A spórolás dimenziói I. rész - igényelj adókedvezményt!

Vállalkozásfejlesztés 2022.10.28. - 9 p. olvasás

2022 egyik kulcsszava a takarékosság, ami nem feltétlenül a szűkösséget jelenti. Spórolni úgy is lehet, hogy ne járjon számunkra különösebb veszteséggel a lemondás, de az erőforrásokat ne pazaroljuk. Vállalkozásunknak is spórolhatunk egy csomó pénzt, ha odafigyelünk a bevételeink és kiadásaink arányaira. A Billingo spórolási tippjei közül az első: keresd az adókedvezményeket!

Jól jönne pár millió forint?

Adókedvezményre többféle módon lehetsz jogosult, nézzük végig, kinek, mikor mennyi pénz jár. Cégek és magánszemélyek is igényelhetnek vissza pénzt bizonyos konstrukciók mentén.

Vállalati adókedvezmények

A támogatási igényt a Pénzügyminisztériumnál tudjuk jelezni. Vállalatok szempontjából mostanság az energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás adókedvezménye van leginkább az érdeklődés középpontjában. Ez a társasági adókedvezmény az energiahatékonyság növelését ösztönzi. Ha ilyen alapú újításokat, beruházásokat vezet be egy cég, ha a végsőenergia-fogyasztása csökken, sokat nyerhet.

Az üzembe helyezést követő adóévben, vagy az adózó döntése szerint a beruházás üzembe helyezésének adóévében és az azt követő öt adóévben vehető igénybe akár a tárgyévi számított társasági adó 70%-áig. A legjobban a kisvállalatok járhatnak, a támogatási intenzitás itt 50%, a középvállalatok 40%-ot, a nagyvállalatok legfeljebb 30%-ot kaphatnak, beruházásonként pedig maximum 15 millió eurót igényelhetnek vissza. Ez azért nem hangzik rosszul, megéri a zöld szemléletű fejlesztésekbe invesztálni.

A feltételek

Ahhoz, hogy az adókedvezményt igénybe lehessen venni, a beruházás energiahatékonysági céljait igazoló dokumentummal rendelkezni kell. Ehhez vizsgálatok is szükségesek, amelyet hivatalos auditor hajt végre két részben. A beruházás megkezdésének napját megelőzően felmérik az energiamegtakarítás vélhető mértékét. Aztán a beruházás üzembe helyezését követően is lesz egy vizsgálat, amikor összehasonlítják az eredményeket a korábbi adatokkal. Ha minden oké, egy TAO igazolást adnak ki, ez lesz az áldás a projektre.

KKV-k számára ott van még a fejlesztési adókedvezmény, a kis- és középvállalkozások adókedvezménye, nagyvállalatoknak pedig a fejlesztési adókedvezmény járhat beruházások után. Ha a jogosultak közé tartozol, érdemes bejelentkezned rájuk.

Adókedvezmények magánszemélyeknek

SZJA-adóalap kedvezményekkel is vándorolhat vissza az ember zsebébe pénz. Egy adózónak többféle kedvezmény járhat, így halmozni lehet az élvezeteket. Hogy milyen sorrendben, azt a NAV világosan meghatározza. A 2022-es sorrend pedig:

 1. négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye (röviden NÉTAK)
 2. 25 év alatti fiatalok kedvezménye
 3. személyi kedvezmény
 4. első házasok kedvezménye
 5. családi kedvezmény

1 - NÉTAK

A négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményét (NÉTAK) az összevont adóalapba tartozó egyes jövedelmekre érvényesítheti az arra jogosult anya, minden más kedvezményt megelőző sorrendben - áll a NAV tájékoztatójában.

Értékhatár nélkül vehető igénybe a minden jogosultsági hónapban megszerzett, a kedvezmény alapját képező jövedelemre.

A kedvezmény az adóbevallás benyújtásakor, vagy akár év közben is igénybe vehető az adóelőleg megállapításakor. Név szerinti és örökbefogadó anya is igényelheti függetlenül attól, alkalmazott-e vagy vállalkozó. Hogy milyen jövedelmekre érvényesíthető, azt a NAV tételesen részletezi.

