Billingo.hu A Billingo online számlázó blogja. Gyors és élvezetes elektronikus számlázás.

Szótár

A lehető legegyszerűbben elmagyarázzuk a számlázással kapcsolatos legfontosabb kifejezéseket

A

Adatszolgáltatási kötelezettség: Az online számla adatszolgáltatási kötelezettség azt jelenti, hogy az érintett adóalanyok kötelesek számláikat a számlaadatok lezárását követően továbbítani a NAV felé. Tovább

Adatvédelmi tájékoztató: Az adatvédelmi tájékoztató a GDPR egyik alappillére, mely mindenki számára követhetővé és ellenőrizhetővé teszi az adatkezelés módját. Tovább

Alanyi adómentes értékhatár: Az alanyi adómentesség felső értékhatárát 2019. január 1-jétől az Áfa tv. 188. § (2) bekezdése 12 millió forintban határozza meg. Tovább

Alanyi adómentesség: Az alanyi adómentes vállalkozás értékesítései után nem számít fel áfát és nem kell áfabevallást készítenie. Viszont a költségeihez kapcsolódó áfát sem számolhatja el levonható adóként. Tovább

API: Az API egy alkalmazás programozási felület, az angol „Application Programming Interface” kifejezés rövidítése. Tovább

Azonnali fizetés: Az Azonnali Fizetési Rendszer (AFR) 2020. március 2-án kezdte meg a működését. Lényege, hogy az azonnali fizetési paramétereknek megfelelő, legfeljebb 10 millió forintos eseti utalások az év minden napján, napi 24 órában másodpercek alatt érkeznek meg a kedvezményezett bankszámlájára. Tovább

Á

Áfa: Az áfa, vagyis az Általános Forgalmi Adó - ahogy a nevében is szerepel - a forgalmi adó egy típusa, mely termékek/szolgáltatások eladásához kapcsolódik. Tovább

Áfa bevallás: Áfa bevallást azon vállalkozásoknak kell benyújtaniuk, akik az áfa körbe tartoznak. Az áfát évente, negyedévente vagy havonta kell megállapítaniuk és bevallaniuk. Tovább

B

Bevételi nyilvántartás: A bevételi nyilvántartásban a vállalkozó időrendben, folyamatosan és ellenőrizhető módon rögzít minden olyan adatot, amely az adókötelezettség teljesítéséhez és a teljesítés ellenőrzéséhez szükséges. Tovább

Bruttó: A bruttó a levonások nélküli, teljes érték vagy összeg. Tovább

D

Díjbekérő: A díjbekérőt vagy proformát a vállalkozás azért állítja ki, hogy a megrendelt termék árát, a szolgáltatás díját előre bekérje a vevőtől vagy megrendelőtől. Tovább

E

E-kereskedelem: Az e-kereskedelem a termékek és szolgáltatások elektronikus úton való eladása, vásárlása, beleértve a fizetési tranzakciókat is. Tovább

E-számla: Az e-számla - más néven elektronikus számla - egy olyan bizonylat, amelyet elektronikus formában állítanak ki és fogadnak be. Tovább

EGYKE: Az EGYKE adatlapon a NAV előtti állandó meghatalmazás vagy törvényen alapuló képviseleti jogosultság jelenthető be. Tovább

Előleg: Az előleg a termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás során a teljesítést megelőzően adott pénz vagy készpénzhelyettesítő eszköz, amely az ellenértékbe beszámítható. Tovább

Előlegszámla: Előlegszámlát abban az esetben kell kiállítani, ha a tényleges teljesítés még nem történt meg, viszont a vásárló/megrendelő már fizetett előleget. Tovább

Elsődleges felhasználó: Az elsődleges felhasználó az adózót regisztráló természetes személy a NAV Online számla rendszerében. Tovább

É

Érvénytelenítő számla: Az érvénytelenítő számla - más néven sztornó számla - az eredeti bizonylattal megegyező tartalmú, csak negatív előjelű számla. Tovább

F

Felhő alapú adattárolás: A felhő alapú adattárolást röviden csak felhőként szokták emlegetni. Ez az információk, adatok internetes vagy zárt hálózaton történő tárolását jelenti. Tovább

Folyamatos teljesítés: Folyamatos teljesítés esetén a teljesítő fél egy tevékenységet folyamatosan végez a megrendelő részére. Ezért meghatározott időszakra átalánydíjat kap, valamint időszakonként elszámolnak egymással a tényleges teljesítés alapján. Tovább

Fordított áfa: Fordított áfa esetén a fizetendő áfát a vevőnek kell megállapítania, nem a megbízónak. Ilyenkor az eladó a számlában nem számíthat fel áfát. Tovább

G

GDPR: A GDPR (General Data Protection Regulation) az egységes európai adatvédelmi rendelet, mely a magánszemélyek adatainak védelmét szabályozza az Európai Unióban. Tovább

H

Házipénztár: A házipénztár egy nyilvántartás a vállalkozás/szervezet készpénz állományáról és azt helyettesítő fizetési eszközeiről (pl. utalványok, csekkek). Tovább

Helyesbítő számla: Helyesbítő számla kiállításával korrigálható az eredeti számla, amennyiben az hibásan lett kiállítva, vagy lemaradt róla bármilyen adat. Tovább

I

Időbélyeg: Az időbélyeg egy digitális dátumbélyegző, egy dokumentum pontos és hiteles keletkezési idejét bizonyító kódsorozat. Tovább

K

Kata keret: A kata keret a Kata tv. által meghatározott éves bevételi határ, mely 12 millió forint. A keret túllépése esetén 40%-os többlet adót kell fizetni. Tovább

Készletnyilvántartás: A készletnyilvántartás egy tételes kimutatás, amely az eszközök és források valóságában is meglévő állományát tartalmazza. Tovább

