Számlázás szabályai: mikor lehet bevárni a számlázással a pénzügyi rendezést?

Billingo hírek 2020.06.09. - 5 p. olvasás
Figyelem

A cikk több mint 2 éve frissült utoljára. Bár folyamatosan dolgozunk az aktualizáláson, előfordulhat, hogy itt most kihagytunk valamit. Ha elévültnek vélt tartalmat találsz, kérjük, szólj nekünk, és igyekezz több forrásból is tájékozódni. Ebben mi is segíthetünk más fórumon, keress minket!

Legtöbb esetben a pénzügyi rendezés a számlázást követően történik. Előfordulhat azonban, hogy a sorrend megfordul. Bonácz Zsolt adószakértő ez utóbbihoz készített útmutatót.

Számlázás szabályai

Összefüggések - pénzügyi rendezés és a számla kiállítása

A következőkben abból indulok ki, hogy a számlát belföldi személynek (cégnek, más szervezetnek, magánszemélynek) kell kiállítani. Továbbá azt is feltételezem, hogy nem az Áfa tv. 58. §-ának hatálya alá tartozó ügyletről van szó.

Először azt kell tisztáznunk, mikor kell számlát kiállítani.

Első lépés annak vizsgálata, hogy a végbement gazdasági esemény az Áfa tv. tárgyi hatálya alá esik-e. Ez azt jelenti, hogy a gazdasági esemény az Áfa tv. szerint termékértékesítésnek, vagy szolgáltatásnyújtásnak minősül.
Ha igen, akkor meg kell állapítani, hogy az Áfa tv. lehetőséget ad-e a számlázási kötelezettség alóli mentesülésre. Amennyiben nem, akkor számlát kell kibocsátani.
Akkor is lehet számlázni, ha egyébként nyugtát kellene kiállítani. A vállalkozás dönthet úgy, hogy nyugta helyett számlát bocsát ki. 

A vállalkozások gyakran helyezkednek a következő álláspontra.

Addig nem kell számlázni, amíg a vevő nem fizet. Azonban ez nem helyes értelmezés.

A számlának nem az a funkciója, hogy a pénzügyi teljesítést dokumentálja. 

Számlázási kötelezettség fennállása esetén a számlának a következőket kell tükröznie:

  • ki az ügylet teljesítője;
  • ki a vevő (megrendelő); 
  • a felek között milyen ügylet valósult meg;
  • az ügylet az Áfa tv. szerint mely időpontban valósult meg;
  • milyen összeg képezte az áfa alapját;
  • az áfa alapját milyen összegű áfa terhelte;
  • az ügylet áfával növelt ellenértékét mekkora összeg képezi.

Az általános számlázási határidő 15 (naptári) nap. Ez akkor irányadó, ha a számlában áfát kell felszámítani. 

A számla kiállításával akkor lehet bevárni a pénzügyi rendezést, ha arra a számlázási határidőn belül kerül sor. Azonban ez nem kötelező. A számlázási kötelezettség alá eső ügylet teljesítése feljogosít a számla kiállítására.
Azonban a pénzügyi rendezés módja kiválthatja az azonnali számlázási kötelezettséget. Amennyiben a vevő az ellenértéket készpénzzel vagy készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel megtérítette, akkor a számlát a pénzügyi rendezéssel egyidejűleg kell kiállítani.
Abban az esetben, ha az ellenértéket nem az említett módon egyenlítette ki a vevő, akkor emiatt nem keletkezik azonnali számlázási kötelezettség. Például akkor, ha ezt banki átutalás útján tette meg. 

Nézzünk egy példát!

A vállalkozás vevője részére 2020. május 11-én teljesítette az ügyletet, amelyet áfa terhelt. A számlázási határidő 15 naptári nap. Ezáltal a számlát legkésőbb 2020. május 25-ig kell kibocsátani.
Tegyük fel, hogy a vevő 2020. május 20-án készpénzzel vagy készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel kiegyenlíti az ellenértéket. 
Ebben az esetben a számlát azonnal ki kell állítani, ha ezt a vállalkozás még nem tette meg. 
A számlán a teljesítés időpontjaként 2020. május 11-ét kell feltüntetni.
A vállalkozás a számlát 2020. május 20-a előtt is kiállíthatja. Azonban a számlát legkésőbb 2020. május 25-én köteles kiállítani. Ezt akkor is meg kell tennie, ha ezen időpontig a vevő a teljes ellenértéket nem egyenlítette ki.  

Áfa tv. változása

2020. július 1-jétől az általános számlázási határidő 15 napról 8 napra csökken. Ez akkor irányadó, ha a számlában áfát kell felszámítani.

Hogy néz ki ez a gyakorlatban?

