Napelem támogatás: így juthatsz vissza nem térítendő pályázati forrásokhoz!

Adózás, NAV 2022.01.27. - 11 p. olvasás

201 milliárd forintos keretösszegből valósul meg az uniós napelem támogatás, amely várhatóan közel 35.000 alacsony jövedelemmel rendelkező családnak biztosít vissza nem térítendő pályázati forrást napelemrendszer kiépítésére vagy fűtéskorszerűsítésre. Kik és milyen feltételekkel pályázhatnak? Pontosan milyen célokra fordítható az elnyert összeg? Milyen kritériumoknak kell megfelelni? Összefoglaltuk a legfontosabb tudnivalókat.

Napelem támogatás

A családi házak, sorházak és az alacsony lakásszámú lakóházak jó része rendelkezik elavult fűtési rendszerrel, amely amellett, hogy jelentős energiafelhasználást jelent, nagymértékben megterheli a családok kasszáját is. A napelem pályázat rendszerét olyan alacsony jövedelműek számára dolgozták ki, akik megfelelő támogatás nélkül aligha tudnák megvalósítani a jelentős költséggel járó fűtéskorszerűsítést és az energiatakarékosság javítását. Nézzük is meg most a napelem-rendszer előnyeit és hogy hogyan kaphatunk rá támogatást!

A napelemrendszerek telepítésének előnyei

A napelem rendszerek kiépítése bár igen költséges, a beruházás akár 10 év alatt is megtérülhet függően a fogyasztástól, az inflációtól vagy az elektromos áram árváltozásáról. A rendszer kiépítésével a mindennapi élethez szükséges energiát a napelemek állítják elő, így a korábbi rezsiköltségek jelentős hányada megmaradhat. A napelemes rendszerek alkalmasak hűtésre, fűtésre, a háztartási gépek mindennapos üzemeltetésére, melegvíz előállításra vagy épp az elektromos autó töltésére.

A napelem pályázat részletei

A megújuló energia pályázatok mindig és óriási népszerűségnek örvendtek és sokan keresik az állami támogatást napelemre. A 2021-27-es pályázati ciklusban már elérhető az ‘RRF-6.2.1 - Lakossági napelemes rendszerek támogatása és fűtési rendszerek elektrifikálása napelemes rendszerekkel kombinálva’ elnevezésű pályázat, mely a lakóépületek megújuló energiaforrással történő ellátását, energiahatékonysági korszerűsítését célozza és uniós költségvetésből valósul meg. Az országos átlagot el nem érő jövedelmű, saját tulajdonú ingatlannal rendelkező magánszemélyek számára nyújt lehetőséget 100% intenzitású vissza nem térítendő támogatás formájában.

A támogatás két célra vehető igénybe:

 1. tetőszerkezetre helyezett, saját fogyasztás fedezését célzó napelemes rendszer létesítésére
 2. tetőszerkezetre helyezett napelemes rendszer létesítésére, fűtési rendszer elektrifikálására hőszivattyúval, villamosenergia tároló beépítésére és nyílászáró cseréjére.

A pályázat benyújtásakor csak az egyik cél jelölhető meg.

A pályázható összeg

A pályázható minimum összeg 500.000 Ft. Kizárólag tetőszerkezetre helyezett napelemes rendszer kiépítésére bruttó 2,9 millió forint pályázható, míg a napelem mellett hőszivattyús fűtéskorszerűsítésre, villamosenergia tároló beépítésére és nyílászáró cseréjére 11,3 millió forint is igényelhető.

Kiknek érdemes pályázniuk?

Magánszemélyként azok igényelhetnek napelem támogatást, akik magyar adóazonosító jellel rendelkeznek, a beruházással érintett ingatlanban teljes vagy résztulajdonnal rendelkeznek és megfelelnek a jövedelmi előírásnak.

A pályázatok esetén az egy főre számított jövedelmi korlát 4,85 millió forint,azaz a 2020. évi, a személyi jövedelemadó bevallás szerinti összevont jövedelem egy főre jutó összege nem haladhatja meg a 4,85 millió forintot. Az elbírálásnál jövedelemnek minősül a nyugdíj is.

Mi a helyzet a katásokkal, kivásokkal?

