Pályázatok vállalkozásoknak - így vágj bele a pályázatírásba!

Vállalkozásfejlesztés 2022.03.31. - 10 p. olvasás

A 2021–2027-ig tartó pályázatai ciklus egy elképesztően izgalmas időszaknak ígérkezik a vállalkozások életében, hiszen Magyarország 51,3 milliárd eurónyi pályázati forrással számolhat. A felhívások kiváló fejlesztési lehetőségeket kínálnak a hazai kis-, és közép- és nagyvállalkozásoknak, civil szervezeteknek, valamint egyéb intézményeknek és magánszemélyeknek egyaránt. Összegyűjtöttük a legfontosabb tudnivalókat, hogy vállalkozóként milyen pályázatokat érdemes figyelned, hogyan célszerű belevágni a pályázatírásba, hogy minél nagyobb előnyre tehess szert a kiélezett piaci versenyben.

pályázatok vállalkozásoknak

Hogyan pályázzak vállalkozóként?

A vállalkozás sikeréhez nagyon fontos az üzleti tervezés, amelynek fontos részét képezik a pályázati pénzek is. Ma az a cég, amely nem él a támogatási lehetőségekkel, alapos hátrányba kerülhet a piacon, komoly pénzforrásoktól eshet el, hiszen a 2021-es és 2022-es évben körülbelül annyi pályázati pénz kerül kiírásra, mint az elmúlt hét évben összesen. Szerencsére a pályázati paletta igen széles, így az induló vállalkozások ugyanúgy megtalálhatják a megfelelő támogatásokat, mint a kis- és középvállalatok vagy a nagyvállalatok és civil szervezetek.

A pályázatírás első lépcsőjeként fontos meghatározni, hogy milyen célra szeretnénk támogatást kapni és feltérképezni, hogy ehhez milyen források állnak rendelkezésre: támogatási felhívások, programok, díjak, stb.

A pályázatírás egy komoly szakma, a cégeknek sokszor nincs meg a kellő idejük és erőforrásuk arra, hogy a tenderek monitorozásával és a pályázatok megírásával foglalkozzanak.

Szerencsére a pályázatfigyelés teljesen automatikussá tehető és az előminősítésnek köszönhetően arra is lehetőség van, hogy még a pályázatok megírása előtt felmérjük, milyen esélyekkel indulnánk egy adott tenderen. Amennyiben ígéretesek az esélyeink és komplexebb pályázatról van szó, érdemes akár profi pályázatíró segítségét is kérni, hiszen sokszorosan megtérülhet a beruházás.

Pályázat vállalkozóknak: milyen támogatások közül választhatsz?

Visszatérítendő vagy vissza nem térítendő támogatások 

A vállalkozásfejlesztés támogatására nagyon széles körben találhatók mind hazai, mind uniós visszatérítendő és vissza nem térítendő pályázatok. Nem kérdés, hogy a vissza nem térítendő támogatások a legnépszerűbbek, azonban a visszatérítendő finanszírozástól sem szabad megriadni, hiszen ezek általában nagyon kedvező feltételekkel és kamatozással bíró támogatott hiteleket takarnak. A pályázati döntéshozók általában azt tartják szem előtt, hogy a támogatás 5-10 év alatt megtérüljön. Sok esetben emiatt úgy alakítják ki a finanszírozási formát, hogy egy hibrid konstrukció legyen, amely önerőből, hitelből és támogatásból épül fel.

Tehát ahhoz, hogy a vállalkozás vissza nem térítendő támogatást kapjon, szükséges visszatérítendővel is élnie.

A legnépszerűbb pályázatok és fejlesztési célok

Ahogy a vállalkozások szemszögéből a 2014-2020-as uniós ciklus slágere a GINOP volt, a 2021-2027-es időszakban a GINOP Plusz Operatív Program nyújthat kiváló finanszírozási lehetőségeket. Az Operatív Programon belül hat prioritás került meghatározásra, melyből a vállalkozásfejlesztés, illetve a kutatás-fejlesztési és innovációs láb kétségkívül izgalmas a cégvezetők számára. A GINOP Plusz-ba került a teljes uniós forráskeret 30 százaléka és itt válrhatóan komplexebb felhívásokra van kilátás.

