Billingo.hu A Billingo online számlázó blogja. Gyors és élvezetes elektronikus számlázás.
Blog / Tippek / Változnak az adóeljárások a ve…
Tippek - 2020.03.25. - 5 p. olvasás

Változnak az adóeljárások a veszélyhelyzet ideje alatt?

Figyelem

A cikk több mint 2 éve frissült utoljára. Bár folyamatosan dolgozunk az aktualizáláson, előfordulhat, hogy itt most kihagytunk valamit. Ha elévültnek vélt tartalmat találsz, kérjük, szólj nekünk, és igyekezz több forrásból is tájékozódni. Ebben mi is segíthetünk más fórumon, keress minket!

A koronvírus járvány miatt hozott rendkívüli intézkedések rengeteg kérdést vetnek fel a vállalkozásokat érintő adóeljárásokkal kapcsolatban is. A leggyakrabban felmerülő kérdésekre Dr. Smitnya Sándor ügyvéd válaszolt.

Változnak az adóeljárások a veszélyhelyzet ideje alatt?

A veszélyhelyzet kihirdetése milyen hatással van a NAV működésére, ez idő alatt is várhatóak adóellenőrzések?

A veszélyhelyzet kihirdetése óta jelen bejegyzés publikálásáig nincs olyan rendelet, ami bármilyen módon korlátozná az Adóhatóságot abban, hogy ellenőrzéseket végezzen és az eddigi értesüléseink szerint ilyen intézkedések nem is várhatóak, így az Adózók jelen helyzetben is bármikor alanyai lehetnek egy ellenőrzésnek.

Az ellenőrzések folyamán ugyanakkor tapasztalhatnak fennakadásokat -főleg az első pár hétben- az Adózók, ugyanis egységes szabályozás híján a különböző Adóigazgatóságok eltérő módon próbálják a fertőzésveszélyt csökkenteni, valamint a saját alkalmazottjaikat védeni. Van ahol a home office bevezetésével kísérleteznek (egyelőre bürokratikus okokból kevesebb, mint több sikerrel), van ahol hetes váltásban kötelező szabadságra küldik az egy szobában ülő revizorok felét, van ahol szigorítják az ügyfélkontaktok mértékét. A különböző intézkedések miatt előfordulhat, hogy a kapcsolattartás a megszokottól nehezebb az egyes revíziókkal.

Arról is lehet hallani, hogy egyes eljárásokban most a határidők nem telnek, ez érvényes lehet a NAV előtt folyamatban lévő eljárásokra? 

A kormány egyik első intézkedései egyikeként március 15. napjától rendkívüli ítélkezési szünetet rendelt el, ami miatt valóban több peres eljárásban nyugszanak a határidők, azonban ez az adóhatósági ellenőrzéseket nem érinti!

Sőt, a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény alapján egy másodfokú adóhatározat elleni keresetlevél benyújtására nyitva álló határidőt sem érinti az ítélkezési szünet!

A válsághelyzet alatt a korábbinál nehezebb lehet egy ilyen ellenőrzésnek megfelelni, sokan otthonról dolgoznak, a korábbi évek iratait nehezebb lehet visszakeresni, stb. Várható, hogy megértő lesz az Adóhatóság ebben a helyzetben?

Mint említettem jelenleg nincs semmilyen olyan jogforrás, ami kötelezően erre kényszerítené az Adóhivatalt, ugyanakkor az elmúlt hetek tapasztalatai azt mutatják, hogy ezen normatív rendelkezések nélkül is rugalmasabb a NAV a korábbiaknál. Ez a rugalmasság a virológia helyzet miatti akadályozás esetén megmutatkozik például a fizetési könnyítési kérelmek elbírálásakor, vagy az ellenőrzések során a hiánypótlási határidők kezelésénél is.

Mit tehet az egyszeri Adózó, ha személyes meghallgatásra köteleznék például egy önkéntes karantén idején? Vagy ha szemlét tartanának a cég székhelyén? Kötelező megjelennie?

Amennyiben a vírushelyzettel összefüggő okból van akadályozva az Adózó, úgy célszerű ezt egy írásbeli kérelemben már előre jelezni. Ha az önkéntes karanén a háziorvos javaslatára kerül alkalmazásra, úgy célszerű erről egy orvosi igazolást is kérni, amelyet mellékelhetünk (akár utólag is) a kérelmünkhöz. Az adóhatóságnak lehetősége van írásbeli nyilatkozattételt elrendelni, amivel kiváltható a személyes megjelenés. Itt is meg kívánom jegyezni, hogy ez csak egy lehetősége az eljáró revíziónak, azonban az eddigi tapasztalatok alapján az Adóhatóság próbál méltányos lenni az ilyen kérések elbírálásakor.

A szemlén ellenben eddig sem volt kötelező az adózói részvétel, nem akadályozzuk ezzel az adóhatóságot, azonban bizonyos esetekben (pl.: amennyiben leltározni is kívánja az Adóhatóság a raktárkészletünket), célszerű jogi képviselőt megbízni és ily módon mégiscsak képviseltetni magunkat. 