Készpénzfizetési számla: A készpénzfizetési számla egyszerűsített adattartalmú bizonylat, melyet készpénzes ügylet bizonylatolására állítanak ki. Tovább

M

Másodlagos felhasználó: A másodlagos felhasználó az elsődleges felhasználó által megjelölt személy a NAV Online Számla rendszerében. Ő az, aki elektronikus úton adatszolgáltatást teljesíthet az adózó nevében. Tovább

Mínuszos számla: Mínuszos számla helytelen számla helyesbítésekor vagy sztornózása során keletkezik. Tovább

N

Nettó: A nettó a levonások után megmaradó érték, összeg. Tovább

P

Pénzforgalmi elszámolás: Pénzforgalmi elszámolást 2013. január 1-jétől az általános forgalmi adó alanyai az áfa megállapítására választhatnak. Tovább

Pénztárbizonylat: A pénztárbizonylat egy szigorú számadású bizonylat a készpénz mozgással járó gazdasági események kezelésére. Alkalmazásának szabályait a vállalkozások a pénzkezelési szabályzatukban fektetik le. Tovább

Proforma: A proforma egy olyan bizonylat, melyet a vállalkozás azért állít ki, hogy a megrendelt termék árát, a szolgáltatás díját előre bekérje a vevőtől vagy megrendelőtől. Tovább

PSD2: A PSD2 (Revised Payment Services Directive), az Európai Unió Pénzforgalmi Szolgáltatásokról szóló módosított irányelve, mely a pénzügyi szolgáltatások szabályozására jött létre. Tovább

PTGSZLAH: A PTGSZLAH nyomtatványon azoknak kell benyújtaniuk a számlák adatait, akik pénztárgép használat helyett számlát bocsátanak ki. Tovább

S

Sztornó számla: A sztornó számla az eredeti bizonylattal megegyező tartalmú, csak negatív előjelű számla. Az eredeti számlát érvényteleníti. Tovább

T

Tárgyi adómentesség: Tárgyi adómentesség alá tartoznak azok a termékértékesítések és szolgáltatások, amelyek után nem kell áfát fizetni. Tovább

TEÁOR: A TEÁOR, a Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszerének rövidítése. A Központi Statisztikai Hivatalnál használatos kódrendszer. Tovább

Technikai felhasználó: A technikai felhasználó nem egy személy, hanem adatok összessége, mely az adózó számlázó programja és a NAV szervere közötti kommunikációhoz szükséges. Tovább

Teljesítési igazolás: A teljesítési igazolással a megbízó elismeri, hogy a megbízott az elvállalt munkát a szerződésben foglaltaknak megfelelően hajtotta végre. Tovább

Tételes adó: A tételes adó megfizetésével a kisadózó vállalkozások több más adónem bevallási - és befizetési kötelezettségét teljesítik. Tovább

Ü

Ügyfélkapu: Az Ügyfélkapu a magyar kormányzat elektronikus ügyfélbeléptető és azonosító rendszere. Biztosítja a biztonságos kapcsolatfelvételt az elektronikus közigazgatási ügyintézést és szolgáltatást nyújtó szervekkel. Az Ügyfélkapu a Kormányzati Portálon keresztül érhető el. Az Ügyfélkapu használatához minden felhasználónak személyes Ügyfélkapu azonosítóra van szüksége. Tovább

V

Végszámla: A végszámla az ügylet teljes értékét tartalmazza. Feltüntetésre kerül az összes tényleges tétel, valamint a kapott előleg(ek) negatív előjellel. Tovább

X

XML kulcs: Az XML kulcs az online számlázó program, valamint a NAV szervere közötti kommunikációt végzi, lehetővé téve az automatikus adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését. Tovább

Blog cikk értesítő

Blog cikk értesítő

Iratkozz fel, ha szeretnél tudni a számlázással kapcsolatos legfrissebb hírekről és érdekelnek az akciók.

Back to Top
online számlázás Tudástár vállalkozás fejlesztés NAV Törvény KATA hasznos tippek új funkció e-számla adózás webáruház online számlaadat szolgáltatás kata 2020 nav-bekötés könyvelés kéziszámla adatszolgáltatás katás vállalkozás kata adózás marketing bejelentési kötelezettség számlasablon koronavírus biztonság felhő digitális archiválás e-kereskedelem adatszolgáltatási kötelezettség online számlázó nav online számla számlatömb online számla és billingo összekötés tévhitek kata adatszolgáltatás nav online számla regisztráció online adatszolgáltatási kötelezettség ügyfélszolgálat áfa e-számlázás katás számlázás pénztárgép billingo NAV bekötés számlázó program váltás katás vállalkozás bejelentése online számla regisztráció kata szüneteltetése nav adatszolgáltatás startup fintech számla adó katás vállalkozás adatszolgáltatása egyéni vállalkozás kata megszűnése kata megszüntetése kata vállalkozás megszűnése szakértői cikk online számla koronvírus nav online számla összekötés fenntarthatóság Billingo előfizetés Ingyenes Billingo társadalmi felelősségvállalás támogatás Bonácz Zsolt Webshippy webáruház logisztika integráció előlegszámla előlegszámla készítése GDPR kata bejelentés kata keret könyveléstámogatás egyéni vállalkozás indítása API könyvelői fiók egyéni vállalkozás szüneteltetése 2020 könyvelői összekötés koronajárvány nav online adatszolgáltatás Díjbekérő Proforma e-számlák díjak elismerés adatvédelmi tájékoztató adatvédelem egyéni vállalkozás szüneteltetése számlázó program választás PSD2 nyílt bankolás számlainformációs szolgáltatás számlaadatok jogszabályváltozás banki összekötés összekötés