Akár egyéni vállalkozóként, akár cégként vagy civil szervezetként, önkormányzatként keresünk finanszírozási forrást, az alábbi kategóriákban érdemes gondolkodni:

 • Eszközbeszerzés
 • Telephelyfejlesztés, infrastruktúra fejlesztés
 • Energetikai fejlesztések: beruházás, korszerűsítés
 • Munkahelyteremtés
 • Piacra jutás támogatása
 • Megújuló energia, napelem
 • Kutatás-fejlesztés és innováció
 • Informatikai fejlesztés
 • Képzés
 • Bértámogatás
 • Turisztika
 • Haltenyésztés, halászat
 • Határon átnyúló együttműködések
 • Mezőgazdasági támogatások
 • Covid19-járvány utáni helyreállítás támogatása

Uniós pályázatok vállalkozásoknak

Az uniós pályázatok nagy előnye, hogy az előírások és kötelezettségek teljesítése esetén a vállalkozások nagyösszegű, jóformán ingyen pénznek nevezhető támogatásokhoz juthatnak. Az EU pályázatok esetében azonban szem előtt kell tartani, hogy nem minden esetben akkor kerülnek kiírásra a tenderek, amikor valóban szükség van az összegre, ezért nem árt némi rugalmasság és a tervezett projektek összehangolása a pályázati felhívással.

Számolni kell azzal is, hogy a támogatás sokszor utófinanszírozással történik, így fontos a gondos pénzügyi tervezés, hogy minél inkább csökkenthetőek legyenek a felmerülő költségek.

Az uniós pályázatok 7 új Operatív programmal bővültek. Ez összesen 35,1 milliárd euró fejlesztési forrást jelent Magyarország számára a következő években.Operatív programok keretében az alábbi uniós forrásokra lehet pályázni a 2021–2027-es fejlesztési ciklusban:

 • Digitális Megújulás Operatív Program (DIMOP)
 • Humánfejlesztési Operatív Program (HOP)
 • Magyar Akvakultúra-fejlesztési Operatív Program (MAKOP)
 • Mobilitás Operatív Program (MIOP)
 • Vállalkozásfejlesztési és Innovációs Operatív Program (VINOP)
 • Versenyképes Magyarország Operatív Program (VMOP)
 • Zöld Infrastruktúra és Klímavédelmi Operatív Program (ZIKOP)

Digitális Megújulás Operatív Program (DIMOP)

A Digitális Megújulás Operatív Programban gazdasági és társadalmi versenyképesség megtartásához, illetve növeléséhez elengedhetetlen a közszolgáltatások hatékony és a lehető legmagasabb szintű elektronizált és automatizált működése, fejlesztése kap helyet.

Humánfejlesztési Operatív Program (HOP)

A régiók fejlettségbeli különbségeit és a hosszú távú gazdasági növekedés feltételeinek megteremtése a tagállamokban az Európai Unió kohéziós politikájának alapvető célja. Emellett nélkülözhetetlen a szociális és jólétbeli egyenlőtlenségek felszámolásának támogatása. A Humánfejlesztési Operatív Program a szociális felzárkózás támogatását segíti Magyarországon.

Magyar Akvakultúra- Fejlesztési Operatív Program (MAKOP)

A program a fenntartható, innovatív technológiákat alkalmazó hazai halgazdálkodás előmozdítását kívánja előmozdítani, a termelői bázisok és a halgazdálkodással foglalkozó vállalkozások fejlesztését, a fogyasztók minőségi haltermékekkel való ellátását támogatni.

Mobilitás Operatív Program (MIP)

A programban az Európai Bizottság által meghirdetett Európai Zöld Megállapodás céljait elősegítő fenntartható és intelligens mobilitásra való áttérés kap helyet, amely azért különösen fontos, mert a közlekedés felelős az Unió üvegházhatású-gázkibocsátásának negyedéért, az arány pedig egyre csak nő. A MIP az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) folytatásának tekinthető.

