Katáznál? Figyelj a bevételre, ha egyéni vállalkozásból váltasz

Adózás, NAV 2020.01.22. - 5 p. olvasás
Figyelem

A cikk több mint 3 éve frissült utoljára. Bár folyamatosan dolgozunk az aktualizáláson, előfordulhat, hogy itt most kihagytunk valamit. Ha elévültnek vélt tartalmat találsz, kérjük, szólj nekünk, és igyekezz több forrásból is tájékozódni. Ebben mi is segíthetünk más fórumon, keress minket!

Már egyéni vállalkozó vagy, de nem katás? Gondolkozol az áttérésen? Bonácz Zsolt szakértőnk most elmondja neked, hogy hogyan alakulnak a bevételeid, ha egyéni vállalkozásod katásra változtatod.

Kata bevétel

Katára áttérő egyéni vállalkozó bevétele

A kata választó egyéni vállalkozónak figyelembe kell venni azokat a speciális szabályokat, amelyeket a katára való áttérésnél kell alkalmazni. 

Ezeket amiatt nem szabad figyelmen kívül hagyni, mert a kata választásából adódó előnyöket csökkentik azok a többletterhek, amelyek az áttérés következtében, a katás időszakot megelőzően keletkeznek.

Tegyük fel, hogy egy egyéni vállalkozó 2020. január 1-jétől át kíván térni a katára.  Az egyéni vállalkozó 2019-re még szja bevallást köteles benyújtani.  2019. december 31-én kell bevételként elszámolni azon ügyeletek áfa nélküli összeget, amelyet 2019. december 31-ig pénzügyileg nem realizált, de 2019. december 31-ig teljesített. 

A teljesítés időpontját az Áfa tv. alapján kell értelmezni.

E rendelkezés nyilvánvalóan csak abban az esetben lehet irányadó, ha az egyéni vállalkozó a bevételt az áttérést megelőzően az Szja tv. vonatkozó rendelkezései szerint nem, vagy csak részben szerezte meg. Amennyiben az egyéni vállalkozó a kata adóalanyiság első napját megelőzően a bevételt már részben megszerezte, akkor e rendelkezés alapján a fennmaradó összeget kell bevételnek tekinteni a katás időszak első napját megelőző napon. 

Mit jelent ez a gyakorlatban?

Az egyéni vállalkozó alanyi adómentességet választott, a vállalkozói jövedelemadózás szabályai alapján adózik. 

„A” Kft. részére 2019. október 13-án szolgáltatást teljesített 200 000 Ft megbízási díj fejében.
„A” Kft. 2019. november 10-én átutalt az egyéni vállalkozó részére 100 000 Ft-ot. 

Az egyéni vállalkozó 2020. január 1-jétől áttér a katára.
„A” Kft. további fizetést 2019. december 31-ig nem teljesített az egyéni vállalkozó részére. 

Az egyéni vállalkozó a katára való áttérés miatt 100 000 Ft-ot köteles bevételként elszámolni 2019. december 31-én, függetlenül attól, hogy „A” Kft. ezen összeget részére nem fizette meg 2019. december 31-ig. A tárgyalt szabály akkor is irányadó, ha a számla kiállítására bármilyen okból kifolyólag nem került  sor. 

Ugyanis a szóban forgó adózási szabály lényege a következő: ha a kiállítani elmulasztott számlán feltüntetendő teljesítési időpont megelőzi a kata alanyiság kezdő napját, továbbá az Szja tv. irányadó rendelkezései szerint a bevétel megszerzése nem történt meg, akkor a katás időszak első napját megelőző napon a leszámlázni elmulasztott - áfa nélküli - összegét ugyancsak bevételként kell figyelembe venni.

Tehát ezt a szabályt minden olyan számlázott, illetve nem számlázott ügyletnél alkalmazni kell, amelyre az egyéni vállalkozó a katára történő áttérést megelőző napon még jogosult (a Ptk. rendelkezései szerint a követelés elévülése nem állapítható meg).

Az előzőek szerint a katás időszakot első napját megelőző napon megszerzettnek tekintendő bevétel tényleges realizálása a katás időszakban is megvalósulhat.

Ekkor a tényleges realizálás időpontjában a pénzügyileg összeget nem kell figyelembe venni katás bevételként.

E szabály bemutatásánál vegyük alapul a rendelkezés alkalmazását bemutató példát:

Ha az egyéni vállalkozó részére „A” Kft. 2019. február hónap folyamán megfizette a fennmaradó 100 000 Ft-ot, akkor ezt az összeg nem kell katás bevételként figyelembe venni, mivel az már adózott a katára való áttérést megelőzően.

A Kata tv. nem foglal magában a teljesítés időpontjára vonatkozó értelmező rendelkezést.
Ennek hiányában kizárólag az Áfa tv. rendelkezéseit kell irányadónak kell tekinteni, hiszen az Áfa tv. határozza meg azt, hogy mely időpontot kell az ügyletről kiállított bizonylaton teljesítési időpontként feltüntetni.

