Fontos információk az online adatszolgáltatási kötelezettségről áfamentes ügyletek esetén

Adózás, NAV 2020.03.18. - 4 p. olvasás
Figyelem

A cikk több mint 1 éve frissült utoljára. Bár folyamatosan dolgozunk az aktualizáláson, előfordulhat, hogy itt most kihagytunk valamit. Ha elévültnek vélt tartalmat találsz, kérjük, szólj nekünk, és igyekezz több forrásból is tájékozódni. Ebben mi is segíthetünk más fórumon, keress minket!

Ma már tudjuk, hogy 2020. július 1-től az áfamentes számlákat is be kell regisztrálni a NAV Online Számla rendszerébe. A legfontosabb információkat az áfamentes ügyletekre vonatkozóan Bonácz Zsolt adószakértő gyűjtötte össze a Billingo felhasználói számára.

online adatszolgáltatási kötelezettség áfamentes ügyletek esetén

2020. július 1-jétől kibővül az adatszolgáltatásra kötelezett számlák köre

2020. július 1-jétől alapvetően megváltoztak a számlákra vonatkozó online adatszolgáltatási kötelezettség szabályai. Ennek következtében olyan vállalkozások is kötelezetté váltak 2020. július 1-jétől az adatszolgáltatásra, akiket (amelyeket) ez a kötelezettség ezen időpontig egyáltalán nem érintett.

2020. június 30-ig hatályos szabályok alapján nem állt fenn online adatszolgáltatási kötelezettség, ha a számlában áfa felszámítására nem került sor.

Viszont 2020. július 1-jétől ez a körülmény már nem számít. Adatszolgáltatási kötelezettség terheli a belföldi vállalkozást, ha számláját más belföldi vállalkozásnak állítja ki.

Az adatszolgáltatási kötelezettség akkor fennáll, ha abban áfát nem számítottak fel.

Belföldi vállalkozás rendelkezik a NAV által kiadott adószámmal. Az adószám 11 számjegyből álló számsorozat.

Az Áfa tv. alapján az adómentességnek három típusa van:
a) alanyi adómentesség;
b) az Áfa tv. bizonyos ügyleteket mentesít az áfa alól;
c) az ügylet az Áfa tv-ben meghatározott feltételek fennállása esetén áfamentességet élvez; 

Alanyi adómentesség

Alanyi adómentes vállalkozás is alanya az áfának. Ugyanis alanyi adómentességet csak áfa alanya választhat. Erre akkor van módja, ha ehhez szükséges törvényi feltételeket teljesíti.

Az alanyi adómentesség az ügyletet teljesítő személyéhez kötődik. Az adómentesség ebbéli minőségében teljesített értékesítésekre vonatkozik. Az alanyi adómentesség következtében az értékesítés után nem kell áfát felszámítani. Olyan ügyleteket sem, amelyeket egyébként áfa terhelné.

Egyes ügyleteknél nem érvényesül az alanyi adómentesség. Emiatt az általános adózási szabályokat kell alkalmazni.

Az alanyi adómentes státus az online adatszolgáltatási kötelezettség szempontjából lényegtelen.

Tehát 2020. július 1-jétől az alanyi adómentes vállalkozás is kötelezett az adatszolgáltatásra, ha más belföldi vállalkozásnak számláz. Akkor is, ha a vevő is alanyi adómentes vállalkozás .

Ugyancsak lényegtelen, ha a vevő alanyi adómentes vállalkozás.

Ha egy vállalkozás 2020. június 30-át követően egy alanyi adómentes vállalkozásnak állít ki számlát, akkor adatszolgáltatásra kötelezett.

Áfamentes ügyletek 

A b) pont alatt említett áfamentes ügyleteket az Áfa tv. 85-87. §-ai foglalják magukban.

A NAV álláspontja szerint nem áll fenn az online adatszolgáltatási kötelezettség, ha e körbe tartozó áfamentes ügylet az Áfa tv. 165. § (1) bekezdés a) pontjában említettek közé tartozik, valamint a számlát a kibocsátó elkülönítetten kezeli más ügyleteiről kiállított számláitól.

Álláspontom szerint az elkülönítés követelménye megvalósul, ha a vállalkozás külön kézi számlatömbből számlázza ki az Áfa tv. 165. § (1) bekezdés a) pontjában említett ügyleteket, számlázó program használata esetén pedig a számlákat külön számlatömbből állítja ki.

A NAV álláspontja szerint, ha alanyi adómentes adózó teljesít az Áfa tv. 85-87. §-aiban említett ügyletet, akkor arra az alanyi adómentesség nem vonatkozik, hanem arra az Áfa tv. 85-87. §-a szerinti adómentesség vonatkozik. Ezáltal az alanyi adómentességet választó adózóra is vonatkoznak az előzőekben leírtak, ha az Áfa tv. 165. § (1) bekezdés a) pontjában említett ügyletet számláz.

