A Kft. legfőbb jellemzői: ezeket érdemes tudnod cégalapítás előtt

Adózás, NAV 2021.12.09. - 11 p. olvasás

Mielőtt saját vállalkozást indítanánk, érdemes utánanézni az egyes cégtípusok előnyeinek és hátrányainak, hogy könnyebben tudjunk döntést hozni. Mennyibe kerül az adott vállalkozási forma alapítása és működtetése? Milyen kötelezettségek terhelnek bennünket? Milyen hosszú a cégalapítási procedúra? Milyen speciális szabályokra kell odafigyelnünk? Most a korlátolt felelősségű társaság (Kft.) jellemzőit nézzük meg részletesen.

Vállalkozásindításkor, ha komolyabb formát szeretnénk, mint egy egyéni vállalkozás, inkább kisebb cégben gondolkodunk, akkor remek választás lehet a Kft.

Mi az a Kft.?

A korlátolt felelősségű társaság (Kft.) olyan gazdasági társaság, amely előre meghatározott összegű törzsbetétekből álló törzstőkével alakul, és amelynél a tag (-ok) kötelezettsége a társasággal szemben csak törzsbetétjének szolgáltatására és a társasági szerződésben megállapított egyéb vagyoni értékű szolgáltatására terjed ki. A társaság kötelezettségeiért – a törvényben meghatározott kivétellel – a tag (-ok) nem felel.

A Kft. alapítás feltételeit, a 2013. évi V. törvény gazdasági társaságokról szóló Harmadik része tartalmazza.

A Kft. alapítás előnyei

A korlátolt felelősségű társaság (Kft.) az egyik legkedveltebb vállalkozási forma, hiszen alapítása nincs létszámhoz kötve, akár egy, akár több ember is létrehozhat Kft.-t. 

Ahogy az a Kft. fogalmából is kiderül, a tagok korlátolt felelősséggel rendelkeznek, kizárólag a társasági vagyon erejéig terjed az anyagi felelősségük, amely messze kiemeli a Kft.-t a többi cégforma közül. Ez egy esetleges csődhelyzet esetén óriási biztonságot jelent.

A Kft. alapítás nagy előnye továbbá, hogy egyszerű, gyors és nagyon kedvezőek a költségei, noha Kft. létrehozásához minimum 3 millió forintos tőkére van szükség. A jó hír, hogy ezt az összeget 2 éven belül kell befizetni, az alapítás maga párszázezer forinttal történhet.

Kft.-t magánszemély vagy másik gazdasági társaság is létesíthet.

Ma Magyarországon a két legközkedveltebb és szívesen választott cégforma a Bt. és a Kft., de mi is a különbség a kettő között?

Bt. vagy Kft.?


Korlátolt felelősségű társaság (Kft.)Betéti társaság (Bt.)
Alapításhoz szükséges személyek számaakár 1 személy is alapíthatjaminimum 2
Tagok felelőssége
Korlátozott a vagyoni betét erejéig

korlátlan, a tagok magánvagyonukkal is felelnek a tartozásukért

Alapításhoz szükséges tőke
min. 3.000.000 Ft (2 éven belül kell befizetni a teljes összeget)

10.000 Ft
Választhat-e KATA adózást?

nem

igen
Aki nem annyira jártas a cégügyekben, érdemes inkább Kft.-t alapítania, hiszen sokkal kisebb a felelősség. Bt. esetén ugyanis a cég által felhalmozott veszteségért a tulajdonosok teljes anyagi felelősséggel tartoznak.

Kft. alapítás lépésről lépésre


1. Az alapítás stratégiájának megtervezése


Cégalapítás előtt számos tényezőt alaposan át kell gondolni. Először is meg kell határozni, hogy egyszemélyes vagy többszemélyes Kft.-ben gondolkodunk.

Kft.-t határozott és határozatlan időre is lehet létesíteni, így ez is egy fontos szempont a cégbejegyzés előtt.

A cégalapítás előtt ki kell találnunk a legmegfelelőbb cégnevet és ellenőrizni, hogy az nincs-e még használatban. Ha egy másik társaság ugyanis már ezen a néven működik, akkor az illetékes cégbíróság nem fogja bejegyezni a Kft.-nket. Fontos kitétel, hogy a cégnév nem lehet egyező, és nem is hasonlíthat túlságosan egy már bejegyzett cég nevére, minimum 3 karakterrel el kell térnie attól hangzásában is. A cégneveket a Billingo Céginfójában is ellenőrizheted.

