Billingo.hu A Billingo online számlázó blogja. Gyors és élvezetes elektronikus számlázás.
Blog / KATA / Tudnivalók a kata státusz újbó…
KATA - 2020.05.19. - 4 p. olvasás

Tudnivalók a kata státusz újbóli választhatóságáról

Bonácz Zsolt
Bonácz Zsolt Adótanácsadó, adószakértő

A kata választása nem határozott időre vonatkozik. Emiatt nem kell minden naptári év végén a katás vállalkozásnak bejelentenie, hogy továbbra is a kata szabályai szerint kíván adózni. De mi a teendő újbóli választás esetén? Bonácz Zsolt adószakértő összefoglalta a Billingósoknak.

Tudnivalók a kata státusz újbóli választhatóságáról

A katás státus a vállalkozás saját döntése alapján, vagy a Kata tv. erejénél fogva szűnik meg.  

Utóbbi esetben a katás státus megszűnéséről a NAV területi igazgatósága határozatban rendelkezik. Abban megjelöli a megszűnés jogcímét, valamint a katás státus megszűnésének időpontját is. Azzal szemben fellebbezés nyújtható be a felettes adóhatóságnál (Fellebbviteli Igazgatóság). A felettes adóhatóság döntésével szemben közigazgatási per indítható.

A Kata tv. által meghatározott megszűnési jogcímekről külön tájékoztató anyag érhető el.

A katás státus ismételt választására nincs mód azonnal. Erre csak a Kata tv-ben meghatározott időtartam leteltét követően van újból lehetőség. Ehhez a vállalkozásnak ismét meg kell felelnie a törvényi feltételeknek.

A Kata tv. szerint a katás státus megszűnésének évére és az azt követő 12 hónapra a katázás ismételten nem választható. Ez a szabály határozza meg, hogy mely naptól indulhat ismét a katás időszak.

A kata újbóli választására vonatkozó bejelentést

  • az egyéni vállalkozók közhiteles nyilvántartásában szereplő magánszemélyek a 20T101E;
  • az egyéni vállalkozók közhiteles nyilvántartásában nem szereplő, de az Szja tv. szerint egyéni vállalkozónak minősül magánszemélyek (pl. egyéni ügyvéd) a 20T101;
  • egyéni cég, közkereseti társaság, betéti társaság a 20T201T;
  • ügyvédi iroda a 20T201

megnevezésű nyomtatvány benyújtása útján tehetik meg.

Az említett nyomtatványokat az „Általános Nyomtatványkitöltő” (ÁNYK) nevű keretprogramban kell kitölteni. A nyomtatvány és a keretprogram a NAV honlapjáról letölthető. A kitöltött nyomtatványt egyéni vállalkozó, az egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemély Ügyfélkapuján küldheti be. 

Ezt megteheti NAV-nál bejelentett állandó meghatalmazottja saját Ügyfélkapuján keresztül.

Egyéni cég, közkereseti társaság, betéti társaság, ügyvédi iroda Cégkapu létesítésére kötelezett. A kitöltött nyomtatványt a képviseletre jogosult személy a szervezet Cégkapuján keresztül köteles benyújtani. 

Ezt a szervezet NAV-nál bejelentett állandó meghatalmazottja is megteheti. Ehhez részére a szervezet Cégkapuján ügykezelői jogosultságot kell adni. Ennek hiányában a szervezet nevében a nyomtatványt a Cégkapun keresztül nem nyújthatja be.

Példa 1.

Katás betéti társaság esetében a NAV jogerősen megállapította munkavállaló bejelentés nélküli foglalkoztatását.

A határozat 2019. július 16-án vált véglegessé (emelkedett jogerőre), így a betéti társaság katás státusa 2019. július 31-ével zárult le.

A betéti társaság a katát legkorábban 2021. január 1-jétől választhatja, ha erre vonatkozó bejelentését 2020. december 31-ig megteszi, feltéve, hogy a kata választására jogosult.

Előfordulhat az is, hogy a katás státus utolsó napja a naptári év utolsó napjával egyezik meg. Ekkor a megszűnés éve egy nap, így ténylegesen 1 év elteltével a kata ismét választható, ha annak törvényi feltételei is fennállnak.

