EU pályázatok: így juthatsz uniós támogatásokhoz

Vállalkozásfejlesztés 2022.04.05. - 9 p. olvasás

Kik vehetnek igénybe EU-s támogatásokat? Mit érdemes tudni az uniós pályázati lehetőségekről és az operatív programokról? Milyen lehetőségei vannak a hazai vállalkozásoknak, hogy EU-s pénzekhez jussanak? Hogyan pályázhatunk sikeresen? Összegyűjtöttük a leghasznosabb információkat.

EU pályázatok

Magyarország 2004. május 1-jei európai uniós csatlakozásával jogosulttá vált arra, hogy forrásokhoz jusson az Unió közös politikájában megjelenő fejlesztési alapokból a gazdasági és társadalmi kohézió erősítésére, valamint a tagállamok, régiók közötti fejlettségbeli különbségek csökkentésére.

Az uniós pályázatok nagy előnye, hogy az előírások és kötelezettségek teljesítése esetén a projektek jóformán ingyen pénznek nevezhető támogatásokhoz juthatnak, hiszen a kiírások sokszor rejtenek vissza nem térítendő támogatásokat. A pályázatokat azonban fontos, hogy megelőzze egy alapos üzleti tervezés, hiszen akadnak olyan tenderek is, amelyek utófinanszírozási modellen alapulnak.

Az EU-s pályázatokon kívül, a kormány külön forrást különít el saját költségvetéséből. Ezek a felhívások általában olyan területeket céloznak meg, amelyeket az EU-s források nem, vagy kis mértékben támogatnak csupán.

Lássuk is a részleteket, hogy mit érdemes tudni az uniós pályázatokról.

Mik a fő különbségek EU-s és hazai pályázatok között?

Az EU számos projekt megvalósítását finanszírozza, többek között az alábbi területeken:

 • regionális és városfejlesztés,
 • foglalkoztatás és társadalmi befogadás,
 • mezőgazdaság és vidékfejlesztés,
 • tengerügyi és halászati politika,
 • kutatás és innováció,
 • humanitárius segítségnyújtás.

Az EU komolyan ellenőrzi a támogatások felhasználását. Fontosnak tartja, hogy a források elköltése során az átláthatóság és az elszámoltathatóság érvényesüljön. A politikai felelősséget mindezért egy 27 EU-biztosból álló testület ellenőrzi, ugyanakkor az éves vizsgálatokat a tagállami kormányok végzik.

Az uniós költségvetés több mint 76%-ával a Bizottság a tagállami és a regionális hatóságokkal partnerségben gazdálkodik, az ún. megosztott irányítás keretében az alábbi 5 nagy pénzalap felhasználásával:

 • Európai Regionális Fejlesztési Alap (regionális és városfejlesztés),
 • Európai Szociális Alap (társadalmi befogadás és jó kormányzás),
 • Kohéziós Alap (a kevésbé fejlett régiók gazdasági konvergenciája),
 • Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap,
 • Európai Tengerügyi és Halászati Alap

A többi pénzforrást az EU közvetlenül kezeli.

2021-ben új pályázati ciklusba léptünk. Az uniós pályázatok 7 új Operatív programmal bővültek. Ez összesen 35,1 milliárd euró fejlesztési forrást jelent hazánk számára a következő években. Operatív programok keretében a következő uniós forrásokra lehet pályázni a 2021–2027-es fejlesztési ciklusban:

 • Digitális Megújulás Operatív Program (DIMOP)
 • Humánfejlesztési Operatív Program (HOP)
 • Magyar Akvakultúra-fejlesztési Operatív Program (MAKOP)
 • Mobilitás Operatív Program (MIOP)
 • Vállalkozásfejlesztési és Innovációs Operatív Program (VINOP)
 • Versenyképes Magyarország Operatív Program (VMOP)
 • Zöld Infrastruktúra és Klímavédelmi Operatív Program (ZIKOP)

Érdekesség, hogy a források 30%-a a Vállalkozásfejlesztési és Innovációs Operatív Program (VINOP) keretén belül kerül kiosztásra. Ez a már jól ismert Gazdaságfejlesztési és innovációs operatív program (GINOP) új elnevezése. A VINOP pályázatok elsősorban a kis- és közévállalkozások bővítését és fejlesztését célozzák. A pályázati összegek jellemzően beruházásra, innovációra, kutatás-fejlesztésre, valamint képzési célokra fordíthatók, de itt kapnak helyet például az eszközbeszerzés pályázatok is.

Ahogy azt már említettük, hazai tenderek azokon a területeken kerülnek kiírásra, amelyeket az EU-s pályázatok nem fednek le. A hazai, lokális programok elsősorban olyan fejlesztéseket támogatnak, melyek a helyi vállalkozásokat segítik, vagy az önkormányzatoknak nyújtanak finanszírozási lehetőséget, de rendelkezésre állnak források innovációs beruházásokra vagy turisztikai fejlesztésekre is. Ilyen például az Építőipari vállalkozások támogatása, a Kisfaludy Program vagy a Magyar Falu Program.

