Teljesítési igazolás 2022: hogyan állítsuk ki helyesen + minta letöltése

Vállalkozásfejlesztés 2022.01.02. - 9 p. olvasás
Figyelem

A cikk több mint 1 éve frissült utoljára. Bár folyamatosan dolgozunk az aktualizáláson, előfordulhat, hogy itt most kihagytunk valamit. Ha elévültnek vélt tartalmat találsz, kérjük, szólj nekünk, és igyekezz több forrásból is tájékozódni. Ebben mi is segíthetünk más fórumon, keress minket!

A számlánk kiállítása előtt érdemes beszerezni egy megfelelően kitöltött és aláírt teljesítési igazolást. Megmutatjuk, mit kell tartalmaznia a dokumentumnak.

Teljesítési igazolás

Mi az a teljesítési igazolás?

A vállalkozói mindennapok szerves része a teljesítési igazolás (röviden: TIG). Aki már dolgozott megbízási szerződéssel, az tudja, hogy mennyire fontos dokumentum, hiszen ez alkalmas a teljesítés alátámasztására.

A teljesítési igazolással a megbízó elismeri, hogy a megbízott az elvállalt munkát a szerződésben foglaltaknak megfelelően hajtotta végre.

A TIG mindig két példányban készül. Azt a megbízónak kell kiállítania. Annak sincs akadálya, hogy mind a megbízó, mint pedig a megbízott cégszerűen aláírja. Ezzel a megbízott átadja az elvégzett munkát, a megbízó pedig elfogadja azt.

Mikor kell teljesítési igazolást kiállítani?

A teljesítési igazolás szabályai szerint a dokumentumot a munka elvégzését követően kell elkészíteni. Ebben a megbízó a teljesítési igazolás aláírásával elismeri, hogy a munka elkészült és a megbízott jogosult a szerződésben meghatározott díjazásra. Ez egyben biztosíték is a vállalkozó számára arra az esetre, ha nem történne meg időben a kifizetés. Mondhatjuk úgy is, hogy van valami a kezében. A kifizetés határideje a megbízási szerződésben kerül rögzítésre.

Nem csak a megbízást teljesítőnek előnyös azonban a TIG, hiszen egy esetleges adóellenőrzés során a megbízó ezzel tudja alátámasztani a kifizetés jogcímét. Ilyenkor részletesen vizsgálják, hogy a megbízási szerződés és a teljesítési igazolás összhangban van-e egymással.

A teljesítési igazolást annak a cégnek vagy szolgáltatónak a nevére kell kiállítani, aki a megbízást kapta és akivel korábban létrejött a megbízási vállalkozói szerződés.

Mit tartalmaz a megbízási szerződés?

A szerződés részletesen kitér arra, hogy a megbízott vállalkozónak vagy vállalkozásnak:

 • milyen feladatokat kell teljesítenie 
 • mi a megbízás határideje
 • milyen minőségben kell elvégeznie/átadnia a munkát
 • milyen összegű díjazás jár a feladat elvégzéséért/szolgáltatás nyújtásáért
 • milyen módon történik az elszámolás (pl. tételes vagy átalánydíjas)
 • milyen határidővel történik a munka ellenértékének kifizetése

A felek ebben a szerződésben rögzítik a megbízás minden részletét és mindketten aláírják.

Amennyiben a szerződésben foglaltak megvalósultak, a megbízás teljesítettnek tekinthető.

A teljesítési igazolás bár a feladatot végző vállalkozót (megbízottat) védi, mégsem neki, hanem a megbízónak kell kiállítania.

Lehet olyan eset is, hogy a feladatot teljesítette a megbízott, a megbízó ugyanakkor nem hajlandó ezt elismerni és kiállítani a teljesítési igazolást. Ilyenkor polgári peres úton kerülhet sor a vita rendezésére.

Speciális szakértelmet kívánó munkák elvégzésekor előfordulhat, hogy a teljesítési igazolást nem a megbízó, hanem egy megbízott szakértő állítja ki. Ez főként az építőiparban jellemző, ahol pl. a műszaki ellenőr igazolja, hogy szakszerűen végezték el a munkát. Ezt érdemes rögzíteni előzetesen a megbízási szerződésben.

Megbízási szerződés és teljesítés igazolás - mikor kötelező?

A Polgári törvénykönyv úgy fogalmaz, hogy nem feltétlenül kell megbízási vagy vállalkozói szerződést írásban rögzíteni, hanem elegendő a ráutaló magatartás is.

A Társasági adó törvény ugyanakkor azt mondja, hogy a nettó 200.000 forint feletti megbízások esetén szükség van annak igazolására, hogy a szolgáltatás megrendelése valóban a megbízó gazdasági tevékenységét szolgálta. Továbbá, hogy nem sértette az észszerű gazdálkodás követelményét . E szabály alkalmazásánál az adóévben ugyanazon személytől ugyanazon jogcímen igénybe vett szolgáltatások ellenértékét együttesen kell figyelembe venni.


