Katás vállalkozás megszűnésének 9 esete

Adózás, NAV 2020.02.25. - 7 p. olvasás

A katás státuszt rendszerint határozatlan időre választja a vállalkozó. De bármikor előfordulhat olyan eset vagy élethelyzet, ami a kata vállalkozás megszűnését, megszüntetését eredményezheti. Bonácz Zsolt adószakértő ezeket gyűjtötte egy csokorba.

Katás vállalkozás megszűnése

A katát nem egy évre választja a vállalkozás, hanem határozatlan időre. A katás státusz azonban megszűnik a vállalkozás saját döntése alapján, vagy a Kata tv-ben foglalt esetekben. Ekkor a katás státusz megszűnéséről a NAV területi igazgatósága határozatban rendelkezik. Abban megjelöli a megszűnés jogcímét és időpontját. A határozattal szemben fellebbezés nyújtható be a felettes adóhatóságnál (Fellebbviteli Igazgatóság). A felettes adóhatóság döntésével szemben közigazgatási per indítható. 

A következőkben a katás státusz megszűnésének eseteit vesszük sorba.

Katás vállalkozás megszűnésének 9 esete

1. Saját döntés alapján

A kata alól bármikor ki lehet jelentkezni. Ezt a NAV felé kell jelezni. 

Erre vonatkozó bejelentést

 • az egyéni vállalkozók közhiteles nyilvántartásában szereplő magánszemélyek a 20T101E; 
 • az egyéni vállalkozók közhiteles nyilvántartásában nem szereplő, de az Szja tv. szerint egyéni vállalkozónak minősül magánszemélyek (pl. egyéni ügyvéd) a 20T101; 
 • egyéni cég, közkereseti társaság, betéti társaság a 20T201T; 
 • ügyvédi iroda a 20T201 nyomtatványt benyújtásával tehetik meg.

A katás státus a bejelentés hónapjának utolsó napjával szűnik meg. Amennyiben az egyéni vállalkozó 2019. december 10-én bejelenti a kata alóli kilépést, akkor 2020. január 1-jétől már nem katás. Ha a bejelentést csak 2020. január 15-én nyújtja be, akkor 2020. február 1-jétől már nem katás. Ha a katás - az Szja tv. alapján egyéni vállalkozónak minősülő – magánszemély befejezi tevékenységét, akkor katás státusa automatikusan megszűnik. Ugyancsak ez a helyzet, ha katás egyéni cég, betéti társaság, közkereseti társaság jogutód nélküli megszűnik.

2. Kisadózó kilépése esetén

Betéti társaságnak (Bt.), közkereseti társaságnak (Kkt.) legalább egy bejelentett kisadózó taggal rendelkeznie kell. Ügyvédi iroda esetében ugyanez a szabály. Kisadózó a tevékenységben tagi minőségében közreműködő magánszemély. Lehetséges, hogy a Bt., Kkt., ügyvédi iroda tevékenységében csak egy kisadózó vesz részt.

Ha az egyetlen kisadózó kilép a társaságból, ügyvédi irodából, akkor ezt követő nappal a katás státus megszűnik. A katás státus fennmarad, ha az előző kisadózó kilépését követő naptól a helyébe más kisadózó lép be. Az új kisadózót az előző kisadózó kilépését követő napig a NAV-nál be kell jelenteni.

A működés minden egyes napján tevékenykednie kell legalább egy - NAV felé bejelentett - kisadózónak. Ellenkező esetben a katás státus megszűnik.

Az egyetlen kisadózó elhalálozása esetén speciális szabályok irányadóak.

3. Kisadózó elhalálozása esetén

A betéti társaságnak, közkereseti társaságnak, az ügyvédi irodának lehet csak egy bejelentett kisadózó tagja. Ha az egyetlen kisadózó tag elhunyt, akkor a katás státus fennmaradása érdekében az elhunyt helyett új kisadózó tag szükséges. Az új kisadózónak a halálesetet követően 90 napon belül kell részt vennie a társaság, ügyvédi iroda tevékenységében. Ellenkező esetben a katás státus a halálesetet követő nappal megszűnik.

4. Betéti társaságnak, közkereseti társaságnak nem magánszemély tagja lesz

A kata választásának egyik feltétele, hogy minden tag magánszemély. Ha a társaságnak lesz nem magánszemély tagja, akkor a katás státus megszűnik. Ennek időpontja a tagsági jogviszonyának létesítését megelőző nap. A társaságnak átalakulás, egyesülés, szétválás miatt is lehet nem magánszemély tagja. A tagi jogviszony keletkezését megelőző nappal ugyancsak megszűnik a katás státus.

5. Meghatározott jogsértések elkövetése esetén

A Kata tv-ben felsorolt jogsértések elkövetése esetén a katás státus megszűnhet. Ez akkor következik be, ha emiatt a NAV mulasztási bírságot, vagy jövedéki bírságot szabott ki. A katás státus a bírságot kiszabó határozat véglegessé válásának napját magában foglaló hónap utolsó napjával szűnik meg.

A Kata tv. a következő jogsértéseket említi:

 • számla- vagy nyugtaadás elmulasztása;
 • be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatása;
 • igazolatlan eredetű áru forgalmazása.

Igazolatlan eredetű áru a továbbértékesítésre vásárolt termék mellett lehet a beszerzett anyag is. Igazolatlan eredetről akkor van szó, ha a beszerzésről nincs hiteles számla, vagy annak kiállítását megalapozó dokumentum.

6. Adószám törlése esetén

Az adószám törléséről rendelkező határozat véglegessé válásának napját magában foglaló hónap utolsó napjával a katás státus megszűnik.

