A cégbírósággal kapcsolatos legfontosabb tudnivalók

Adózás, NAV 2022.02.04. - 10 p. olvasás

A cégalapítás illetve a vállalatvezetés során több olyan eset is előfordulhat, ahol a cégbírósághoz kerülnek ügyeink: legyen szó akár egyszerű változásbejelentésről vagy törvényességi felügyeleti eljárásról. Írásunkban összegyűjtöttük, hogy mit érdemes tudni a cégbíróság működéséről, illetve a különböző ügyekről, folyamatokról.

Cégbíróság

Mi az a cégbíróság és milyen feladatokat lát el?

A cégbíróság a gazdasági társaságok alaki törvényességét vizsgálja, melyet két típusra bontanak:

 • statikus állapot - azelőtt, hogy cégjegyzékbe vennének egy céget, átnézik a társasági szerződést, valamint minden a szervezettel, működéssel kapcsolatos meghatározó okiratot.
 • dinamikus állapot: ez a vizsgálat már a cég működése esetén zajlik, ilyenkor áttekintik a társaság határozatait, ellenőrzik a jogszabályoknak történő megfelelést.

A cégbíróság ugyanakkor nem végez semmilyen tartalmi ellenőrzést.

A cégbíróság feladatai közé tartozik továbbá:

 • a cégbejegyzési (változásbejegyzési) adat bejegyzése a cégjegyzékbe, valamint törlése
 • a cégnyilvántartásból törölt társaság volt vezető tisztségviselőjével és cégvezetőjével kapcsolatos adatok bejegyzése és törlése
 • a cégjegyzék adatairól, cégiratokról történő tájékoztatás
 • a törvényességi felügyeleti eljárás
 • a kisebbségi jogok gyakorlását biztosító kérelmek elbírálása
 • a közhasznúvá minősítés
 • a bűnügyi nyilvántartás figyelése

Milyen szankciókra lehet számítani a cégbíróságtól?

Amennyiben a cégbíróság bármilyen szabálytalanságot talál, az alábbi szankciókat szokta alkalmazni:

 • írásos figyelmeztetés,
 • pénzbírság,
 • meghatározott időre felfüggeszti a cég törvénysértő határozatát,
 • megsemmisíti a cég törvénysértő határozatát és új határozat hozatalára való kötelezi a társaságot
 • összehívja az adott társaság vezetőségét,
 • felfüggeszti a szabálysértő vállalat tevékenységét,
 • a cég működését megszünteti azonnali törléssel, vagy végelszámolási, felszámolási eljárással.

Mit kell tudni a cégbíróság visszajelzéséről? 

A cégbíróság kizárólag informatikai szempontból szabályszerű kérelmek esetén állít ki tanúsítványt vagy elektronikus igazolást. A Céginformációs Szolgálattól beérkező szabályszerű kérelmek ügyintézési határideje, a megérkezést követő első munkanapon kezdődik.

A cégbíróság a társaság jogi képviselőjének elektronikus úton juttatja el a cégbírósági bejegyzési (változásbejegyzési) végzést, akinek a minősített elektronikus aláírással és időbélyegzővel ellátott visszaigazolásában megjelölt időpontban kell azt kézbesítettnek tekintetni.

Abban az esetben, ha a cégbíróság 7 munkanapon belül nem kapja meg ezt a visszaigazolást, a végzést írásos formában, papír alapon is kiküldik.

A törvényességi felügyeleti eljárás menete

A törvényességi felügyeleti eljárás célja, hogy a bíróság kikényszerítse a szervezet törvényes működését.

A cégbíróság törvényességi felügyeleti eljárását az arra okot adó körülményről való tudomásszerzéstől számított 30 napon belül, illetve az eljárásra okot adó körülmény bekövetkezésétől számított egyéves jogvesztő határidőn belül lehet kérni. Amennyiben a társaság a jogszabálysértő helyzetet vagy állapotot nem szünteti meg, az eljárás megindítása mindaddig kérhető, amíg ez a helyzet vagy állapot fennáll és a törvényességi felügyeleti eljárást addig kell folytatni, amíg a törvényes állapot, illetve a cég törvényes működése helyre nem áll.

Az eljárás illeték, valamint közzétételi költségtérítés megfizetése nélkül kezdeményezhető.

Milyen esetekben válik indokolttá ez az eljárási forma?

Törvényességi felügyeleti eljárást az alábbi esetekben szoktak indítani:

 • a létesítő okirat vagy annak módosítása, vagy a nyilvántartásba bejegyzett adat a bejegyzést megelőzően már fennálló ok miatt törvénysértő,
 • a nyilvántartásba bejegyzett adat a bejegyzést követően keletkezett ok miatt törvénysértő,
 • a létesítő okirat vagy annak módosítása, illetve a nyilvántartás nem tartalmazza azt, amit a szervezetre vonatkozó jogszabályok kötelezően előírnak,
 • a szervezet a működése során nem tartja be a szervezetére és működésére vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket, illetve a létesítő okiratában foglaltakat,
 • törvény a törvényességi felügyeleti eljárás lefolytatását kötelezővé teszi.

