Billingo.hu A Billingo online számlázó blogja. Gyors és élvezetes elektronikus számlázás.
Blog / Tippek / Cégnév: így válaszd ki a neked…
Tippek - 2022.04.11. - 8 p. olvasás

Cégnév: így válaszd ki a neked legjobbat!

Cégnevünk egész vállalkozásunk jövőjét meghatározhatja. Egy jól hangzó, könnyen megjegyezhető kifejezéssel könnyedén kitűnhetünk versenytársaink közül. De vajon milyen szabályokat kell betartanunk névválasztáskor? Vannak-e tiltások? Mennyire adnak szabad kezet a jogszabályok? Cikkünkben most körbejárjuk, hogy milyen szempontokat érdemes figyelembe venni.

Cégnév

Vállalkozás indításakor a két első lépés, hogy eldöntjük, milyen típusú gazdasági társaságot (pl. kft., bt., kkt. stb.) szeretnénk alapítani és hogyan fogják hívni. Ez viszonylag egyszerűnek tűnik, ám ha belegondolunk, hogy ma Magyarországon nagyjából félmillió cég működik, akkor már közel sem olyan könnyű olyan frappáns cégnevet találni, amely még nincs használatban.

Mi az a cégnév és milyen elemeket tartalmazzon?

A cégnév a gazdasági társaság létrejöttekor minden esetben a társasági szerződés (alapító okirat, alapszabály) kötelező eleme. A cégek a cégnéven válnak jogi személyiséggé - azaz szerezhetnek jogokat és vállalhatnak kötelezettséget -, valamint ezen elnevezés alatt működnek.

A cégnevekre vonatkozó szabályokat a cégnyilvántartásról, cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról szóló 1997. évi CXLV. törvény (Ctv.) rögzíti, de a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.) a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény (Vt.) is tartalmaz a cégnevekkel kapcsolatos fontos előírásokat. Ezen kívül a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi VLII. törvény (Tptv.) szintén irányadó a cégnév megválasztásakor.

Hogyan épül fel egy cégnév?

A cégnevek a vezérszóból, a tevékenységre utaló, valamint a cégformát jelölő elemből állnak.

Vezérszó

A vezérszó a cégnév elején található és egy olyan kifejezés, mozaikszó vagy rövidítés, amely a cég azonosítását szolgálja és segíti a más vállalkozástól történő megkülönböztetést. Erre úgyis tekinthetünk, mint egy fantázianévre. Fontos, hogy lehet akár idegennyelvű is, de latin betűkkel kell írni. A vezérszó állhat több szóból is, pl. Hét törpe, Százegy kiskutya, Wonder Paradise.

Tevékenységre utaló elem (nem kötelező)

A cégnéven belül lehetséges az olyan kifejezés használata, amely leírja, hogy mivel foglalkozik a cég. Ilyen lehet például a “szolgáltató”, “kereskedelmi”, “építőipari”, “mezőgazdasági” stb. Amennyiben a vállalkozás többféle tevékenységet is folytat, nem szükséges ezeket feltüntetni a névben, kizárólag a főtevékenységet.

A cégformát megjelölő elem

A cégnévnek magában kell foglalni a cégformát is. Kizárólag a jogszabályi elnevezéseket lehet feltüntetni, pl. korlátolt felelősségű társaság, betéti társaság, közkereseti társaság stb.

A cégnevekben a kis- és nagybetűket következetesen kell használni, például Próba Bt. vagy PRÓBA BT. Azaz, ha nagybetűket szeretnénk használni, akkor az egész elnevezésben így kell tennünk.

A cég elnevezésében továbbá a cégtulajdonosnak vagy a cég tagjainak a neve is szerepeltethető.

Mi az a rövidített cégnév?

Minden cég a teljes neve mellett rövidített nevet is használhat. Ez a vezérszóból, valamint a cégformátumból áll. Fontos, hogy ha rövidített nevet használunk, akkor azt a vezérszót a teljes cégnévnek is tartalmaznia kell.

Mik a tiltólistás cégnevek? 

Bár a jogalkotók elég nagy szabadságot adnak a cégnév-választáskor, mégis van néhány kifejezés, amely nem szerepelhet vállalkozásunk nevében.