Ez akkor is igaz, ha a teljesítés időpontját az Áfa tv. 58. §-a alapján kell meghatározni.
A tárgyalt szabály alkalmazásánál nincs jelentősége a számla kiállítás időpontjának.

Az Áfa tv. 58. §-ának hatálya alá tartozó ügyleteknél (pl. a szolgáltatás nyújtója az adott időszakban elvégzett teljesítése fejében átalánydíjat kap) előfordulhat, hogy a számla kiállítására még a katás időszak első napját megelőzően sor kerül, de az Áfa tv. szerinti teljesítési időpont viszont katás időszakra esik.

Nézzünk egy példát!

Tanácsadással foglalkozó betéti társaság 2019. január 1-jétől áttért a katára.

„A” Kft. részére 2017. január 1-jétől hatályos szerződés szerint folyamatos tanácsadói szolgáltatást végez.
A felek naptári hónapra vonatkozó átalánydíjban állapodtak meg.
„A” Kft. a havi megbízási díjat a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig köteles megfizetni. Ebben az esetben a teljesítés időpontja az esedékesség napja, azaz a 2018. december havi megbízási díjról kiállított számlán a teljesítés időpontjaként 2019. január 15-ét kell feltüntetni.

„A” Kft. a 2018. december hónapra vonatkozó megbízási díjat 2019. január 5-én utalta át.
Az egyéni vállalkozó nem köteles 2018. december 31-én bevételként elszámolni a 2018. december havi megbízási díjat, tekintettel arra, hogy az Áfa tv. szerint a teljesítés időpontja 2018. december 31-ét követő időpont (2019. január 15-e), valamint a megbízási díjat „A” Kft. 2018. december 31-ig nem fizette meg. Ez még akkor is igaz, ha az egyéni vállalkozó a 2018. december havi megbízási díjat 2019. január 1-je előtt kiszámlázta.

Módosítsuk a példát a következők szerint:

„A” Kft. a havi megbízási díjat a tárgyhónap 20. napjáig köteles megfizetnie.
Ebben az esetben az egyéni vállalkozó 2018. december 31-én köteles bevételként elszámolni a 2018. december havi megbízási díjat, függetlenül attól, hogy „A” Kft. azt részben sem fizette meg. Ennek az az oka, hogy a teljesítés időpontja a számla kelte, ha a számlázásra 2018. december 31-ig nem került sor, akkor pedig 2018. december 31-e.

Az előzőekben leírt szabályok akkor is irányadóak, ha a vállalkozás korábban katás volt, de adóalanyisága megszűnt és visszatért a vállalkozói jövedelemadózásra, majd a Kata törvényv-ben előírt időtartam leteltét követően ismét áttér a katára.

Hasonló cikkek a kategóriában

A 2024-es adóév legfontosabb változásai

A 2024-es adóév legfontosabb változásai

Adózás, NAV 2024.01.29. - 17 p. olvasás

Elindult az év, de fogalmad sincs, hogy milyen adóügyi változásokkal kell számolnod? Ebben a cikkben Fülöp Olga, a Számpatikus összefoglalta a legfontosabbakat,...

vállalkozó táppénz

Ha a vállalkozó táppénzre megy

Adózás, NAV 2023.11.09. - 7 p. olvasás

A vállalkozók között sokszor felmerül kérdésként, hogy mikor, milyen esetben jár számukra egy-egy pénzbeli ellátás. Ebben a cikkben most a táppénzzel kapcsolato...

Főállásúból mellékállású vállalkozás? Itt a vonatkozó szabályok

Főállásúból mellékállású vállalkozás? Itt a vonatkozó szabályok

Adózás, NAV 2023.08.31. - 10 p. olvasás

Sokszor felmerül kérdésként a Billingo Facebook csoportban is, hogy főállás mellett hogyan, milyen formában vállalkozhatunk. Illetve az is, hogy ennek milyen ad...

hipa

Hogyan számítjuk ki az iparűzési adót?

Adózás, NAV 2023.07.28. - 7 p. olvasás

Mivel az iparűzési adó egy helyi adó, ezért annak pontos szabályait mindig a helyi adó törvény (1990. évi C. tv.), valamint a székhelyünk és telephelyünk szerin...

kismama vállalkozó

Egyéni vállalkozás működtetése kismamaként

Adózás, NAV 2023.06.21. - 9 p. olvasás

Az közismert tény, hogy a heti 36 órát elérő munkaviszony mellett vállalkozók nem kötelezettek minimum járulékfizetésre. Viszont ha valaki gyermeket vállal, és ...

környezetvédelmi termékdíj

Ha érintett vagy, május 31-ig ne feledd nyilvántartásba vetetni magad!

Adózás, NAV 2023.05.24. - 7 p. olvasás

A hamarosan bevezetendő kiterjesztett gyártói felelősség egyrészről kissé nehezíti az érintett vállalkozók életét, másrészről azonban óriási, a körforgásos gazd...

Back to Top