Példa 2.

Katás betéti társaságba 2019. december 31-én új tagként egy közkereseti társaság lép be.

A katás státus utolsó napja ezt megelőző nap, azaz 2019. december 30-a. Ugyanis katás csak olyan betéti társaság lehet, amely csak magánszemély taggal rendelkezik.

A megszűnés éve egy nap, 2019. december 31-e.

A betéti társaság a katát legkorábban 2021. január 1-jétől választhatja, ha erre vonatkozó bejelentését 2020. december 31-ig megteszi, feltéve, hogy a kata választására jogosult. Erre a betéti társaság csak akkor válhat jogosulttá, ha kizárólag magánszemély tagokkal rendelkezik.

Egyéni vállalkozó esetében előállhat az az eset is, hogy a katás státus az egyéni vállalkozás megszüntetése miatt szűnik meg. Ekkor a kata az egyéni vállalkozói tevékenység megszűnésének évében és az azt követő 12 hónapban ismét nem választható. 

Példa 3.

Nagy János egyéni vállalkozó 2017. január 1-jétől bejelentkezett kata alá. Egyéni vállalkozását 2019. szeptember hónap folyamán megszüntette. Ebben az esetben a megszűnés éve az egyéni vállalkozás megszüntetésének napját magában foglaló év, azaz 2019. 

Amennyiben Nagy János 2020 folyamán ismét egyéni vállalkozást indít, akkor azzal egyidejűleg a katát nem választhatja. Ugyanis a Kata tv-ben foglalt időtartam még nem járt le.

A kata alá legkorábban 2021. január 1-jétől jogosult bejelentkezni, ha erre vonatkozó bejelentését 2020. december 31-ig megteszi, feltéve, hogy a kata választására jogosult.

Egyéni cég, közkereseti társaság, betéti társaság, ügyvédi iroda megszűnése után ismét nem választhatja a katát. Ugyanis egy megszűnt szervezet még egyszer nem hozható létre. 

Címkék

Blog cikk értesítő

Blog cikk értesítő

Iratkozz fel, ha szeretnél tudni a számlázással kapcsolatos legfrissebb hírekről és érdekelnek az akciók.

Back to Top
online számlázás Tudástár vállalkozás fejlesztés NAV Törvény KATA hasznos tippek új funkció e-számla adózás webáruház online számlaadat szolgáltatás kata 2020 nav-bekötés könyvelés kéziszámla adatszolgáltatás katás vállalkozás kata adózás marketing bejelentési kötelezettség számlasablon koronavírus biztonság felhő digitális archiválás e-kereskedelem adatszolgáltatási kötelezettség online számlázó nav online számla számlatömb online számla és billingo összekötés tévhitek kata adatszolgáltatás nav online számla regisztráció online adatszolgáltatási kötelezettség ügyfélszolgálat áfa e-számlázás katás számlázás pénztárgép billingo NAV bekötés számlázó program váltás katás vállalkozás bejelentése online számla regisztráció kata szüneteltetése nav adatszolgáltatás startup fintech számla adó katás vállalkozás adatszolgáltatása egyéni vállalkozás kata megszűnése kata megszüntetése kata vállalkozás megszűnése szakértői cikk online számla koronvírus nav online számla összekötés fenntarthatóság Billingo előfizetés Ingyenes Billingo társadalmi felelősségvállalás támogatás Bonácz Zsolt Webshippy webáruház logisztika integráció előlegszámla előlegszámla készítése GDPR kata bejelentés kata keret könyveléstámogatás egyéni vállalkozás indítása API könyvelői fiók egyéni vállalkozás szüneteltetése 2020 könyvelői összekötés koronajárvány nav online adatszolgáltatás Díjbekérő Proforma e-számlák díjak elismerés adatvédelmi tájékoztató adatvédelem egyéni vállalkozás szüneteltetése számlázó program választás PSD2 nyílt bankolás számlainformációs szolgáltatás számlaadatok jogszabályváltozás banki összekötés összekötés