 • állattartótelepi épületek, létesítménye kialakítása és bővítése
 • az állategészségügyhöz, takarmányozáshoz, betakarításhoz, állattartáshoz szükséges eszközbeszerzés és korszerűsítése
 • eszközbeszerzés takarmánykezeléshez és technológiai fejlesztéshez
 • precíziós munkavégzésre alkalmas gépek beszerzése
 • traktor pályázat, önjáró permetezőgép, szemestermény-betakarításra alkalmas kombájn beszerzése
 • adatgyűjtéshez, adattároláshoz és elemzéshez, valamint a digitális átállásához, technológiai fejlesztésekhez kapcsolódó eszközbeszerzés (laptop/asztali számítógép, tablet, drón stb.)
 • energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek
 • megújuló/fenntartható energetikai fejlesztések
 • képzések
 • a telepen belül megvalósítandó infrastruktúra-fejlesztés és/vagy eszközbeszerzés (üzemen belüli anyagmozgatás, anyagtovábbítás, raktározás,csomagáshoz szükséges gép- és eszközbeszerzés, telepi infrastruktúra megvalósítása)
 • gépek, berendezések beszerzéséhez kapcsolódó általános költségek (mérnökök díjai, hatósági eljárási díjak, tanácsadói, projekt-előkészítési és projektmenedzsment költségek)
 • kertészeti géptámogatás

Ismerd meg a 8 elérhető mezőgazdasági pályázatot

Fontos tudnod, hogy a mezőgazdasági pályázatokon belül is eltérőek a támogatás elnyeréséhez szükséges kritériumok és a tenderek beküldési határideje külön-külön változik, ezekre mindig figyelj oda.

Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés – VP4-10.1.1-21

A támogatás fő célja, a vidéki területek fenntartható fejlődésének támogatása. Ezen túl a környezet állapotának megőrzése és javítása, a mezőgazdasági eredetű környezeti terhelés csökkentése, környezetvédelmi szolgáltatások biztosítása és a természeti erőforrások fenntartható használatán alapuló mezőgazdasági gyakorlat erősítése.

Mezőgazdaság digitális átállásához kapcsolódó precíziós fejlesztések támogatása – VP2-4.1.8-21

A pályázat elsősorban a szántóföldi növénytermesztés, illetve a kertészeti ágazatok versenyképességének, a hozzáadott érték termelésének fokozását kívánja elősegíteni. Emellett az új digitális szántóföldi és kertészeti technológiák és precíziós termesztési módok elterjesztésének támogatását célozza és a precíziós gazdálkodáshoz kapcsolódó szolgáltatások igénybevételét ösztönzi.

Tanyafejlesztési pályázat – VP6-7.2.1.4-17

Ez a népszerű pályázat a vidéki településeken élők életkörülményeinek javítását, a fenntarthatóság növelését segíti olyan kisléptékű infrastruktúra fejlesztések támogatásával, amelyek hozzájárulnak az energiahatékonyság növeléséhez, a helyi gazdaság fejlesztéséhez, a szennyvízkezeléshez és a tanyasi térségek alapvető infrastruktúrájának bővítésével.

Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése – VP2-6.3.1-20

A pályázat legjobban a Fiatal gazda pályázathoz hasonlítható, azzal a különbséggel, hogy itt kisebb az igényelhető támogatás, és sokkal kevesebb a kötelező vállalások száma is. Az egyéni vállalkozói és őstermelő támogatás 5 millió Ft vissza nem térítendő támogatást ígér, amit szinte egyedüli támogatásként szabadon használható fel. Kiváló finanszírozási forma kezdő őstermelők támogatására is.

Állattartó telepek fejlesztésének támogatása (VP2-4.1.1.9-21)

A támogatás alapvető célja az állattartó gazdaságok versenyképességének javítása, és a hozzáadott érték termelésének fokozása új, innovatív és környezetbarát technológiák elterjesztésének támogatása révén. A pályázat keretében lehetőség van új állattartó telepek létrehozására is.

Kertészeti üzemek megújításának támogatása – VP2-4.1.3.5-21

Ez a felhívás a kertészeti ágazatok versenyképességének, hozzáadott érték termelésének fokozására született, valamint az építéssel nem járó kertészeti eszközök beszerzésének a támogatására. Emellett segíti a fiatal mezőgazdasági termelők gazdaságainak megerősítését, fejlesztését, a vidéki térségben meglévő munkahelyek megőrzését, illetve új munkahelyek létesítését.

Terménytárolók, szárítók és tisztítók fejlesztésének támogatása – VP2-4.1.7-21

A pályázat támogatást biztosít a megtermelt szántóföldi és egyéb termények tárolási, szárítási és tisztítási kapacitásainak fejlesztéséhez, új üzemek létesítéséhez, a meglévő üzemek korszerűsítéséhez.

