Átalányadósként tételesen és naprakészen követheted a fizetendő adóidat.

Átalányadósként tételesen és naprakészen követheted a fizetendő adóidat.

Csak havi 990 Ft + ÁFA / hóért komplett átalányadós megoldás a számlázó előfizetésed mellé.

Bezárás
Billingo.hu A Billingo online számlázó blogja. Gyors és élvezetes elektronikus számlázás.

Szótár

A lehető legegyszerűbben elmagyarázzuk a számlázással kapcsolatos legfontosabb kifejezéseket

A

Adatszolgáltatási kötelezettség: Az online számla adatszolgáltatási kötelezettség azt jelenti, hogy az érintett adóalanyok kötelesek számláikat a számlaadatok lezárását követően továbbítani a NAV felé. Tovább

Adatvédelmi tájékoztató: Az adatvédelmi tájékoztató a GDPR egyik alappillére, mely mindenki számára követhetővé és ellenőrizhetővé teszi az adatkezelés módját. Tovább

Alanyi adómentes értékhatár: Az alanyi adómentesség felső értékhatárát 2019. január 1-jétől az Áfa tv. 188. § (2) bekezdése 12 millió forintban határozza meg. Tovább

Alanyi adómentesség: Az alanyi adómentes vállalkozás értékesítései után nem számít fel áfát és nem kell áfabevallást készítenie. Viszont a költségeihez kapcsolódó áfát sem számolhatja el levonható adóként. Tovább

API: Az API egy alkalmazás programozási felület, az angol „Application Programming Interface” kifejezés rövidítése. Tovább

Azonnali fizetés: Az Azonnali Fizetési Rendszer (AFR) 2020. március 2-án kezdte meg a működését. Lényege, hogy az azonnali fizetési paramétereknek megfelelő, legfeljebb 10 millió forintos eseti utalások az év minden napján, napi 24 órában másodpercek alatt érkeznek meg a kedvezményezett bankszámlájára. Tovább

Á

Áfa: Az áfa, vagyis az Általános Forgalmi Adó - ahogy a nevében is szerepel - a forgalmi adó egy típusa, mely termékek/szolgáltatások eladásához kapcsolódik. Tovább

Áfa bevallás: Áfa bevallást azon vállalkozásoknak kell benyújtaniuk, akik az áfa körbe tartoznak. Az áfát évente, negyedévente vagy havonta kell megállapítaniuk és bevallaniuk. Tovább

B

Bevételi bizonylat: A bevételi bizonylat egy szigorú számadású bizonylat a készpénz mozgással járó gazdasági események kezelésére. Alkalmazásának szabályait a vállalkozások a pénzkezelési szabályzatukban fektetik le. Tovább

Bevételi nyilvántartás: A bevételi nyilvántartásban a vállalkozó időrendben, folyamatosan és ellenőrizhető módon rögzít minden olyan adatot, amely az adókötelezettség teljesítéséhez és a teljesítés ellenőrzéséhez szükséges. Tovább

Bruttó: A bruttó a levonások nélküli, teljes érték vagy összeg. Tovább

D

Díjbekérő: A díjbekérőt vagy proformát a vállalkozás azért állítja ki, hogy a megrendelt termék árát, a szolgáltatás díját előre bekérje a vevőtől vagy megrendelőtől. Tovább

E

E-kereskedelem: Az e-kereskedelem a termékek és szolgáltatások elektronikus úton való eladása, vásárlása, beleértve a fizetési tranzakciókat is. Tovább

E-számla: Az e-számla - más néven elektronikus számla - egy olyan bizonylat, amelyet elektronikus formában állítanak ki és fogadnak be. Tovább

EGYKE: Az EGYKE adatlapon a NAV előtti állandó meghatalmazás vagy törvényen alapuló képviseleti jogosultság jelenthető be. Tovább

Előleg: Az előleg a termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás során a teljesítést megelőzően adott pénz vagy készpénzhelyettesítő eszköz, amely az ellenértékbe beszámítható. Tovább

Előlegszámla: Előlegszámlát abban az esetben kell kiállítani, ha a tényleges teljesítés még nem történt meg, viszont a vásárló/megrendelő már fizetett előleget. Tovább

Elsődleges felhasználó: Az elsődleges felhasználó az adózót regisztráló természetes személy a NAV Online számla rendszerében. Tovább

É

Érvénytelenítő számla: Az érvénytelenítő számla - más néven sztornó számla - az eredeti bizonylattal megegyező tartalmú, csak negatív előjelű számla. Tovább

F

Felhő alapú adattárolás: A felhő alapú adattárolást röviden csak felhőként szokták emlegetni. Ez az információk, adatok internetes vagy zárt hálózaton történő tárolását jelenti. Tovább

Folyamatos teljesítés: Folyamatos teljesítés esetén a teljesítő fél egy tevékenységet folyamatosan végez a megrendelő részére. Ezért meghatározott időszakra átalánydíjat kap, valamint időszakonként elszámolnak egymással a tényleges teljesítés alapján. Tovább

Fordított áfa: Fordított áfa esetén a fizetendő áfát a vevőnek kell megállapítania, nem a megbízónak. Ilyenkor az eladó a számlában nem számíthat fel áfát. Tovább

