Billingo.hu A Billingo online számlázó blogja. Gyors és élvezetes elektronikus számlázás.
Blog / Tippek / Az állami bérkiegészítés igény…
Tippek - 2020.04.10. - 4 p. olvasás

Az állami bérkiegészítés igénybevételének feltételei

Figyelem

Ez a cikk több mint 2 éve frissült utoljára. Előfordulhat, hogy a tartalma már elavult.

Magyarország Kormánya újabb gazdaságvédelmi intézkedéseket hozott a koronavírus-járvány gazdasági és társadalmi hatásainak a csökkentése és kezelése érdekében. A hét elején már bejelentésre kerültek a főbb irányok, de a részletes szabályokat az április 10-én megjelent rendeletekből ismerhetjük meg. A 105/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet foglalkozik a veszélyhelyzet idején történő csökkentett munkaidős foglalkoztatásnak a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében történő támogatásáról, amelyet ebben a cikkünkben ismertetünk. Dr. Rák Balázs ügyvéd szakértői cikke a Billingo blogon.

Az állami bérkiegészítés igénybevételének a feltételei

Az államilag támogatott részmunkaidős foglalkoztatás célja, hogy a vállalkozások a támogatási időszak alatt, és azt követően egy hónapig biztosan nem bocsátják el a munkavállalóikat, hanem csökkentett munkaidőben tovább foglalkoztatják őket, amelynek fejében az állami foglalkoztatási szervként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal a veszélyhelyzettel összefüggő gazdasági okból támogatást nyújt a munkavállaló részére. 

Mikor vehetjük igénybe az állami támogatást?

Az állami támogatást azonban nem mindenki veheti igénybe, ezért a rendelet pontosan meghatározza annak feltételeit.

  • A munkáltató a munkavállalót csökkentett munkaidőben foglalkoztatja annak érdekében, hogy a munkavállalói létszámot megtartsa;
  • A munkáltatónak be kell mutatnia, hogy melyek azok a veszélyhelyzettel közvetlen és szoros összefüggésben kialakult gazdasági körülmények, amelyek megindokolják a csökkentett munkaidőben történő, államilag támogatott foglalkoztatást;
  • Be kell mutatni a gazdasági nehézségek áthidalására vonatkozó eddig megtett, és a továbbiakban várható egyéb intézkedéseket;
  • Hitelt érdemlő módon alá kell támasztani, hogy a munkavállaló megtartása a folyamatos gazdasági tevékenységével összefüggő nemzetgazdasági érdek;
  • A kérelemben nevesített munkavállaló ugyanazon munkaviszonya kapcsán nem részesül a kérelem benyújtásakor csökkentett munkaidős foglalkoztatási támogatásban;
  • A munkáltató a kérelem benyújtásakor a megjelölt munkavállaló vonatkozásában nem részesül munkahelyteremtő vagy munkahelymegőrzés támogatásban;
  • A vállalkozás már legalább hat hónapja működik;
  • A munkáltató vállalja a létszámtartási kötelezettséget, azaz a kérelem benyújtásának napján meglévő statisztikai állományi létszám fenntartását a támogatás időtartamára és azt követően további egy hónapig.

Pontosan mit jelent a rendelet szerint a csökkentett munkaidő?

A veszélyhelyzet kihirdetését követően módosításra kerülő munkaszerződés szerint háromhavi átlagban legalább a módosítás előtti munkaszerződés szerinti munkaidő felét elérő, de a hetven százalékát meg nem haladó részmunkaidő, amely legalább napi négy óra munkaidőnek felel meg.

Mekkora támogatást vehetünk igénybe?

Fontos, hogy a bértámogatás csak a kérelem benyújtása után (és annak pozitív kormányhivatali elbírálása esetén) jár, és legfeljebb három hónapra.

A támogatás mértéke a munkaidő kieső részére (amely, mint ahogyan a fentiekben megjelöltük 30-50 % lehet) számított havi nettó távolléti díj hetven százaléka. 

Fontos tisztában lennünk azzal, hogy a támogatás havi összegének meghatározásakor a maximálisan figyelembe vehető távolléti díj adókkal és járulékokkal csökkentett összege nem haladhatja meg a kérelem benyújtásakor hatályos, adókkal és járulékokkal csökkentett kötelező legkisebb munkabér kétszeresét. Ez az összeg egészen pontosan (nettó) 214.130 Ft, ezért ha ennél az összegnél magasabb a munkavállaló nettó munkabére, az állam legfeljebb akkor is csak ezen összeg felének a 70%-át nyújtja támogatásként. A matematikai levezetés végére természetesen a végeredményt is megadjuk, ez egészen pontosan havi nettó 74 946 forint bértámogatás három hónapon keresztül. 

A bértámogatást havonta utólag, havonta fizetik ki a munkavállaló részére, fizetésnélküli szabadság idejére nem jár, és köztehermentes.  

Hogyan igényelhetjük meg a bérkiegészítést?

A bérkiegészítés igénybevétele kérelemhez kötött, amelyet a munkáltató és a munkavállaló közösen nyújthat be a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat honlapján közzétett, erre rendszeresített formanyomtatványon, elektronikus úton. A támogatás iránti kérelmet a munkavállaló foglalkoztatási helye szerint illetékes kormányhivatalnál kell előterjeszteni. Ha a munkavállaló foglalkoztatására több foglalkoztatási helyen kerül sor, a támogatás iránti kérelmet a munkaadó választása szerinti telephelynek megfelelő illetékes kormányhivatalnál kell benyújtani. Ha azonos telephely vonatkozásában több munkavállalóval nyújt be a munkaadó együttes kérelmet, úgy azokat egy időben kell benyújtaniuk. Nagyon fontos, hogy azonos telephely vonatkozásában csak egy alkalommal nyújtható be kérelem.

A jelen helyzetben a vállalkozások vezetőinek a feladata a működés átszervezése, a költségek csökkentése és a munkarend átalakítása, hiszen az elkövetkező hónapok során jelentős visszaesésekre lehet számítani. Minél felkészültebben éri vállalkozását a válság, annál nagyobb eséllyel fogja tudni átvészelni. Ha úgy érzi, hogy ezeken a területeken segítségre volna szüksége, úgy forduljon hozzánk bizalommal!

Címkék

Blog cikk értesítő

Blog cikk értesítő

Iratkozz fel, ha szeretnél tudni a számlázással kapcsolatos legfrissebb hírekről és érdekelnek az akciók.

Back to Top