TOP pályázatok: fókuszban a települések fejlesztése

Vállalkozásfejlesztés 2021.11.27. - 8 p. olvasás

A TOP ezúttal nem a legjobb pályázatok kategóriáját jelöli, hanem olyan tenderek foglal magában, melyek a térségi gazdaságfejlesztést és a foglalkoztatás növelést célozzák. Jöjjenek a legfontosabb információk a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programról és utódjáról, a TOP Pluszról.

TOP pályázatok

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) célja, hogy térségekben, településeken megtalálja és erősítse azokat a fejlődési elemeket, amelyekkel potenciáljuk, erőforrásaik aktivizálhatók. Fő prioritása, hogy az önkormányzatoknak biztosítson támogatást a térségek gazdaságának fejlesztéséhez, ezzel összefüggésben a város- és településfejlesztéshez, valamint a foglalkoztatás növeléséhez.

A TOP, az uniós besorolás szerint a kevésbé fejlett régiókra fókuszál, azaz nem foglalja magába a főváros és Pest megye térségét.

A 2014-ben indult TOP program az előző fejlesztési ciklusban kiemelkedően sikeres volt. A nyertes pályázatokkal több mint 200 település tervei valósultak meg, 1600 milliárd forint értékben. 18 megye és 22 megyei jogú város saját programokat valósíthatott meg. A fejlesztéseknek köszönhetően 800 km-nyi út újult meg, 7 ezer hektár iparterület jött létre, 14000 bölcsődei férőhely létesült és közel 1500 km-en létesült kerékpárút.

A TOP helyét a 2021–2027 pályázati időszakban a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP Plusz) veszi át. Újdonság, hogy a TOP Plusz nem csak a kevésbé fejlett régiókra, hanem a fejlett régiónak számító Pest megyére és Budapestre egyaránt koncentrál. Különösen fókuszál a legkevésbé fejlett 4 régióra és a komplex programmal fejlesztendő járásokra, továbbá előtérbe helyezi a városok fenntartható fejlesztését.

A kormány a programon keresztül 1800 milliárd forint összegben juttat támogatásokat a települések számára a korábbi időszak céljaira, valamint olyan területeken is lehet majd pályázni, melyre korábban csak hazai tendereken volt lehetőség.

A források legalább 65 százaléka jut majd a nagyobb fejlesztést igénylő négy magyarországi régióba, és a megyéken belül járási és térségi szinten is lesz lehetőség arra, hogy a fejlesztési pénzek oda kerüljenek, ahol a legnagyobb szükség van rá.

Milyen célok segítésére jött létre a TOP?

A TOP az alábbi prioritások mentén született:

 • Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítése

Ide tartozik a helyi gazdasági infrastruktúra fejlesztése, a társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés, a gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés. Ezen kívül a foglalkoztatás támogatása és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével.

 • Vállalkozásbarát, népességmegtartó településfejlesztés

A cél, a gazdaságélénkítő településfejlesztés, vállalkozásokat vonzó, gazdasági, környezeti és társadalmi szempontból fenntartható települési környezet kialakítása. Mindez magában foglalta a települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztéseket, a szemléletformáló akciókat és képzéseket.

 • Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken

Az operatív program támogatja a fenntartható települési közlekedésfejlesztést, valamint az önkormányzatok energiahatékonyságának és a megújuló energia-felhasználásának arányát kívánta előremozdítani.

 • A helyi közösségi szolgáltatások fejlesztése és a társadalmi együttműködés erősítése

A program segíti az egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztését, a szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítését és jobbítását, valamint a leromlott városi területek rehabilitációját.

 • Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, foglalkoztatás ösztönzés és társadalmi együttműködés

A TOP támogatja a foglalkoztatás-növelést célzó megyei és helyi foglalkoztatási együttműködéseket, valamint a társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex és a helyi közösségi programok megvalósítását.