Vállalkozásfejlesztési És Innovációs Operatív Program (VINOP)

Célja elsősorban az, hogy a vállalkozások technológiájukat, működésüket megújítva kedvezőbb helyzetbe kerüljenek a hazai és külföldi piacokon és hozzájáruljanak a társadalom életszínvonalának javulásához, a foglalkoztatás bővítéséhez és a munkahelyek megóvásához, valamint hazánk további fenntartható gyarapodásához és az EU versenyképességének növekedéséhez.

Versenyképes Magyarország Operatív Program (VMOP)

A VMOP kiemelt figyelmet fordít Magyarország legkevésbé fejlett régióinak és az elmaradott térségek fejlesztésére. A program főként a helyi önkormányzati fejlesztéseket finanszírozza, valamint szerepet vállal a kiemelt térségek és gazdasági zónák fejlesztésében és az elmaradott térségek felzárkózásának támogatásában is.

Zöld Infrastruktúra És Klímavédelmi Operatív Program (ZIKOP)

A program a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) folytatása, mely az éghajlatváltozás, a környezetszennyezés, a biológiai sokféleség csökkenése és a természeti erőforrások túlzott kihasználásának helyi kezeléséhez, valamint a klímasemleges gazdaság eléréséhez kíván hozzájárulni. A ZIKOP továbbá a körforgásos gazdaság, a vízveszteség csökkentés, a zöld és kék infrastruktúrák, a helyi energiaközösségek és az ún. igazságos átmenet megteremtésének segítését is célozza.

Hazai pályázati források

Az EU-s pályázatokon kívül, a kormány külön forrást különít el saját költségvetéséből. Ezek a felhívások általában olyan területeket céloznak meg, amelyeket az EU-s források nem, vagy kis mértékben támogatnak csupán. Így például hazai források állnak rendelkezésre Pest megyében, az építőipari vállalkozásoknak, innovációs beruházásokra, a turisztikai fejlesztéseknek, vagy önkormányzatoknak.

Az aktív pályázatok közül az elmúlt időszakban ilyen volt a PMKKV, az Építőipari vállalkozások támogatása, a Kisfaludy Program, Magyar Falu Program és az Innovációs pályázatok.

Pályázatok induló vállalkozásoknak

Induló vállalkozásról akkor beszélhetünk, ha a vállalkozás még nem rendelkezik egy teljes lezárt üzleti évvel. A pályázatok csak nagyon kisrészt támogatják az induló vállalkozásokat, a legtöbb esetben szükség van egy lezárt üzleti év felmutatására.

Milyen dokumentumok szükségesek a vállalkozói pályázatokhoz?

A pályázatokhoz beadandó dokumentumok felhívásonként eltérőek, mindig elengedhetetlen pontosan átnézni a tender kiírását, ahol részletesen felsorolják és általában letölthetővé is teszik a anyagokat. A beadott pályázati anyagoknak minden esetben meg kell felelniük a tartalmi és formai követelményeknek.

Vannak általános dokumentumok, amelyeket a legtöbb esetben kérnek a társas vállalkozásoktól, ilyen például a:

 • Jóváhagyott előző éves beszámoló
 • Aláírási címpéldány, mely a vállalkozást képviselő tisztségviselők aláírás képének azonosítására szolgál
 • Önerő igazolása nyilatkozat és bankszámlakivonat formájában (amennyiben olyan projektben veszünk részt, amely nem élvez 100%-os támogatást). Nyilatkozat esetén a pályázat képviseletére jogosult személy írásban kijelenti, hogy a pályázatban vállalt önrész rendelkezésére áll.
 • Illetve rendszerint üzleti tervet, elszámolásokat, árajánlatokat is bekérnek az elbíráláshoz.

Min múlik egy vállalkozói pályázat sikere?

