Billingo.hu A Billingo online számlázó blogja. Gyors és élvezetes elektronikus számlázás.
Blog / Egyéb / Cégeljárás: cégalapítás és vál…
Egyéb - 2022.04.20. - 8 p. olvasás

Cégeljárás: cégalapítás és változásbejelentés villámgyorsan

A cégalapítás bár elsőre azt gondolhatnánk, hogy egy bonyolult folyamat, valójában rendkívül gyors és egyszerű. Miután a tartalmi követelményeknek megfelelően minden dokumentum átadásra és hitelesítésre került, kezdetét veszi a cégbejegyzési eljárás. Cikkünkben ennek lépéseit tekintjük át részletesen!

Cégeljárás

A cégeljárás fogalma és a folyamat lépései

A cégeljárás egy elektronikus nemperes eljárás, melynek során a cégek bejegyzése és nyilvántartása, valamint a változásbejelentések kezelése történik. Tehát elsősorban cégbejegyzéskor, valamint adatváltozások esetében találkozhatunk vele vállalkozóként.

2008. július 1. óta a bejegyzési és a változásbejegyzési eljárásban is kizárólag elektronikus úton nyújtható be cégeljárási kérelem a bírósághoz.

Az elektronikus cégeljárás azt jelenti, hogy a cégbíróság az érintett cégeket elektronikus úton jegyzi be és tartja nyilván és a jogi képviselő interneten intézheti a cégadatok változásaival kapcsolatos ügyeket. Ezt követően e-mailen kapja meg a benyújtást igazoló tanúsítványt, igazolást, valamint a bejegyző és változásbejegyző cégbírósági végzést is.

Elektronikus aláírás és időbélyeg

A törvényi szabályozás szerint a cégeljárásban elektronikusan küldött okiratokat minősített elektronikus aláírással és időbélyeggel kell ellátni.

A szignó esetében ez XAdES-T típusú aláírást jelent, amelyet a MOKKA vagy az e-Szignó aláíró programban kell beállítani. A XAdES-T-nél több információt tartalmazó, a későbbi ellenőrzést megkönnyítő aláírás is alkalmazható (XAdES-X-L és XAdES-A típusú).

A cégeljárás során a jogi képviselőnek elegendő a teljes bejegyzési kérelmet aláírni és időbélyegezni, nem kell az összes elektronikus aktába kerülő okirat esetében egyesével megtenni.

Az aláíró programnak meg kell felelnie az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium műszaki követelményeinek.

Amellett, hogy a bíróság nem fogad be papírnyomtatványokat az eljárás során, arra sincs mód, hogy a változásbejegyzési kérelem szkennelt formában kerüljön beadásra.

Kizárólag az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium által közzétett XML sémadefiníciónak megfelelő dokumentumokat fogadják be.

A Céginformációs Szolgálat feladata, hogy informatikai szempontból ellenőrizze az elektronikus bejegyzési kérelmet, megvizsgálja az elektronikus aláírások hitelességét és az elektronikus dokumentumok sértetlenségét, majd ha mindent rendben talált, az elektronikus kérelmet az ellenőrzés eredményével együtt továbbítsa az illetékes cégbíróság számára.

