Billingo.hu A Billingo online számlázó blogja. Gyors és élvezetes elektronikus számlázás.
Blog / KATA / Így számold el a katás vállalk…
KATA - 2020.01.28. - 5 p. olvasás

Így számold el a katás vállalkozás ☝️ költségeit

Bonácz Zsolt
Bonácz Zsolt Adótanácsadó, adószakértő

Sokan gondolják, hogy a katás vállalkozás költségeivel nem kell foglalkozniuk, pedig a képlet nem ennyire fekete vagy fehér. Bonácz Zsolt adószakértő segít tisztázni a félreértéseket.

katás vállalkozás költségelszámolás

Katára vonatkozó speciális költségelszámolási szabályok

Ha egyéni vállalkozásról szeretnél katára váltani, akkor mindenképpen érdemes tisztában lenned a katára való áttérésnél alkalmazandó speciális költségelszámolási szabályokkal. Ugyanis a katázás előtti időszakra benyújtandó bevallásban olyan költségeket is figyelembe lehet venni, amely pénzügyi rendezése a váltásik még nem történt meg.

Nézzük konkrét példákkal!

Tegyük fel, hogy egy egyéni vállalkozó 2020. január 1-jétől szeretne katára váltani.

Ebben az esetben az egyéni vállalkozó 2019-re még szja bevallást köteles benyújtani. Ebben elszámolhatja költségként áfa nélkül az 2019. december 31. előtt pénzügyileg nem rendezett kölstégeket.

Mi a helyzet, ha a költség a katás időszak előtt elszámolásra került, de a pénzügyi rendezése nem a katás időszakban valósult meg?

Pl. ha az egyéni vállalkozó saját döntése alapján nem katázik, illetve nem katázhat tovább, és a katás időszakban nem is rendezte a költségeket.

Ebben az esetben az szja bevallást módosítani kell, mivel a katás időszakot megelőző adóévre vonatkozóan nem lehet a költséget elszámolni.

Nézzünk egy konkrét példát:

Az egyéni vállalkozó 2019. január 1-jétől áttért a katára. 

Az egyéni vállalkozó a 2018-as évre vonatkozó szja bevallásának benyújtásakor kiszámította, hogy 2018-as évre vonatkozóan még 53 000 Ft iparűzési adót kell megfizetnie 2019. május 31-ig. Ezt a 2018-as szja bevallásában költségként figyelembe is vette.  

Ezt követően kata adóalanyisága 2019. augusztus 31-én megszűnt, az iparűzési adót 2019. október hónap folyamán fizette meg.

Ebben az esetben a 2018-ra vonatkozó szja bevallást önellenőrzés útján kell korrigálni, mivel az 53 000 Ft-ot nem vehette volna figyelembe költségként, hiszen az iparűzési adó megfizetése nem katás időszakban valósult meg.

Ez azonban csak abban az esetben lehet irányadó, ha az egyéni vállalkozó a katára való áttérést megelőzően az Szja tv. vonatkozó rendelkezései szerint a költséget nem, vagy csak részben számolhatta el.

Lássunk egy másik példát!

Ha a katás időszak előtt a költséget már rendezte és részben elszámolta, akkor a fenti speciális szabály alapján csak a fennmaradó összeget számolhatja el költségként a katás időszakot megelőzően.

Az egyéni vállalkozó 2018. december 31-ig a vállalkozói jövedelemadózás szabályai szerint adózott, 2019. január 1-jétől áttért a katára.
1 fő alkalmazottat foglalkoztat, akinek bruttó munkabére 200 000 Ft/hó. 2018. december havi bruttó munkabér után fizetendő szociális hozzájárulási adó 50 %-át 2018. december 20-án átutalta az adóhatóság részére. A fennmaradó összeget 2019. január 12-én utalta át.

Az egyéni vállalkozó az általa 2019. január 12-én átutalt szociális hozzájárulási adót költségként 2018. december 31-én elszámolhatta, tekintettel arra, hogy azt katás időszakot megelőző időszakra vonatkozik.

Mi a helyzet az anyag- vagy árubeszerzéssel?

Előfordulhat, hogy az anyag-, vagy áru beszerzésére a katás időszak előtt került sor, de az ellenérték megfizetése, továbbá az anyag felhasználása/értékesítése, az áru értékesítése a katás időszakban történik meg.

Az anyag, áru beszerzési ára ekkor is figyelembe vehető a katás időszakot megelőző időszakban költségként. 

Erre amiatt van lehetőség, mert a katás időszak első napját megelőző napon meglevő készleteket úgy kell kezelni, mintha a tevékenység megszüntetésre került volna. Ez a készletértéket mindaddig az adóalapot nem képező bevételnek minősül, amíg az egyéni vállalkozó vállalkozói jövedelemadózás, illetve az átalányadózás szabályai szerint adózik.

A katás időszakban megfizetett ellenérték olyan szolgáltatáshoz is kapcsolódhat, amely esetében az Áfa tv. 58. §-a szerint kellett a teljesítés időpontját meghatározni. Ekkor a katás időszak első napját megelőző időszakra vonatkozó ellenérték az adóalanyiság első napját megelőző napon számolható el költségként.

Mit jelent ez a gyakorlatban?

Egyéni vállalkozó 2019. január 1-jétől áttért a katára, előtte a vállalkozói jövedelemadózás szabályait alkalmazta.
Könyvelési díjként 150 000 Ft + áfa könyvelési díjat köteles fizetni, a tárgynegyedévet követő hónap 20. napjáig.

Az egyéni vállalkozó a könyvelő cég részére a 2018. IV. negyedévre vonatkozó könyvelési díjat 2019. január 15-én utalta át.
A könyvelő a könyvelési díjról kiállított számlán teljesítési időpontként 2019. január 20. napját köteles feltüntetni.

Az egyéni vállalkozó a 2019. IV. negyedévre vonatkozó - áfa nélküli - könyvelési díjat 2018. évre vonatkozó szja bevallásában költségként figyelembe vehette, pedig annak tényleges megfizetésére 2019-ben került sor.

Módosítsuk a példát a következők szerint:

Az egyéni vállalkozó a katára 2019. február 1-jétől tért át.

A 2019. I. negyedévre vonatkozó könyvelési díjat 2019. április 18-án megfizette. Ekkor az egyéni vállalkozó katázott.
Az egyéni vállalkozónak 2019. január 1-jétől 2019. január 31-ig terjedő időszakra szja bevallást kell benyújtania.

Az egyéni vállalkozó szja bevallásában költségként veheti figyelembe a 2019. I. negyedévre vonatkozó áfa nélküli könyvelési díj arányos részét, azaz 50 000 Ft-ot, bár azt csak 2019. január 31-e után fizette meg.

Az előzőekben leírt szabályok akkor is irányadóak, ha a vállalkozás korábban katázott, de ez a lehetősége megszűnt és visszatért a vállalkozói jövedelemadózásra, majd a Kata tvörvény-ben előírt időtartam leteltét követően ismét áttér a katára.

Címkék

Blog cikk értesítő

Blog cikk értesítő

Iratkozz fel, ha szeretnél tudni a számlázással kapcsolatos legfrissebb hírekről és érdekelnek az akciók.

Back to Top