Pénzforgalmi elszámolás


Mit jelent a pénzforgalmi elszámolás?

A pénzforgalmi elszámolás alapján egy kiállított számla után akkor keletkezik áfa fizetési kötelezettség, amikor a számla – adót is tartalmazó – ellenértékét a vevő ténylegesen kifizette. Részkifizetés esetén az áfa fizetés is arányosan történik.

Mivel a pénzforgalmi elszámolás választása nem jelenik meg az adószámban, a ”pénzforgalmi elszámolás” kifejezést az eladónak kötelező szerepeltetni a számlán. Amennyiben enélkül állítja ki a bizonylatot, az áfát nem tudja visszaigényelni.

Milyen feltételekkel választható a pénzforgalmi elszámolás?

Pénzforgalmi elszámolást olyan áfa adóalany választhat, aki együttesen megfelel az alábbi feltételeknek.

  • A vonatkozó törvény értelmében KKV-nak minősül
  • A vállalkozás árbevétele az előző, lezárt üzleti évben nem haladta meg a nettó 125.000.000 forintot (év közben alakult vállalkozás esetén ez időarányosan számítandó)
  • A vállalkozás árbevétele várhatóan a pénzforgalmi adózás választásának évében sem fogja meghaladni a nettó 125.000.000 forintot
  • Nem áll felszámolás vagy csődeljárás alatt

A pénzforgalmi elszámolás előnyei 

  • csak akkor keletkezik áfa fizetési kötelezettség, ha a számlát a vevő ténylegesen kifizette
  • javítja a vállalkozása pénzügyi helyzetét, likviditását

Mikor szűnik meg a pénzforgalmi elszámolású áfa alkalmazásának lehetősége? 

  • Amennyiben a vállalkozás a következő évben nem a pénzforgalmi szemlélet szerint szeretné elszámolni az áfát.
  • Ha a vállalkozás árbevétele átlépi a pénzforgalmi elszámolás választására jogosító értékhatárt. Ekkor az értékhatár átlépését követő nappal szűnik meg a pénzforgalmi elszámolás és a megszűnés évét követő 2. év végéig nem választható újra.
  • A naptári év utolsó napjával, ha az adóalany az adott naptári évet követő naptári év első napján nem minősül kisvállalkozásnak.
  • Ha a vállalkozás ellen csőd-, felszámolási, végelszámolási vagy kényszertörlési eljárás indul, az eljárás jogerőssé válását megelőző nappal.


Back to Top