Billingo.hu A Billingo online számlázó blogja. Gyors és élvezetes elektronikus számlázás.
Blog / KATA / Katás vállalkozás megszűnéséne…
KATA - 2020.02.25. - 7 p. olvasás

Katás vállalkozás megszűnésének 9 esete

Bonácz Zsolt
Bonácz Zsolt Adótanácsadó, adószakértő

A katás státuszt rendszerint határozatlan időre választja a vállalkozó. De bármikor előfordulhat olyan eset vagy élethelyzet, ami a kata vállalkozás megszűnését, megszüntetését eredményezheti. Bonácz Zsolt adószakértő ezeket gyűjtötte egy csokorba.

Katás vállalkozás megszűnése

A katát nem egy évre választja a vállalkozás, hanem határozatlan időre. A katás státusz azonban megszűnik a vállalkozás saját döntése alapján, vagy a Kata tv-ben foglalt esetekben. Ekkor a katás státusz megszűnéséről a NAV területi igazgatósága határozatban rendelkezik. Abban megjelöli a megszűnés jogcímét és időpontját. A határozattal szemben fellebbezés nyújtható be a felettes adóhatóságnál (Fellebbviteli Igazgatóság). A felettes adóhatóság döntésével szemben közigazgatási per indítható. 

A következőkben a katás státusz megszűnésének eseteit vesszük sorba.

Katás vállalkozás megszűnésének 9 esete

1. Saját döntés alapján

A kata alól bármikor ki lehet jelentkezni. Ezt a NAV felé kell jelezni. 

Erre vonatkozó bejelentést

 • az egyéni vállalkozók közhiteles nyilvántartásában szereplő magánszemélyek a 20T101E; 
 • az egyéni vállalkozók közhiteles nyilvántartásában nem szereplő, de az Szja tv. szerint egyéni vállalkozónak minősül magánszemélyek (pl. egyéni ügyvéd) a 20T101; 
 • egyéni cég, közkereseti társaság, betéti társaság a 20T201T; 
 • ügyvédi iroda a 20T201 nyomtatványt benyújtásával tehetik meg.

A katás státus a bejelentés hónapjának utolsó napjával szűnik meg. Amennyiben az egyéni vállalkozó 2019. december 10-én bejelenti a kata alóli kilépést, akkor 2020. január 1-jétől már nem katás. Ha a bejelentést csak 2020. január 15-én nyújtja be, akkor 2020. február 1-jétől már nem katás. Ha a katás - az Szja tv. alapján egyéni vállalkozónak minősülő – magánszemély befejezi tevékenységét, akkor katás státusa automatikusan megszűnik. Ugyancsak ez a helyzet, ha katás egyéni cég, betéti társaság, közkereseti társaság jogutód nélküli megszűnik.

2. Kisadózó kilépése esetén

Betéti társaságnak (Bt.), közkereseti társaságnak (Kkt.) legalább egy bejelentett kisadózó taggal rendelkeznie kell. Ügyvédi iroda esetében ugyanez a szabály. Kisadózó a tevékenységben tagi minőségében közreműködő magánszemély. Lehetséges, hogy a Bt., Kkt., ügyvédi iroda tevékenységében csak egy kisadózó vesz részt.

Ha az egyetlen kisadózó kilép a társaságból, ügyvédi irodából, akkor ezt követő nappal a katás státus megszűnik. A katás státus fennmarad, ha az előző kisadózó kilépését követő naptól a helyébe más kisadózó lép be. Az új kisadózót az előző kisadózó kilépését követő napig a NAV-nál be kell jelenteni.

A működés minden egyes napján tevékenykednie kell legalább egy - NAV felé bejelentett - kisadózónak. Ellenkező esetben a katás státus megszűnik.

Az egyetlen kisadózó elhalálozása esetén speciális szabályok irányadóak.

3. Kisadózó elhalálozása esetén

A betéti társaságnak, közkereseti társaságnak, az ügyvédi irodának lehet csak egy bejelentett kisadózó tagja. Ha az egyetlen kisadózó tag elhunyt, akkor a katás státus fennmaradása érdekében az elhunyt helyett új kisadózó tag szükséges. Az új kisadózónak a halálesetet követően 90 napon belül kell részt vennie a társaság, ügyvédi iroda tevékenységében. Ellenkező esetben a katás státus a halálesetet követő nappal megszűnik.

4. Betéti társaságnak, közkereseti társaságnak nem magánszemély tagja lesz

A kata választásának egyik feltétele, hogy minden tag magánszemély. Ha a társaságnak lesz nem magánszemély tagja, akkor a katás státus megszűnik. Ennek időpontja a tagsági jogviszonyának létesítését megelőző nap. A társaságnak átalakulás, egyesülés, szétválás miatt is lehet nem magánszemély tagja. A tagi jogviszony keletkezését megelőző nappal ugyancsak megszűnik a katás státus.

5. Meghatározott jogsértések elkövetése esetén

A Kata tv-ben felsorolt jogsértések elkövetése esetén a katás státus megszűnhet. Ez akkor következik be, ha emiatt a NAV mulasztási bírságot, vagy jövedéki bírságot szabott ki. A katás státus a bírságot kiszabó határozat véglegessé válásának napját magában foglaló hónap utolsó napjával szűnik meg.

A Kata tv. a következő jogsértéseket említi:

 • számla- vagy nyugtaadás elmulasztása;
 • be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatása;
 • igazolatlan eredetű áru forgalmazása.

