A könyvelők 38%-a nem akar átalányadósoknak könyvelni

Adózás, NAV 2022.08.02. - 8 p. olvasás

Az új KATA törvény nemcsak az adóhatóság által nyilvántartott 450 000 vállalkozásnak okozott meglepetést, de éppen olyan döbbenten fogadták a könyvelők is. Bár a KATA után az átalányadózás tűnhet egyenes útnak, a megkérdezett könyvelők válaszaiból úgy tűnik, hogy nem lesz olyan gördülékeny az átállás.

A könyvelők 38%-a nem akar átalányadósoknak könyvelni

A jogszabály kihirdetésének elszenvedője a könyvelő szakma is. Sokukat nemcsak az ügyféloldalról extrém módon megnövekedett feladatok miatt érinti rosszul a változtatás, de KATÁsként azt is ki kell találniuk, hogy a saját vállalkozásukat miként működtetik tovább. A Billingós KATÁsok mellett ezért őket is megkérdeztük, mit gondolnak a változásokról, hogyan hat ez a praxisukra és miként tervezik kezelni a helyzetet. Július 26. és 28. között közel 1000 könyvelő válaszolt a Billingo kérdéseire, amelyeket a korábbi kérdőívet kitöltő KATÁs vállalkozók válaszaival párhuzamban is értékeltünk.

A válaszadók 43,8%-a egyéni könyvelőként, 54,7-uk könyvelőirodaként vállal ügyfeleket, utóbbiak 42,67%-a a könyvelőiroda tulajdonosaként választolt a kérdésekre. 


A válaszadók 35,15%-a több, mint 50, 41,36%-uk 20 és 50 közötti, 19,55%-uk 6 és 19 közötti, 3,76%-uk pedig maximum 5 vállalkozás könyvelését látja el.


 A válaszokból egyértelműen kiderül, hogy a KATA változások szinte mindannyiukat érinti. Mindössze 1,88%-uk válaszolta, hogy egyáltalán nincs KATÁs ügyfele, további 

38,91% ügyfeleinek max. 20%-a, 30,64%-uknak az ügyfelek 20-40% közötti része, 18,05%-uk esetében a kliensek 41-60% közötti része KATÁzik. A válaszadó könyvelők 7,52%-ának pedig az ügyfelei 61-80% közötti része a KATÁsok közül kerül ki. További 3,01% pedig szinte a KATÁsokra építette a tevékenységét, esetükben 81-100% között mozog a KATÁs vállalkozások aránya.  


A válaszadók 50,56%-a jelenleg sem könyvel átalányadósokat

Ahogy a Billingo könyvelői kerekasztal-beszélgetésen is elhangzott, erős a aggodalom amiatt, hogy az átalányadós vállalkozások könyvelése jóval bonyolultabb, mint a KATA adónemé volt. Figyelni kell a meghatározott költséghányadokra, nem mindegy, hogy mennyire egyenletesen oszlik el év közben a bevétel, mert, ha egyenlőtlenül, akkor egyes hónapokban több járulékot kell fizetni stb. Már ott is felmerült, hogy ezek miatt sok könyvelő eleve nem is foglalkozik átalányadósokkal és nem is fog ilyen ügyfeleket vállalni. Ez tovább szűkíti az új könyvelőt kereső ügyfelek lehetőségeit. 

A kutatásra adott válaszok alapján jelenleg a kitöltők 50,56%-a nem könyvel átalányadósokat, 40,41%-uk csak néhányat, és mindössze 9,02%-uk könyvel több átalányadós vállalkozást is. 


Elgondolkodtató továbbá az is, hogy azok közül, akik vállalnak is átalányadósokat 46,99%-uk esetében max. 20%-ot tesz ki az arányuk a teljes ügyfélkörből, és egyáltalán nincs köztük olyan, aki kizárólag átalányadósokra szakosodott volna. 

Billingo Átalányadó Asszisztens Facebook csoportunk könyvelőknek is szól. Szakértőink válaszolnak a felmerülő kérdésekre, és igyekszünk minél több információt megosztani veletek a közösségi médiában is. Mert ha átalányadó, akkor Billingo. 


A KATÁt sokan az egyszerűsége és a minimális adminisztrációs terhei miatt is kedvelték. Ezt bizonyítják a válaszok is, miszerint a válaszadók 44,17%-a átlagosan legfeljebb 1 órát foglalkozott a KATÁs ügyfelekkel, 31,95%-uk 1 és 2 óra közötti, 12,97%-uk 2 és 4 óra közötti időtartamra teszi a KATÁsok könyvelésével töltött időt. 7,33%-uk pedig legalább 5 órát dolgozott havonta egyes KATÁs ügyfelei könyvelésén.