 • Fenntartható városfejlesztés a megyei jogú városokban

Magában foglalja a gazdaságélénkítést és foglalkoztatás-bővítést szolgáló önkormányzati helyi gazdaságfejlesztést, a családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztését. Ezen túl segíti a gazdaságélénkítő és népességmegtartó városfejlesztést, a fenntartható városi közlekedésfejlesztést, az önkormányzatok energiahatékonyságának és a megújuló energiafelhasználás arányának növelését. Ide tartozott még a városi közszolgáltatások fejlesztése, a leromlott városi területek rehabilitációja, továbbá a gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó foglalkoztatás-fejlesztés, illetve a társadalmi kohéziót célzó helyi programok.

 • Közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések

A program fókuszál a kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztésére, valamint a helyi közösségszervezésre a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva.

Milyen prioritásokat tartalmaz a TOP Plusz?

Az utód TOP Plusz népszerű elődjének főbb támogatási céljait viszi tovább az alábbiak szerint:

1. prioritás - Versenyképes megye

 • Helyi gazdaságfejlesztés
 • 4 és 5-ös számjegyű utak fejlesztése
 • Helyi és térségi turizmusfejlesztés
 • Élhető települések
 • Szociális célú városrehabilitáció
 • Belterületi utak fejlesztése
 • Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása
 • Fenntartható városfejlesztés

2. prioritás - Klímabarát megye

 • Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése
 • Fenntartható energiahatékonyság

3. prioritás - Gondoskodó megye cím

 • Megyei foglalkoztatás igazdaságfejlesztési együttműködések
 • Szociális célú városrehabilitáció (ESZA+)
 • Helyi humán fejlesztések
 • Fenntartható humán fejlesztések
 • Gyermeknevelést támogató humán
 • infrastruktúra fejlesztése
 • Helyi egészségügyi és szociális
 • infrastruktúra fejlesztése
 • Fenntartható humán infrastruktúra

Az operatív program célja tehát a régiók és megyék fejlettségi pozíciójának javítása, a legkevésbé fejlett megyék és elmaradott térségek területi fejlesztése a kedvezőbb helyzetű térségek pozíciójának erősítése mellett, ennek keretében térségi és helyi fejlesztések:

 •  a gazdaságélénkítés, munkahelymegőrzés és munkahelyteremtés érdekében
 •  a települések élhetőségének javítása, a város-vidék különbségek csökkentése érdekébe
 •  a térségek és települések népességmegtartó képességének erősítése, családvédelem, életminőség javítása érdekében

Mit érdemes tudni a program 2021-27-es ciklusban érvényes részleteiről? 

A TOP Pluszban az Irányító Hatóság a többlet-kötelezettségvállalás igénybevétele mellett ún. biztonsági háló alkalmazásával határozta meg a fenntartható városfejlesztési eszközben résztvevő városok keretösszegeit:

A TOP Plusz 1. prioritás meghirdethető összege 518 760 000 000 forint, amelyből

2 890 000 000 forint a fenntartható városfejlesztési eszköz esetén alkalmazandó többlet-kötelezettségvállalás összege

A TOP Plusz 2. prioritás esetén 76 220 000 000 forint a meghirdethető keret, amelyből

1 140 000 000 forint a fenntartható városfejlesztési eszköz esetén alkalmazandó többlet- kötelezettségvállalás összege

A TOP Plusz 3. prioritás meghirdethető kerete 236 260 000 000 forint, amelyből

780 000 000 forint a fenntartható városfejlesztési eszköz esetén alkalmazandó többlet-kötelezettségvállalás összege.

Az első pályázati felhívások összesen több mint 636 milliárd forint értékben már megjelentek. Ezek a 4-es és 5-ös út fejlesztését, települések infrastruktúrafejlesztését, fenntartható városfejlesztést, önkormányzati épületek energetikai korszerűsítését és foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések létrejöttét támogatják, valamint elérhetővé vált a bölcsődék-óvodák létesítését, fejlesztését, eszközbeszerzését támogató felhívás.