Élelmiszeripari üzemek komplex fejlesztése – VP3-4.2.1-4.2.2.-1-21 és VP3-4.2.1-4.2.2-2-21

Kiváló pályázati lehetőség a mezőgazdasági termékek értéknövelésére és a piacra jutást elősegítő, a technológiai fejlesztést, továbbá a környezeti erőforrás-hatékonyságot célzó komplex beruházások támogatására az élelmiszer-feldolgozás vállalati hatékonyságának növelése érdekében.

A jövő útján: a fiatal mezőgazdasági termelők is számíthatnak támogatásra 

Jelenleg még nem aktív, de hamarosan elérhetővé válik a Fiatal gazda pályázat 2022-2023, ahol a 41 év alatti gazdák 14 millió Ft szabadon felhasználható vissza nem térítendő támogatás igényelhetnek.

Az egyik legnépszerűbb pályázat a fiatal mezőgazdasági termelők gazdaságalapítását támogatása, valamint célja, hogy segítse a birtokstruktúra átalakításának előmozdítását, a mezőgazdasági munkaerő korstruktúrájának javítását, a vidék népességmegtartó képességének növelését és a mezőgazdasági tevékenység hosszútávú megtartását.

Jelenleg a gazdálkodással foglalkozók 31%-a 65 év feletti és a 34 év alattiaknak mindössze 6.1%-as dolgozik a mezőgazdaságban. Tovább ront a helyzeten, hogy a szakismerettel rendelkezők aránya a 35 évnél fiatalabbak körében az uniós átlagnak csak a fele.

A mezőgazdaságban a fiatalabb generáció mezőgazdaság digitalizációjának köszönhetően várhatóan komoly eredményeket fog elérni a következő években.

A Fiatal gazda pályázat legfőbb előnye, hogy egyike a kevés előfinanszírozott pályázatnak, szabad felhasználású, így a támogatást például állatállomány vagy tanya vételére is fel lehet használni.

Az agrárkamarai tagság segíthet

Az agrárkamarai tagság is fontos szerepet termelői termelői támogatások elnyerésében. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) feladata a hazai agrár- és élelmiszerszektor erősítése, érdekeinek érvényesítése, a magyar élelmiszerek versenyképességének támogatása, továbbá a szaktanácsadás, ezen kívül gyors, pontos és megbízható információk eljuttatása a gazdálkodókhoz. A mezőgazdasági híreken túl a NAK számos pályázati felhívással segíti a vállalkozásokat. Megalakulása óta az egyik legfontosabb célkitűzése, hogy lehetőségeket biztosítson azoknak, akik a hazai értékteremtő munkában és az ehhez kapcsolódó közteherviselésben is tevőleges szerepet játszanak. Ezért megad minden lehetőséget és segítséget az így működő vállalkozások számára.

Téged is érdekelnek a legfrissebb támogatási lehetőségek? Kövesd az aktuális pályázatokat a Billingóval! >>

Hasonló cikkek a kategóriában

b2w konferencia

Gyere kedvezménnyel az év legnagyobb B2W rendezvényére!

Vállalkozásfejlesztés 2023.10.11. - 3 p. olvasás

Ha a vásárlói közösségnek lenne neme, nő lenne - ez az egyik szlogenje a B2W fesztiválnak, amelyet idén ötödik alkalommal rendeznek meg. Hidd el, te is olyan vá...

Átalányadózónak könyvelő

Átalányadózol? Tiszteld meg a vállalkozásod egy könyvelővel!

Vállalkozásfejlesztés 2023.09.13. - 6 p. olvasás

A könyvelő letisztázza egy vállalkozás adminisztrációját, pénzt takarít meg a cégeknek, összességében segíti a helyes stratégia kialakítását. Nincs ez másként á...

Üzleti terv minta

Üzleti terv minta - Beavatunk az üzleti terv írás rejtelmeibe!

Vállalkozásfejlesztés 2023.08.25. - 13 p. olvasás

Milliókkal többet hozhat a konyhára, ha van egy jó üzleti terved. Több pályázati pénz befolyásával, magasabb befektetői bizalom járhat, ha a céged fundamentuma ...

banki spórolás

Így spórol neked időt a bankod - és a Billingo

Vállalkozásfejlesztés 2023.08.23. - 7 p. olvasás

Az idő egy vállalkozónak a legnagyobb kincse. Így aztán amennyi időt csak lehet, érdemes megspórolni a pénzügyekben is. De hogyan lehet ezt aprópénzre váltani, ...

bankautomatizálás

Így automatizáld a bankolásod

Vállalkozásfejlesztés 2023.08.17. - 8 p. olvasás

Egy vállalkozónak mi sem lehet kérdés annál jobban, hogy hogyan tudja hatékonyabbá tenni a vállalkozását. Hatékonyság, azaz kevesebb költség, több bevétel. Ezek...

nyári üzleti tervezés

5 tipp a hatékony üzleti tervezéshez

Vállalkozásfejlesztés 2023.08.16. - 5 p. olvasás

Még tart a nyár, fordítsd vállalkozásod előnyére a lendületet, hogy egész évben pezsgő legyen a céges légkör és a gazdasági helyzeted. Értékelj, tervezz, strukt...

Back to Top