7. NAV által nyilvántartott nettó adótartozás nagyságrendje miatt

A katás státus megszűnése a NAV-nál nyilvántartott, végrehajtható, nettó adótartozás nagyságrendjéhez kötődik.
Az értékhatár 100 000 Ft. Ha a katás tartozása ezt az összeget meghaladja, akkor a NAV határozatot hoz a katás státus megszűnéséről.

Amennyiben a tartozást nem a NAV tartja nyilván, akkor emiatt a katás státus nem szűnhet meg. Például a katás vállalkozás jelentős tartozással rendelkezik a helyi adóhatóságnál gépjárműadó vonatkozásában. Emiatt azonban katás státusa nem szűnhet meg, mivel csak a NAV-nál fennálló tartozás „számít”.

Nettó adótartozás alatt azt kell érteni, hogy egyik adónemben fennálló túlfizetés csökkenti a másik adónemben fennálló tartozást.

Például katás vállalkozásnak 2019. december 31-én tételes adó tekintetében tartozása 150 000 Ft, de SZJA adónemben 60 000 Ft túlfizetés mutatkozik. Ha az SZJA túlfizetés valós, akkor a nettó adótartozás 2019. december 31-én „csak” 90 000 Ft. Emiatt a NAV nem hozhat határozatot a katás státus megszűnéséről.

A határozat véglegessé válásának napját (jogerőre emelkedésének napját) magában foglaló hónap utolsó napjával a katás státus megszűnik.
A NAV visszavonja határozatát, ha a nettó módon számított adótartozás a határozat véglegessé válásáig megfizetésre kerül. Erről a megszűnési jogcímről külön tájékoztató anyag érhető el. Ebben részletesen tárgyaljuk a vonatkozó szabályokat. Továbbá tanácsokat adunk a katás státus megszűnésének elkerüléséhez.

8. Végelszámolás, felszámolás, kényszertörlési eljárás megkezdése miatt

Az eljárás megkezdésének napját megelőző nappal a katás státus megszűnik.

9. Ingatlan bérbeadásból bevétel realizálása miatt

A bevétel megszerzését megelőző nappal a katás státus megszűnik. A bevétel megszerzésének napját attól számított 15 napon belül a NAV felé be kell jelenteni.

A bejelentést

 • az egyéni vállalkozók közhiteles nyilvántartásában szereplő magánszemélyek a 20T101E;
 • az egyéni vállalkozók közhiteles nyilvántartásában nem szereplő, de az Szja tv. szerint egyéni vállalkozónak minősül magánszemélyek (pl. egyéni ügyvéd) a 20T101;
 • egyéni cég, közkereseti társaság, betéti társaság a 20T201T;
 • ügyvédi iroda a 20T201 nyomtatványon teheti meg.

Billingo frissítés: A 2022. szeptember 1-jétől bevezetett új kata-törvény értelmében a fentiek módosultak. 2022. szeptember 1-jétől ugyanis katás egyéni vállalkozó már csak az lehet, aki magánszemélyeknek számláz főállásban (kivéve taxisok), és a Bt.-k, Kkt.-k már kiesnek a pixisből. Mivel az új kata-törvény miatt kellett sokaknak átalányadózásra vagy más adózási formára váltaniuk év közben, az ő esetükben is indokolt volt a váltás, hiszen megszűnt az adózási formájuk. Október 31-ig nyilatkozhatnak arról a vállalkozók, szeptembertől milyen adózási forma alá esnek majd. 

Hasonló cikkek a kategóriában

A 2024-es adóév legfontosabb változásai

A 2024-es adóév legfontosabb változásai

Adózás, NAV 2024.01.29. - 17 p. olvasás

Elindult az év, de fogalmad sincs, hogy milyen adóügyi változásokkal kell számolnod? Ebben a cikkben Fülöp Olga, a Számpatikus összefoglalta a legfontosabbakat,...

vállalkozó táppénz

Ha a vállalkozó táppénzre megy

Adózás, NAV 2023.11.09. - 7 p. olvasás

A vállalkozók között sokszor felmerül kérdésként, hogy mikor, milyen esetben jár számukra egy-egy pénzbeli ellátás. Ebben a cikkben most a táppénzzel kapcsolato...

Főállásúból mellékállású vállalkozás? Itt a vonatkozó szabályok

Főállásúból mellékállású vállalkozás? Itt a vonatkozó szabályok

Adózás, NAV 2023.08.31. - 10 p. olvasás

Sokszor felmerül kérdésként a Billingo Facebook csoportban is, hogy főállás mellett hogyan, milyen formában vállalkozhatunk. Illetve az is, hogy ennek milyen ad...

hipa

Hogyan számítjuk ki az iparűzési adót?

Adózás, NAV 2023.07.28. - 7 p. olvasás

Mivel az iparűzési adó egy helyi adó, ezért annak pontos szabályait mindig a helyi adó törvény (1990. évi C. tv.), valamint a székhelyünk és telephelyünk szerin...

kismama vállalkozó

Egyéni vállalkozás működtetése kismamaként

Adózás, NAV 2023.06.21. - 9 p. olvasás

Az közismert tény, hogy a heti 36 órát elérő munkaviszony mellett vállalkozók nem kötelezettek minimum járulékfizetésre. Viszont ha valaki gyermeket vállal, és ...

környezetvédelmi termékdíj

Ha érintett vagy, május 31-ig ne feledd nyilvántartásba vetetni magad!

Adózás, NAV 2023.05.24. - 7 p. olvasás

A hamarosan bevezetendő kiterjesztett gyártói felelősség egyrészről kissé nehezíti az érintett vállalkozók életét, másrészről azonban óriási, a körforgásos gazd...

Back to Top