Billingo.hu A Billingo online számlázó blogja. Gyors és élvezetes elektronikus számlázás.
Blog / Tippek / NAV online adatszolgáltatás: 2…
Tippek - 2020.04.14. - 5 p. olvasás

NAV online adatszolgáltatás: 2020. július 1-jétől a fordított adózású ügyletekre is vonatkozik

Bonácz Zsolt
Bonácz Zsolt Adótanácsadó, adószakértő
Figyelem

Ez a cikk több mint 1 éve frissült utoljára. Előfordulhat, hogy a tartalma már elavult.

2020. július 1-jétől alapvetően megváltoznak a számlákra vonatkozó online adatszolgáltatási kötelezettség szabályait. Ennek következtében olyan vállalkozások is kötelezetté válnak 2020. július 1-jétől az adatszolgáltatásra, akiket (amelyeket) ez a kötelezettség ezen időpontig egyáltalán nem érint. A fordított adózású ügyletekre vonatkozó tudnivalókat Bonácz Zsolt adószakértő foglalta össze a Billingósoknak.

NAV online adatszolgáltatás: 2020. július 1-jétől a fordított adózású ügyletekre is vonatkozik

2020. június 30-ig hatályos szabályok alapján nincs online adatszolgáltatási kötelezettség, ha a számlában áfa felszámítására nem került sor. Viszont 2020. július 1-jétől ez a körülmény nem számít. Adatszolgáltatási kötelezettség terheli a belföldi vállalkozást, ha számláját más belföldi vállalkozásnak állítja ki. Még abban az esetben is, ha abban áfát nem számít fel. 

Ennek következtében az adatszolgáltatási kötelezettség kiterjed azokra az ügyletekre is, amelyek az Áfa tv. 142. §-a alapján fordítottan adóznak. Emiatt a számla kiállítója áfát nem számít fel. A fordított adózásnál a fizetendő adót a vevő köteles megállapítani, azt áfa bevallásában elszámolni.  Az Áfa tv. 142. §-a akkor lehet irányadó, ha az ügylet két belföldi adóalany között jön létre. Emiatt a számla kibocsátója 2020. július 1-jétől köteles az online adatszolgáltatás teljesítésére. 

Fordított adózás alá tartozó ügyleteket teljesítők számára 2020. július 1-jétől belép az online adatszolgáltatás. Ennek teljesítése számukra nyilvánvalóan jelentős adminisztrációs terhet fog jelenteni. A Billingóval nagyon egyszerűen lehet számlázni a fordított adózású ügyleteket, 2020. július 1-jétől az adatszolgáltatás teljesítése automatikusan megtörténik. 

Abban az esetben alkalmazható a fordított adózás, ha az alábbi feltételek egyidejűleg fennállnak:

 • 1.az ügyletben érintett felek mindegyike belföldön nyilvántartásba vett adóalany; és
 • 2. a felek egyikének sincs olyan jogállása, amelynek alapján tőle adó fizetése ne lenne követelhető.

2020. július 1-jétől az online adatszolgáltatási kötelezettséget már az 1. pontban foglalt feltétel is kiváltja, hiszen az ügylet két belföldi áfaalany között jött létre. A 2. pontban foglalt feltétel azt takarja, hogy az eladó és a vevő áfa-körbe tartozik (az adószám ún. áfakódja „2”), vagy olyan adózó, aki (amely) kizárólag tárgyi adómentes [Áfa tv. 85-87. §] tevékenységet folytat. Nem kötelezett áfa fizetésére az a természetes személy, aki (amely) nem folytat gazdasági tevékenység (pl. gazdasági tevékenységet nem folytató magánszemély, egyéb nem adóalany személy), vagy ugyan adóalany, de alanyi adómentes státusú. Ha az eladó vagy a vevő nem minősül az áfa alanyának, vagy alanyi adómentes státusú adóalany, akkor a fordított adózás nem alkalmazható. 

Gyakori hiba, hogy az ügyletet teljesítő vállalkozás nem alkalmazza a fordított adózást, hanem áfát számít fel.