A jövedelemszámításnál katás és kivás vállalkozók esetében figyelembe veszik a vállalkozásból származó jövedelmet. Ez mindenképp jó hír, de nem mindenkinek, ugyanis az egy főre vetített 2020-as bruttó összeg maximum 4,85 millió forint lehet, így elsősorban a kisebb jövedelemmel rendelkező vállalkozók számára lehet ideális.

Kik nem pályázhatnak?

A pályázaton nem vehetnek részt nem magánszemélyek, kiskorúak vagy cselekvőképtelen magánszemélyek, illetve akik nem rendelkeznek magyar adóazonosító jellel. Feltétel továbbá, hogy a pályázó rendelkezzen jövedelemmel.

Fontos kritérium továbbá, hogy az adó- vagy köztartozással rendelkezők kizárásra kerülnek a pályázatból, kivéve, ha az adóhatóság részletfizetést vagy fizetési halasztást engedélyezett. Nem pályázhat továbbá az, aki megtévesztő adatokat szolgáltat, vagy mesterségesen teremtette meg a támogatási jogosultság megszerzéséhez szükséges körülményeket, például a pályázat kedvéért a gyermekére íratta az ingatlant.

Kiknek van nagyobb esélyük megnyerni a pályázatot?

A gyermek nélküli, fejlettebb régióbeli pályázók sokkal kisebb eséllyel indulnak 100% vissza nem térítendő támogatás elnyeréséért. Jó eséllyel az országos átlag alatti jövedelemmel rendelkező családok pályázhatnak, akik napelemes rendszer telepítésére, nyílászáró-cserére, vagy fűtési rendszerek korszerűsítésére igénylik az összeget, hiszen az uniós helyreállítási alap elsősorban a leszakadó térségekbeli, nehezebb sorsú családokat kívánja támogatni.

Milyen típusú ingatlanokra vehető igénybe a támogatás?

Az ingatlan típusa lehet családi ház; használati megállapodással rendelkező, osztatlan közös tulajdonban lévő lakóház (ikerház, sorház) elkülöníthető, jogilag és energetikai szempontból önálló egységet képező épülete/épületrésze; legfeljebb 6 lakásos társasházi, illetve szövetkezeti ingatlanok részét képező épületrész/lakás.

Amire még érdemes odafigyelni

Van néhány olyan eset és tevékenység, amikor nem vehető igénybe a napelem pályázat:

 • távfűtéses lakóingatlanra, illetve távhőszolgáltatásról történő leválásra
 • teljes társasház korszerűsítésre
 • a pályázat benyújtását megelőzően megkezdett beruházáshoz
 • a pályázat benyújtásának időpontjában már meglévő napelemes rendszer bővítésére, cseréjére, korszerűsítésére, vagy fűtéskorszerűsítés igénylése esetén hőszivattyú, vagy fűtőpanelek kapacitás-növelésére, korszerűbb típusra történő cseréjére
 • használt műszaki vagy egyéb berendezések, gépek, eszközök beszerzésének és szerelésének költségeihez
 • olyan ingatlan esetében, amely nem rendelkezik használatbavételi engedéllyel, vagy kibocsátott hatósági bizonyítvánnyal (hatósági határozat), vagy amelynek használatbavételét a hatóság használatbavétel tudomásulvétele iránti eljárásában a kérelem benyújtását megelőzően nem vette tudomásul
 • olyan ingatlan korszerűsítéséhez, amelyen a támogatásban igényelt tevékenységek elvégzése további építési vagy felújítási tevékenység hiányában statikai kockázatot jelentene
 • mobilházak esetében
 • fejlesztést követő években mért adatok alapján energiamegtakarítást nem eredményező beruházáshoz (kivéve a csak napelemes pályázatok)
 • olyan épületek korszerűsítéséhez, amelyek korszerűsítése abszolút értékben nem csökkenti hazánk üvegházhatású gázok kibocsátását
 • olyan ingatlan korszerűsítéséhez, amelyben a beruházással érintett ingatlanban a pályázat benyújtásakor található fűtött és fűtetlen teret elválasztó nyílászárók legalább fele megfelel a hatályos jogszabályban foglalt követelményértékeknek
 • szigetüzemben működő napelemes rendszerek teljesítése kapcsán
 • talajra telepített napelemes rendszer kialakítása esetén
 • ha a pályázó szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott a pályázat benyújtásakor, és ez hitelt érdemlően bebizonyosodik

Milyen költségek számolhatók el?