Kft. alapításakor a cég székhelyét is meg kell jelölnöd. Ez lehet akár saját ingatlan, vagy egy olyan bérlemény, melynek használati jogával a kft. rendelkezik, de jó megoldás a székhelyszolgálatás igénybevétele is. Ügyvéd jelenlétében hitelt érdemlően igazolni kell a székhely, illetve szükség szerint a telephely és fióktelep bejelentésének és használatának jogosultságát.

A cég létrehozásakor meg kell adni a tevékenységi köröket a hivatalos Gazdasági Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszere (TEÁOR) szerinti számokkal.

Érdemes utánanézni, hogy szükséges-e bármilyen szakhatósági-, telephely és egyéb működési engedély beszerzése. Egyes tevékenységek csak megfelelő szakmai végzettség birtokában folytathatók. Nem szükséges, hogy az engedéllyel a cégvezető rendelkezzen, elég, ha munka- vagy megbízási jogviszonyban van erre alkalmas személy.

Kft. alapítás előtt azt is meg kell határozni, hogy kik lesznek a társaság tagjai, és mekkora, milyen arányú lesz egy-egy tag törzsbetétje? Ez fogja ugyanis meghatározni a törzstőkét, amellyel a cég létrejön. A pénzbeli hozzájárulás mellett más vagyoni elemek, úgynevezett apport - pl. ingatlan, jármű, eszköz stb. - beszámításával is teljesíthető a minimális 3.000.000 forint.

Ki kell dolgozni továbbá azokat a szabályokat, amik alapján a tagok részesednek a nyereségből.

Határozni kell a Kft. ügyvezetőjének személyéről is, valamint hogy milyen formában vesz majd részt a működésben, pl. munkavállalóként vagy vállalkozóként.

El kell dönteni ezen kívül, hogy a cégnek lesz-e felügyelő bizottsága vagy könyvvizsgálója.

A taggyűlésről is határozni kell, hogy az milyen gyakran és hol kerül megrendezésre.

Ha mindezekre a kérdésekre megszületett a válasz, akkor készíthetők el a cégiratok.

2. Szükséges iratok begyűjtése


A cégalapításhoz szükség van bizonyos dokumentumok benyújtására, és ezeket a vállalkozás működése alatt is mindvégig meg kell őrizni.

Egyszemélyes Kft. alapítása esetén az alábbi dokumentumokra van szükség:

 • alapító tag személyi igazolványa
 • alapító tag lakcímkártyája
 • alapító tag adókártyája
 • a székhelyül vagy telephelyül használni kívánt ingatlanhoz teljes bizonyító erejű magánokirat vagy közokirat
 • a székhelyül vagy telephelyül használni kívánt ingatlan pontos címe (és helyrajzi száma)
 • ügyvezető személyi igazolványa
 • ügyvezető lakcímkártyája
 • ügyvezető adókártyája
Többszemélyes Kft. alapításakor a következők szükségesek:

 • tagok neve és adatai (személyigazolvány szám, anyja neve, születési hely idő, személyi szám – lakcím)
 • cég tervezett neve, idegen nyelvű neve (cégalapításkor célszerű több variációt is kidolgozni, arra az esetre ha a cégkizárólagosság bármelyiknek akadálya)
 • vagyoni betét ( minimum 3.000.000,-Ft)
 • képviselő (cégvezető-ügyvezető) neve
 • székhely címe
 • telephely címe
 • a társaság fő tevékenysége és egyéb tevékenységi körei
Az alábbi dokumentumokat kell benyújtani:

 • alapító tag(ok) és ügyvezető(k) adókártyája, személyazonosításra alkalmas igazolványa és lakcímkártyája
 • székhely ingatlan tulajdoni lapja és hozzájárulási nyilatkozat

3. Cégiratok elkészítése


Akár egyszemélyes, akár többszemélyes Kft.-t alapítunk, a folyamat maga nagyon gyors és egyszerű. Minden esetben szükséges azonban ügyvéd bevonása, hiszen jelenléte elengedhetetlen a társasági szerződés vagy alapítói okirat, továbbá az alapításhoz szükséges jogi dokumentumok elkészítéséhez.

