Billingo.hu A Billingo online számlázó blogja. Gyors és élvezetes elektronikus számlázás.
Blog / Tippek / Milyen számla esetén kötelező …
Tippek - 2020.07.29. - 5 p. olvasás

Milyen számla esetén kötelező az adatszolgáltatás és mit NEM kell beküldeni a NAV-nak?

Bonácz Zsolt
Bonácz Zsolt Adótanácsadó, adószakértő
Figyelem

Ez a cikk több mint 1 éve frissült utoljára. Előfordulhat, hogy a tartalma már elavult.

A NAV adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése a jogszabály változását követően sem minden számlára vonatkozik. Bonácz Zsolt adószakértő összegyűjtötte a kivételeket a Billingo felhasználói számára.

Milyen számlákat kell beküldeni a NAV-nak?

Az adatszolgáltatási kötelezettség 2020. július 1-jétől minden egyes, más belföldi adóalany részére, belföldön teljesített ügyletről kiállított számlára vonatkozik.

A teljesítés helyét az Áfa tv. vonatkozó rendelkezései (II. fejezet 25-49. §) szerint kell meghatározni. Tehát akkor beszélhetünk belföldön teljesített ügyletről, ha az Áfa tv. említett rendelkezései alapján a teljesítés helye Magyarország területére esik.

Belföldi adóalanyok közti számlázás belföldi teljesítés esetén

Ennél fogva, ha az Áfa tv. szerint a teljesítés helye nem Magyarország területére esik, akkor nincs adatszolgáltatási kötelezettség. Még abban az esetben is, ha egy belföldi adóalany egy másik belföldi adóalanynak számlázott.

Adóalany (Áfa tv. 5. §) olyan személy, aki (amely) az Áfa tv. alapján gazdasági tevékenységet folytat. A gazdasági tevékenység tartalmát az Áfa tv. 6-7. §-ai határozzák meg. Belföldi adóalany az a személy, aki (amely) gazdasági tevékenységet Magyarország területén folytatja. Emiatt a NAV-nál be kell jelentkeznie és adószámot kell kérnie. Ha ezt megteszi, akkor a NAV nyilvántartásba veszi, így adószámot is kap. 

Belföldi és külföldi adóalanyok közti számlázás esetén

Tehát nincs adatszolgáltatási kötelezettség 2020. december 31-ig akkor sem, ha a vevő külföldi - Magyarországon gazdasági tevékenységet nem folytató, így NAV által kiadott adószámmal nem rendelkező - vállalkozás, függetlenül attól, hogy a teljesítés helye az Áfa tv. szerint Magyarország területére esik.

Azonban külföldi vállalkozás is folytathat Magyarországon gazdasági tevékenységet, így rendelkezhet a NAV által kiadott, érvényes adószámmal.

Ha belföldi adóalany a számlán a külföldi vállalkozás belföldi (NAV által kiadott) adószámára számláz, akkor úgyszintén van adatszolgáltatási kötelezettség.

Kata, KIVA, alanyi adómentesség

Alanyi adómentes státusú vállalkozás is áfa alanya. A katás, kivás vállalkozás ugyancsak áfa alanya, akár alanyi adómentességet választott, akár nem.

Ennél fogva, ha egy alanyi adómentes katás egyéni vállalkozó számlát állít ki egy másik alanyi adómentes katás vállalkozásnak, akkor 2020. július 1-jétől online adatszolgáltatási kötelezettsége keletkezik.

Az online adatszolgáltatásra vonatkozó szabályokat az Áfa tv. 10. sz. melléklete foglalja magában.

Az Áfa tv. 10. sz mellékletében leírt szabályok alapján lényegtelen, hogy a számla nem tartalmaz áfát, vagy a felszámított áfa milyen összeget tesz ki.

Számla helyett számviteli bizonylat is kiállítható

Bizonyos áfamentes ügyleteknél a számla helyett kiállítható számviteli bizonylat. A számviteli bizonylat nem számla, így arra az online adatszolgáltatás nem vonatkozik. A NAV álláspontja szerint számviteli bizonylatnak kell tekinteni ezen ügyletekről kiállított számlát is, így nincs online adatszolgáltatási kötelezettség.

