Billingo.hu A Billingo online számlázó blogja. Gyors és élvezetes elektronikus számlázás.
Blog / KATA / Koronavírus: Ilyen hatása lesz…
KATA - 2020.04.21. - 5 p. olvasás

Koronavírus: Ilyen hatása lesz a munkaidő csökkentésének a kisadózói státuszra

Bonácz Zsolt
Bonácz Zsolt Adótanácsadó, adószakértő
Figyelem

Ez a cikk több mint 1 éve frissült utoljára. Előfordulhat, hogy a tartalma már elavult.

A koronavírus járvány miatti intézkedések mindannyiunk életét felforgatták. Tömegesen bocsátják el a munkavállalókat vagy csökkentik drasztikusan a munkaidejüket. Ami további kérdéseket vet fel, ha a munkavállaló főállása mellett katás vállalkozó is. Bonácz Zsolt adószakértő ez utóbbi esettel kapcsolatos legfontosabb információkat foglalta össze a Billingo blogban.

Munkaidő csökkentésének hatása a kisadózói státuszra

Milyen hatása van a munkaidő csökkentésének a kisadózói státuszra?

A járványveszélyből fakadó gazdasági recesszió miatt a vállalkozások számos szokatlan intézkedést hajtanak végre. Ezek közé tartozik a munkavállalók jelentős részénél a munkaidő csökkentése. A munkaidő csökkentésével érintett munkavállalók között lehetnek katás egyéni vállalkozók is, akik munkaviszonyuk mellett folytatnak vállalkozási tevékenységet.  Továbbá lehetnek olyan munkavállalók is, akik munkaviszonyuk mellett személyesen közreműködnek katás társaság gazdasági tevékenységében.  

A katás egyéni vállalkozó kisadózó. Ugyancsak kisadózó a társaság tevékenységében közreműködő tag. Kisadózó lehet főállású vagy nem főállású. A főállású kisadózó biztosítottnak minősül. Főállású kisadózó egyéni vállalkozó saját maga után, katás cég főállású kisadózó után 50 000 Ft tételes adót köteles fizetni. Nem főállású kisadózó nem biztosított. A 25 000 Ft tételes adó fejében semmit sem kap. 

Munkaviszony keretében csökkentett munkaidőben foglalkoztatott kisadózónak tisztában kell lenni azzal, hogy ez a helyzet kihat kisadózói státusára. Nem főállású kisadózói státushoz szükséges az a körülmény, hogy a tárgyhónap egészében legalább heti 36 órás foglalkoztatás fennálljon. Amennyiben a munkaidő csökkentése miatt a heti munkaidő 36 óra alá csökken, akkor emiatt a kisadózó főállású válik. Kivéve, ha van munkaviszonya is, amely keretében történő foglalkoztatással együtt a heti 36 órás munkaidő kijön. 

Ha a kisadózó heti munkaideje 2020. április 20-tól 36 óra alá csökken, akkor már ebben a hónapban főállású kisadózó. A változás időpontja 2020. április 1-je. 2020. április hónapra már 50 000 Ft tételes adót köteles fizetni. Kivéve, ha mentességre jogosító tevékenységet [61/2020. (III.23. Kormányrendelet] folytat. Ekkor 2020. április hónapra mentesül a tételes adó megfizetése alól. 

Bejelentés egyéni vállalkozónál

A kisadózói státus változását a NAV felé 15 napon belül be kell jelenteni. 

Az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozónak a bejelentést a 20T101E nyomtatványon kell megtennie.  A02 lap 14. sorában a „Főállású kisadózónak minősülők” szöveg melletti kockában „I” („Igen”) betűt kell elhelyezni. Ezen túl „Bejelentem, mint főállású kisadózó, hogy biztosításom ezen bejelentéssel jön létre” szöveg melletti kockában „X” jelet kell elhelyezni. Továbbá e sorban meg kell adni a változás bekövetkezésének időpontját (lásd előző példa). 

Bejelentés katás társaságnál

Katás társaságnak a kisadózó tag státusának megváltozását ugyancsak 15 napon belül a 20T201T nyomtatványon kell bejelenteni.  