 

Az átalányadóra áttérés tehát nemcsak extra adóterheket jelent a vállalkozásoknak, de sokszoros könyvelési igényt is állít a könyvelők elé, amit a válaszok alapján a könyvelők már most érzékelnek. A 9,21%-uk várakozásai szerint mindössze 1 órával több időre lesz majd szükség a bérszámfejtés és a bevallások elkészítése miatt, 31,77%-uk szerint legalább 1-2 órával, 27,44%-uk szerint 2-3 órával, 12,22%-uk szerint pedig akár 4 órával is tovább tarthat egy átalányadós vállalkozás könyvelése, mint egy KATÁsé. 10,90% szerint még az akár 4-5 órát igénylő extra feladat sem kizárt. A válaszadók 8,46%-a a kitöltéskor meg sem tudta előre jósolni, mennyi többletmunkára számíthat.  

 

A vállalkozói kérdőívhez hasonlóan könyvelői oldalról is megerősíthető, hogy nem az átalányadózás az egyetlen járható út a KATA után. Lesznek, akiknek a cégalapítás, másoknak az SZJA szerinti egyéni vállalkozás lesz a legjobb megoldás. Többen felhagynak a tevékenységükkel és munkavállalóként működnek majd tovább.

Azok közül, akik egyén vállalkozók maradnak, a megkérdezett könyvelők 38,72%-a szerint az ügyfelek legfeljebb 20%-a választja majd a főszabály szerinti adózási módot, 12,78%-uk esetében a vállalkozások max. 40%-a, további 19,17%-uk praxisában legfeljebb 60, 19,55%-uk esetén pedig max. 80%-uk választja majd az SZJA szerinti adózást. Csupán 9,77%-uk ügyfelei között lesz kimagaslóan magas, 81-100% közötti a főszabály szerinti adózásra váltók aránya. 


Ahogy arra Sárospataki Albert, a Billingo vezérigazgatója a kerekasztal-beszélgetésen is rámutatott, valós veszély, hogy sok könyvelő egyáltalán nem fog átalányadósokat vállalni. Ezt igazolják vissza a kérdésekre adott válaszok is. A megkérdezettek 37,97%-a egyáltalán nem akar átalányadós ügyfeleket vállalni, 38,91%-uk csak néhányat és mindössze 23,12%-uk jelezte, hogy akár több ilyet ügyféllel is dolgozna együtt. 

  

Áremelés várható a könyvelőknél

A megnövekedett munkamennyiség miatt várhatóan a könyvelési díjak is emelkedni fognak. Az tervezett áremeléssel kapcsolatos kérdésre a válaszadók 48,28% jelezte, hogy 5-10 000 Ft közötti, 28,94%-uk pedig 10-15 000 Ft közötti áremelést tervez, további 8%-uk 15-20 000 Ft közötti összeggel fogja emelni az árait, 3,54%-uk pedig még ennél is nagyobb mértékben tervezi emelni a könyvelési díjakat. További 11,29%-uk még nem tudott dönteni a kérdésben. 

Érdekes látni, hogy ugyan csak a válaszadók 37,97%-a nem tervez átalányadós ügyfeleknek dolgozni, a könyvelői árak emelkedése ennél jóval több szakembert érint, ami valószínűleg azzal lehet összefüggésben, hogy ők sem választhatják a KATA adónemet a jövőben és emiatt emelkedhetnek az adóterheik. 


Határozottan érezhető a megnövekedett érdeklődés a könyvelőknél

A korábbi kérdőív alapján a megkérdezett KATÁs vállalkozók mindössze 8,03%-a válaszolta, hogy az új KATA törvény hatályba lépését követően nem lesz szüksége könyvelőre. Ennek hatása már a könyvelői kérdőívben is érződik.

A válaszadó könyvelők 35,06%-ának már most legalább 10%-kal bővült az ügyfélköre, 8%-uk 10-20% közötti, 8,94%-uk 21 és 50% közötti ügyfélbővülést tapasztalt. 2,59%-uk pedig az elmúlt időszakban több mint 50%-kal több ügyfelet tudott vállalni.

38,59%-uknak maradt ugyanannyi ügyfele, mint a KATA változásokat megelőző időszakban, 6,35%-uk ügyfélköre pedig még csökkent is. Ezek az elvándorló ügyfelek lehetnek azok, akik új könyvelőt keresnek, hiszen még ha be is fejeznék a vállalkozást, vélhetően ahhoz is szükségük lenne a könyvelő segítségére. 0,47%-a a megkérdezett könyvelőknek pedig maga is visszaadja a vállalkozását. 

A könyvelők 52%-ának már nincs szabad kapacitása

Amint azt a kerekasztal-beszélgetésben szakértőink is hangsúlyozták, fontos, hogy aki úgy érzi, hogy könyvelői támogatásra lesz szüksége a jövőben, minél előbb lépjen, mert a kutatási eredményekből is látszik, hogy a könyvelők 52%-ának már most nincs szabad kapacitása. 28,71%-uk legfeljebb 5, 11,53%-uk pedig maximálisan 10 új ügyfelet tud vállalni. Mindössze a válaszadók 7,76%-a mondta azt, hogy akár 10-nél is több új vállalkozást tudna kiszolgálni.