Teljesítési igazolás és adózás

Adózási szempontból is fontos szerepe van a teljesítési igazolásnak, tekintettel arra, hogy:

 •  az ügylet teljesítőjének fő szabály szerint általános forgalmi adó tekintetében a teljesítés időpontjában keletkezik adófizetési kötelezettsége;
 • az ügylet teljesítőjének a teljesítés időpontját magában foglaló üzleti évben kell a számla áfa nélküli értéket árbevételként, vagy egyéb bevételként elszámolni;
 • a megrendelőnek fő szabály szerint a teljesítés időpontjában nyílik meg adólevonási joga, ha rendelkezik hiteles számlával;
 •  a megrendelőnek általában a teljesítés időpontját magában foglaló üzleti évben lehet figyelembe lehet venni a számlával igazolt költséget, ráfordítást

A teljesítést önmagában nem bizonyítja a teljesítési igazolás. Az adóhatóság ugyanis nemcsak a teljesítés formális igazolását, hanem annak tényleges megvalósulását is ellenőrzi.

Mit mond az Áfa tv. a teljesítés időpontjáról?

Fő szabály szerint a teljesítés időpontja az a nap, amikor az ügyletet teljesítették. Vagyis, amikor a megrendelő részére elvégezted a munkát, átadtad a terméket, szolgáltatást nyújtottál stb.  

Áfa szempontjából nagy jelentősége van egy ügylet teljesítési időpontjának, mivel fő szabály alapján az Áfa tv. szerinti teljesítés időpontjában keletkezik az áfafizetési kötelezettség. Azaz az ügyletet terhelő áfát a teljesítés napját magában foglaló bevallási időszakban kell fizetendő adóként elszámolni.

A számla kiállítása mindig a teljesítéssel van összefüggésben, mivel azt a teljesítés ténye alapozza meg. Fő szabály szerint a számlát a teljesítéstől számított 15 napon (2020. július 1-jétől 8 napon) belül kell kiállítani.

A teljesítés időpontját akkor nem kell a számlán feltüntetni, ha azt a teljesítéssel egyidejűleg bocsátod ki.

Mit jelent az e-teljesítési igazolás?

A teljesítés igazolás kiállítható elektronikus úton is. Az elektronikus teljesítési igazolást főként az építőiparban használják és elektronikus építés naplónak is nevezik.

Az építőipari tevékenységeket szabályozó (191/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet mondja ki, hogy kinek kell ilyet vezetnie. Eszerint minden 2013. október 1-je után megkezdett kivitelezés esetén szükség van elektronikus építési napló vezetésére.

Erre az építtető és a kivitelező fővállalkozó, vagy a megrendelő kivitelező vállalkozó és a kivitelező alvállalkozó kivitelező között létrejött szerződés alapján kerül sor. Amennyiben az építési munkálatok az abban foglaltak szerint el lettek végezve.

A rendelkezés értelmében az e-teljesítési gazolás kötelező azon építmények esetében, melyeknek a finanszírozása eu-s forrásokból történik, és 2014. január 1-jét követően megelőzően elkezdődtek a kivitelezési munkák. Azoknál a beruházásoknál, melyek kivitelezése még ezen időpont előtt megkezdődött, továbbra is a 2013. szeptember 30-án hatályos szabályozás alkalmazandó.

A szerződés szerint a teljesítési igazolás kiállítása vonatkozhat kizárólag részteljesítésekre, vagy teljes munka elvégzésére.

Hogyan állítsak ki teljesítési igazolást?

Teljesítési igazolást egyszerűen magad is írhatsz egy word dokumentumban, vagy letölthetsz sablon formulát is. De a legegyszerűbb, ha a Billingóban készíted teljesítési igazolásaidat >>

Mikre figyelj oda, ha magad írod meg a TIG-et?

Teljesítési igazolás 2022 - tartalmi és formai követelmények

A teljesítés igazolásnak nincsenek konkrét formai előírásai. Tartalma pedig elsősorban attól függ, hogy a megbízási, vállalkozási szerződés milyen feltételeket tartalmaz a munkavégzés/szolgáltatásnyújtás kapcsán.

Mit érdemes feltüntetni a TIG-ben?

 • a feleket (megbízó és megbízott adatai)
 • a teljesítési igazolás tárgyát
 • a megbízási szerződés jellemzőit (pl. vállalási díja stb.)
 • keltezést (amikor a TIG készült)
 • utalást az elvégzett munkára:

Például:

„Felek megállapítják, hogy a Vállalkozó/Megbízott a szerződésben foglalt feladatot elvégezte…”

“Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződésben foglaltaknak mindenben eleget tett és a megállapított határidőre elvégezte a Megrendelő részére a munkát.”

“A Megbízott szerződésben foglalt feladatainak teljesítését a fentiek alapján igazolom.”

