Áfa bevallás


Áfa bevallást azon vállalkozásoknak kell benyújtaniuk, akik az áfa körbe tartoznak. 

Az áfa bevallás jogszabályi háttere

Az áfa bevallás gyakoriságát az adózás rendjéről szóló törvény 2017. évi CL. törvény 2. sz. melléklete határozza meg.

Az áfa bevallás lehet: 

 • havi
 • negyedéves
 • éves

Általánosnak a negyedéves bevallás tekinthető.

A jogszabály kimondja, hogy mikor kell áttérni az éves, illetve negyedéves bevallásról gyakoribbra. Az előírtnál gyakoribb bevallás azonban nem kérvényezhető. 

Havi áfa bevallás


Milyen esetekben kell benyújtani?

 • ha a naptári évet megelőző második évben az éves szinten bevallott elszámolandó adó* eléri az 1 millió forintot. (*Fizetendő és a levonható adó különbözete)
 • csoportos áfa-alanyiság esetén
 • közvetett vámjogi képviselőnek
 • adóraktár üzemeltetőjének
 • alanyi adómentességet választó adóalanynál
 • kizárólag adólevonásra nem jogosító tevékenységet folytató adóalany
 • kizárólag mezőgazdasági tevékenységet folytató különleges jogállású adóalany
 • jogelőd nélkül alakult adóalanynak a bejelentkezés évében és az azt követő évben
Benyújtási határidő: a tárgyhót követő hónap 20. napja

Negyedéves áfa bevallás


Abban az esetben kell negyedévente bevallást készíteni, ha nincs olyan ok vagy körülmény, ami miatt a vállalkozás éves vagy havi bevallásra lenne kötelezve. 

Benyújtási határidő: a negyedévet követő hónap 20-ig napja

Éves áfa bevallás


Milyen esetben kell éves bevallást készíteni?

Ha a tárgyévet megelőző második évben:

 • éves szinten az elszámolandó (fizetendő és levonható adó különbözete) adó nem érte el a 250 ezer forintot, és
 • termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás göngyölített és adó nélküli összege nem haladta meg az 50 millió forintot, feltéve, hogy a vállalkozás nem rendelkezik közösségi adószámmal.
Amennyiben bármelyik feltétel nem teljesül, át kell térni negyedéves bevallásra.

Benyújtási határidő: az adóévet követő év február 25.
Back to Top