Ilyen esetben 2020. június 30-ig akkor van online adatszolgáltatási kötelezettség, ha a számlában felszámított áfa eléri, vagy meghaladja a 100 000 Ft-ot. 2020. június 30-át követően a felszámított áfa összegszerűsége már lényegtelen. Az ügylet két belföldi adóalany között jött létre, így az online adatszolgáltatási kötelezettség automatikus. Amennyiben az 1. és 2. pontba említett feltétel fennáll, akkor fordítottan adóznak az alábbi ügyletek. 

I. Szolgáltatásnak minősülő építési-szerelési, egyéb szerelési munkák, ha 

 • a) ingatlan
 • aa) létrehozatalára, vagy
 • ab) bővítésére, vagy
 • ac) átalakítására, vagy
 • ad) egyéb megváltoztatására - ideértve az ingatlan bontással történő megszüntetését is –
 • irányulnak és a tevékenység
 • ba) építési hatósági engedély-köteles, vagy
 • bb) építési hatósági tudomásulvételi eljáráshoz kötött, vagy
 • bc) egyszerű bejelentés alapján indult meg [Áfa tv. 142. § (1) bekezdés b) pont].

II. Építési-szerelési munkával létrehozott, az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzendő ingatlan átadása a megrendelő részére [Áfa tv. 142. § (1) bekezdés a) pont].

III. Munkaerő kölcsönzése, kirendelése, személyzet rendelkezésre bocsátása, illetve iskolaszövetkezet, közérdekű nyugdíjas szövetkezet szolgáltatása [Áfa tv. 142. § (1) bekezdés c) pont]. 

IV. Az Áfa tv. 6. számú mellékletében felsorolt termékek értékesítése [Áfa tv. 142. § (1) bekezdés d) pont]. 

V. Beépített ingatlan és a hozzá tartozó földterület, beépítetlen ingatlan (kivéve építési telek) értékesítése, ha az értékesítő az Áfa tv. 88. §-a alapján az adófizetési kötelezettséget választotta [Áfa tv. 142. § (1) bekezdés e) pont, 142. § (2) bekezdés].

VI. Lejárt követelés kielégítésére szolgáló dologi biztosíték értékesítése az adós és a hitelező, az adós és a hitelező által kijelölt harmadik fél között. Amennyiben a dologi biztosíték az Áfa tv. 86. § (1) bekezdésének j) és k) pontja alá tartozó ingatlan, akkor a fordított adózás kizárólag abban az esetben irányadó, ha az értékesítő az Áfa tv. 88. §-a alapján az adófizetési kötelezettséget választotta [Áfa tv. 142. § (1) bekezdés f) pont, 142. § (2) bekezdés].

VII. Felszámolási vagy bármely más, fizetésképtelenségét megállapító eljárás hatálya alatt álló áfa-adóalany által értékesített 

 • a) tárgyi eszköz,
 • b) más termék, ha annak a szokásos piaci ára 100 000 Ft-ot meghaladja.

Amennyiben az értékesített tárgyi eszköz az Áfa tv. 86. § (1) bekezdésének j) és k) pontja alá tartozó ingatlan, akkor a fordított adózás kizárólag irányadó, ha az értékesítő az Áfa tv. 88. §-a alapján az adófizetési kötelezettséget választotta [Áfa tv. 142. § (1) bekezdés g) pont, 142. § (2) bekezdés].

VIII. Üvegházhatású gáz kibocsátására jogosító forgalomképes vagyoni értékű jog (kibocsátási egység) átruházása [Áfa tv. 142. § (1) bekezdés h) pont].

IX. Az Áfa tv. 6/A. számú mellékletében felsorolt termékek értékesítése [Áfa tv. 142. § (1) bekezdés i) pont].

X. Az Áfa tv. 6/B. számú mellékletében felsorolt termék értékesítése esetén, amennyiben az nem tartozik az Áfa tv. XVI. fejezet szerinti különös rendelkezések hatálya alá [Áfa tv. 142. § (1) bekezdés j) pont].

Címkék

Blog cikk értesítő

Blog cikk értesítő

Iratkozz fel, ha szeretnél tudni a számlázással kapcsolatos legfrissebb hírekről és érdekelnek az akciók.

Back to Top