Érdemes megkérdezni az ismerős vállalkozókat, hogy kit ajánlanak a könyvelési feladatokra, mert a válaszok alapján a vállalkozók 92,24%-a ajánlás alapján talál rá a könyvelőjére. Csupán 7,76% választ könyvelőt hirdetés, könyvelő közvetítő platform vagy könyvelői fórum alapján. 

Azzal a könyvelők is egyetértenek, hogy szükség volt a KATA törvény módosítására. A vállalkozókhoz hasonlóan 35,61%-uk még 100%-os, 46,22-uk ennél kisebb, 18,16-uk pedig akár még ennél nagyobb adótehernövelést is elfogadott volna. Összességében 1-5-ig terjedő skálán, 1,9-re értékelték a KATA változásokkal való egyetértésüket.


Átalányadó kalkulátor segít kiszámolni a várható adó- és járulékterheket 

A kerekasztal-beszélgetésből és a válaszokból is látszik, hogy a következő néhány hétben megterhelő időszak vár a könyvelőkre. Nem elég, hogy minden egyes KATÁs ügyféllel egyenként kell végiggondolni és kiszámolni, hogy melyik vállalkozási forma és adónem lesz számukra az ideális, mindezt a pontos végrehajtási utasítások hiányában, nem egyértelmű jogszabályi környezetben és rendkívül rövid határidő alatt kell elvégezniük. Miközben a mindennapi munkájukat is időben el kell látniuk.

Az újratervezésben nagy segítséget jelenthet a Billingo Átalányadó Kalkulátora, amivel a jelenleg ismert bevételi adatok alapján pontosan kiszámolhatók a várható járulékok és adók. Még akár havonta hektikusan változó bevételek esetén is!

Érkezik az Átalányadó Asszisztens a Billingóra 

Ha pedig a kalkulátor alapján az átalányadózás tűnik a következő jó lépcsőfoknak, akkor a minimális KATA adminisztrációhoz szokott vállalkozóknak is megkönnyíti majd az Átalányadó Asszisztens a mindennapokat. 

Az augusztus elején megjelenő új szolgáltatással a Billingóval kiállított számlák alapján a rendszer automatikusan kalkulálja az adókat, járulékokat és számolja az átalányadó és alanyi adómentes kereteket, figyelembe véve az adómentes sávot is.

Ősztől pedig az adókedvezmények és az helyi iparűzési adó kalkulálásával, valamint a bevallás előkészítését támogató kimutatásokkal is bővül a rendszer. Jelentős kiszámíthatóságot és átláthatóságot biztosítva ezzel az újdonsült átalányadózóknak és megkönnyítve a könyvelőik munkáját. 


Hasonló cikkek a kategóriában

A 2024-es adóév legfontosabb változásai

A 2024-es adóév legfontosabb változásai

Adózás, NAV 2024.01.29. - 17 p. olvasás

Elindult az év, de fogalmad sincs, hogy milyen adóügyi változásokkal kell számolnod? Ebben a cikkben Fülöp Olga, a Számpatikus összefoglalta a legfontosabbakat,...

vállalkozó táppénz

Ha a vállalkozó táppénzre megy

Adózás, NAV 2023.11.09. - 7 p. olvasás

A vállalkozók között sokszor felmerül kérdésként, hogy mikor, milyen esetben jár számukra egy-egy pénzbeli ellátás. Ebben a cikkben most a táppénzzel kapcsolato...

Főállásúból mellékállású vállalkozás? Itt a vonatkozó szabályok

Főállásúból mellékállású vállalkozás? Itt a vonatkozó szabályok

Adózás, NAV 2023.08.31. - 10 p. olvasás

Sokszor felmerül kérdésként a Billingo Facebook csoportban is, hogy főállás mellett hogyan, milyen formában vállalkozhatunk. Illetve az is, hogy ennek milyen ad...

hipa

Hogyan számítjuk ki az iparűzési adót?

Adózás, NAV 2023.07.28. - 7 p. olvasás

Mivel az iparűzési adó egy helyi adó, ezért annak pontos szabályait mindig a helyi adó törvény (1990. évi C. tv.), valamint a székhelyünk és telephelyünk szerin...

kismama vállalkozó

Egyéni vállalkozás működtetése kismamaként

Adózás, NAV 2023.06.21. - 9 p. olvasás

Az közismert tény, hogy a heti 36 órát elérő munkaviszony mellett vállalkozók nem kötelezettek minimum járulékfizetésre. Viszont ha valaki gyermeket vállal, és ...

környezetvédelmi termékdíj

Ha érintett vagy, május 31-ig ne feledd nyilvántartásba vetetni magad!

Adózás, NAV 2023.05.24. - 7 p. olvasás

A hamarosan bevezetendő kiterjesztett gyártói felelősség egyrészről kissé nehezíti az érintett vállalkozók életét, másrészről azonban óriási, a körforgásos gazd...

Back to Top