A05 lap 17. sorában kell az érintett kisadózóra vonatkozóan a következő adatokat megadni:

  • név,
  • adóazonosító jel,
  • TAJ szám,
  • cím.

Az előzőleg említett adatok megadása mellett a A05. lap 17. sorát az alábbiak szerint kell kitölteni:

  • a „Bejelentem hogy a kisadózó főállású kisadózónak minősül” szöveg melletti kockában „I” („Igen”) betűt kell elhelyezni;
  • „Bejelentem, mint főállású kisadózó, hogy biztosításom ezen bejelentéssel jön létre” szöveg melletti kockában „X” jelet kell elhelyezni;
  • „A változás bekövetkezésének időpontja” mellett fel kell tüntetni a változás időpontját (az a nap, amelytől a főállású kisadózói státus beállt).

A munkaidő visszaállása

Ha a kisadózó 2020. május 20-tól ismét munkába áll és heti munkaideje eléri a 36 órát, akkor 2020. május hónapban még főállású kisadózó. Tehát 2020. május hónapra még 50 000 Ft tételes adót köteles fizetni. Kivéve, ha mentességre jogosító tevékenységet folytat [61/2020. (III.23. Kormányrendelet]. Ekkor 2020. május hónapra mentesül a tételes adó megfizetése alól.

2020. június 1-jétől viszont már nem főállású kisadózó. Ha mentességre jogosító tevékenységet folytat, akkor 2020. június hónapra nem kell megfizetnie a 25 000 Ft-ot.

Bejelentés

A változást 15 napon belül a NAV felé be kell jelenteni.

Az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozónak a bejelentést a 20T101E nyomtatványon kell megtennie. A02 lap 14. sorában a „Főállású kisadózónak minősülők” szöveg melletti kockában „N” („Nem”) betűt kell elhelyezni. Továbbá e sorban meg kell adni a változás bekövetkezésének időpontját.  

Katás társaságnak a kisadózó tag státusának megváltozását a 20T201T nyomtatványon kell bejelenteni. Ennek A05. lapjának 17. sorában a „Bejelentem hogy a kisadózó főállású kisadózónak minősül” szöveg melletti kockában „N” („Nem”) betűt kell elhelyezni. Továbbá e sorban meg kell adni a változás bekövetkezésének időpontját.


Mit tehet a mentességre nem jogosult katás vállalkozás? 

Tegyük fel, hogy mentességre nem jogosult katás egyéni vállalkozó munkaidejét csökkentették heti 36 óra alá. Továbbá azt is tételezzük fel, hogy más munkaviszonnyal nem rendelkezik. Számára javasolható a tevékenység szüneteltetése, ha a megítélése szerint a helyzet a következő. Átmenetileg tevékenységéből nem tud bevételt realizálni, illetve nem képes nyereséget elérni. A tételes adó alól akkor mentesül, ha a hónap egészében szünetelteti tevékenységét. A szüneteltetés miatt 2020. május 1-jétől nem neki kell egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetni. Azt a munkáltatója köteles megfizetni, mivel fizetési nélküli szabadságra küldte.

Tegyük fel, hogy a heti 36 óra alá csökkentett munkaidő mentességre nem jogosult katás cég kisadózó tagjára vonatkozik. Katás cég nem szüneteltetheti tevékenységét. Azonban, ha a cég tagja már nem működik közre a cég tevékenységében (ezt javasolt írásban dokumentálni), akkor már nem kisadózó. Emiatt a cégnek nem kell utána tételes adót fizetni. Viszont figyelembe kell venni a következő szabályt. Ha nem kisadózó tag részesül a nyereségből, akkor ez után az általános szabályok alapján köteles adózni. Továbbá a cég köteles 15 % szja-t, és a szociális hozzájárulási adót (ezt akkor, ha ennek fizetésére a tag kötelezett) az osztalékból levonni.

Egyéni cég tagja, betéti társaság beltagja köteles a tevékenységben közreműködni. Közkereseti társaság esetében legalább egy tagnak közre kell működnie a társaság tevékenységében.

Címkék

Blog cikk értesítő

Blog cikk értesítő

Iratkozz fel, ha szeretnél tudni a számlázással kapcsolatos legfrissebb hírekről és érdekelnek az akciók.

Back to Top