A bér- és más nem önálló tevékenységből származó jövedelemre, például:

 • a munkaviszonyból, közfoglalkoztatási jogviszonyból származó jövedelemre,
 • az adóköteles társadalombiztosítási ellátásra (például táppénzre, csecsemőgondozási díjra, gyermekgondozási díjra),
 • a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény alapján folyósított adóköteles ellátásokra,
 • a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvény alapján folyósított álláskeresési járadékra, álláskeresési segélyre, keresetkiegészítésre és keresetpótló juttatásra,
 • a Magyar Honvédségnél tartalékos katonai szolgálatot teljesítő magánszemély e jogviszonyból származó jövedelmére;
 • az előzőekben meghatározott jövedelmet pótló kártérítésre (keresetpótló járadékra),
 • a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban végzett tevékenység díjazására,
 • a munkaviszony megszűnésével összefüggésben törvényben meghatározott mértékű végkielégítésre (a végkielégítés törvényben meghatározott mértéket meghaladó része nem képezi a kedvezmény alapját),
 • a társas vállalkozás magánszemély tagjának személyes közreműködése ellenértékeként kifizetett jövedelemre,
 • a gazdasági társaság vezető tisztségviselőjének tevékenységéért adott juttatásra,
 • a jogszabály alapján választott vagy kijelölt tisztségviselő (például igazgatótanácsi tag, felügyelőbizottsági tag) tevékenységének ellenértékeként kapott juttatásra,
 • nemzetközi szerződés hatálya alatt a nem önálló munkából, ennek hiányában az adott állam joga szerinti munkaviszonyból származó jövedelemre,
 • az országgyűlési képviselők, nemzetiségi szószólók, polgármesterek e tevékenységből származó jövedelmére,
 • az állami projektértékelői jogviszonyból származó jövedelemre

  Ezen kívül pedig az önálló tevékenységből származó jövedelmek közül is van pár.


2 - 25 év alatti fiatalok kedvezménye

Ha még nem töltötted be a 25-öt, az összevont adóalapod csökkentheted a kedvezménnyel. A jogosultság időszakában nem kell SZJA-t fizetned a kedvezmény havi összegéig, a törvényben meghatározott, összevont adóalapba tartozó jövedelmei után.

“A kedvezmény havi összege 2022-ben 433 700 forint, ami 65 055 forinttal csökkentheti a fizetendő adót. Ha a jogosultság a teljes adóévben fennáll, akkor a kedvezmény adóalapot csökkentő összege 5 204 400 forint, ami adóban kifejezve 780 660 forintot jelent.”

Ezen jövedelmekre érvényesíthető:

 • a bérnek minősülő és más nem önálló tevékenységből származó jövedelemre, ilyenek különösen:

o a munkaviszonyból, közfoglalkoztatási jogviszonyból származó jövedelem,

o az adóköteles társadalombiztosítási ellátás (például táppénz, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj),

o a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény alapján folyósított adóköteles ellátások,

o a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvény alapján folyósított álláskeresési járadék, álláskeresési segély, keresetkiegészítés és keresetpótló juttatás,

o a Magyar Honvédségnél tartalékos katonai szolgálatot teljesítő magánszemély e jogviszonyból származó jövedelme,

o az előzőekben meghatározott jövedelmet pótló kártérítés (keresetpótló járadék),

o a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban végzett tevékenység díjazása,

o a munkaviszony megszűnése miatt kifizetett végkielégítés, de a végkielégítés törvényben meghatározott mértéket meghaladó része nem képezi a kedvezmény alapját,

o a társas vállalkozás magánszemély tagjának személyes közreműködése ellenértékeként kifizetett jövedelem,

o a gazdasági társaság vezető tisztségviselőjének tevékenységére tekintettel adott juttatás,

o a jogszabály alapján választott vagy kijelölt tisztségviselő tevékenysége (például igazgatótanácsi tag, felügyelőbizottsági tag) ellenértékeként kapott juttatás,

o nemzetközi szerződés hatálya alatt a nem önálló munkából, ennek hiányában az adott állam joga szerinti munkaviszonyból származó jövedelem,

o az országgyűlési képviselők, nemzetiségi szószólók, polgármesterek e tevékenységből származó jövedelme, o az állami projektértékelői jogviszonyból származó jövedelem.

 • Az önálló tevékenységből származó jövedelmek közül:

o a vállalkozói jövedelem szerinti adózást alkalmazó egyéni vállalkozó vállalkozói kivétjére, átalányadózás esetén az átalányban megállapított jövedelmére,

o a mezőgazdasági őstermelő e tevékenységéből származó jövedelmére,

o az európai parlamenti képviselő e tevékenységéből származó jövedelmére,

o a helyi önkormányzati képviselő e tevékenységéből származó jövedelmére,

o a választott könyvvizsgáló e tevékenységéből származó jövedelmére,

o a magánszemély által nem egyéni vállalkozóként kötött, díjazás ellenében történő munkavégzésre irányuló, más szerződés alapján folytatott tevékenységéből, például megbízásból származó jövedelmére.