Feltételhez kötött adómentesség

A c) pont alá sorolható áfamentességekről az Áfa tv. 89-90. §-ai, 92. §-a, 98-118. §-ai rendelkeznek.

Tegyük fel, hogy a kiállított számla az említett rendelkezések alapján adómentességet élvező foglal magában. A számlát belföldi adóalany állítja ki egy másik belföldi adóalanynak. Amennyiben a számlázásra 2020. június 30-át követően kerül sor, akkor annak adatait le kell jelentenie a NAV felé.

Példa

Egy belföldi kft. fuvarozási tevékenységet folytat. Egyik belföldi ügyfele rendszeresen vásárol árut egy orosz cégtől. A Kft. végzi az ügyfele által beszerzett áru fuvarozását. Az árut az eladó orosz cég Oroszországban található telephelyéről az ügyfél Budapesten található telephelyére fuvarozta. A Kft. fuvarozási tevékenysége áfamentességet élvez(ett). Ugyanis azt az importáló részére teljesítette és a fuvardíj az import áfa alapjába beszámít.

2020. július 1-jét megelőzően kiállított számlákra nem vonatkozott az online adatszolgáltatási kötelezettség. Ugyanis a számlák áfát nem tartalmaztak/tartalmaznak.

2020. június 30-át követően ennek már nincs jelentősége. Az áfamentes számlákat le kell jelenteni a NAV felé.

Az áfamentes ügyleteket teljesítő belföldi adóalanyokat is érinti a 2020. július 1-jétől hatályba lépő változás. Ezáltal számukra is fontos szempontként merül fel az adminisztráció egyszerűsítése. A helyzet tovább fokozódott 2021. január 1-jétől. Ezen időponttól a magánszemélyek részére teljesített adómentes ügyletekről kiállított számlákat is le kell jelenteni a NAV-nak.

A számlázás a „Billingo”-val gyorsan, könnyen és egyszerűen elvégezhető, 2020. július 1-jétől a Billingo a számlákat automatikusan megküldi a NAV-nak.

A felhasználóknak lehetőségük van arra, hogy döntésük alapján az adott számlához jelölést tegyenek, amelyben jelzik, hogy azt nem szeretnék a NAV-hoz beküldeni.

Nincs még Billingo fiókod?
Regisztrálj egyet ingyen ITT

Hasonló cikkek a kategóriában

A 2024-es adóév legfontosabb változásai

A 2024-es adóév legfontosabb változásai

Adózás, NAV 2024.01.29. - 17 p. olvasás

Elindult az év, de fogalmad sincs, hogy milyen adóügyi változásokkal kell számolnod? Ebben a cikkben Fülöp Olga, a Számpatikus összefoglalta a legfontosabbakat,...

vállalkozó táppénz

Ha a vállalkozó táppénzre megy

Adózás, NAV 2023.11.09. - 7 p. olvasás

A vállalkozók között sokszor felmerül kérdésként, hogy mikor, milyen esetben jár számukra egy-egy pénzbeli ellátás. Ebben a cikkben most a táppénzzel kapcsolato...

Főállásúból mellékállású vállalkozás? Itt a vonatkozó szabályok

Főállásúból mellékállású vállalkozás? Itt a vonatkozó szabályok

Adózás, NAV 2023.08.31. - 10 p. olvasás

Sokszor felmerül kérdésként a Billingo Facebook csoportban is, hogy főállás mellett hogyan, milyen formában vállalkozhatunk. Illetve az is, hogy ennek milyen ad...

hipa

Hogyan számítjuk ki az iparűzési adót?

Adózás, NAV 2023.07.28. - 7 p. olvasás

Mivel az iparűzési adó egy helyi adó, ezért annak pontos szabályait mindig a helyi adó törvény (1990. évi C. tv.), valamint a székhelyünk és telephelyünk szerin...

kismama vállalkozó

Egyéni vállalkozás működtetése kismamaként

Adózás, NAV 2023.06.21. - 9 p. olvasás

Az közismert tény, hogy a heti 36 órát elérő munkaviszony mellett vállalkozók nem kötelezettek minimum járulékfizetésre. Viszont ha valaki gyermeket vállal, és ...

környezetvédelmi termékdíj

Ha érintett vagy, május 31-ig ne feledd nyilvántartásba vetetni magad!

Adózás, NAV 2023.05.24. - 7 p. olvasás

A hamarosan bevezetendő kiterjesztett gyártói felelősség egyrészről kissé nehezíti az érintett vállalkozók életét, másrészről azonban óriási, a körforgásos gazd...

Back to Top