Az iratok előkészítése és ellenőrzése ügyvéd segítségével csupán néhány órát vesz igénybe, mely után a szükséges dokumentumok egy későbbi időpontban aláírásra kerülnek a megfelelő személyek (alapító, tag, ügyvezető) által.
Ezt követően az ügyvéd az aláírt dokumentumokat elektronikus úton megküldi a cégbíróságnak. Kft. esetében átlagosan 1-2 nap, míg a cégbíróság nyilvántartásba veszi a társaságot és bekerül a cégjegyzékbe.

Végül a bejegyzési végzést és az ezzel kapcsolatos tájékoztatást a cégbíróság elektronikus formában megküldi az ügyvédnek, aki ezt átadja a Kft. alapító tagjának és az ügyvezető(k)nek, valamint az esetleges számlanyilvántartó bank részére is továbbítja.

Innentől kezdve pedig semmi akadálya annak, hogy saját, egyszemélyes Kft.-nk megkezdje működését.

4. Az alapítás költsége


A cégalapítás költségeinél az egyik legfontosabb, a Kft. alapítás törzstőkéje, amely minimum 3.000.000 forint. Nincs felső határa. A 3.000.000 forintnak nem kell mindjárt alapításkor rendelkezésre állnia, a tagok meghatározhatják, hogy milyen összeget tudnak már alapításkor a társaság rendelkezésére bocsátani, és mi az az összeg, amelyet csak később fizetnek be, például alapítástól számított 1 éven belül, 2 éven belül, stb. Mindezt a társasági szerződésben rögzíteni kell. A fennmaradó rész lehet apport - ingatlan, eszköz vagy akár szellemi apport. Nincs szabály arra, hogy a tagok milyen arányban osztják meg a készpénzt és apportot, az egyik tag tehet a Kft. alaptőkébe csak készpénzt, a másik csak apportot. Az egyes tagok által rendelkezésre bocsátott összegek eltérőek is lehetnek, de egy tagnak legalább 100.000 Ft értékű vagyont a társaság rendelkezésére kell bocsátania.

Érdemes egyszerűsített eljárást választani, így teljesen illetékmentes a folyamat. Ráadásul azért sem kell fizetned, hogy a bejegyzést közzétegyék a cégközlönyben. Mindez normál eljárásban 100.000 forint, plusz 5 ezer forint közzétételi díj.
A székhely jogszerű használatát tulajdoni lappal kell igazolnod, ennek 1000 Ft/db az ára. Az ügyvédi munkadíj az, ami széles skálán mozoghat, ennek kapcsán érdemes több ajánlatot is kérned.

Miben tér el az egyszemélyes Kft.? Mikor jó döntés?


Az egyszemélyes Kft. akkor lehet jó döntés, ha nem egyéni vállalkozásban gondolkodunk, hanem komolyabb cégformát alapítanánk egy személyben, a Kft.-nek sokkal nagyobb presztízse van az üzleti életben.

Az egyszemélyes Kft. esetén a cég irányítása egy kézben koncentrálódik. Ilyen esetben nem társasági szerződés, hanem alapító okirat készül, a cég pedig ügyvéd ellenjegyzésével jön létre.

Előfordulhat olyan eset is, hogy egy többszemélyes Kft. alakul át egyszemélyessé, ilyenkor a társasági szerződést alapító okiratra kell cserélni.

Egyszemélyes Kft.-nél a minimális Kft. törzstőke mértéke szintén 3.000.000 forint, de már 100.000 Ft-tal is lehet egyszemélyes Kft.-t alapítani. A cégbírósághoz történő bejelentés előtt, a nem pénzbeli hozzájárulást a társaság rendelkezésére kell bocsátani. A fennmaradó összeget egy éven belül kell megfizetni a társaság részére.
Egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság esetén nincs közgyűlés az egyedüli tag írásban határoz.

A költségek kalkulálása - a Kft. adózása


Korlátolt felelősségű társaság adózás között választhat:
 • Kisvállalati adó szerinti adózás (KIVA)
 • Társasági adó szabályai szerinti adózás (TAO)

A választást a két adónem között a vállalkozás költségszerkezete, illetve a profittermelő képessége, a kifizethető osztalék mértéke döntheti el.

Fontos tudni, hogy Kft.-nk mindkét esetben a számviteli törvény hatálya alá fog tartozni, így számviteli beszámoló készítésére és közzétételére kötelezett. Ehhez fontos könyvelő szakember segítségét kérni.

KIVA

A KIVA azon cégek számára kedvező adózási forma, amelyek átlagos statisztikai létszáma az 50 főt, bevétele és mérlegfőösszege pedig a 3 milliárd Ft-ot nem haladja meg.