3 - személyi kedvezmény

Akkor vehető igénybe, ha a személy rendelkezik súlyos fogyatékosságról szóló orvosi igazolással vagy a rokkantsági járadékra, fogyatékossági támogatásra való jogosultságról szóló határozattal. Csatolni ezt az igényléskor (az adóelőleg-nyilatkozat leadásakor vagy a bevallás benyújtásakor) nem kell, de az igazolást az elévülési időn belül meg kell őrizni. Ide tartozik a krónikus betegségek adókedvezménye is. A kedvezmény összege jogosultsági hónaponként a minimálbér egyharmadának száz forintra kerekített összege, azaz 2022-ben havi 66 700 forint a NAV szerint.

4 - első házasok kedvezménye

Ezt ketten tudjátok igénybe venni a pároddal, akivel összeházasodtatok, és elég, ha ez csak egyikőtöknek az első házassága, és a házaspár azon tagja is jogosult e kedvezmény érvényesítésére, megosztására, akinek nem ez az első házassága. Sőt, a bejegyzett élettársakra is alkalmazható.

“Összege jogosultsági hónaponként 33 335 forint, ami azt jelenti, hogy az általuk fizetendő adó összege 5 ezer forinttal csökken. Jogosultsági hónapként a házassági életközösség fennállása alatt a házasságkötés hónapját követő 24 hónap vehető figyelembe,” vagyis két évig élvezhetitek a kedvezményt. Ha időközben elválnátok (ne így legyen, de) akkor természetesen megszűnik a jogosultságotok a kedvezményre.

2022-től, ha jogosultként mindketten 25 év alattiak vagytok, akkor az első házasok kedvezménye érvényesítésének első hónapja az a hónap, amelyet megelőző hónapban a házastársak valamelyike a 25. életévét betölti.

5 - családi kedvezmény

A családban az eltartottak után igénybe vehető adóalapkedvezményről van szó. A kedvezmény összegét az eltartottak, illetve kedvezményezett eltartottak száma határozza meg. 1 eltartott esetén ez 66 670 forint, 2 eltartott esetén 133 330 forint, 3 (és minden további) eltartott esetén 220 000 forint.

A kedvezmények összegét a NAV utalja ki meghatározott időben, a kifizetésről ITT nyilatkozik a hatóság, és az szja-visszatérítéseket érintő gyakran ismételt kérdéseket is megválaszolják.


Hasonló cikkek a kategóriában

b2w konferencia

Gyere kedvezménnyel az év legnagyobb B2W rendezvényére!

Vállalkozásfejlesztés 2023.10.11. - 3 p. olvasás

Ha a vásárlói közösségnek lenne neme, nő lenne - ez az egyik szlogenje a B2W fesztiválnak, amelyet idén ötödik alkalommal rendeznek meg. Hidd el, te is olyan vá...

Átalányadózónak könyvelő

Átalányadózol? Tiszteld meg a vállalkozásod egy könyvelővel!

Vállalkozásfejlesztés 2023.09.13. - 6 p. olvasás

A könyvelő letisztázza egy vállalkozás adminisztrációját, pénzt takarít meg a cégeknek, összességében segíti a helyes stratégia kialakítását. Nincs ez másként á...

Üzleti terv minta

Üzleti terv minta - Beavatunk az üzleti terv írás rejtelmeibe!

Vállalkozásfejlesztés 2023.08.25. - 13 p. olvasás

Milliókkal többet hozhat a konyhára, ha van egy jó üzleti terved. Több pályázati pénz befolyásával, magasabb befektetői bizalom járhat, ha a céged fundamentuma ...

banki spórolás

Így spórol neked időt a bankod - és a Billingo

Vállalkozásfejlesztés 2023.08.23. - 7 p. olvasás

Az idő egy vállalkozónak a legnagyobb kincse. Így aztán amennyi időt csak lehet, érdemes megspórolni a pénzügyekben is. De hogyan lehet ezt aprópénzre váltani, ...

bankautomatizálás

Így automatizáld a bankolásod

Vállalkozásfejlesztés 2023.08.17. - 8 p. olvasás

Egy vállalkozónak mi sem lehet kérdés annál jobban, hogy hogyan tudja hatékonyabbá tenni a vállalkozását. Hatékonyság, azaz kevesebb költség, több bevétel. Ezek...

nyári üzleti tervezés

5 tipp a hatékony üzleti tervezéshez

Vállalkozásfejlesztés 2023.08.16. - 5 p. olvasás

Még tart a nyár, fordítsd vállalkozásod előnyére a lendületet, hogy egész évben pezsgő legyen a céges légkör és a gazdasági helyzeted. Értékelj, tervezz, strukt...

Back to Top