Így zajlik a cégbírósági eljárás

  1. A cégbejegyzési kérelmet a gazdasági társaság székhelye szerint illetékes cégbíróságon elektronikus nyomtatványokon kell benyújtani jogi képviselő útján.
  2. A kérelmet a Cégszolgálat informatikai szempontból megvizsgálja: ellenőrzi az elektronikus aláírás hitelességét, az adatok sértetlenségét, az időbélyegző dátumát és hitelességét, valamint az elektronikus okirati formát. Ha hibát vagy hiányosságot talál, akkor a kérelmet elektronikus úton visszaküldi a jogi képviselőnek. Amennyiben rendben találja a dokumentumot, akkor továbbítja a cégbíróság részére.
  3. A cégbíróság elektronikus úton tanúsítványt küld a jogi képviselőnek, melyben a cég nevét, székhelyét, cégjegyzékszámát, adószámát és a statisztikai számjelét tünteti fel. A cégbíróság a cégbejegyzési kérelmet annak érkezését követő 3 munkanapon belül formai szempontból megvizsgálja. Ellenőrzi többek között a kérelem benyújtójának jogosultságát és hogy minden szükséges okirat beadásra került-e, továbbá, hogy befizették-e a cégformának megfelelő illetéket és közzétételi díjat.
  4. Amennyiben a cégbíróság hiányt talál, nincs lehetőség hiánypótlásra, hanem elutasító határozatot hoz. Ezt követően lehetőség van a végzés kézhezvételét követő 8 napon belül a kérelmet újra, szabályosan benyújtani. A korábban beadott okiratok, a befizetett illeték és közzétételi díj újból felhasználható.
  5. Ha a cégbíróság mindent rendben talál, akkor a cégbejegyzési kérelem beérkezésétől számított 15 munkanapon belül dönt a társaság cégnyilvántartásba történő bejegyzéséről. Ha a cégbíróság a törvényben előírt döntési kötelezettségének nem tesz eleget, akkor a határidő lejártát követően a cégbíróság vezetője 3 munkanapon belül intézkedik a cég bejegyzéséről vagy a kérelem elutasításáról. Amennyiben a 3 munkanap is eredménytelenül telik el, akkor a következő munkanapon a cég automatikusan bejegyzésre kerül.

Egyszerűsített cégeljárás

Az eljárásra kkt., bt., kft., zrt. van lehetőség, amennyiben a cég létesítő okirata szerződésminta alapján készül.

Ebben az esetben a cégbíróság a kérelem beérkezést követő 1 munkanapon belül dönt a társaság bejegyzéséről vagy a kérelem elutasításáról.

Fontos tudni, hogy egyszerűsített cégeljárás során nincs lehetőség hiánypótlásra. Ha elutasítják a kérelmünket, akkor a végzés kézhezvételét követő 8 napon belül lehet ismét benyújtani a kérelmet. Ennek során ismét felhasználhatók a korábban beadott iratok, valamint a befizetett illeték.

Az egyszerűsített eljárás előnye az általánoshoz képest, a rendkívül rövid bejegyzési határidő, valamint az alacsonyabb illeték. Ezen kívül nem kell a Cégközlönyben történő közzétételért sem pluszban fizetni.

A cégbejegyzés kapcsán így alakulnak a díjak, illetékek:

CégformaNormál eljárás
Közzétételi díj normál eljárás esetén

Egyszerűsített eljárás

Közzétételi díj egyszerűsített eljárás esetén
kft.
0 Ft

5.000 Ft
0 Ft

0 Ft

bt.
0 Ft

5.000 Ft
0 Ft

0 Ft

kkt.
0 Ft

5.000 Ft
0 Ft

0 Ft

zrt.100.000 Ft5.000 Ft50.000 Ft
0 Ft

A törvényességi felügyeleti eljárás menete

A törvényességi felügyeleti eljárás a cégbíróság hatáskörébe tartozik. Egy polgári, nemperes eljárás van szó, így nem folytatható le abban az esetben, ha az arra vonatkozó igény polgári perben, illetve közigazgatási eljárásban érvényesíthető.

Eljárás olyan esetekben szokott indulni, ha például a létesítő okirat valamilyen okból kifolyólag törvénysértő adatot tartalmaz vagy hiányoznak olyan információk, melyeket a jogszabály kötelezően előír.

A cégbíróság hivatalból akkor indít eljárást, ha annak szükségességéről, az arra okot adó körülményről ő maga szerez tudomást, vagy azt más bíróság kezdeményezi.

Az eljárás kérelemre is indulhat, ha azt az ügyész, a cég tevékenységének ellenőrzésére jogosult hatóság vagy közigazgatási szerv, vagy a területileg illetékes gazdasági, illetve szakmai kamara kérelmezi, de kérelmezőként eljárhat az is, akinek az eljárás lefolytatásához jogi érdeke fűződik. Ezt a Törvényességi felügyeleti eljárás lefolytatása iránti kérelem nevű ÁNYK-űrlapon lehet beadni egy példányban papíralapon vagy – elektronikus kapcsolattartásra kötelezett kérelmező esetében – elektronikus úton a szervezet székhelye szerinti cégbíróságon.