G

GDPR: A GDPR (General Data Protection Regulation) az egységes európai adatvédelmi rendelet, mely a magánszemélyek adatainak védelmét szabályozza az Európai Unióban. Tovább

H

Házipénztár: A házipénztár egy nyilvántartás a vállalkozás/szervezet készpénz állományáról és azt helyettesítő fizetési eszközeiről (pl. utalványok, csekkek). Tovább

Helyesbítő számla: Helyesbítő számla kiállításával korrigálható az eredeti számla, amennyiben az hibásan lett kiállítva, vagy lemaradt róla bármilyen adat. Tovább

I

Időbélyeg: Az időbélyeg egy digitális dátumbélyegző, egy dokumentum pontos és hiteles keletkezési idejét bizonyító kódsorozat. Tovább

K

Kapcsolt vállalkozás: Kapcsolt vállalkozásokról abban az esetben beszélhetünk, ha a vállalkozások egy tulajdonosi körhöz vagy egy ügyvezetés alá tartoznak és valamilyen többségi befolyás áll fenn. Tovább

Kata keret: A kata keret a Kata tv. által meghatározott éves bevételi határ, mely 12 millió forint. A keret túllépése esetén 40%-os többlet adót kell fizetni. Tovább

Készletnyilvántartás: A készletnyilvántartás egy tételes kimutatás, amely az eszközök és források valóságában is meglévő állományát tartalmazza. Tovább

Készpénzfizetési számla: A készpénzfizetési számla egyszerűsített adattartalmú bizonylat, melyet készpénzes ügylet bizonylatolására állítanak ki. Tovább

M

Másodlagos felhasználó: A másodlagos felhasználó az elsődleges felhasználó által megjelölt személy a NAV Online Számla rendszerében. Ő az, aki elektronikus úton adatszolgáltatást teljesíthet az adózó nevében. Tovább

Mínuszos számla: Mínuszos számla helytelen számla helyesbítésekor vagy sztornózása során keletkezik. Tovább

N

Nettó: A nettó a levonások után megmaradó érték, összeg. Tovább

P

Pénzforgalmi elszámolás: Pénzforgalmi elszámolást 2013. január 1-jétől az általános forgalmi adó alanyai az áfa megállapítására választhatnak. Tovább

Proforma: A proforma egy olyan bizonylat, melyet a vállalkozás azért állít ki, hogy a megrendelt termék árát, a szolgáltatás díját előre bekérje a vevőtől vagy megrendelőtől. Tovább

PSD2: A PSD2 (Revised Payment Services Directive), az Európai Unió Pénzforgalmi Szolgáltatásokról szóló módosított irányelve, mely a pénzügyi szolgáltatások szabályozására jött létre. Tovább

PTGSZLAH: A PTGSZLAH nyomtatványon azoknak kell(ett) benyújtaniuk a számlák adatait, akik pénztárgép használat helyett számlát bocsátanak ki. Tovább

S

Sztornó számla: A sztornó számla az eredeti bizonylattal megegyező tartalmú, csak negatív előjelű számla. Az eredeti számlát érvényteleníti. Tovább

T

Tárgyi adómentesség: Tárgyi adómentesség alá tartoznak azok a termékértékesítések és szolgáltatások, amelyek után nem kell áfát fizetni. Néhány tevékenység mentes ebben az esetben az ÁFA alól közérdekű vagy speciális jellegükre való tekintettel. Tovább

TEÁOR: A TEÁOR, a Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszerének rövidítése. A Központi Statisztikai Hivatalnál használatos kódrendszer. Tovább

Technikai felhasználó: A technikai felhasználó nem egy személy, hanem adatok összessége, mely az adózó számlázó programja és a NAV szervere közötti kommunikációhoz szükséges. Tovább

Teljesítési igazolás: A teljesítési igazolással a megbízó elismeri, hogy a megbízott az elvállalt munkát a szerződésben foglaltaknak megfelelően hajtotta végre. Tovább

Tételes adó: A tételes adó megfizetésével a kisadózó vállalkozások több más adónem bevallási és befizetési kötelezettségét teljesítik. Tovább

Ü

Ügyfélkapu: Az Ügyfélkapu a magyar kormányzat elektronikus ügyfélbeléptető és azonosító rendszere. Biztosítja a biztonságos kapcsolatfelvételt az elektronikus közigazgatási ügyintézést és szolgáltatást nyújtó szervekkel. Az Ügyfélkapu a Kormányzati Portálon keresztül érhető el. Az Ügyfélkapu használatához minden felhasználónak személyes Ügyfélkapu azonosítóra van szüksége. Tovább

V

Végszámla: A végszámla az ügylet teljes értékét tartalmazza. Feltüntetésre kerül az összes tényleges tétel, valamint a kapott előleg(ek) negatív előjellel. Tovább

X

XML kulcs: Az XML kulcs az online számlázó program, valamint a NAV szervere közötti kommunikációt végzi, lehetővé téve az automatikus adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését. Tovább

Blog cikk értesítő

Blog cikk értesítő

Iratkozz fel, ha szeretnél tudni a számlázással kapcsolatos legfrissebb hírekről és érdekelnek az akciók.

Back to Top