Nem engedélyezik:

  • a nem latin nyelvű cégneveket,
  • a megtévesztő elnevezéseket, pl. MOL10 vagy MOL2021 (a kötőjel, szám, évszám vagy a szóköz a cégnév választásban nem számít karakternek, így nem használhatók megkülönböztetésként),
  • a sértő kifejezések használatát,
  • olyan kifejezéseket, melyek téves tevékenységi kört vagy cégformát sejtetnek,
  • olyan kifejezést, személy, vagy szervezet nevét, ami/aki a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerrel kapcsolatos, azzal összefüggésbe hozható,
  • az „állami” és „nemzeti” kifejezést, kivéve, ha a cégben az állam közvetlenül vagy szervezetei útján többségi befolyással rendelkezik, vagy a cég a külön törvény szerinti tartós állami tulajdoni körbe tartozik.

Mikor van szükség külön engedélyre egy névválasztás esetén?

Amennyiben a cég elnevezésében történelmi személyiség neve szerepel (pl. Kossuth Lajos, Széchenyi István), akkor a kérelmezőnek a Magyar Tudományos Akadémia engedélyét kell kérnie.

Hasonlóan, ha például Harry Pottert szeretnénk a cégnevünkben szerepeltetni, akkor ahhoz J. K. Rowling, az írónő hozzájárulása szükséges.

Az önkormányzatok rendeletben szabályozhatják, hogy használható-e a cégnévben egy adott település neve. Például a Buda, Pest, Főváros, Budapest sem szerepelhetnek a cégnévben, csak a közgyűlés engedélyével.

A cégnevek alapkövetelményeinek ismertetése

A Polgári Törvénykönyv három kritériumot fogalmaz meg, melyeknek érvényesülniük kell a cégnevek esetében: a cégkizárólagosság, a cégszabatosság és a cégvalódiság elve.

Cégkizárólagosság

A kizárólagosság azt jelenti, hogy a cég elnevezésének annyira különböznie kell más azonos tevékenységi körben működő más gazdasági társaságétól, hogy teljesen kizárható legyen az összetéveszthetőség. Azonos nevek esetén az használhatja az elnevezést, aki elsőként kérelmezte azt. Az általánosabb nevek esetén egy apró (pl. Group) kiegészítés segíthet a preferált cégnév bejegyzésében.

Cégszabatosság

Ez a nyelvi követelményekre vonatkozik. Azaz a vezérszón kívül csak magyar szavak szerepelhetnek a cégnévben. Rövidítés kizárólag a vezérszó esetén, illetve a cégforma meghatározásánál lehetséges. Ezen felül a cégnévnek meg kell felelnie a magyar nyelvtani és helyesírási szabályoknak.

Cégvalódiság

A cégnévnek mindig a valóságnak megfelelően kell tükröznie a céggel, annak működésével kapcsolatos körülményeket, tevékenységét. Nem kelthet hamis látszatot és nem lehet félrevezető vagy megtévesztő.

Miért olyan fontos, hogy jól válasszunk cégnevet?

A cégnévnek marketing szempontból is óriási jelentősége van, minél figyelemfelhívóbb, annál könnyebben megjegyezhető és kiemel a versenytársak közül. A cégnév kétségkívül a vállalkozás legmeghatározóbb jellemzője.

A cégnévnek gyakorlatilag főszerep jut az üzleti életben, hiszen ez az, amit minden bemutatkozáskor kiejtesz, ezzel találkoznak ügyfeleid, felhasználóid, partnereid.

Cégnévválasztás előtt érdemes azt is átgondolni, hogy mennyire közérthető és hogyan kapcsolódik a tevékenységi körödhöz. A túl szakmai vagy szóvicc alapú nevek esetén fontos megnézni, hogy akikkel a mindennapi életben kommunikálsz, találkozol, vajon mennyire fogják érteni azt.

Szempont lehet, hogy egy elsőre jól hangzó, de bonyolult cégnevet nem hálás feladat századszorra is lediktálni a taxisnak, mikor számlát kérünk az utazásról, tehát a könnyen érthetőséget is hasznos szem előtt tartani.

Amennyiben nincs jó cégnév ötleted, segítségedre lehetnek a cégnév generátorok, amelyek megadott kulcsszavak alapján adnak javaslatokat. Az egyik ilyen népszerű ingyenes oldal, a Shopify, ahol a moderntől a klasszikusokig megtalálhatod a hozzád illő cégnevet vagy márkát. A Freshbook alkalmazása olyan neveket sorol fel, amelyek a megadott információk alapján releváns lehetnek.

Érdekesség, hogy az University of Alberta tanulmánya szerint a vásárlók hajlamosak szimpatizálni az olyan nevekkel, amelyek ritmikusan hangzó szavakból állnak, mint például a Coca-Cola vagy a Kit Kat, amely akár a cégnév kitalálásánál is hasznos lehet.