Fontos tudnivalók a sikeres TOP Plusz pályázathoz

A legfrissebb TOP Plusz pályázati felhívások - és tervezetek -, valamint az aktuális módosítások a https://www.palyazat.gov.hu/ oldalon érhetők el. A tenderek részletes leírását - kedvezményezettek köre, támogatás típusa, mértéke, benyújtási határidő, elszámolható költségek stb. - a felhívások tartalmazzák.

A TOP Plusz pályázatokon elsősorban a helyi önkormányzatok és intézményeik, önkormányzati tulajdonú gazdasági szervezeteik vehetnek részt, emellett intézkedéstől függően a térségi fejlesztési tanácsok, területfejlesztési önkormányzati társulások, az állami szervezetek és többségi állami tulajdonú gazdasági szervezetek. Továbbá pályázhatnak civil szervezetek, nonprofit szervezetek, egyházak, közalapítványok.

A pályázatok elkészítése, benyújtása, a támogatott projekt végrehajtása során irányadó jogszabály a 2021–2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló Kormányrendelet.

A TOP Plusz pályázatokat online kitöltő program segítségével lehet benyújtani. Ehhez először be kell jelentkezni a https://www.palyazat.gov.hu oldalon a Pályázati e-ügyintézés (EPTK) felületre az „Egységes beléptető felület bejelentkezés” gomb használatával. Itt a kérelem kitöltését és lezárását követően a program előállít egy nyilatkozatot, ezzel lehet hitelesíteni a kérelemben megadott adatokat, ezt követi az elektronikus aláírás.

Szívesen olvasnál vállalkozóknak szóló pályázatokról is? >>
Böngéssz a legfrissebb pályázati lehetőségek között! >>

Hasonló cikkek a kategóriában

b2w konferencia

Gyere kedvezménnyel az év legnagyobb B2W rendezvényére!

Vállalkozásfejlesztés 2023.10.11. - 3 p. olvasás

Ha a vásárlói közösségnek lenne neme, nő lenne - ez az egyik szlogenje a B2W fesztiválnak, amelyet idén ötödik alkalommal rendeznek meg. Hidd el, te is olyan vá...

Átalányadózónak könyvelő

Átalányadózol? Tiszteld meg a vállalkozásod egy könyvelővel!

Vállalkozásfejlesztés 2023.09.13. - 6 p. olvasás

A könyvelő letisztázza egy vállalkozás adminisztrációját, pénzt takarít meg a cégeknek, összességében segíti a helyes stratégia kialakítását. Nincs ez másként á...

Üzleti terv minta

Üzleti terv minta - Beavatunk az üzleti terv írás rejtelmeibe!

Vállalkozásfejlesztés 2023.08.25. - 13 p. olvasás

Milliókkal többet hozhat a konyhára, ha van egy jó üzleti terved. Több pályázati pénz befolyásával, magasabb befektetői bizalom járhat, ha a céged fundamentuma ...

banki spórolás

Így spórol neked időt a bankod - és a Billingo

Vállalkozásfejlesztés 2023.08.23. - 7 p. olvasás

Az idő egy vállalkozónak a legnagyobb kincse. Így aztán amennyi időt csak lehet, érdemes megspórolni a pénzügyekben is. De hogyan lehet ezt aprópénzre váltani, ...

bankautomatizálás

Így automatizáld a bankolásod

Vállalkozásfejlesztés 2023.08.17. - 8 p. olvasás

Egy vállalkozónak mi sem lehet kérdés annál jobban, hogy hogyan tudja hatékonyabbá tenni a vállalkozását. Hatékonyság, azaz kevesebb költség, több bevétel. Ezek...

nyári üzleti tervezés

5 tipp a hatékony üzleti tervezéshez

Vállalkozásfejlesztés 2023.08.16. - 5 p. olvasás

Még tart a nyár, fordítsd vállalkozásod előnyére a lendületet, hogy egész évben pezsgő legyen a céges légkör és a gazdasági helyzeted. Értékelj, tervezz, strukt...

Back to Top