Katás vállalkozás iratainak megőrzése

Adózás, NAV 2019.11.20. - 5 p. olvasás

Katás vállalkozóként sem bújhatsz ki a papírmunka alól. Bár csökkenteni nem tudjuk, eláruljuk melyek azok az iratok, amiket köteles vagy megtartani kata vállalkozás esetén. Bonácz Zsolt adótanácsadó cikke.

Katás vállalkozás iratainak megőrzése

Milyen iratokat köteles a katás vállalkozás megőrizni?

A katás vállalkozások gyakran azt hiszik, hogy a felmerült költségeikkel (kiadásaikkal) kapcsolatban számlákkal nem kell rendelkezniük.

A katás vállalkozások gyakran azt hiszik, hogy a felmerült költségeikkel (kiadásaikkal) kapcsolatban számlákkal nem kell rendelkezniük.

Ezt arra alapozzák, hogy a Kata törvény semmiféle előírás nem tartalmaz a felmerült költségekkel (kiadásokkal) kapcsolatos iratok megőrzésével kapcsolatban. Továbbá úgy gondolják, hogy nem számolhatnak el költséget, valamint csak bevételi nyilvántartást kell vezetni. De az iratmegőrzési kötelezettségekkel kapcsolatban nem a Kata törvényt, hanem más jogszabályokban foglalt rendelkezéseket kell figyelembe venni. 

A következőkben röviden összefoglalom, hogy mikor keletkezik a katás vállalkozásnak iratmegőrzési kötelezettsége.

Értékesítésekkel összefüggő bizonylatok 

Meg kell őriznie a teljesített értékesítésekről az Áfa tv. előírásai szerint kibocsátott bizonylatokat (számla, nyugta).

Bevallást alátámasztó bizonylatok

Amennyiben a katás vállalkozás:

- áfa bevallást
- összesítő nyilatkozatot
- bármely más adónemre vonatkozó bevallást

köteles benyújtani, akkor azt alátámasztó nyilvántartással és bizonylatokkal rendelkeznie kell.

Abban az esetben, ha a katás vállalkozás áfa kíván levonni, akkor rendelkeznie kell a beszerzést dokumentáló hiteles számlával. 

Igazolatlan eredetű áru forgalmazása

Katás vállalkozásnak is meg kell őriznie az anyag, áru beszerzéséről szóló számlával, vagy olyan dokumentummal (pl. szállítólevél), amely alapján az eladó későbbiekben számlát állít ki. Ha ezt nem teszi meg, akkor igazolatlan eredetű árut forgalmaz.

Mi minősül igazolatlan eredetű árunak adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.) 7. § 23. pontja szerint? Mindaz az áru, anyag, amelyről az adózó az ellenőrzés időpontjában hiteles bizonylattal vagy bizonylat kiállításának alapjául szolgáló okirattal nem rendelkezik.

A fogalmi meghatározás miatt a kereskedelmi mellett, szolgáltatási tevékenységet folytató vállalkozás is forgalmazhat igazolatlan eredetű árut. Ennek az az oka, hogy a törvényben foglalt tényállás anyag számla nélküli beszerzésével is megvalósul.

Tegyük fel, hogy az adóhatóság helyszíni ellenőrzést tart a katás egyéni vállalkozó fodrász üzletében. Ilyenkor azt is vizsgálhatja, hogy sor került-e igazolatlan eredetű áru forgalmazására. 

Amennyiben az egyéni vállalkozó az ellenőrök részére nem tud számlát bemutatni az üzletben megtalálható fodrászati anyagokról (pl. hajlakk, hajfesték, stb.), akkor igazolatlan eredetű árut forgalmazott.

Ebben az esetben az adóhatóság köteles mulasztási bírságot kiszabni (azaz nem hozhat olyan döntést, hogy nem bírságol), valamint üzlet lezárását is elrendelheti. A lezárást csak az Art-ban meghatározott kivételes esetekben mellőzheti.

Mi történik, hogy az adóhatóság igazolatlan eredetű áru forgalmazása miatt jogerősen mulasztási bírságot szab ki a katás vállalkozóra? A Kata tv. 5. § (1) bekezdés h) pontja értelmében:

Az adóalanyiság megszűnik a mulasztási bírságot megállapító határozat véglegessé válásának - jogerőre emelkedésének - hónapjának utolsó napjával. 

Munkaügyi iratok

Ha katás vállalkozás magánszemélyt foglalkoztat, akkor a munkaügyi szabályokban előírt dokumentumokat köteles elkészíteni és megőrizni.

Kifizetői státussal összefüggő iratok

Mi történik, ha a katás vállalkozás természetes személy számára az összevont adóalap részét képező jövedelmet juttat?

A juttatott jövedelemből jövedelemadót és járulékot kell levonnia. Ezen túl közterheket (szociális hozzájárulási adót, szakképzési hozzájárulást) köteles fizetni, valamint ezekről bevallást kell benyújtania. Köteles megőrizni a bevallást alátámasztó nyilvántartást, valamint az azt alátámasztó iratokat.

Adatszolgáltatási kötelezettség 

A katás vállalkozást adatszolgáltatási kötelezettség terhelheti a Kata törvény, vagy más jogszabály alapján. Ilyen esetben a vállalkozó az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésével összefüggő dokumentumokat köteles megőrizni.

