NAV online adatszolgáltatás: 2020. július 1-jétől a fordított adózású ügyletekre is vonatkozik

Adózás, NAV 2020.04.14. - 5 p. olvasás
Figyelem

A cikk több mint 3 éve frissült utoljára. Bár folyamatosan dolgozunk az aktualizáláson, előfordulhat, hogy itt most kihagytunk valamit. Ha elévültnek vélt tartalmat találsz, kérjük, szólj nekünk, és igyekezz több forrásból is tájékozódni. Ebben mi is segíthetünk más fórumon, keress minket!

2020. július 1-jétől alapvetően megváltoznak a számlákra vonatkozó online adatszolgáltatási kötelezettség szabályait. Ennek következtében olyan vállalkozások is kötelezetté válnak 2020. július 1-jétől az adatszolgáltatásra, akiket (amelyeket) ez a kötelezettség ezen időpontig egyáltalán nem érint. A fordított adózású ügyletekre vonatkozó tudnivalókat Bonácz Zsolt adószakértő foglalta össze a Billingósoknak.

NAV online adatszolgáltatás: 2020. július 1-jétől a fordított adózású ügyletekre is vonatkozik

2020. június 30-ig hatályos szabályok alapján nincs online adatszolgáltatási kötelezettség, ha a számlában áfa felszámítására nem került sor. Viszont 2020. július 1-jétől ez a körülmény nem számít. Adatszolgáltatási kötelezettség terheli a belföldi vállalkozást, ha számláját más belföldi vállalkozásnak állítja ki. Még abban az esetben is, ha abban áfát nem számít fel. 

Ennek következtében az adatszolgáltatási kötelezettség kiterjed azokra az ügyletekre is, amelyek az Áfa tv. 142. §-a alapján fordítottan adóznak. Emiatt a számla kiállítója áfát nem számít fel. A fordított adózásnál a fizetendő adót a vevő köteles megállapítani, azt áfa bevallásában elszámolni.  Az Áfa tv. 142. §-a akkor lehet irányadó, ha az ügylet két belföldi adóalany között jön létre. Emiatt a számla kibocsátója 2020. július 1-jétől köteles az online adatszolgáltatás teljesítésére. 

Fordított adózás alá tartozó ügyleteket teljesítők számára 2020. július 1-jétől belép az online adatszolgáltatás. Ennek teljesítése számukra nyilvánvalóan jelentős adminisztrációs terhet fog jelenteni. A Billingóval nagyon egyszerűen lehet számlázni a fordított adózású ügyleteket, 2020. július 1-jétől az adatszolgáltatás teljesítése automatikusan megtörténik. 

Abban az esetben alkalmazható a fordított adózás, ha az alábbi feltételek egyidejűleg fennállnak:

 • 1.az ügyletben érintett felek mindegyike belföldön nyilvántartásba vett adóalany; és
 • 2. a felek egyikének sincs olyan jogállása, amelynek alapján tőle adó fizetése ne lenne követelhető.

2020. július 1-jétől az online adatszolgáltatási kötelezettséget már az 1. pontban foglalt feltétel is kiváltja, hiszen az ügylet két belföldi áfaalany között jött létre. A 2. pontban foglalt feltétel azt takarja, hogy az eladó és a vevő áfa-körbe tartozik (az adószám ún. áfakódja „2”), vagy olyan adózó, aki (amely) kizárólag tárgyi adómentes [Áfa tv. 85-87. §] tevékenységet folytat. Nem kötelezett áfa fizetésére az a természetes személy, aki (amely) nem folytat gazdasági tevékenység (pl. gazdasági tevékenységet nem folytató magánszemély, egyéb nem adóalany személy), vagy ugyan adóalany, de alanyi adómentes státusú. Ha az eladó vagy a vevő nem minősül az áfa alanyának, vagy alanyi adómentes státusú adóalany, akkor a fordított adózás nem alkalmazható. 

Gyakori hiba, hogy az ügyletet teljesítő vállalkozás nem alkalmazza a fordított adózást, hanem áfát számít fel.

Ilyen esetben 2020. június 30-ig akkor van online adatszolgáltatási kötelezettség, ha a számlában felszámított áfa eléri, vagy meghaladja a 100 000 Ft-ot. 2020. június 30-át követően a felszámított áfa összegszerűsége már lényegtelen. Az ügylet két belföldi adóalany között jött létre, így az online adatszolgáltatási kötelezettség automatikus. Amennyiben az 1. és 2. pontba említett feltétel fennáll, akkor fordítottan adóznak az alábbi ügyletek. 

I. Szolgáltatásnak minősülő építési-szerelési, egyéb szerelési munkák, ha 

 • a) ingatlan
 • aa) létrehozatalára, vagy
 • ab) bővítésére, vagy
 • ac) átalakítására, vagy
 • ad) egyéb megváltoztatására - ideértve az ingatlan bontással történő megszüntetését is –
 • irányulnak és a tevékenység
 • ba) építési hatósági engedély-köteles, vagy
 • bb) építési hatósági tudomásulvételi eljáráshoz kötött, vagy
 • bc) egyszerű bejelentés alapján indult meg [Áfa tv. 142. § (1) bekezdés b) pont].