A projekt költségvetésének megtervezésére és megvalósítás során a kiadások elszámolásához az Elszámolhatósági útmutató nyújt segítséget, mely elérhető a https://napelem.palyazat.gov.hu/ oldalon.

A támogatás keretében elszámolható a vonatkozó anyagköltség és munkadíj, illetve a tervezett beruházáshoz kapcsolódó tervezési, energetikai tervezési, engedélyezési, illetve a kötelező nyilvánosság biztosítására vonatkozó költségek, továbbá a felhívás 2.1.2 pont esetében az elkészítésre kerülő energetikai tanúsítványok költségei.

A 2021. évi pályázati körben az elszámolható maximális fajlagos költségek (áfá-val növelt bruttó összegek anyag- és munkadíjjal együtt):

 • 1 kWp napelem rendszer költsége: 485.645 forint;
 • 1-ről 3 fázisra bővítés (amper növelése és villanyszerelés): 96.400 forint;
 • villanyóra szabványosításának költsége: 289.200 forint;
 • villamos energia közcélú hálózathoz történő csatlakozásért fizetendő díj hőszivattyúhoz: 316.992 forint;
 • energetikai tanúsítvány készítése (1 db): 24.720 forint;
 • nyílászárók: 87.300 forint / nyílászáró négyzetmétere;
 • nyílászárók cseréjére elszámolható maximális összeg: 2.400.750 forint;
 • akkumulátoros tároló 5 - 9,9 kWh: 1.916.956 forint;
 • akkumulátoros tároló 10 - 13,99 kWh: 2.949.061 forint;
 • levegő – levegő hőszivattyú szett (1 kültéri és 4 beltéri egység, beszereléssel): 1.148.067 forint;
 • levegő – levegő hőszivattyú maximális elszámolható költsége 1 ingatlanban: 2.296.134forint;
 • levegő – víz hőszivattyú kültéri és beltéri egységgel: 2.247.476 forint;
 • fűtőpanel 1 db (beszereléssel):80.157 forint;
 • fűtőpanel maximális díja 1 ingatlanban: 140.915 forint;
 • zártrendszerű használati melegvíz tároló és fűtő kivitelezése: 122.511 forint;
 • energetikai terv készítése: maximum 333.375 forint

Hogyan működik a pontozási rendszer?

A korábbiakhoz képest újdonság a pontrendszerben, hogy már az adott ingatlan elhelyezkedése és az oda bejelentett gyermekek száma is számít az elbírálásnál.

A tartalmi értékelés során a pályázók az alábbiak szerinti pontértéket kaphatják:

A támogatásban részesíteni kívánt ingatlanban 2021. augusztus 30-ai állapot szerint állandó lakcímmel rendelkező, 18. életévüket be nem töltött gyermekek száma szerint:

 • 0 gyermek: 1 pont
 • 1 gyermek: 2 pont
 • 2 gyermek: 3 pont
 • 3 vagy több gyermek: 4 pont

A támogatásban részesíteni kívánt ingatlan fekvése szerinti járás fejlettsége a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014, (XI. 26.) Korm. rendelet 2. számú melléklete alapján:

 • nem minősül kedvezményezett járásnak: 1 pont
 • csak kedvezményezett járás: 2 pont
 • csak fejlesztendő járás: 3 pont

A pályázat benyújtásának lépései

Mikor lehet pályázni?

A pályázatokat 2021. 12. 06. és 2024. 10. 14. között 4 ütemben, megyénként eltérő beadási időpontokkal, de rögzített megyei támogatási keretösszegre lehet elektronikus beadni.

Hol érhető el a pályázati adatlap?

A napelem.palyazat.gov.hu oldalon pályázhatunk előzetes regisztrációt követően. A pályázat beadása előtt, a regisztrációs listából kiválasztott megvalósítóval kivitelezővel szerződést kell kötni. A szerződéskötést követően a vállalkozó felrögzíti a megrendelő adóazonosító jelét a rendszerbe, és csak utána nyújtható be a pályázat az EPTK felületen.

Milyen dokumentumokra lesz szükség a pályázáshoz?

A pályázati anyag az elektronikusan kitöltendő pályázati adatlapból, nyilatkozati űrlapokból, valamint szükséges mellékletekből áll. A pályázati adatlapon minden adatot kötelezően meg kell adni. A pályázat a pályázati adatlap kitöltésével, a nyilatkozattételt és a szükséges dokumentumok csatolását követően a pályázat véglegesítésével kerül benyújtásra. Minden pályázat egyedi pályázati azonosítót kap.