Bevétel megállapítása

A katás vállalkozásnak bevételként kell elszámolnia azt az összeget is:

Amelyet a tevékenység folytatása érdekében beszerzett termék, szolgáltatás szokásos piaci árából ténylegesen nem fizetett meg.

A katás vállalkozás nem jogosult a tevékenységéhez kapcsolódóan felmerült költségeinek elszámolására. Az értékesítő számára is előnyökkel jár a piaci érték alatti számlázás.

Azonban az említett szabály miatt a katás vállalkozás köteles a különbözetet bevételként elszámolni. 

Tegyük fel, hogy az adóhatóság az előzőekben már példaként felhozott katás egyéni vállalkozó fodrásznál ellenőrzést folytat le.

Feltételezzük azt is, hogy az egyéni vállalkozó a fodrászati tevékenységéhez használt tárgyi eszközök (pl. hajszárító) beszerzéséről az ellenőrzés részére nem tud bemutatni számlákat.

Az adóellenőrzés esetleg olyan jellegű álláspontot képviselhet, amely szerint az egyéni vállalkozó nem bizonyította azt, hogy megfizette a tevékenységének folytatásához ténylegesen használt tárgyi eszközök szokásos piaci árát, így annak becsült piaci értékét bevételként kell figyelembe venni.

A tevékenységét megkezdő egyéni vállalkozó korábban – tevékenységének megkezdését megelőzően - megvásárolt eszközöket is felhasználhat vállalkozói tevékenységéhez (pl. kertgondozással foglalkozó egyéni vállalkozó korábban saját használatra megvásárolt kerti szerszámokat).

A vállalkozás számára javasolható, hogy a beszerzés időpontját dokumentummal támassza alá. Ezáltal képes igazolni, hogy a beszerzést nem **katás egyéni vállalkozóként** hajtotta végre. Ez nem kizárólag számlával igazolható, hanem bármely más olyan dokumentummal (pl. jótállási jegy, garanciális kötelezettségre vonatkozó irat), amely tartalmazza a beszerzés időpontját is.

Ilyen irat hiányában fennáll annak kockázata, hogy esetleg az adóhatóság arra az álláspontra helyezkedik, miszerint a rendelkezésre álló adatok, információk alapján a beszerzésre a vállalkozási tevékenysége folytatásának időszakában került sor, továbbá számla és az ellenérték megfizetésére vonatkozó bizonylat hiányában a szokásos piaci ár megfizetésének ténye nem állapítható meg.

Kapott támogatás felhasználásával összefüggő dokumentumok

Katás vállalkozás is részesülhet állam háztartási, vagy uniós forrásból származó támogatásban. Lehetővé téve eszköz(ök) beszerzését, és/vagy szolgáltatás(ok) igénybevételének finanszírozását.

A támogatás terhére megvalósított beszerzésekkel kapcsolatos dokumentumokat köteles megőrizni.

Hasonló cikkek a kategóriában

A 2024-es adóév legfontosabb változásai

A 2024-es adóév legfontosabb változásai

Adózás, NAV 2024.01.29. - 17 p. olvasás

Elindult az év, de fogalmad sincs, hogy milyen adóügyi változásokkal kell számolnod? Ebben a cikkben Fülöp Olga, a Számpatikus összefoglalta a legfontosabbakat,...

vállalkozó táppénz

Ha a vállalkozó táppénzre megy

Adózás, NAV 2023.11.09. - 7 p. olvasás

A vállalkozók között sokszor felmerül kérdésként, hogy mikor, milyen esetben jár számukra egy-egy pénzbeli ellátás. Ebben a cikkben most a táppénzzel kapcsolato...

Főállásúból mellékállású vállalkozás? Itt a vonatkozó szabályok

Főállásúból mellékállású vállalkozás? Itt a vonatkozó szabályok

Adózás, NAV 2023.08.31. - 10 p. olvasás

Sokszor felmerül kérdésként a Billingo Facebook csoportban is, hogy főállás mellett hogyan, milyen formában vállalkozhatunk. Illetve az is, hogy ennek milyen ad...

hipa

Hogyan számítjuk ki az iparűzési adót?

Adózás, NAV 2023.07.28. - 7 p. olvasás

Mivel az iparűzési adó egy helyi adó, ezért annak pontos szabályait mindig a helyi adó törvény (1990. évi C. tv.), valamint a székhelyünk és telephelyünk szerin...

kismama vállalkozó

Egyéni vállalkozás működtetése kismamaként

Adózás, NAV 2023.06.21. - 9 p. olvasás

Az közismert tény, hogy a heti 36 órát elérő munkaviszony mellett vállalkozók nem kötelezettek minimum járulékfizetésre. Viszont ha valaki gyermeket vállal, és ...

környezetvédelmi termékdíj

Ha érintett vagy, május 31-ig ne feledd nyilvántartásba vetetni magad!

Adózás, NAV 2023.05.24. - 7 p. olvasás

A hamarosan bevezetendő kiterjesztett gyártói felelősség egyrészről kissé nehezíti az érintett vállalkozók életét, másrészről azonban óriási, a körforgásos gazd...

Back to Top