Billingo.hu A Billingo online számlázó blogja. Gyors és élvezetes elektronikus számlázás.
Blog / Tippek / Fontos információk az online a…
Tippek - 2020.03.18. - 4 p. olvasás

Fontos információk az online adatszolgáltatási kötelezettségről áfamentes ügyletek esetén

Bonácz Zsolt
Bonácz Zsolt Adótanácsadó, adószakértő

Ma már tudjuk, hogy 2020. július 1-től az áfamentes számlákat is be kell regisztrálni a NAV Online Számla rendszerébe. A legfontosabb információkat az áfamentes ügyletekre vonatkozóan Bonácz Zsolt adószakértő gyűjtötte össze a Billingo felhasználói számára.

online adatszolgáltatási kötelezettség áfamentes ügyletek esetén

2020. július 1-jétől kibővül az adatszolgáltatásra kötelezett számlák köre

2020. július 1-jétől alapvetően megváltoztak a számlákra vonatkozó online adatszolgáltatási kötelezettség szabályai. Ennek következtében olyan vállalkozások is kötelezetté váltak 2020. július 1-jétől az adatszolgáltatásra, akiket (amelyeket) ez a kötelezettség ezen időpontig egyáltalán nem érintett.

2020. június 30-ig hatályos szabályok alapján nem állt fenn online adatszolgáltatási kötelezettség, ha a számlában áfa felszámítására nem került sor.

Viszont 2020. július 1-jétől ez a körülmény már nem számít. Adatszolgáltatási kötelezettség terheli a belföldi vállalkozást, ha számláját más belföldi vállalkozásnak állítja ki.

Az adatszolgáltatási kötelezettség akkor fennáll, ha abban áfát nem számítottak fel.

Belföldi vállalkozás rendelkezik a NAV által kiadott adószámmal. Az adószám 11 számjegyből álló számsorozat.

Az Áfa tv. alapján az adómentességnek három típusa van:
a) alanyi adómentesség;
b) az Áfa tv. bizonyos ügyleteket mentesít az áfa alól;
c) az ügylet az Áfa tv-ben meghatározott feltételek fennállása esetén áfamentességet élvez; 

Alanyi adómentesség

Alanyi adómentes vállalkozás is alanya az áfának. Ugyanis alanyi adómentességet csak áfa alanya választhat. Erre akkor van módja, ha ehhez szükséges törvényi feltételeket teljesíti.

Az alanyi adómentesség az ügyletet teljesítő személyéhez kötődik. Az adómentesség ebbéli minőségében teljesített értékesítésekre vonatkozik. Az alanyi adómentesség következtében az értékesítés után nem kell áfát felszámítani. Olyan ügyleteket sem, amelyeket egyébként áfa terhelné.

Egyes ügyleteknél nem érvényesül az alanyi adómentesség. Emiatt az általános adózási szabályokat kell alkalmazni.

Az alanyi adómentes státus az online adatszolgáltatási kötelezettség szempontjából lényegtelen.

Tehát 2020. július 1-jétől az alanyi adómentes vállalkozás is kötelezett az adatszolgáltatásra, ha más belföldi vállalkozásnak számláz. Akkor is, ha a vevő is alanyi adómentes vállalkozás .

Ugyancsak lényegtelen, ha a vevő alanyi adómentes vállalkozás.

Ha egy vállalkozás 2020. június 30-át követően egy alanyi adómentes vállalkozásnak állít ki számlát, akkor adatszolgáltatásra kötelezett.

Áfamentes ügyletek 

A b) pont alatt említett áfamentes ügyleteket az Áfa tv. 85-87. §-ai foglalják magukban.

A NAV álláspontja szerint nem áll fenn az online adatszolgáltatási kötelezettség, ha e körbe tartozó áfamentes ügylet az Áfa tv. 165. § (1) bekezdés a) pontjában említettek közé tartozik, valamint a számlát a kibocsátó elkülönítetten kezeli más ügyleteiről kiállított számláitól.

Álláspontom szerint az elkülönítés követelménye megvalósul, ha a vállalkozás külön kézi számlatömbből számlázza ki az Áfa tv. 165. § (1) bekezdés a) pontjában említett ügyleteket, számlázó program használata esetén pedig a számlákat külön számlatömbből állítja ki.