Abban az esetben, ha az igény polgári perben, illetve közigazgatási eljárásban érvényesíthető, akkor nem indul törvényességi felügyeleti eljárás.

Mi a különbség aközött, hogy hivatalból vagy kérelemre indul az eljárás?

A törvényességi felügyelet nem vonatkozik a cég gazdálkodásának és döntéseinek gazdasági-célszerűségi szempontjainak vizsgálatára.

A cégbíróság ilyenkor hivatalból vagy kérelemre jár el. Saját maga azokban az esetekben indít eljárást, amikor a vizsgálat okáról maga szerez tudomást, vagy azt más bíróság kezdeményezi.

Történhet a cég cégjegyzékében bejegyzett személy kérelmére is a vizsgálat, ha tudja igazolni, hogy a cég vezető tisztségviselőjétől írásban kérte a céggel fennálló jogviszonya megszűnésének a cégbírósághoz történő bejelentését, ennek azonban nem tett eleget 60 belül. A felhívás elküldését igazoló iratot a kérelemhez kell csatolni.

Mi az eljárás menete?

1. Űrlap kitöltése

A törvényességi felügyeleti eljárás lefolytatásához a kérelmet elektronikus úton lehet beadni. Az ehhez szükséges űrlap itt érhető el.

2. Illetékfizetés

Ehhez először le kell kérni az illeték utalványmintát, melynek során a rendszer automatikusan létrehozza a kérelmet. Ezt követően az illetéket az utalványminta adatai szerint banki átutalással lehet kifizetni.

A közleményben pontosan fel kell tüntetni a 16 jegyű ügyazonosítót.

A Magyar Államkincstár a befizetés megérkezése után 1 munkanapon belül fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott elektronikus igazolást küld e-mailben a befizetésről.

Előfordulhat olyan eset, hogy a cégbíróság illeték kiegészítést kér, ebben az esetben az

Illeték kiegészítés utalványminta segítségével lehet elvégezni a banki utalást.

A MÁK által kiadott elektronikus igazolást kell mellékelni a kérelemhez. Minden esetben a teljes es3 kiterjesztésű e-aktát kell csatolni, hogy ne vesszen el az elektronikus aláírás.

3. Elektronikus aláírás

Abban az esetben, ha jogi képviselő által kerül benyújtásra a kérelem, akkor minősített elektronikus aláírásra van szükség.

Ha nem jogi képviselő útján történik, akkor fokozott biztonságú elektronikus aláírásra, amely biztosítja az írásbeliséget az elektronikus kommunikáció során.

Amennyiben a kérelmező hatóság, ügyészség kamara, akkor használható szervezeti aláírás is.

4. Kérelem beküldése

Az e-aktát, a kérelemmel, valamint a Magyar Államkincstár által a befizetésről küldött elektronikus igazolással, az illetékes cégbíróság e-mail címére csatolt fájlként kell elküldeni.

A kérelmek a Céginformációs Szolgálathoz érkeznek, ahol informatikai és formai szempontból is megvizsgálják őket. Amennyiben rendben találják, továbbítják az illetékes cégbíróság felé, amelyről elektronikus igazolást küldenek a kérvényt benyújtónak.

Abban az esetben, ha a kérelem és mellékletei informatikai vagy formai szempontból nem megfelelőek - hibásak vagy hiányosak -, a Céginformációs Szolgálat az iratokat az elektronikus igazolással együtt visszaküldi. Ebben az esetben a kérelmet be nem nyújtottnak tekintik.

5. Végzés

A végzéseket, egyéb iratokat a cégbíróság a kérelemben megjelölt e-mail címre, illetve ha a cégjegyzékben már az elektronikus kézbesítési cím szerepel, e-címre küldi.

Ha más kérelmezőről van szó, akkor pedig az űrlapon megadott e-mail címre.

Amennyiben a cég vezető tisztségviselőjével szemben pénzbírságot ró ki, akkor a végzést postai úton küldi ki.

2015. január 1-jét követően indult eljárásokban az elektronikus kommunikáció minden cégre kötelező.

A hazánkban elérhető cégbíróságok listája

A cégbíróságoknak a beadványok az illetékes cégbíróságnak - a Cégszolgálat által üzemeltett - e-mail címére küldendők. Tehát például a budapestiek a fővárosi cégbírósághoz.

