Cégeljárás: cégalapítás és változásbejelentés villámgyorsan

Adózás, NAV 2022.04.20. - 8 p. olvasás

A cégalapítás bár elsőre azt gondolhatnánk, hogy egy bonyolult folyamat, valójában rendkívül gyors és egyszerű. Miután a tartalmi követelményeknek megfelelően minden dokumentum átadásra és hitelesítésre került, kezdetét veszi a cégbejegyzési eljárás. Cikkünkben ennek lépéseit tekintjük át részletesen!

Cégeljárás

A cégeljárás fogalma és a folyamat lépései

A cégeljárás egy elektronikus nemperes eljárás, melynek során a cégek bejegyzése és nyilvántartása, valamint a változásbejelentések kezelése történik. Tehát elsősorban cégbejegyzéskor, valamint adatváltozások esetében találkozhatunk vele vállalkozóként.

2008. július 1. óta a bejegyzési és a változásbejegyzési eljárásban is kizárólag elektronikus úton nyújtható be cégeljárási kérelem a bírósághoz.

Az elektronikus cégeljárás azt jelenti, hogy a cégbíróság az érintett cégeket elektronikus úton jegyzi be és tartja nyilván és a jogi képviselő interneten intézheti a cégadatok változásaival kapcsolatos ügyeket. Ezt követően e-mailen kapja meg a benyújtást igazoló tanúsítványt, igazolást, valamint a bejegyző és változásbejegyző cégbírósági végzést is.

Elektronikus aláírás és időbélyeg

A törvényi szabályozás szerint a cégeljárásban elektronikusan küldött okiratokat minősített elektronikus aláírással és időbélyeggel kell ellátni.

A szignó esetében ez XAdES-T típusú aláírást jelent, amelyet a MOKKA vagy az e-Szignó aláíró programban kell beállítani. A XAdES-T-nél több információt tartalmazó, a későbbi ellenőrzést megkönnyítő aláírás is alkalmazható (XAdES-X-L és XAdES-A típusú).

A cégeljárás során a jogi képviselőnek elegendő a teljes bejegyzési kérelmet aláírni és időbélyegezni, nem kell az összes elektronikus aktába kerülő okirat esetében egyesével megtenni.

Az aláíró programnak meg kell felelnie az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium műszaki követelményeinek.

Amellett, hogy a bíróság nem fogad be papírnyomtatványokat az eljárás során, arra sincs mód, hogy a változásbejegyzési kérelem szkennelt formában kerüljön beadásra.

Kizárólag az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium által közzétett XML sémadefiníciónak megfelelő dokumentumokat fogadják be.

A Céginformációs Szolgálat feladata, hogy informatikai szempontból ellenőrizze az elektronikus bejegyzési kérelmet, megvizsgálja az elektronikus aláírások hitelességét és az elektronikus dokumentumok sértetlenségét, majd ha mindent rendben talált, az elektronikus kérelmet az ellenőrzés eredményével együtt továbbítsa az illetékes cégbíróság számára.

Így zajlik a cégbírósági eljárás

  1. A cégbejegyzési kérelmet a gazdasági társaság székhelye szerint illetékes cégbíróságon elektronikus nyomtatványokon kell benyújtani jogi képviselő útján.
  2. A kérelmet a Cégszolgálat informatikai szempontból megvizsgálja: ellenőrzi az elektronikus aláírás hitelességét, az adatok sértetlenségét, az időbélyegző dátumát és hitelességét, valamint az elektronikus okirati formát. Ha hibát vagy hiányosságot talál, akkor a kérelmet elektronikus úton visszaküldi a jogi képviselőnek. Amennyiben rendben találja a dokumentumot, akkor továbbítja a cégbíróság részére.
  3. A cégbíróság elektronikus úton tanúsítványt küld a jogi képviselőnek, melyben a cég nevét, székhelyét, cégjegyzékszámát, adószámát és a statisztikai számjelét tünteti fel. A cégbíróság a cégbejegyzési kérelmet annak érkezését követő 3 munkanapon belül formai szempontból megvizsgálja. Ellenőrzi többek között a kérelem benyújtójának jogosultságát és hogy minden szükséges okirat beadásra került-e, továbbá, hogy befizették-e a cégformának megfelelő illetéket és közzétételi díjat.
  4. Amennyiben a cégbíróság hiányt talál, nincs lehetőség hiánypótlásra, hanem elutasító határozatot hoz. Ezt követően lehetőség van a végzés kézhezvételét követő 8 napon belül a kérelmet újra, szabályosan benyújtani. A korábban beadott okiratok, a befizetett illeték és közzétételi díj újból felhasználható.
  5. Ha a cégbíróság mindent rendben talál, akkor a cégbejegyzési kérelem beérkezésétől számított 15 munkanapon belül dönt a társaság cégnyilvántartásba történő bejegyzéséről. Ha a cégbíróság a törvényben előírt döntési kötelezettségének nem tesz eleget, akkor a határidő lejártát követően a cégbíróság vezetője 3 munkanapon belül intézkedik a cég bejegyzéséről vagy a kérelem elutasításáról. Amennyiben a 3 munkanap is eredménytelenül telik el, akkor a következő munkanapon a cég automatikusan bejegyzésre kerül.

