Billingo.hu A Billingo online számlázó blogja. Gyors és élvezetes elektronikus számlázás.
Blog / KATA / Mikor kötelező a katás vállalk…
KATA - 2020.04.08. - 3 p. olvasás

Mikor kötelező a katás vállalkozásnak bankszámlát nyitni?

Bonácz Zsolt
Bonácz Zsolt Adótanácsadó, adószakértő
Figyelem

Ez a cikk több mint 1 éve frissült utoljára. Előfordulhat, hogy a tartalma már elavult.

Nem minden vállalkozásnak kötelező bankszámlával rendelkezni. A katás vállakozásokra vonatkozó pénzforgalmi számla nyitására vonatkozó tudnivalókat Bonácz Zsolt adószakértő szedte össze a Billingósoknak.

Mikor kötelező a katás vállalkozásnak bankszámlát nyitni?

Kinek kötelező vállalkozói bankszámlával rendelkezni?

Minden vállalkozásnak meg kell vizsgálnia, hogy köteles-e vállalkozói számlát nyitni.

A vállalkozási tevékenységet folytató természetes személy (az Szja tv. szerinti egyéni vállalkozó, valamint annak nem minősülő ún. adószámos magánszemély) vállalkozói számla nyitására kötelezett abban az esetben, ha a vállalkozási tevékenységével kapcsolatban fizetendő közterheket nem utalhatja el lakossági számlájáról. Azokat vállalkozói számlájáról köteles utalni. 

Nincs kifejezetten a katásokra vonatkozó szabályozás. A katásokra ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint más vállalkozásokra. Belföldi jogi személynek legalább egy belföldön nyitott vállalkozói számlával kell rendelkeznie. Ugyanez vonatkozik áfa fizetésére kötelezett magánszemélyre is. 

A vállalkozói számlát az adószám közlésétől számított 15 naptári napon kell megnyitnia. Ez a rendelkezés nem tiltja azt, hogy az említettek külföldön nyissanak bankszámlát. Azonban legalább egy belföldi vállalkozói számlával rendelkezniük kell.  Ha az említett körbe tartozó személy e kötelezettségének nem tett eleget, akkor a NAV határidő tűzésével felhívja ennek teljesítésére.  Ha ennek ellenére sem nyit belföldön vállalkozói számlát, akkor a NAV a következők szerint jár el. Ismét határidőt tűz ki a kötelezettség teljesítésére és mulasztási bírságot szab ki. Ennek összege magánszemély esetén 50 000 Ft, más személy esetében 100 000 Ft.  

Amennyiben sor kerül a bankszámla megnyitására, akkor a NAV a kiszabott mulasztási bírságot elengedheti, vagy mérsékelheti. Ezt megteheti hivatalból, vagy a vállalkozás kérelmére. Ha az ismételt felhívás ellenére sem került megnyitásra a bankszámla, akkor a NAV újból bírságol. Ennek összege magánszemély esetén 200 000 Ft, más személy esetén 500 000 Ft. Ebben az esetben az első ízben és ismételten kiszabott mulasztási bírság nem mérsékelhető. 

KKT, BT, egyéni cég, ügyvédi iroda

Magyarországon alapított közkereseti társaság, betéti társaság, egyéni cég, ügyvédi iroda belföldi jogi személynek minősül. Ezáltal vállalkozói számlát kell nyitniuk, függetlenül attól, hogy áfa fizetésére kötelezettek-e, vagy sem. Tehát akkor is, ha áfa fizetésére amiatt nem kötelezett, mert 

  • a) alanyi adómentességet választott, vagy
  • b) kizárólag tárgyi adómentes tevékenységet folytat.

Vállalkozói számlát

  • közkereseti társaságnak,
  • betéti társaságnak, 
  • egyéni cégnek,
  • ügyvédi irodának 

akkor is nyitnia kell, ha az alapításkor a kata hatálya alá bejelentkezik.

Természetes személyek

Gazdasági tevékenységet természetes személyként folytató esetében viszont az a meghatározó körülmény, hogy áfa fizetésére kötelezett-e. Ha nem, akkor nem köteles vállalkozói számlát nyitni.  Adószámának ún. áfa-kódja (adószám 9. számjegye) „1”-es. Gazdasági tevékenységéből származó bevétele befolyhat lakossági számlájára. Továbbá ezzel összefüggő kiadásait utalhatja lakossági számlájáról. Ezek közé tartozik a kisadózó után fizetendő tételes adó is. Arra is lehetősége van, hogy a gazdasági tevékenységével kapcsolatban fizetendő közterheket csekken fizesse be. 

A csekk igénylésére a NAV rendszeresítette a „CSEKK” megnevezésű nyomtatványt. Ennek kitöltésével és benyújtásával lehet csekket kérni. A nyomtatvány kitöltése az „Általános Nyomtatványkitöltő” keretprogramban lehetséges. A keretprogram és a „CSEKK” nyomtatvány a NAV honlapjáról letölthető. 

=> Amennyiben magánszemély áfa fizetésére kötelezett, akkor adószámának ún. áfa-kódja (adószám 9. számjegye) „2”-es. Ebben az esetben rendelkeznie kell legalább egy belföldön nyitott vállalkozói számlával. 

Előfordulhat, hogy a vállalkozói számla nyitására kötelezett személy benyújt a NAV-hoz „CSEKK” nyomtatványt, amelyben csekket kér. A NAV a kérelmet visszautasítja. Ugyanis csekket kizárólag olyan adózó kaphat, aki vállalkozói számla nyitására nem kötelezett.

Tegyük fel, hogy egy vállalkozás áttér(t) az alanyi adómentességre. Ezáltal áfa fizetésére nem kötelezett személlyé válik (vált). Emiatt korábban megnyitott belföldi vállalkozói bankszámláját, bankszámláit megszüntetheti (megszüntethette). Ez a szabály katás vállalkozásra is vonatkozik.

Címkék

Blog cikk értesítő

Blog cikk értesítő

Iratkozz fel, ha szeretnél tudni a számlázással kapcsolatos legfrissebb hírekről és érdekelnek az akciók.

Back to Top