Billingo.hu A Billingo online számlázó blogja. Gyors és élvezetes elektronikus számlázás.
Blog / KATA / Kata újraindítása ➡️ a legfont…
KATA - 2020.05.19. - 4 p. olvasás

Kata újraindítása ➡️ a legfontosabb tudnivalók

Bonácz Zsolt
Bonácz Zsolt Adótanácsadó, adószakértő
Figyelem

Ez a cikk több mint 2 éve frissült utoljára. Előfordulhat, hogy a tartalma már elavult.

A kata választása nem határozott időre vonatkozik. Emiatt nem kell minden naptári év végén a katás vállalkozásnak bejelentenie, hogy továbbra is a kata szabályai szerint kíván adózni. De mi a teendő újbóli választás esetén? Bonácz Zsolt adószakértő összefoglalta a Billingósoknak.

Tudnivalók a kata státusz újbóli választhatóságáról

Mikor szűnik meg a katás státusz?

A katás státusz a vállalkozás saját döntése alapján, vagy a Kata tv. erejénél fogva szűnik meg.  

Utóbbi esetben a katás státusz megszűnéséről a NAV területi igazgatósága határozatban rendelkezik. Abban megjelöli a megszűnés jogcímét, valamint a katás státusz megszűnésének időpontját is. Azzal szemben fellebbezés nyújtható be a felettes adóhatóságnál (Fellebbviteli Igazgatóság). A felettes adóhatóság döntésével szemben közigazgatási per indítható.

A Kata tv. által meghatározott megszűnési jogcímekről külön tájékoztató anyag érhető el.

Mikor választható újra a katázás?

A katás státusz ismételt választására nincs mód azonnal. Erre csak a Kata tv-ben meghatározott időtartam leteltét követően van újból lehetőség. Ehhez a vállalkozásnak ismét meg kell felelnie a törvényi feltételeknek.

A Kata tv. szerint a katás státusz megszűnésének évére és az azt követő 12 hónapra a katázás ismételten nem választható. Ez a szabály határozza meg, hogy mely naptól indulhat ismét a katás időszak.

A kata újbóli választására vonatkozó bejelentést

  • az egyéni vállalkozók közhiteles nyilvántartásában szereplő magánszemélyek a 21T101E;
  • az egyéni vállalkozók közhiteles nyilvántartásában nem szereplő, de az Szja tv. szerint egyéni vállalkozónak minősül magánszemélyek (pl. egyéni ügyvéd) a 21T101;
  • egyéni cég, közkereseti társaság, betéti társaság a 21T201T;
  • ügyvédi iroda a 21T201

megnevezésű nyomtatvány benyújtása útján tehetik meg.

Az említett nyomtatványokat az „Általános Nyomtatványkitöltő” (ÁNYK) nevű keretprogramban kell kitölteni. A nyomtatvány és a keretprogram a NAV honlapjáról letölthető. A kitöltött nyomtatványt egyéni vállalkozó, az egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemély Ügyfélkapuján küldheti be. 

Ezt megteheti NAV-nál bejelentett állandó meghatalmazottja saját Ügyfélkapuján keresztül.

Egyéni cég, közkereseti társaság, betéti társaság, ügyvédi iroda Cégkapu létesítésére kötelezett. A kitöltött nyomtatványt a képviseletre jogosult személy a szervezet Cégkapuján keresztül köteles benyújtani. 

Ezt a szervezet NAV-nál bejelentett állandó meghatalmazottja is megteheti. Ehhez részére a szervezet Cégkapuján ügykezelői jogosultságot kell adni. Ennek hiányában a szervezet nevében a nyomtatványt a Cégkapun keresztül nem nyújthatja be.

Nézzünk egy példát!

Katás betéti társaság esetében a NAV jogerősen megállapította munkavállaló bejelentés nélküli foglalkoztatását.

A határozat 2019. július 16-án vált véglegessé (emelkedett jogerőre), így a betéti társaság katás státusa 2019. július 31-ével zárult le.

A betéti társaság a katát legkorábban 2021. január 1-jétől választhatja, ha erre vonatkozó bejelentését 2020. december 31-ig megteszi, feltéve, hogy a kata választására jogosult.

Előfordulhat az is, hogy a katás státus utolsó napja a naptári év utolsó napjával egyezik meg. Ekkor a megszűnés éve egy nap, így ténylegesen 1 év elteltével a kata ismét választható, ha annak törvényi feltételei is fennállnak.

Egy másik eset

Katás betéti társaságba 2019. december 31-én új tagként egy közkereseti társaság lép be.

A katás státus utolsó napja ezt megelőző nap, azaz 2019. december 30-a. Ugyanis katás csak olyan betéti társaság lehet, amely csak magánszemély taggal rendelkezik.

A megszűnés éve egy nap, 2019. december 31-e.

A betéti társaság a katát legkorábban 2021. január 1-jétől választhatja, ha erre vonatkozó bejelentését 2020. december 31-ig megteszi, feltéve, hogy a kata választására jogosult. Erre a betéti társaság csak akkor válhat jogosulttá, ha kizárólag magánszemély tagokkal rendelkezik.

Egyéni vállalkozó esetében előállhat az az eset is, hogy a katás státus az egyéni vállalkozás megszüntetése miatt szűnik meg. Ekkor a kata az egyéni vállalkozói tevékenység megszűnésének évében és az azt követő 12 hónapban ismét nem választható. 

Jöjjön egy újabb példa!

Nagy János egyéni vállalkozó 2017. január 1-jétől bejelentkezett kata alá. Egyéni vállalkozását 2019. szeptember hónap folyamán megszüntette. Ebben az esetben a megszűnés éve az egyéni vállalkozás megszüntetésének napját magában foglaló év, azaz 2019. 

Amennyiben Nagy János 2020 folyamán ismét egyéni vállalkozást indít, akkor azzal egyidejűleg a katát nem választhatja. Ugyanis a Kata tv-ben foglalt időtartam még nem járt le.

A kata alá legkorábban 2021. január 1-jétől jogosult bejelentkezni, ha erre vonatkozó bejelentését 2020. december 31-ig megteszi, feltéve, hogy a kata választására jogosult.

Egyéni cég, közkereseti társaság, betéti társaság, ügyvédi iroda megszűnése után ismét nem választhatja a katát. Ugyanis egy megszűnt szervezet még egyszer nem hozható létre. 

Hogyan segíti a Billingo Kata asszisztens a vállalkozásod mindennapjait?

Van már Billingo fiókod?
Regisztrálj egyet most!

Címkék

Blog cikk értesítő

Blog cikk értesítő

Iratkozz fel, ha szeretnél tudni a számlázással kapcsolatos legfrissebb hírekről és érdekelnek az akciók.

Back to Top