Ki pályázhat általában EU-s pályázaton?

Az EU-s források felhívásai nagyon széles rétegeket céloznak, így jóformán mindenki, - magánszemély, kis- és középvállalkozás, mezőgazdasági termelő, kutató, fejlesztő, civil szervezet, nagyvállallat - élhet a sokszor igen nagy összegű, komplex finanszírozásokkal. A projektek között megtalálhatók a kezdő vállalkozás támogatások, az eszközbeszerzés pályázatok, hogy csak néhány népszerű kategóriát említsünk.

Kisvállalkozások

A kisvállalkozói pályázatok többnyire vissza nem térítendő támogatások, valamint hitelek és pénzügyi garanciák formájában kerülnek kiírásra és közvetlen pénzügyi támogatást jelentenek az üzleti életben. A pályázatok a tagállamok által irányított programok keretében valósulnak meg.

A katás vállalkozás támogatás 2021-ben viszonylag kisszámban volt elérhető, ettől függetlenül érdemes böngészni a felhívások között, hiszen elcsíphető néhány olyan finanszírozás, amely a tételes adót fizetők számára is ideális.

Ez a cikk is érdekelhet a vállalkozóknak szóló pályázatokkal kapcsolatban >>

Fiatalok

A fiatalok részére biztosított EU-s pályázatok egyrészt a diákok külföldi tanulmányainak és szakképzésének támogatását célozzák, másrészt társfinanszírozást nyújtanak olyan projektekhez, melyek a polgári szerepvállallást, az önkéntes munkát és különböző kultúrák alaposabb megismerését ösztönzik. Az alsó korhatár korhatár a fiataloknak szóló pályázatok esetében általában a betöltött 18. életév, a felső pedig a be nem töltött 26. év.

Nem kormányzati és civil szervezetek

A nem kormányzati és civil szervezetek abban az esetben lehetnek jogosultak EU-s támogatásokra, ha az uniós szakpolitikai területek egyikén tevékenykednek és nonprofit alapon működnek.

Kutatók, fejlesztők

A legtöbb esetben vissza nem térítendő támogatásként finanszírozott kutatási projektek célja, hogy lehetővé tegyék a társadalmi élet különböző területein a kutatás-fejlesztés erősítését.

Mezőgazdasági termelők 

Az Európai Unióban a közvetlen jövedelemtámogatások közel harmadának azok a gazdálkodók a kedvezményezettjei, akik környezetbarát mezőgazdasági módszereket alkalmaznak. Ezen kívül a gazdálkodók földterületük nagyságának függvényében is támogatásban részesülhetnek. Az EU kiemelt figyelmet fordít arra is, hogy támogassa a mezőgazdaságban dolgozókat abban, hogy új technikákat sajátítsanak el és korszerűsítsék gazdaságukat. Emellett a munkahelyteremtések elősegítésével szeretnék javítani a vidéki térségek életszínvonalát.

Fontos szerep jut továbbá a fiatal gazdák megsegítésének is, akik célzott támogatást vehetnek igénybe mezőgazdasági vállalkozásuk létrehozásához.

Tudj meg még többet a mezőgazdasági támogatásokról itt >>

Milyen EU-s pályázatok érhetőek el hazai cégek számára?

A hazai pályázók körében természetesen a vissza nem térítendő pályázatok a legközkedveltebbek, azonban érdemes élni a visszatérítendő támogatásokkal is, hiszen ezek kedvező feltételű és kamatozású hiteleket rejtenek a legtöbb esetben. A leggyakoribbak azonban a hibrid konstrukciók, amikor a cégeknek rendelkezniük kell bizonyos önerővel, amelyhez hitel és támogatás társul. Vagyis a vissza nem térítendő finanszírozás elnyeréséhez visszatérítendő támogatásra is szükség van.

Az EU pályázatok kapcsán igazi bőségről beszélhetünk, hiszen számos területen pályázhatók uniós források különböző projektek és programok megvalósításához. Ezek közül is a legnépszerűbbek a:

 • regionális és városfejlesztés,
 • foglalkoztatás és társadalmi befogadás,
 • mezőgazdaság és vidékfejlesztés,
 • tengerügyi és halászati politika,
 • kutatás és innováció,

vagy humanitárius segítségnyújtás témában kiírt tenderek.

Milyen előfeltételek szükségesek a pályázáshoz?

Az EU-s pályázatoknál a felhívás mindig pontosan tartalmazza, hogy a pályázónak milyen feltételeknek kell megfelelnie. Ezt alaposan érdemes áttanulmányozni, mert ha bármely kritériumnak nem felel meg a vállalkozás, az a tender azonnal kizárását jelenti.

Kell-e lezárt üzleti év vagy sem?

Cégek esetében minimum alapkövetelmény szokott lenni a lezárt üzleti év. Van azonban, amikor ennél is többet kérnek, pl. a GINOP PLUSZ/VEKOP pályázatokon két-három évet is igazolni kell beszámolóval, SZJA bevallással alátámasztva.