Emellett részletezheted a(z):

 • munka ellenértékét és az esetleges levonásokat (pl. nem megfelelő vagy el nem végzett munkafolyamat esetén )
 • elszámolás módját (pl. tételes vagy átalánydíjas)
 • általános forgalmi adóval kapcsolatos információt, különösen abban az esetben, ha adózási rendje (fordított, egyenes), áfa-körbe tartozása és áfa-kulcsa eltérhet
 • plusz szolgáltatást és az azért járó ellenértéket
 • kötbért, ha keletkezik

Mit tegyek a kitöltött és aláírt teljesítési igazolással?

A teljesítési igazolást a kiállításától számított nyolc évig meg kell őrizni, mivel a könyvelésben kimutatott gazdasági eseményt alátámasztja. Erről a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rendelkezik. 

Honnan tölthetek le teljesítési igazolás mintát?

Ha nem tudod, hogyan írd meg a teljesítési igazolást, most segítünk! Készítettünk egy mintát, amely jó alap lehet ahhoz, hogy elkészítsd saját verziódat.

LETÖLTÖM A TELJESÍTÉSI IGAZOLÁS MINTÁT >>

A Billingóban állítanál ki egyszerűen és gyorsan teljesítési igazolásokat?
Regisztrálj most!

Gyakran Ismételt Kérdések

Meddig kell megőrizni a teljesítési igazolást?

A teljesítési igazolás számviteli bizonylatnak minősül, ezért a számviteli törvény irényelveit kell figyelembe venni. Eszerint a vállalkozás 8 évig köteles tárolni a kiállítás módjának megfelelő formában (papíron vagy elektronikusan).

Kell-e valamit csatolni a teljesítési igazolás mellé?

A TIG mellé szükséges a munkavégzés ellenértékéről kiállított számla.

Billingo kiegészítés: igen, tehát ugyan a számláidat csak öt évig vagy köteles megőrizni hivatalosan, mivel a TIG mellé kell csatolnod, ez ilyetén nyolc év. Az elektronikus számláidat azok nyomtatott verziója nem váltja ki, így érdemes több helyre lementened őket: legyen meg a számítógépeden, felhő alapon, esetleg pendrive-on is. De ha az egyszerűséget választod, a Billingo felületét is használhatod, a legsokoldalúbb online számlázó rendszerünkben nem fogsz csalódni. Már így is rengeteg fontos fejlesztésen vagyunk túl, hónapról-hónapra a kényelmeteken dolgozunk. Ami még jobb, hogy a közeljövőben is várható egy csomó újdonság, figyeljétek ezekért honlapunkat, és iratkozzatok fel bátran hírlevelünkre.

Hasonló cikkek a kategóriában

b2w konferencia

Gyere kedvezménnyel az év legnagyobb B2W rendezvényére!

Vállalkozásfejlesztés 2023.10.11. - 3 p. olvasás

Ha a vásárlói közösségnek lenne neme, nő lenne - ez az egyik szlogenje a B2W fesztiválnak, amelyet idén ötödik alkalommal rendeznek meg. Hidd el, te is olyan vá...

Átalányadózónak könyvelő

Átalányadózol? Tiszteld meg a vállalkozásod egy könyvelővel!

Vállalkozásfejlesztés 2023.09.13. - 6 p. olvasás

A könyvelő letisztázza egy vállalkozás adminisztrációját, pénzt takarít meg a cégeknek, összességében segíti a helyes stratégia kialakítását. Nincs ez másként á...

Üzleti terv minta

Üzleti terv minta - Beavatunk az üzleti terv írás rejtelmeibe!

Vállalkozásfejlesztés 2023.08.25. - 13 p. olvasás

Milliókkal többet hozhat a konyhára, ha van egy jó üzleti terved. Több pályázati pénz befolyásával, magasabb befektetői bizalom járhat, ha a céged fundamentuma ...

banki spórolás

Így spórol neked időt a bankod - és a Billingo

Vállalkozásfejlesztés 2023.08.23. - 7 p. olvasás

Az idő egy vállalkozónak a legnagyobb kincse. Így aztán amennyi időt csak lehet, érdemes megspórolni a pénzügyekben is. De hogyan lehet ezt aprópénzre váltani, ...

bankautomatizálás

Így automatizáld a bankolásod

Vállalkozásfejlesztés 2023.08.17. - 8 p. olvasás

Egy vállalkozónak mi sem lehet kérdés annál jobban, hogy hogyan tudja hatékonyabbá tenni a vállalkozását. Hatékonyság, azaz kevesebb költség, több bevétel. Ezek...

nyári üzleti tervezés

5 tipp a hatékony üzleti tervezéshez

Vállalkozásfejlesztés 2023.08.16. - 5 p. olvasás

Még tart a nyár, fordítsd vállalkozásod előnyére a lendületet, hogy egész évben pezsgő legyen a céges légkör és a gazdasági helyzeted. Értékelj, tervezz, strukt...

Back to Top