Egyszerűsített cégeljárás

Az eljárásra kkt., bt., kft., zrt. van lehetőség, amennyiben a cég létesítő okirata szerződésminta alapján készül.

Ebben az esetben a cégbíróság a kérelem beérkezést követő 1 munkanapon belül dönt a társaság bejegyzéséről vagy a kérelem elutasításáról.

Fontos tudni, hogy egyszerűsített cégeljárás során nincs lehetőség hiánypótlásra. Ha elutasítják a kérelmünket, akkor a végzés kézhezvételét követő 8 napon belül lehet ismét benyújtani a kérelmet. Ennek során ismét felhasználhatók a korábban beadott iratok, valamint a befizetett illeték.

Az egyszerűsített eljárás előnye az általánoshoz képest, a rendkívül rövid bejegyzési határidő, valamint az alacsonyabb illeték. Ezen kívül nem kell a Cégközlönyben történő közzétételért sem pluszban fizetni.

A cégbejegyzés kapcsán így alakulnak a díjak, illetékek:

CégformaNormál eljárás
Közzétételi díj normál eljárás esetén

Egyszerűsített eljárás

Közzétételi díj egyszerűsített eljárás esetén
kft.
0 Ft

5.000 Ft
0 Ft

0 Ft

bt.
0 Ft

5.000 Ft
0 Ft

0 Ft

kkt.
0 Ft

5.000 Ft
0 Ft

0 Ft

zrt.100.000 Ft5.000 Ft50.000 Ft
0 Ft

A törvényességi felügyeleti eljárás menete

A törvényességi felügyeleti eljárás a cégbíróság hatáskörébe tartozik. Egy polgári, nemperes eljárás van szó, így nem folytatható le abban az esetben, ha az arra vonatkozó igény polgári perben, illetve közigazgatási eljárásban érvényesíthető.

Eljárás olyan esetekben szokott indulni, ha például a létesítő okirat valamilyen okból kifolyólag törvénysértő adatot tartalmaz vagy hiányoznak olyan információk, melyeket a jogszabály kötelezően előír.

A cégbíróság hivatalból akkor indít eljárást, ha annak szükségességéről, az arra okot adó körülményről ő maga szerez tudomást, vagy azt más bíróság kezdeményezi.

Az eljárás kérelemre is indulhat, ha azt az ügyész, a cég tevékenységének ellenőrzésére jogosult hatóság vagy közigazgatási szerv, vagy a területileg illetékes gazdasági, illetve szakmai kamara kérelmezi, de kérelmezőként eljárhat az is, akinek az eljárás lefolytatásához jogi érdeke fűződik. Ezt a Törvényességi felügyeleti eljárás lefolytatása iránti kérelem nevű ÁNYK-űrlapon lehet beadni egy példányban papíralapon vagy – elektronikus kapcsolattartásra kötelezett kérelmező esetében – elektronikus úton a szervezet székhelye szerinti cégbíróságon.

Nem folytatható le a procedúra, ha cég felszámolási vagy kényszertörlési eljárás alatt áll.

A kérelemnek az ügy elbírálásához szükséges valamennyi tényt, illetve adatot a benyújtáskor tartalmaznia kell és az bármikor visszavonható. Ebben az esetben az eljárás megszűnik, de felmerülő költségek a kérelmezőt terhelik.