Tevékenységi kör

A pályázati felhívás tartalmazhatja, hogy csak megfelelő tevékenységi körrel rendelkező vállalkozás jogosult a finanszírozás elnyerésére. Amennyiben nincs ilyen kitétel, akkor elegendő az egyéb kötelezettségekre koncentrálni.

Kizáró tényezők

Akár hazai, akár EU-s pályázaton indulunk, fontos, hogy semmilyen eljárást ne folytasson ellenünk a NAV a pályázat benyújtásának időpontjában, ugyanis a pályázat automatikusan elutasításra kerül.

Érdemes szem előtt tartani azt is, hogy ha például valaki feketén alkalmazott munkaerőt és ezért megbüntették, akkor nem fogják befogadni a pályázati anyagát.

Amennyiben egy vállalkozást nehéz helyzetűnek minősítenek, szintén kizárásra kerül a tenderből. Nehéz helyzetűnek akkor tekinthető egy vállalkozás, ha például a felhalmozott veszteségei miatt a jegyzett tőkének több mint a fele nincs meg, fizetésképtelenségi eljárás indult ellene, megmentési célú támogatásban részesült, de azt nem fizette vissza, a veszteségei és adósságai nőnek, forgalma csökken stb.

Hogyan pályázhatok sikeresen? 

Ahhoz, hogy minél inkább profitálhass az EU-s pályázatokból, érdemes először meghatároznod, hogy mire szeretnéd a támogatást. Ezt azért fontos, hogy a kitűzött céljaiddal összhangban tudj keresni a finanszírozási lehetőségek közül. Ha nem vagy jártas a pályázatírásban, akkor előnyös szakértő segítségét kérned, mert ezzel rengeteg időt és energiát spórolhatsz, nem mellesleg profibb pályázati anyagot adhatsz be, növelve az esélyeidet.

A pályázati anyag összeállításánál két fontos dolgot kell mindig szem előtt tartanod. Egyrészt a felhívásban szereplő összes kritériumot teljesíteni kell, valamint figyelni a határidőkre. Egy nap csúszás is a pályázat elutasítását vonja maga után. Ugyanez igaz akkor is, ha hiánypótlásról van szó.

Ha a pályázatnak van nevezési díja, azt ne feledd el a tender benyújtásáig rendezni.

Fontos még szem előtt tartani, hogy az igényelt támogatás összege nem haladhatja meg a maximálisan igényelhető mértéket és a támogatási arány nem lehet magasabb, mint a pályázati kiírásban meghatározott maximális támogatási intenzitás.

Szívesen pályáznál? Kövesd a legfrissebb EU-s pályázatokat a Billingóval! >>

Hasonló cikkek a kategóriában

b2w konferencia

Gyere kedvezménnyel az év legnagyobb B2W rendezvényére!

Vállalkozásfejlesztés 2023.10.11. - 3 p. olvasás

Ha a vásárlói közösségnek lenne neme, nő lenne - ez az egyik szlogenje a B2W fesztiválnak, amelyet idén ötödik alkalommal rendeznek meg. Hidd el, te is olyan vá...

Átalányadózónak könyvelő

Átalányadózol? Tiszteld meg a vállalkozásod egy könyvelővel!

Vállalkozásfejlesztés 2023.09.13. - 6 p. olvasás

A könyvelő letisztázza egy vállalkozás adminisztrációját, pénzt takarít meg a cégeknek, összességében segíti a helyes stratégia kialakítását. Nincs ez másként á...

Üzleti terv minta

Üzleti terv minta - Beavatunk az üzleti terv írás rejtelmeibe!

Vállalkozásfejlesztés 2023.08.25. - 13 p. olvasás

Milliókkal többet hozhat a konyhára, ha van egy jó üzleti terved. Több pályázati pénz befolyásával, magasabb befektetői bizalom járhat, ha a céged fundamentuma ...

banki spórolás

Így spórol neked időt a bankod - és a Billingo

Vállalkozásfejlesztés 2023.08.23. - 7 p. olvasás

Az idő egy vállalkozónak a legnagyobb kincse. Így aztán amennyi időt csak lehet, érdemes megspórolni a pénzügyekben is. De hogyan lehet ezt aprópénzre váltani, ...

bankautomatizálás

Így automatizáld a bankolásod

Vállalkozásfejlesztés 2023.08.17. - 8 p. olvasás

Egy vállalkozónak mi sem lehet kérdés annál jobban, hogy hogyan tudja hatékonyabbá tenni a vállalkozását. Hatékonyság, azaz kevesebb költség, több bevétel. Ezek...

nyári üzleti tervezés

5 tipp a hatékony üzleti tervezéshez

Vállalkozásfejlesztés 2023.08.16. - 5 p. olvasás

Még tart a nyár, fordítsd vállalkozásod előnyére a lendületet, hogy egész évben pezsgő legyen a céges légkör és a gazdasági helyzeted. Értékelj, tervezz, strukt...

Back to Top