Nem folytatható le a procedúra, ha cég felszámolási vagy kényszertörlési eljárás alatt áll.

A kérelemnek az ügy elbírálásához szükséges valamennyi tényt, illetve adatot a benyújtáskor tartalmaznia kell és az bármikor visszavonható. Ebben az esetben az eljárás megszűnik, de felmerülő költségek a kérelmezőt terhelik.

Az eljárást az arra okot adó körülményről való tudomásszerzéstől számított 30 napon belül, illetve az eljárásra okot adó körülmény bekövetkezésétől számított 1 éven belül lehet kérni.

Amennyiben a cég a jogsértő helyzetet nem szünteti meg, mindaddig lehet kérni az eljárás lefolytatását, míg ez meg nem történik.

A cégeljárásban kötelező a jogi képviselet

A cégeljárás során minden esetben kötelező a jogi képviselet, azaz ügyvéd vagy közjegyző közbenjárása.

A cégiratok vagy közokiratba foglalva, vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratként kerülhetnek bejegyzésre.

Ha ügyvédet fogadunk, akkor a jogi szakember többek között tájékoztat bennünket az alapítás során és a cég működésének beindításánál felmerülő kérdésekkel kapcsolatban, valamint az aktuális jogszabályokról. Segít az ideális cégnév megtalálásában és ellenőrzésében, a cégiratok összeállításában és a cégbírósághoz történő benyújtásban. Illetve intéz minden a kérelemmel kapcsolatos teendőt a bejegyzési végzés kézhezvételéig.

Összefoglaló

Ahogy jól látható, a cégeljárás nem egy túl bonyolul folyamat, az elektronikus cégeljárásnak köszönhetően pedig még gyorsabb, korszerűbb és átláthatóbb a procedúra. A törvényi határidőket figyelembe véve akár már 1 nap alatt is bejegyzésre kerülhet új cégünk.

Amennyiben szükséged van egy naprakész céginformációs rendszerre, regisztrálj a Billingo Céginfóba! Lehetőséged van bármely cég lekérdezésére, pénzügyi beszámolójának megtekintésére és nyomon követheted az üzletmenettel kapcsolatos pozitív, negatív változásokat, így szemmel tartva versenytársaidat és partnereidet.


Blog cikk értesítő

Blog cikk értesítő

Iratkozz fel, ha szeretnél tudni a számlázással kapcsolatos legfrissebb hírekről és érdekelnek az akciók.

Back to Top
online számlázás vállalkozás NAV nav online számla KATA adózás könyvelés webáruház kéziszámla marketing integráció koronavírus szakértői cikk számlasablon biztonság számlázó program váltás pályázat átalányadó digitális archiválás Billingo ajánlói rendszer fintech áfa API pénztárgép ügyfélszolgálat devizás számlázás online fizetés GDPR bankszámlaszám kiva adóváltozás 2023 adózás tao webshop létrehozás digitalizáció adóbevallás egészségbiztosítás vállalati egészségbiztosítás adathalászat övtj napelem-pályáza napelem pályázat napelem napkollektor pályázati kiírás tender pályázati feltételek shopify patreon etsy weboldal digitalizálás költségcsökkentés egyéni vállalkozás hipa biztosítás kiégés burnout esélyegyenlőség társadalmi felelősségvállalás számla kelte számla teljesítés fordított áfa fordított adózás teszor teáor prémium magyar állampapír infláció inflációkövetés inflációkövető PMÁP befektetés helyi iparűzési adó iparűzési adó adókártya adóazonosító jel adóazonosító őstermelő őstermelők őstermelő adózás kiegészítő őstermelői tevékenység ingatlan bérbeadás vállalkozóként ingatlan bérbeadás lakás kiadás katásként átalányadózó lakáskiadás kiadó ház adókonferencia adózás 2023 adótörvény digitális névjegykártya beszállító beszállítás áremelés munka törvénykönyve mtk. munkajog változások minimálbér garantált bérminimum teljesítménybér