Amennyiben valamely KKV-nek a koronavírus-járványra visszavezethetően fizetési nehézsége támadna, úgy mit tehet? Született speciális szabály erre vonatkozóan?  

Amennyiben a vírushelyzetre visszavezethetően az adófizetési (NAV által nyilvántartott adók, járulékok, pótlékok, bírságok és egyéb tartozások) kötelezettség teljesítését az Adózó nem tudja teljesíteni, úgy kérelemre az Adóhatóság fizetési halasztást, vagy részletekben történő megfizetést (vagy ezek kombinációját: akár a halasztást követően részletekben történő kiegyenlítést) is engedélyezhet (valamint szűk körben mérséklés és elengedésnek is helye van, azonban ezek inkább elméleti lehetőségek).

A nevezett részletfizetést, vagy fizetési halasztást csak abban az esetben engedélyez az Adóhatóság, ha a fizetési nehézség átmeneti és annak kialakulása nem az adózónak felróható. Jó hír ugyanakkor, hogy a koronavírus-járvány által okozott fizetési nehézséget az adózóknak fel nem róható objektív körülményként értelmezi az Adóhatóság, amit már egy hivatalos tájékoztatóban is megerősítettek.

Fontos megjegyezni azonban, hogy fizetési könnyítés a munkavállalóktól levont jellegű fizetési kötelezettségekre továbbra sem vonatkozik!

Fizetési kedvezmény iránti kérelmüket a gazdasági társaságok a FAG01, az egyéni vállalkozók pedig a FAM01 űrlapon terjeszthetik elő.

Itt kívánok utalni továbbá arra, hogy a kormány egyes ágazatok adóterheit ideiglenesen felfüggesztette, mint ahogy az a kollégáim cikkeiben részletesen ismertetésre került.

A legfrissebb hírek szerint felfüggesztik a NAV-os végrehajtásokat, itt milyen buktatók lehetnek, mire érdemes figyelni?

Valóban, az 57/2020-as kormányrendelet felfüggeszti az adóhatóság előtt folyamatban lévő végrehajtásokat, azonban a jelenlegi normaszöveg alapján ugyanakkor csak a 2020. március 24. napján folyamatban lévő végrehajtások szünetelnek, az ezt követően indulók nem. A kihirdetett rendelet értelmében nem szünetelnek azon speciális végrehajtási eljárások sem, amelyeknek tárgya az általános közigazgatási rendtartás (Ákr.) alapján hozott döntésen alapuló meghatározott cselekmény végrehajtása, valamint az Avt. 57. és 57/B alcíme alapján folytatott végrehajtások. Ezekre példa lehet a fiatalkorúval szemben kiszabott pénzbüntetés, a vagyonelkobzás, az elektronikus adat végleges hozzáférhetetlenné tétele, valamint a büntetőeljárásban a jogi személlyel szemben kiszabott pénzbírságról szóló végrehajtható határozat esetén a behajtást kérő megkeresése.

A rendelet bejelentésekor tett nyilatkozatok alapján ugyanakkor arra lehet következtetni, hogy a rendelettel azt a célt kívánták elérni, hogy a veszélyhelyzet ideje alatt az adóhatóság előtt folyamatban lévő végrehajtások azok kezdőidőpontjára tekintet nélkül legyenek felfüggesztve, így etekintetben várható még pontosítás a közeljövőben.

Címkék

Blog cikk értesítő

Blog cikk értesítő

Iratkozz fel, ha szeretnél tudni a számlázással kapcsolatos legfrissebb hírekről és érdekelnek az akciók.

Back to Top
online számlázás vállalkozás NAV nav online számla KATA adózás könyvelés webáruház kéziszámla marketing integráció koronavírus szakértői cikk számlasablon biztonság számlázó program váltás pályázat átalányadó digitális archiválás Billingo ajánlói rendszer fintech áfa API pénztárgép ügyfélszolgálat devizás számlázás online fizetés GDPR bankszámlaszám kiva adóváltozás 2023 adózás tao webshop létrehozás digitalizáció adóbevallás egészségbiztosítás vállalati egészségbiztosítás adathalászat övtj napelem-pályáza napelem pályázat napelem napkollektor pályázati kiírás tender pályázati feltételek shopify patreon etsy weboldal digitalizálás költségcsökkentés egyéni vállalkozás hipa biztosítás kiégés burnout esélyegyenlőség társadalmi felelősségvállalás számla kelte számla teljesítés fordított áfa fordított adózás teszor teáor prémium magyar állampapír infláció inflációkövetés inflációkövető PMÁP befektetés helyi iparűzési adó iparűzési adó adókártya adóazonosító jel adóazonosító őstermelő őstermelők őstermelő adózás kiegészítő őstermelői tevékenység ingatlan bérbeadás vállalkozóként ingatlan bérbeadás lakás kiadás katásként átalányadózó lakáskiadás kiadó ház adókonferencia adózás 2023 adótörvény digitális névjegykártya beszállító beszállítás áremelés munka törvénykönyve mtk. munkajog változások minimálbér garantált bérminimum teljesítménybér