Nagyon kedveltek az innovatív, absztrakt kifejezések, amelyek egyedediek, nem kapcsolódik hozzájuk egyéb asszociáció. Ilyen például a Youtube is.

Korábban népszerű volt a cégnevet az alapító vagy tulajdonos alapján megalkotni, gondoljunk csak a Fordra vagy a Heinzre. De például a DHL is az az alapítók neveinek kombinációjából - Dalsey, Hillblom, Lynn - született.

Mindenképp fontos, hogy a cégnév mindig legyen egyedi, könnyen megjegyezhető és kiejthető, érthető.

Cégnévfoglaltság ellenőrzése és névfoglalás 

Ha megvan a kívánt cégnév, akkor fontos ellenőrizni, hogy az különbözik-e az adott időpontban a cégnyilvántartásba bejegyzett más cégek elnevezéséről. Ehhez nyújtanak nagy segítséget a cégnyilvántartások. Például a Billingo Céginfóban is ellenőrizheted, hogy a kiválasztott vagy ahhoz hasonló névvel jegyeztek-e már be céget.

Előfordulhat olyan eset is, hogy az ellenőrzés pillanatában még nem létezik ilyen cég, az ügyvédi papírok intézése folyamán azonban valaki megelőz, ami rendkívül bosszantó. Erre lehet jó megoldás, a névfoglalás. Az ehhez szükséges kérelmet az illetékes Cégbírósághoz kell benyújtani, és amennyiben a választott név a szabályoknak megfelel, akkor a Cégbíróság a nevet hatvan napra lefoglalja a kérelmező részére, és a cégnevek elektronikus nyilvántartásában feltünteti.

Ez azt jelenti, hogy a hatvan nap alatt más nem jegyezhet be ugyanezen a néven céget és nem is foglalhatja le a nevet. Viszont ha hatvan napon belül nem kerül benyújtásra a cégbejegyzési kérelem, akkor a lefoglalt név ismét felszabadul.

Miért jó, hogyha egy cégnév kiválasztásakor ügyvédi segítséget is kérünk?

Cégalapítás esetén nagyon fontos és elengedhetetlen, hogy minden a jogszabályok szerint történjen. Ügyvédünk nem csak a cégnév kiválasztásában és annak jogszabályi megfelelésében tud segíteni, de intézi a névfoglalást is, amelyhez egyébként kötelező a jogi képviselet. Emellett a cégbejegyzési kérelem benyújtásában is kulcsszerepe van, ezért érdemes az egész folyamatot szakemberre bízni.

Amennyiben szeretnél Te is képben lenni az aktuálisan működő cégekkel kapcsolatban, regisztrálj a Billingo Céginfóba!

Blog cikk értesítő

Blog cikk értesítő

Iratkozz fel, ha szeretnél tudni a számlázással kapcsolatos legfrissebb hírekről és érdekelnek az akciók.

Back to Top
online számlázás vállalkozás NAV nav online számla KATA adózás könyvelés webáruház kéziszámla marketing integráció koronavírus szakértői cikk számlasablon biztonság számlázó program váltás pályázat átalányadó digitális archiválás Billingo ajánlói rendszer fintech áfa API pénztárgép ügyfélszolgálat devizás számlázás online fizetés GDPR bankszámlaszám kiva adóváltozás 2023 adózás tao webshop létrehozás digitalizáció adóbevallás egészségbiztosítás vállalati egészségbiztosítás adathalászat övtj napelem-pályáza napelem pályázat napelem napkollektor pályázati kiírás tender pályázati feltételek shopify patreon etsy weboldal digitalizálás költségcsökkentés egyéni vállalkozás hipa biztosítás kiégés burnout esélyegyenlőség társadalmi felelősségvállalás számla kelte számla teljesítés fordított áfa fordított adózás teszor teáor prémium magyar állampapír infláció inflációkövetés inflációkövető PMÁP befektetés helyi iparűzési adó iparűzési adó adókártya adóazonosító jel adóazonosító őstermelő őstermelők őstermelő adózás kiegészítő őstermelői tevékenység ingatlan bérbeadás vállalkozóként ingatlan bérbeadás lakás kiadás katásként átalányadózó lakáskiadás kiadó ház adókonferencia adózás 2023 adótörvény digitális névjegykártya beszállító beszállítás áremelés munka törvénykönyve mtk. munkajog változások minimálbér garantált bérminimum teljesítménybér