A KIVA adónemként egyszerűbb, mint a TAO. Főleg a beruházás- és foglalkoztatás-intenzív cégek számára jelent kedvező adózási formát. A 11 százalékos KIVA adókulcs kiváltja a 9 százalékos TAO-t, a 15,5 százalékos szochot és az 1,5 százalékos szakképzési hozzájárulást is, ezen kívül adózatlanul hagyja a társaságban maradó nyereséget.

Nem váltja ki azonban az osztalék után fizetendő 15,5% szociális hozzájárulási adót. Így az osztalék után fizetendő adók: 15% szja, 15,5% szocho (éves felső határig), 11% KIVA.

Ezért azok számára ideális a KIVA, akik magas bérköltséggel rendelkeznek, a tulajdonosok nem vesznek ki osztalékot és a nyereség visszaforgatásra kerül a cégben.

TAO

Hasonlóan működik, mint az egyéni vállalkozások jövedelemadózása. Itt is a bér utáni adó és járulékfizetés, melyet a nyereségadó, majd az osztalékadó követ, ebben az esetben azonban nem a pénzforgalmi szemlélet érvényesül. Vagyis akkor is az adott év bevételeként kell figyelembe venni egy már teljesített munkához kapcsolódó számla nettó értékét, ha a pénzügyi kiegyenlítés az adott évben nem történik meg.

Az adó alapja a számviteli törvény szerinti adózás előtti eredmény, módosítva a törvény által meghatározott korrekciós tételekkel. Ha az adóalap nem éri el az elvárt jövedelem szintjét, akkor törvényes vélelemként vélelmezett adóalap kerülhet megállapításra.

A TAO mértéke 9%.

Összefoglalóul: Amennyiben komolyabb cégalapításban gondolkodsz, mindenképp jó választás a Kft., hiszen komoly rangja van a vállalkozási formák között, ugyanakkor a tagok csak korlátozott felelősséggel rendelkeznek, amely nagyobb biztonságot nyújt még a hektikusabb piaci környezetben is.

Ha pedig szeretnél naprakész lenni partnereid, konkurenseid céges információit illetően, a Billingo Céginfóban mindig a legfrissebb adatokat találod.

Hasonló cikkek a kategóriában

A 2024-es adóév legfontosabb változásai

A 2024-es adóév legfontosabb változásai

Adózás, NAV 2024.01.29. - 17 p. olvasás

Elindult az év, de fogalmad sincs, hogy milyen adóügyi változásokkal kell számolnod? Ebben a cikkben Fülöp Olga, a Számpatikus összefoglalta a legfontosabbakat,...

vállalkozó táppénz

Ha a vállalkozó táppénzre megy

Adózás, NAV 2023.11.09. - 7 p. olvasás

A vállalkozók között sokszor felmerül kérdésként, hogy mikor, milyen esetben jár számukra egy-egy pénzbeli ellátás. Ebben a cikkben most a táppénzzel kapcsolato...

Főállásúból mellékállású vállalkozás? Itt a vonatkozó szabályok

Főállásúból mellékállású vállalkozás? Itt a vonatkozó szabályok

Adózás, NAV 2023.08.31. - 10 p. olvasás

Sokszor felmerül kérdésként a Billingo Facebook csoportban is, hogy főállás mellett hogyan, milyen formában vállalkozhatunk. Illetve az is, hogy ennek milyen ad...

hipa

Hogyan számítjuk ki az iparűzési adót?

Adózás, NAV 2023.07.28. - 7 p. olvasás

Mivel az iparűzési adó egy helyi adó, ezért annak pontos szabályait mindig a helyi adó törvény (1990. évi C. tv.), valamint a székhelyünk és telephelyünk szerin...

kismama vállalkozó

Egyéni vállalkozás működtetése kismamaként

Adózás, NAV 2023.06.21. - 9 p. olvasás

Az közismert tény, hogy a heti 36 órát elérő munkaviszony mellett vállalkozók nem kötelezettek minimum járulékfizetésre. Viszont ha valaki gyermeket vállal, és ...

környezetvédelmi termékdíj

Ha érintett vagy, május 31-ig ne feledd nyilvántartásba vetetni magad!

Adózás, NAV 2023.05.24. - 7 p. olvasás

A hamarosan bevezetendő kiterjesztett gyártói felelősség egyrészről kissé nehezíti az érintett vállalkozók életét, másrészről azonban óriási, a körforgásos gazd...

Back to Top