Az eljárást az arra okot adó körülményről való tudomásszerzéstől számított 30 napon belül, illetve az eljárásra okot adó körülmény bekövetkezésétől számított 1 éven belül lehet kérni.

Amennyiben a cég a jogsértő helyzetet nem szünteti meg, mindaddig lehet kérni az eljárás lefolytatását, míg ez meg nem történik.

A cégeljárásban kötelező a jogi képviselet

A cégeljárás során minden esetben kötelező a jogi képviselet, azaz ügyvéd vagy közjegyző közbenjárása.

A cégiratok vagy közokiratba foglalva, vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratként kerülhetnek bejegyzésre.

Ha ügyvédet fogadunk, akkor a jogi szakember többek között tájékoztat bennünket az alapítás során és a cég működésének beindításánál felmerülő kérdésekkel kapcsolatban, valamint az aktuális jogszabályokról. Segít az ideális cégnév megtalálásában és ellenőrzésében, a cégiratok összeállításában és a cégbírósághoz történő benyújtásban. Illetve intéz minden a kérelemmel kapcsolatos teendőt a bejegyzési végzés kézhezvételéig.

Összefoglaló

Ahogy jól látható, a cégeljárás nem egy túl bonyolul folyamat, az elektronikus cégeljárásnak köszönhetően pedig még gyorsabb, korszerűbb és átláthatóbb a procedúra. A törvényi határidőket figyelembe véve akár már 1 nap alatt is bejegyzésre kerülhet új cégünk.

Amennyiben szükséged van egy naprakész céginformációs rendszerre, regisztrálj a Billingo Céginfóba! Lehetőséged van bármely cég lekérdezésére, pénzügyi beszámolójának megtekintésére és nyomon követheted az üzletmenettel kapcsolatos pozitív, negatív változásokat, így szemmel tartva versenytársaidat és partnereidet.


Hasonló cikkek a kategóriában

A 2024-es adóév legfontosabb változásai

A 2024-es adóév legfontosabb változásai

Adózás, NAV 2024.01.29. - 17 p. olvasás

Elindult az év, de fogalmad sincs, hogy milyen adóügyi változásokkal kell számolnod? Ebben a cikkben Fülöp Olga, a Számpatikus összefoglalta a legfontosabbakat,...

vállalkozó táppénz

Ha a vállalkozó táppénzre megy

Adózás, NAV 2023.11.09. - 7 p. olvasás

A vállalkozók között sokszor felmerül kérdésként, hogy mikor, milyen esetben jár számukra egy-egy pénzbeli ellátás. Ebben a cikkben most a táppénzzel kapcsolato...

Főállásúból mellékállású vállalkozás? Itt a vonatkozó szabályok

Főállásúból mellékállású vállalkozás? Itt a vonatkozó szabályok

Adózás, NAV 2023.08.31. - 10 p. olvasás

Sokszor felmerül kérdésként a Billingo Facebook csoportban is, hogy főállás mellett hogyan, milyen formában vállalkozhatunk. Illetve az is, hogy ennek milyen ad...

hipa

Hogyan számítjuk ki az iparűzési adót?

Adózás, NAV 2023.07.28. - 7 p. olvasás

Mivel az iparűzési adó egy helyi adó, ezért annak pontos szabályait mindig a helyi adó törvény (1990. évi C. tv.), valamint a székhelyünk és telephelyünk szerin...

kismama vállalkozó

Egyéni vállalkozás működtetése kismamaként

Adózás, NAV 2023.06.21. - 9 p. olvasás

Az közismert tény, hogy a heti 36 órát elérő munkaviszony mellett vállalkozók nem kötelezettek minimum járulékfizetésre. Viszont ha valaki gyermeket vállal, és ...

környezetvédelmi termékdíj

Ha érintett vagy, május 31-ig ne feledd nyilvántartásba vetetni magad!

Adózás, NAV 2023.05.24. - 7 p. olvasás

A hamarosan bevezetendő kiterjesztett gyártói felelősség egyrészről kissé nehezíti az érintett vállalkozók életét, másrészről azonban óriási, a körforgásos gazd...

Back to Top