A vállalkozás vevője részére 2020. július 10-én teljesíti az ügyletet, amelyet áfa terhelt.
A számlázási határidő 8 naptári nap. Ezáltal a számlát legkésőbb 2020. július 17-ig kell kibocsátani.
Tegyük fel, hogy a vevő 2020. július 15-én készpénzzel vagy készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel kiegyenlíti az ellenértéket. 
Ebben az esetben a számlát azonnal ki kell állítani, ha ezt a vállalkozás még nem tette meg. 
A számlán a teljesítés időpontjaként 2020. július 10-ét kell feltüntetni.
A vállalkozás a számlát 2020. július 15-e előtt is kiállíthatja. Azonban a számlát legkésőbb 2020. július 17-én köteles kiállítani. Ezt akkor is meg kell tennie, ha ezen időpontig a vevő a teljes ellenértéket nem egyenlítette ki.  

Alanyi adómentes számlázása

Tegyük fel, hogy a vállalkozás alanyi adómentes státusú. Emiatt a számlában nem számít fel áfát.
Erre az esetre az Áfa tv. nem ír elő konkrét határidőt. Ez a szabály 2020. július 1-jétől nem módosul.
Ez egy „gumiszabály”. Azonban nem azt jelenti, hogy a számla kiállítására korlátlan idő áll rendelkezésre. Tehát nem minden esetben lehet a számlázással bevárni a pénzügyi rendezést.
A NAV álláspontja szerint ilyen esetben akkor kell kiállítani a számlát, ha az ahhoz szükséges információk rendelkezésre állnak.
Álláspontom szerint az Áfa tv. nem írhat elő rövidebb határidőt áfát nem tartalmazó számla kiállítására, mint amely áfa felszámítása esetén irányadó lenne.
Ilyen esetben is érvényesek az előző részben leírtak. 
Ha a vevő az ellenértéket készpénzzel vagy készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel az általános számlázási határidőn belül megfizette, akkor a számlát a pénzügyi rendezéssel egyidejűleg mindenképpen ki kell kiállítani.
Amennyiben erre nem került sor, de a számla kiállításához szükséges információk az általános számlázási határidőn belül rendelkezésre állnak, akkor legkésőbb annak leteltéig számlázni kell. 

Az általános számlázási határidőn túl a következő esetben lehet számlázni: 

  • a) a számla kiállításához szükséges információk maradéktalanul nem álltak a vállalkozás rendelkezésére; és
  • b) az ellenértéket készpénzzel vagy készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel a vevő nem fizette meg.

Az általános számlázási határidőt leteltét követően az alábbiak szerint kell eljárni.
Ha a vevő az ellenértéket készpénzzel vagy készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel megfizette, akkor azonnal számlázni kell. 

Amennyiben ezt megelőzően a számla kiállításához szükséges információk rendelkezésre állnak, akkor számlázni kell. A számlázással nem lehet bevárni a pénzügyi rendezést.

Hasonló cikkek a kategóriában

Sikerek, kudarcok, vállalkozói szupererők - a Női Váltó Fesztiválon jártunk

Sikerek, kudarcok, vállalkozói szupererők - a Női Váltó Fesztiválon jártunk

Billingo hírek 2023.06.02. - 13 p. olvasás

A döntés szabadsága - ez volt a fő narratívája a június elsejei Női Váltó Fesztiválnak, ahol nem a sopánkodásé, hanem a tettvágyé, a női vállalkozóság...

esélyegyenlőség

“Az, hogy nem vagy egyedül egy ilyen problémával, óriási felszabadító erővel bír”

Billingo hírek 2023.05.30. - 6 p. olvasás

Van egy rendkívüli lelkesedéssel megáldott nő, aki 600 ezer embert képviselve jön-megy, intézkedik azért, hogy a megfelelő segítségben részesülhessene...

vállalkozás anyaként

A vállalkozásra is igent mondhatsz anyaként

Billingo hírek 2023.05.26. - 7 p. olvasás

Ha az ember tudatos, és jól keveri a kártyáit, egy vállalkozás fenntartása kivitelezhető az anyaság mellett is. A piac feltérképezése után meg kell ha...

esélyegyenlőség

Különbözőek ÉS egyenlőek vagyunk

Billingo hírek 2023.05.25. - 5 p. olvasás

A Billingónál nem különböztetünk meg senkit a bőrszíne, a nemzetisége, a neme, a kora, a hajszíne, a nemi irányultsága, az egészségügyi állapota, a va...

környezetvédelmi termékdíj

Ha érintett vagy, május 31-ig ne feledd nyilvántartásba vetetni magad!

Billingo hírek 2023.05.24. - 7 p. olvasás

A hamarosan bevezetendő kiterjesztett gyártói felelősség egyrészről kissé nehezíti az érintett vállalkozók életét, másrészről azonban óriási, a körfor...

esélyegyenlőség

"Folyton van bennem egy belső drukk" - interjú Csorba Dáviddal

Billingo hírek 2023.05.12. - 3 p. olvasás

Van egy vállalkozó srác, aki egy ujjal gépelt be egy könyvet. Nem is akármilyet, ez a Duchenne-szindrómás ember a saját történetét, a betegségét és a ...

Back to Top