Igazolatlan eredetű áru a továbbértékesítésre vásárolt termék mellett lehet a beszerzett anyag is. Igazolatlan eredetről akkor van szó, ha a beszerzésről nincs hiteles számla, vagy annak kiállítását megalapozó dokumentum.

6. Adószám törlése esetén

Az adószám törléséről rendelkező határozat véglegessé válásának napját magában foglaló hónap utolsó napjával a katás státus megszűnik.

7. NAV által nyilvántartott nettó adótartozás nagyságrendje miatt

A katás státus megszűnése a NAV-nál nyilvántartott, végrehajtható, nettó adótartozás nagyságrendjéhez kötődik.
Az értékhatár 100 000 Ft. Ha a katás tartozása ezt az összeget meghaladja, akkor a NAV határozatot hoz a katás státus megszűnéséről.

Amennyiben a tartozást nem a NAV tartja nyilván, akkor emiatt a katás státus nem szűnhet meg. Például a katás vállalkozás jelentős tartozással rendelkezik a helyi adóhatóságnál gépjárműadó vonatkozásában. Emiatt azonban katás státusa nem szűnhet meg, mivel csak a NAV-nál fennálló tartozás „számít”.

Nettó adótartozás alatt azt kell érteni, hogy egyik adónemben fennálló túlfizetés csökkenti a másik adónemben fennálló tartozást.

Például katás vállalkozásnak 2019. december 31-én tételes adó tekintetében tartozása 150 000 Ft, de SZJA adónemben 60 000 Ft túlfizetés mutatkozik. Ha az SZJA túlfizetés valós, akkor a nettó adótartozás 2019. december 31-én „csak” 90 000 Ft. Emiatt a NAV nem hozhat határozatot a katás státus megszűnéséről.

A határozat véglegessé válásának napját (jogerőre emelkedésének napját) magában foglaló hónap utolsó napjával a katás státus megszűnik.
A NAV visszavonja határozatát, ha a nettó módon számított adótartozás a határozat véglegessé válásáig megfizetésre kerül. Erről a megszűnési jogcímről külön tájékoztató anyag érhető el. Ebben részletesen tárgyaljuk a vonatkozó szabályokat. Továbbá tanácsokat adunk a katás státus megszűnésének elkerüléséhez.

8. Végelszámolás, felszámolás, kényszertörlési eljárás megkezdése miatt

Az eljárás megkezdésének napját megelőző nappal a katás státus megszűnik.

9. Ingatlan bérbeadásból bevétel realizálása miatt

A bevétel megszerzését megelőző nappal a katás státus megszűnik. A bevétel megszerzésének napját attól számított 15 napon belül a NAV felé be kell jelenteni.

A bejelentést

 • az egyéni vállalkozók közhiteles nyilvántartásában szereplő magánszemélyek a 20T101E;
 • az egyéni vállalkozók közhiteles nyilvántartásában nem szereplő, de az Szja tv. szerint egyéni vállalkozónak minősül magánszemélyek (pl. egyéni ügyvéd) a 20T101;
 • egyéni cég, közkereseti társaság, betéti társaság a 20T201T;
 • ügyvédi iroda a 20T201 nyomtatványon teheti meg.

Billingo frissítés: A 2022. szeptember 1-jétől bevezetett új kata-törvény értelmében a fentiek módosultak. 2022. szeptember 1-jétől ugyanis katás egyéni vállalkozó már csak az lehet, aki magánszemélyeknek számláz főállásban (kivéve taxisok), és a Bt.-k, Kkt.-k már kiesnek a pixisből. Mivel az új kata-törvény miatt kellett sokaknak átalányadózásra vagy más adózási formára váltaniuk év közben, az ő esetükben is indokolt volt a váltás, hiszen megszűnt az adózási formájuk. Október 31-ig nyilatkozhatnak arról a vállalkozók, szeptembertől milyen adózási forma alá esnek majd. 

Címkék

Blog cikk értesítő

Blog cikk értesítő

Iratkozz fel, ha szeretnél tudni a számlázással kapcsolatos legfrissebb hírekről és érdekelnek az akciók.

Back to Top
online számlázás vállalkozás NAV nav online számla KATA adózás könyvelés webáruház kéziszámla marketing integráció koronavírus szakértői cikk számlasablon biztonság számlázó program váltás pályázat átalányadó digitális archiválás Billingo ajánlói rendszer fintech áfa API pénztárgép ügyfélszolgálat devizás számlázás online fizetés GDPR bankszámlaszám kiva adóváltozás 2023 adózás tao webshop létrehozás digitalizáció adóbevallás egészségbiztosítás vállalati egészségbiztosítás adathalászat övtj napelem-pályáza napelem pályázat napelem napkollektor pályázati kiírás tender pályázati feltételek shopify patreon etsy weboldal digitalizálás költségcsökkentés egyéni vállalkozás hipa biztosítás kiégés burnout esélyegyenlőség társadalmi felelősségvállalás számla kelte számla teljesítés fordított áfa fordított adózás teszor teáor prémium magyar állampapír infláció inflációkövetés inflációkövető PMÁP befektetés helyi iparűzési adó iparűzési adó adókártya adóazonosító jel adóazonosító őstermelő őstermelők őstermelő adózás kiegészítő őstermelői tevékenység ingatlan bérbeadás vállalkozóként ingatlan bérbeadás lakás kiadás katásként átalányadózó lakáskiadás kiadó ház adókonferencia adózás 2023 adótörvény digitális névjegykártya beszállító beszállítás áremelés munka törvénykönyve mtk. munkajog változások minimálbér garantált bérminimum teljesítménybér