II. Építési-szerelési munkával létrehozott, az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzendő ingatlan átadása a megrendelő részére [Áfa tv. 142. § (1) bekezdés a) pont].

III. Munkaerő kölcsönzése, kirendelése, személyzet rendelkezésre bocsátása, illetve iskolaszövetkezet, közérdekű nyugdíjas szövetkezet szolgáltatása [Áfa tv. 142. § (1) bekezdés c) pont]. 

IV. Az Áfa tv. 6. számú mellékletében felsorolt termékek értékesítése [Áfa tv. 142. § (1) bekezdés d) pont]. 

V. Beépített ingatlan és a hozzá tartozó földterület, beépítetlen ingatlan (kivéve építési telek) értékesítése, ha az értékesítő az Áfa tv. 88. §-a alapján az adófizetési kötelezettséget választotta [Áfa tv. 142. § (1) bekezdés e) pont, 142. § (2) bekezdés].

VI. Lejárt követelés kielégítésére szolgáló dologi biztosíték értékesítése az adós és a hitelező, az adós és a hitelező által kijelölt harmadik fél között. Amennyiben a dologi biztosíték az Áfa tv. 86. § (1) bekezdésének j) és k) pontja alá tartozó ingatlan, akkor a fordított adózás kizárólag abban az esetben irányadó, ha az értékesítő az Áfa tv. 88. §-a alapján az adófizetési kötelezettséget választotta [Áfa tv. 142. § (1) bekezdés f) pont, 142. § (2) bekezdés].

VII. Felszámolási vagy bármely más, fizetésképtelenségét megállapító eljárás hatálya alatt álló áfa-adóalany által értékesített 

 • a) tárgyi eszköz,
 • b) más termék, ha annak a szokásos piaci ára 100 000 Ft-ot meghaladja.

Amennyiben az értékesített tárgyi eszköz az Áfa tv. 86. § (1) bekezdésének j) és k) pontja alá tartozó ingatlan, akkor a fordított adózás kizárólag irányadó, ha az értékesítő az Áfa tv. 88. §-a alapján az adófizetési kötelezettséget választotta [Áfa tv. 142. § (1) bekezdés g) pont, 142. § (2) bekezdés].

VIII. Üvegházhatású gáz kibocsátására jogosító forgalomképes vagyoni értékű jog (kibocsátási egység) átruházása [Áfa tv. 142. § (1) bekezdés h) pont].

IX. Az Áfa tv. 6/A. számú mellékletében felsorolt termékek értékesítése [Áfa tv. 142. § (1) bekezdés i) pont].

X. Az Áfa tv. 6/B. számú mellékletében felsorolt termék értékesítése esetén, amennyiben az nem tartozik az Áfa tv. XVI. fejezet szerinti különös rendelkezések hatálya alá [Áfa tv. 142. § (1) bekezdés j) pont].

Hasonló cikkek a kategóriában

A 2024-es adóév legfontosabb változásai

A 2024-es adóév legfontosabb változásai

Adózás, NAV 2024.01.29. - 17 p. olvasás

Elindult az év, de fogalmad sincs, hogy milyen adóügyi változásokkal kell számolnod? Ebben a cikkben Fülöp Olga, a Számpatikus összefoglalta a legfontosabbakat,...

vállalkozó táppénz

Ha a vállalkozó táppénzre megy

Adózás, NAV 2023.11.09. - 7 p. olvasás

A vállalkozók között sokszor felmerül kérdésként, hogy mikor, milyen esetben jár számukra egy-egy pénzbeli ellátás. Ebben a cikkben most a táppénzzel kapcsolato...

Főállásúból mellékállású vállalkozás? Itt a vonatkozó szabályok

Főállásúból mellékállású vállalkozás? Itt a vonatkozó szabályok

Adózás, NAV 2023.08.31. - 10 p. olvasás

Sokszor felmerül kérdésként a Billingo Facebook csoportban is, hogy főállás mellett hogyan, milyen formában vállalkozhatunk. Illetve az is, hogy ennek milyen ad...

hipa

Hogyan számítjuk ki az iparűzési adót?

Adózás, NAV 2023.07.28. - 7 p. olvasás

Mivel az iparűzési adó egy helyi adó, ezért annak pontos szabályait mindig a helyi adó törvény (1990. évi C. tv.), valamint a székhelyünk és telephelyünk szerin...

kismama vállalkozó

Egyéni vállalkozás működtetése kismamaként

Adózás, NAV 2023.06.21. - 9 p. olvasás

Az közismert tény, hogy a heti 36 órát elérő munkaviszony mellett vállalkozók nem kötelezettek minimum járulékfizetésre. Viszont ha valaki gyermeket vállal, és ...

környezetvédelmi termékdíj

Ha érintett vagy, május 31-ig ne feledd nyilvántartásba vetetni magad!

Adózás, NAV 2023.05.24. - 7 p. olvasás

A hamarosan bevezetendő kiterjesztett gyártói felelősség egyrészről kissé nehezíti az érintett vállalkozók életét, másrészről azonban óriási, a körforgásos gazd...

Back to Top