Billingo.hu A Billingo online számlázó blogja. Gyors és élvezetes elektronikus számlázás.
Blog / Tippek / Adatszolgáltatási kötelezettsé…
Tippek - 2020.03.31. - 4 p. olvasás

Adatszolgáltatási kötelezettség alól nem mentesítő körülmények

Bonácz Zsolt
Bonácz Zsolt Adótanácsadó, adószakértő
Figyelem

Ez a cikk több mint 1 éve frissült utoljára. Előfordulhat, hogy a tartalma már elavult.

Az online adatszolgáltatásra kötelezettek köre jelentősen bővül 2020. július 1-től és a korábbiakhoz képest lényegesen több vállalkozást érint majd. Bonácz Zsolt adószakértői cikkében sorba vette azokat a körülményeket, amelyet a jogszabály hatályba lépésétől kezdve már nem mentesítenek az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése alól.

Adatszolgáltatási kötelezettség alól nem mentesítő körülmények

Sok vállalkozás (főleg, ha katázik és alanyi adómentes) nem rendelkezik állandó könyvelővel. Szakmai támogatás hiányában tisztán logikai alapon ítélhet meg adózási kérdéseket. Többek között az online adatszolgáltatási kötelezettséget is. Felismerni vél olyan körülményeket, amelyekből „levezetheti” az online adatszolgáltatás alóli mentesülését. Azonban ez ténylegesen nem áll fenn.

Az alábbi körülmények nem mentesítik a vállalkozást az adatszolgáltatási kötelezettség alól. Akár alanyi adómentes státusú, akár nem.

Számla végösszegének nagyságrendje

Az adatszolgáltatási kötelezettség független a számlázott összeg nagyságrendjétől. Bármennyire is kis összegről szól a számla, azt a NAV-hoz be kell küldeni, ha az eladó és a vevő egyaránt belföldi áfaalany.  

Példa

Alanyi adómentes egyéni vállalkozó sokszorítási szolgáltatás végez, mellette megrendelésre bélyegzőket készít.

Egyik ügyfél részére egy bizonyítványról készít néhány színes másolatot, az ügyfél által fizetendő díj 1 000 Ft. Az ügyfél számla kiállítását kéri az általa megjelölt belföldi cég részére. A cégre történő számlázás miatt azon a cég adószámát fel kell tüntetni. Továbbá adatszolgáltatási kötelezettsége keletkezik, bár a számla végösszege roppant kicsi. Tehát ez a számla adatait le kell jelenteni a NAV felé.

Kiállító áfa-beli státusa

Az adatszolgáltatási kötelezettséget az alábbi két körülmény megléte generálja:

  • a) a számla kiállítója az áfa alanya, tekintettel arra, hogy gazdasági tevékenységet végez; és
  • b) a számla címzettje úgyszintén áfa alanya.

Alanyi adómentes vállalkozás is alanya az áfának, ezért a b) pontban foglalt feltétel megléte esetén 2020. július 1-jétől adatszolgáltatásra kötelezett. Alanyi adómentességet áfa alanya választhatja, ha annak választására jogosító törvényi feltételek is fennálltak.  

Kiállító adózási módja

Az adatszolgáltatási kötelezettség szempontjából mindegy, hogy a belföldi áfaalany hogyan adózik. Tehát alanyi adómentes katás vállalkozás is köteles beküldeni a NAV-hoz számláját, ha azt másik belföldi áfaalanynak állítja ki. 

Kiállító szervezeti formája

Az áfa alanya az szervezet is, amelyet nem gazdasági tevékenység érdekében hozták létre. Adóalany a nonprofit szervezet, ha gazdasági tevékenységet is folytat.

Például egy alapítvány alaptevékenységének finanszírozása érdekében kiegészítő jelleggel folytathat gazdasági tevékenységet is. Ezáltal az áfa alanyának minősül. Ennek következtében 2020. július 1-jétől adatszolgáltatásra kötelezett, ha más áfa alany részére számlát állít ki.

Ugyanez a helyzet akkor is, ha egy társasház bérbe adja a közös tulajdonban levő helyiséget.

A társasház működtetése az Áfa tv. alapján nem gazdasági tevékenység, de a bérbeadás már igen, így a társasház az áfa alanya. Ennek következtében 2020. július 1-jétől adatszolgáltatásra kötelezett, ha a helyiség bérbeadásáról más áfa alany részére számlát állít ki.

Belföldi áfaalany vevő áfa-beli státusa

Akkor le kell jelenteni a NAV felé a számlát, ha a vevő alanyi adómentes vállalkozás. Tehát abban az esetben is, ha alanyi adómentes vállalkozás egy másik alanyi adómentes vállalkozásnak számláz. 

Belföldi áfaalany vevő adózási módja

Az adatszolgáltatási kötelezettség szempontjából mindegy, hogy a belföldi adóalany vevő hogyan adózik. Tehát alanyi adómentes katás vállalkozás is köteles beküldeni a NAV-hoz számláját, ha azt másik katás vállalkozásnak állítja ki. Akkor is, ha az alanyi adómentes státusú.

Belföldi áfaalany vevő szervezeti formája

Az áfa alanya nem gazdasági tevékenység érdekében létrehozott szervezet, ha végez gazdasági tevékenységet is.

Példaként említettük a gazdasági tevékenységet is folytató alapítványt és társasházat.

Azonban egy alapítvány, egy társasház, vagy más hasonló szervezet (pl. egyesület) nemcsak akkor rendelkezik a NAV által kiadott adószámmal, ha folytat az Áfa tv. szerinti gazdasági tevékenységet. Ugyanis más miatt (pl. szja előleget kell levonnia) is kötelezett adószámot kérni.

Tegyük fel, hogy egy személy műszaki berendezést vásárol. Egy alapítvány nevében jár el, ezért a számlát az alapítvány nevére kéri, Az eladó vélhetően nincs tisztában az alapítvány tevékenységével. Azzal sem, hogy folytat-e, vagy sem gazdasági tevékenységet. Továbbá azzal sem, hogy az alapítvány milyen tevékenységéhez használja a megvásárolt műszaki berendezést. Azonban az eladó számára lényegtelen. Az alapítványt belföldi áfaalanynak kell tekinteni, mivel rendelkezik a NAV által kiadott adószámmal. Emiatt a műszaki berendezésről kiállított számlában fel kell tüntetni az alapítvány adószámát. Továbbá a számla adatait le kell jelenteni a NAV felé.

Címkék

Blog cikk értesítő

Blog cikk értesítő

Iratkozz fel, ha szeretnél tudni a számlázással kapcsolatos legfrissebb hírekről és érdekelnek az akciók.

Back to Top