A NAV álláspontja szerint, ha alanyi adómentes adózó teljesít az Áfa tv. 85-87. §-aiban említett ügyletet, akkor arra az alanyi adómentesség nem vonatkozik, hanem arra az Áfa tv. 85-87. §-a szerinti adómentesség vonatkozik. Ezáltal az alanyi adómentességet választó adózóra is vonatkoznak az előzőekben leírtak, ha az Áfa tv. 165. § (1) bekezdés a) pontjában említett ügyletet számláz.

Feltételhez kötött adómentesség

A c) pont alá sorolható áfamentességekről az Áfa tv. 89-90. §-ai, 92. §-a, 98-118. §-ai rendelkeznek.

Tegyük fel, hogy a kiállított számla az említett rendelkezések alapján adómentességet élvező foglal magában. A számlát belföldi adóalany állítja ki egy másik belföldi adóalanynak. Amennyiben a számlázásra 2020. június 30-át követően kerül sor, akkor annak adatait le kell jelentenie a NAV felé.

Példa

Egy belföldi kft. fuvarozási tevékenységet folytat. Egyik belföldi ügyfele rendszeresen vásárol árut egy orosz cégtől. A Kft. végzi az ügyfele által beszerzett áru fuvarozását. Az árut az eladó orosz cég Oroszországban található telephelyéről az ügyfél Budapesten található telephelyére fuvarozta. A Kft. fuvarozási tevékenysége áfamentességet élvez(ett). Ugyanis azt az importáló részére teljesítette és a fuvardíj az import áfa alapjába beszámít.

2020. július 1-jét megelőzően kiállított számlákra nem vonatkozott az online adatszolgáltatási kötelezettség. Ugyanis a számlák áfát nem tartalmaztak/tartalmaznak.

2020. június 30-át követően ennek már nincs jelentősége. Az áfamentes számlákat le kell jelenteni a NAV felé.

Az áfamentes ügyleteket teljesítő belföldi adóalanyokat is érinti a 2020. július 1-jétől hatályba lépő változás. Ezáltal számukra is fontos szempontként merül fel az adminisztráció egyszerűsítése. A helyzet tovább fokozódott 2021. január 1-jétől. Ezen időponttól a magánszemélyek részére teljesített adómentes ügyletekről kiállított számlákat is le kell jelenteni a NAV-nak.

A számlázás a „Billingo”-val gyorsan, könnyen és egyszerűen elvégezhető, 2020. július 1-jétől a Billingo a számlákat automatikusan megküldi a NAV-nak.

A felhasználóknak lehetőségük van arra, hogy döntésük alapján az adott számlához jelölést tegyenek, amelyben jelzik, hogy azt nem szeretnék a NAV-hoz beküldeni.

Nincs még Billingo fiókod?
Regisztrálj egyet ingyen ITT

Címkék

Blog cikk értesítő

Blog cikk értesítő

Iratkozz fel, ha szeretnél tudni a számlázással kapcsolatos legfrissebb hírekről és érdekelnek az akciók.

Back to Top
online számlázás vállalkozás NAV nav online számla KATA adózás könyvelés webáruház kéziszámla marketing integráció koronavírus szakértői cikk számlasablon biztonság számlázó program váltás pályázat átalányadó digitális archiválás Billingo ajánlói rendszer fintech áfa API pénztárgép ügyfélszolgálat devizás számlázás online fizetés GDPR bankszámlaszám kiva adóváltozás 2023 adózás tao webshop létrehozás digitalizáció adóbevallás egészségbiztosítás vállalati egészségbiztosítás adathalászat övtj napelem-pályáza napelem pályázat napelem napkollektor pályázati kiírás tender pályázati feltételek shopify patreon etsy weboldal digitalizálás költségcsökkentés egyéni vállalkozás hipa biztosítás kiégés burnout esélyegyenlőség társadalmi felelősségvállalás számla kelte számla teljesítés fordított áfa fordított adózás teszor teáor prémium magyar állampapír infláció inflációkövetés inflációkövető PMÁP befektetés helyi iparűzési adó iparűzési adó adókártya adóazonosító jel adóazonosító őstermelő őstermelők őstermelő adózás kiegészítő őstermelői tevékenység ingatlan bérbeadás vállalkozóként ingatlan bérbeadás lakás kiadás katásként átalányadózó lakáskiadás kiadó ház adókonferencia adózás 2023 adótörvény digitális névjegykártya beszállító beszállítás áremelés munka törvénykönyve mtk. munkajog változások minimálbér garantált bérminimum teljesítménybér