Fővárosi Törvényszék Cégbíróságafovaros@iroda.e-cegjegyzek.hu
Pécsi Törvényszék Cégbíróságabaranya@iroda.e-cegjegyzek.hu
Kecskeméti Törvényszék Cégbíróságabacs@iroda.e-cegjegyzek.hu
Gyulai Törvényszék Cégbíróságabekes@iroda.e-cegjegyzek.hu
Miskolci Törvényszék Cégbíróságaborsod@iroda.e-cegjegyzek.hu
Szegedi Törvényszék Cégbírósága csongrad@iroda.e-cegjegyzek.hu
Székesfehérvári Törvényszék Cégbíróságafejer@iroda.e-cegjegyzek.hu
Győri Törvényszék Cégbíróságagyor@iroda.e-cegjegyzek.hu
Debreceni Törvényszék Cégbíróságahajdu@iroda.e-cegjegyzek.hu
Egri Törvényszék Cégbíróságaheves@iroda.e-cegjegyzek.hu
Szolnoki Törvényszék Cégbíróságaszolnok@iroda.e-cegjegyzek.hu
Tatabányai Törvényszék Cégbíróságakomarom@iroda.e-cegjegyzek.hu
Balassagyarmati Törvényszék Cégbíróságanograd@iroda.e-cegjegyzek.hu
Budapest Környéki Törvényszék Cégbíróságapest@iroda.e-cegjegyzek.hu
Kaposvári Törvényszék Cégbíróságasomogy@iroda.e-cegjegyzek.hu
Nyíregyházi Törvényszék Cégbíróságaszabolcs@iroda.e-cegjegyzek.hu
Szekszárdi Törvényszék Cégbíróságatolna@iroda.e-cegjegyzek.hu
Szombathelyi Törvényszék Cégbíróságavas@iroda.e-cegjegyzek.hu
Veszprémi Törvényszék Cégbíróságaveszprem@iroda.e-cegjegyzek.hu
Zalaegerszegi Törvényszék Cégbíróságazala@iroda.e-cegjegyzek.hu

Elektronikus ügyintézés - elég felkészült vagy?

Napjainkban már a cégbíróságok is elektronikus formában juttatják el a meghozott végzést a cégek számára. Ahhoz, hogy társaságunk elektronikus úton tudjon részt venni a célgeljárásban, elektronikus aláírást illetve időbélyeget kell használnunk. Amennyiben ilyennel nem rendelkezünk szükség van olyan számítástechnikai eszközök beszerzésére és szolgáltatások igénybevételére, amelyek ezeket a feltételeket biztosítani tudják.

Ilyen technikai kritérium például a számítógép megfelelő operációs rendszerre, a szkenner és a szélessávú internet.

A megfelelő szignóhoz fokozott biztonságú elektronikus aláírásra, mely alkalmas az aláíró azonosítására, kizárólag hozzá köthető, az ő befolyása alatt áll és a dokumentumon tett valamennyi, az aláírást követő módosítás érzékelhető általa.

Ezen kívül időbélyegzőre, melynek segítségével megállapítható, hogy az okiratot mely időpont írták alá, így ellenőrizhető, hogy az aláírás érvényes volt-e annak keletkezésekor. Ezen kívül szerepe van az elektronikus cégeljárás keretén belüli határidők megállapíthatóságában is.

Ha szeretnél mindig naprakész lenni a vállalkozások aktuális céginfomációval kapcsolatban, a Billingo Céginfóban egy helyen láthatod a friss adatokat partnereidről, versenytársaidról. A cégek alapinformációi mellett lehetőséged van beszámoló keresésre, beszámoló lekérdezésére, a vállalkozásokkal kapcsolatos pozitív és negatív események megtekintésére, mely segít üzleti döntéseid meghozatalában.

Hasonló cikkek a kategóriában

A 2024-es adóév legfontosabb változásai

A 2024-es adóév legfontosabb változásai

Adózás, NAV 2024.01.29. - 17 p. olvasás

Elindult az év, de fogalmad sincs, hogy milyen adóügyi változásokkal kell számolnod? Ebben a cikkben Fülöp Olga, a Számpatikus összefoglalta a legfontosabbakat,...

vállalkozó táppénz

Ha a vállalkozó táppénzre megy

Adózás, NAV 2023.11.09. - 7 p. olvasás

A vállalkozók között sokszor felmerül kérdésként, hogy mikor, milyen esetben jár számukra egy-egy pénzbeli ellátás. Ebben a cikkben most a táppénzzel kapcsolato...

Főállásúból mellékállású vállalkozás? Itt a vonatkozó szabályok

Főállásúból mellékállású vállalkozás? Itt a vonatkozó szabályok

Adózás, NAV 2023.08.31. - 10 p. olvasás

Sokszor felmerül kérdésként a Billingo Facebook csoportban is, hogy főállás mellett hogyan, milyen formában vállalkozhatunk. Illetve az is, hogy ennek milyen ad...

hipa

Hogyan számítjuk ki az iparűzési adót?

Adózás, NAV 2023.07.28. - 7 p. olvasás

Mivel az iparűzési adó egy helyi adó, ezért annak pontos szabályait mindig a helyi adó törvény (1990. évi C. tv.), valamint a székhelyünk és telephelyünk szerin...

kismama vállalkozó

Egyéni vállalkozás működtetése kismamaként

Adózás, NAV 2023.06.21. - 9 p. olvasás

Az közismert tény, hogy a heti 36 órát elérő munkaviszony mellett vállalkozók nem kötelezettek minimum járulékfizetésre. Viszont ha valaki gyermeket vállal, és ...

környezetvédelmi termékdíj

Ha érintett vagy, május 31-ig ne feledd nyilvántartásba vetetni magad!

Adózás, NAV 2023.05.24. - 7 p. olvasás

A hamarosan bevezetendő kiterjesztett gyártói felelősség egyrészről kissé nehezíti az érintett vállalkozók életét, másrészről azonban óriási, a körforgásos gazd...

Back to Top