Tévhit azt gondolni, hogy ha vállalkozóként szakembert bízunk meg a pályázat megírásával, akkor az 100%-ig sikeres lesz. A pályázatíró ugyanis csak egy láncszem a gépezetben, a pályázónak, valamint a projektben résztvevő kivitelezőknek, beszállítóknak ugyanolyan fontos szerep jut. Mivel a nyertes pályázatoknak rengeteg szempontnak kell megfelelniük, ezért vállalkozóként elengedhetetlen a megfelelő szakemberek kiválasztása és a határidők tartása, hiszen például egy nem megfelelő formában elkészített árajánlat is a tender elbukásához vezethet.

Biztosan sikertelen lesz egy pályázat, akkor is ha köztartozás merül fel, vagy esetleg nehéz helyzetűnek minősül a vállalkozás, vagy nem rendezettek a munkaügyi kapcsolatai. Különösen szigorú elbírálás alá esik, ha valaki korábban feketén alkalmazott munkaerőt és ezért megbüntették, vagy nem fizeti be a megfelelő járulékokat.

Abban az esetben is elutasításra kerülhet a vállalkozó, ha egy korábban győztes tendert nem az előírtak szerint valósít meg és ezért visszafizetésre kötelezett.

Akár egyéni vállalkozóként, akár cégként pályázunk, fontos tisztában lenni az anyagi lehetőségeinkkel is, hiszen sok pályázat esetén szükséges önrész felmutatása és megfelelő összegnek kell rendelkezésre állnia a projekt befejezéséhez is.

Érdekelnek a legfrissebb vállalkozói pályázatok? Kattints a részletekért >>

Szeretnéd a Billingóban követni a legfrissebb pályázatokat?
Regisztrálj gyorsan egy fiókot!

Hasonló cikkek a kategóriában

b2w konferencia

Gyere kedvezménnyel az év legnagyobb B2W rendezvényére!

Vállalkozásfejlesztés 2023.10.11. - 3 p. olvasás

Ha a vásárlói közösségnek lenne neme, nő lenne - ez az egyik szlogenje a B2W fesztiválnak, amelyet idén ötödik alkalommal rendeznek meg. Hidd el, te is olyan vá...

Átalányadózónak könyvelő

Átalányadózol? Tiszteld meg a vállalkozásod egy könyvelővel!

Vállalkozásfejlesztés 2023.09.13. - 6 p. olvasás

A könyvelő letisztázza egy vállalkozás adminisztrációját, pénzt takarít meg a cégeknek, összességében segíti a helyes stratégia kialakítását. Nincs ez másként á...

Üzleti terv minta

Üzleti terv minta - Beavatunk az üzleti terv írás rejtelmeibe!

Vállalkozásfejlesztés 2023.08.25. - 13 p. olvasás

Milliókkal többet hozhat a konyhára, ha van egy jó üzleti terved. Több pályázati pénz befolyásával, magasabb befektetői bizalom járhat, ha a céged fundamentuma ...

banki spórolás

Így spórol neked időt a bankod - és a Billingo

Vállalkozásfejlesztés 2023.08.23. - 7 p. olvasás

Az idő egy vállalkozónak a legnagyobb kincse. Így aztán amennyi időt csak lehet, érdemes megspórolni a pénzügyekben is. De hogyan lehet ezt aprópénzre váltani, ...

bankautomatizálás

Így automatizáld a bankolásod

Vállalkozásfejlesztés 2023.08.17. - 8 p. olvasás

Egy vállalkozónak mi sem lehet kérdés annál jobban, hogy hogyan tudja hatékonyabbá tenni a vállalkozását. Hatékonyság, azaz kevesebb költség, több bevétel. Ezek...

nyári üzleti tervezés

5 tipp a hatékony üzleti tervezéshez

Vállalkozásfejlesztés 2023.08.16. - 5 p. olvasás

Még tart a nyár, fordítsd vállalkozásod előnyére a lendületet, hogy egész évben pezsgő legyen a céges légkör és a gazdasági helyzeted. Értékelj, tervezz, strukt...

Back to Top