Mikor válik érvénytelenné egy pályázat?

Pályázatot kizárólag a felhívásban meghatározott időpontban lehet benyújtani. Érdemes odafigyelni a határidőkre, a késés ugyanis a pályázat érvénytelenítését is jelenti.

Kérdésem van a pályázattal kapcsolatban, ki tud segíteni?

A lakossági napelem pályázat benyújtásának lépéseinek bemutatására készült néhány oktatóvideó, melyek segítségével részletesen nyomon követhető az online pályázati kitöltő program regisztrációs folyamata egészen a támogatási kérelem benyújtásáig. A pályázat benyújtásában ingyenes segítséget nyújt a pályázóknak az ÉMI Nonprofit Kft. (nap@emi.hu, 06-30-705-2388).

A pályázat összeállításával, beadásával összefüggésben felmerülő kérdésekben a Széchenyi Programiroda térségi tanácsadói tudnak segíteni.

Néhány jó tanács a napelem pályázathoz

Az európai uniós támogatás egy kiváló pályázat magánszemélyeknek, elsősorban az alacsonyabb jövedelemmel rendelkező családok számára, akik energetikai korszerűsítésben gondolkodnak. Fontos azonban tudni, hogy a pályázat szabályrendszere viszonylag összetett, ezért a felhívást érdemes alaposan átolvasni és szükség esetén akár előminősítést kérni vagy pályázatíróhoz fordulni a jogosultsági és műszaki kérdésekben. Előfordulhat ugyanis olyan, hogy olyan laikus számára nem evidens szabályokon múlhat a pályázat sikere, minthogy milyen a tető tájolása, a nyílászárók együttes felülete, de például az is fontos szempont, hogy a támogatás nem használható földre telepített napelemek megvalósítására sem.

A lakossági napkollektor pályázat részleteiért és további támogatási lehetőségekért regisztrálj a Billingo Pályázatfigyelőbe >>

Hasonló cikkek a kategóriában

A 2024-es adóév legfontosabb változásai

A 2024-es adóév legfontosabb változásai

Adózás, NAV 2024.01.29. - 17 p. olvasás

Elindult az év, de fogalmad sincs, hogy milyen adóügyi változásokkal kell számolnod? Ebben a cikkben Fülöp Olga, a Számpatikus összefoglalta a legfontosabbakat,...

vállalkozó táppénz

Ha a vállalkozó táppénzre megy

Adózás, NAV 2023.11.09. - 7 p. olvasás

A vállalkozók között sokszor felmerül kérdésként, hogy mikor, milyen esetben jár számukra egy-egy pénzbeli ellátás. Ebben a cikkben most a táppénzzel kapcsolato...

Főállásúból mellékállású vállalkozás? Itt a vonatkozó szabályok

Főállásúból mellékállású vállalkozás? Itt a vonatkozó szabályok

Adózás, NAV 2023.08.31. - 10 p. olvasás

Sokszor felmerül kérdésként a Billingo Facebook csoportban is, hogy főállás mellett hogyan, milyen formában vállalkozhatunk. Illetve az is, hogy ennek milyen ad...

hipa

Hogyan számítjuk ki az iparűzési adót?

Adózás, NAV 2023.07.28. - 7 p. olvasás

Mivel az iparűzési adó egy helyi adó, ezért annak pontos szabályait mindig a helyi adó törvény (1990. évi C. tv.), valamint a székhelyünk és telephelyünk szerin...

kismama vállalkozó

Egyéni vállalkozás működtetése kismamaként

Adózás, NAV 2023.06.21. - 9 p. olvasás

Az közismert tény, hogy a heti 36 órát elérő munkaviszony mellett vállalkozók nem kötelezettek minimum járulékfizetésre. Viszont ha valaki gyermeket vállal, és ...

környezetvédelmi termékdíj

Ha érintett vagy, május 31-ig ne feledd nyilvántartásba vetetni magad!

Adózás, NAV 2023.05.24. - 7 p. olvasás

A hamarosan bevezetendő kiterjesztett gyártói felelősség egyrészről kissé nehezíti az érintett vállalkozók életét, másrészről azonban óriási, a körforgásos gazd...

Back to Top