Közérdekű vagy speciális jellegére tekintettel adómentes ügyletek, ingatlan bérbeadás

Az ún. közérdekű vagy speciális jellegére tekintettel adómentes ügyleteket az Áfa tv. 85. § és 86. §-a sorolja fel.

2020. július 1-jétől ezen a jogcímen adómentes ügyletek közül némelyeknél számla helyett kiállítható számviteli bizonylat. Ha az ügylet teljesítője él ezzel a lehetőséggel, akkor számla helyett számviteli bizonylatot állíthat ki.

A NAV álláspontja szerint akkor sincs adatszolgáltatási kötelezettsége, ha ezen ügyleteknél a teljesítő számviteli bizonylatként számlát állít. Ez megteheti számlázóprogrammal is. A NAV megítélése szerint a számviteli bizonylat kiállítható „Számla” megnevezéssel, mivel a számla fogalmát nem kizárólag az Áfa tv. alkalmazza. 

Azonban a "Számla" megnevezéssel kiállított számviteli bizonylat a normál számlától elkülönített sorszám-tartományból (azaz külön számlatömbből) kell kiállítani, mivel a számviteli bizonylatok nem keveredhetnek a normál számlákkal. Ezen túl a számlán kiállított számviteli bizonylatra a számlázási szabályok nem vonatkoznak.

A NAV álláspontja szerint az előzőek szerint kiállított számla mint számviteli bizonylat tekintetében nincs adatszolgáltatási kötelezettség. Ennek következtében a számlán nem kell feltüntetni a vevő adószámát. Viszont ennek feltüntetése esetén sem kell a számlát NAV-hoz beküldeni.

Az előző "szabályok" vonatkoznak többek között az adómentes ingatlan bérbeadásra is.

Amennyiben a felhasználó a számlát számviteli bizonylatként állítja ki külön sorszám-tartományban akkor nincs adatszolgáltatási kötelezettség.

Vannak olyan közérdekű és speciális jellegére tekintettel adómentes ügyletek, amelyek esetében számviteli bizonylat kiállításával nem lehet mentesülni a számlázási kötelezettség alól. Ennek következtében az online adatszolgáltatási kötelezettség is fennáll, ha a vevő belföldi adóalany.

Ezek a következők:

  • • az egyéb oktatás, amit az Áfa tv. 85. § (2) bekezdése határoz meg, és ami a 85. § (1) bekezdés i) vagy j) pontja alapján adómentes (például engedéllyel rendelkező vagy jogszabály alapján végzett felnőttképzés),
  • • nem közszolgáltatóként végzett egészségügyi szolgáltatás, ami az Áfa tv. 85. § (1) bekezdés c) pontja alapján adómentes,
  • • a fogorvos, fogtechnikus által végzett, az Áfa tv. 85. § (1) bekezdés e) pontja alapján adómentes ügylet,
  • • az együttműködő közösség Áfa tv. 85. § (1) bekezdés p) pontja szerinti, adómentes szolgáltatása,
  • • az ingatlanértékesítés, ami az Áfa tv. 86. § (1) bekezdés j)-k) pontjai alapján adómentes (az ún. régi ingatlan értékesítése és az építési teleknek nem
  • minősülő beépítetlen terület értékesítése, ha az értékesítő nem választott adókötelezettséget).

Mi a teendő akkor, ha a számla nem vagy késve kerül beküldésre?

Ha a vállalkozás a Billingo online számlázó programmal számláz, akkor a kiállított számlát azonnal be kell küldeni a NAV-hoz, ha a számlára vonatkozik az adatszolgáltatási kötelezettség. Amennyiben erre valamilyen okból nem került sor, akkor a lehető leghamarabb pótolni kell a beküldést.

Kézi számla esetén annak adatait a NAV Online Számla felületen kell rögzíteni a megadott határidőn belül (fő szabály szerint a kiállítást követő 4 napon belül), ha a számlára vonatkozik az adatszolgáltatási kötelezettség. Amennyiben ez valamilyen okból elmaradt, akkor a lehető leghamarabb pótolni kell az adatszolgáltatást.

Címkék

Blog cikk értesítő

Blog cikk értesítő

Iratkozz fel, ha szeretnél tudni a számlázással kapcsolatos legfrissebb hírekről és érdekelnek az akciók.

Back to Top