Billingo.hu A Billingo online számlázó blogja. Gyors és élvezetes elektronikus számlázás.
Blog / Egyéb / Folyamatos teljesítés számlázá…
Egyéb - 2020.06.08. - 13 p. olvasás

Folyamatos teljesítés számlázása ➡️ így csináld helyesen

Bonácz Zsolt
Bonácz Zsolt Adótanácsadó, adószakértő
Figyelem

A cikk több mint 2 éve frissült utoljára. Bár folyamatosan dolgozunk az aktualizáláson, előfordulhat, hogy itt most kihagytunk valamit. Ha elévültnek vélt tartalmat találsz, kérjük, szólj nekünk, és igyekezz több forrásból is tájékozódni. Ebben mi is segíthetünk más fórumon, keress minket!

A folyamatos teljesítés számlázása 2016 óta megváltozott. Megmutatjuk, hogyan állíthatod ki a számláidat a megfelelő módon.

Folyamatos teljesítés számlázása

Mit jelent a folyamatos teljesítés?

A folyamatos teljesítés fogalma könnyen megérthető. A teljesítő fél (pl. közüzemi szolgáltató) egy tevékenységet (pl. gázszolgáltatást) folyamatosan végez a megrendelő részére. Ezért meghatározott időszakra átalánydíjat kap, valamint időszakonként elszámolnak egymással a tényleges teljesítés alapján.

Az adott időszakban a szolgáltatást nyújtó tulajdonképpen minden nap teljesít (pl. biztosítja a gázt az otthonodban), így az általános szabály alapján minden napra vonatkozóan számláznia kellene.

A szolgáltatóra azonban ez jelentős adminisztrációs terhet róna. Úgy kell ezt elképzelni, mintha minden nap kiállítanának és kapnál egy újabb gázszámlát. A szabályozás mindezt úgy oldja meg, hogy az Áfa tv. szerint az elszámolási időszakban - amelyre az átalánydíj vonatkozik - teljesített szolgáltatás egy szolgáltatásként adózik.

Emiatt az egy elszámolási időszak = egy számla elv érvényesül.

Tehát ahelyett, hogy naponta kapnál egy gázszámlát, a megállapodástól függően például havonta kerül sor számlázásra. Ekkor az elszámolási időszakra az átalánydíjat egy összegben kell kifizetned.

Előfordulhat olyan is, hogy megrendelőként egy elszámolási időszakra több részletben kell fizetned, például egy ingatlan havi bérleti díját két részletben. Ebben az esetben a NAV álláspontja szerint az esedékes részleteket külön kell számlázni.

A folyamatos teljesítés mindig a felek döntésén múlik.

A teljesítésre kötelezett vállalhatja, hogy:

  • határozatlan időtartamban,
  • vagy bizonyos időszakon belül a megrendelő igényei szerinti időpontban és mennyiségben

értékesíti a terméket vagy nyújtja a szolgáltatást.

Megállapodhatnak abban is, hogy nem kezelik önállóan az egyes teljesítéseket, hanem az általuk meghatározott időszakra számolnak el egymással.

Miben más a folyamatos teljesítés, mint az egyszeri?

Folyamatos teljesítés esetén a teljesítés folyamatát időben szakaszolják. Tehát a teljesítés ellenértékét meghatározott időnként határozzák meg pl. kéthetente, havonta stb.

A szerződésben meghatározzák:

  • a teljesítendő feladatot, vagy az elérendő célt
  • a megrendelő által fizetendő ellenértéket

Amennyiben a teljesítésre kötelezett a szerződésben foglaltakat maradéktalanul elvégezte, akkor megtörténik a teljesítés.

A teljesítés megvalósítását követően a számlát a megállapodott összegről kell kiállítani.

Történhet olyan megegyezés is, hogy meghatározzák a végcélt, valamint időszakonként az elvégzett mennyiség alapján szabják meg az árat.

Mit is jelent ez pontosan a gyakorlatban?

 „X” Kft. részére földmunkákat végez „Y” Kft. Ennek keretében 6 000 köbméter földet kell kitermelni.

Ha a felek nem szeretnének folyamatos teljesítést, akkor meghatározzák ennek a munkának az ellenértékét. Ezt „Y” Kft. akkor köteles megfizetni, ha ezt a feladatot „X” Kft. maradéktalanul elvégzi.

Azonban a felek megegyezhetnek folyamatos teljesítésben is.

Ekkor úgy állapodnak meg, hogy 15 naponként megállapítják „X” Kft. által kitermelt föld mennyiségét. „X” Kft. a kitermelt föld mennyisége és a szerződésben megállapított egységár alapján számított díjazásra jogosult. „X” Kft. az adott 15 napban kitermelt föld mennyisége alapján számított díjazást számlázhatja.

Folyamatos teljesítés számlázása

2016. január 1-jétől jelentősen módosultak a folyamatos teljesítésre vonatkozó szabályok

A folyamatos teljesítés fogalmi meghatározása és a teljesítés időpontjának megállapítására vonatkozó, az Áfa tv. 58. §-ában foglalt szabályok is változtak.

Egyértelművé vált, hogy akkor is az Áfa tv. 58. §-a alapján kell a teljesítés időpontját meghatározni, akkor is, ha csak egy elszámolási időszakról van szó.

Például a felek 6 hónapra vonatkozó ingatlan-bérleti szerződést kötöttek egymással.

A bérleti díjat nem havi időszakra határozták meg, hanem 6 hónapra, azaz a teljes bérleti időszakra. Ekkor is az Áfa tv. 58. §-a szerint kell meghatározni a teljesítés időpontját.

Amennyiben az elszámolási időszak hossza meghaladja a 12 naptári hónapot, akkor teljesítés időpontját speciális rendelkezés alapján kell meghatározni. Ez a rendelkezés azt mondja, hogy a 12. hónap utolsó napja időarányos részteljesítésnek kell tekinteni.

Például a felek 2 évre vonatkozó bérleti szerződést kötnek és a szerződésben egy összeget rögzítenek, amely a 2 évre vonatkozó bérleti díj. Ezt az összeget a bérlőnek a bérleti szerződés lejártakor kell kifizetnie.

Ekkor a bérleti időszak 12. hónapjának utolsó napján 1 évre vonatkozó bérleti díj tekintetében teljesítés valósul meg. Emiatt a bérlőnek a szerződésben bérleti díjként meghatározott összeg felét ki kell számláznia a bérlő felé.

Ha az elszámolási időszak nem haladja meg a 12 hónapot - ez a leggyakoribb - akkor a teljesítés időpontját az alábbiak szerint kell meghatározni:

a) Fő szabály szerint a teljesítés időpontja az elszámolási időszak utolsó napja;
b) ha az esedékesség (fizetési határidő) időpontja megelőzi az elszámolási időszak utolsó napját és ezt megelőzően a számla kiállítására sor kerül, akkor a teljesítés időpontja a számla kelte; 
c) ha a fizetési határidő időpontja megelőzi az elszámolási időszak utolsó napját és ezt megelőzően a számla kiállítására nem kerül sor, akkor a teljesítés időpontja az a) pont szerinti időpont;
d) ha a fizetési határidő időpontja az elszámolási időszak utolsó napja, akkor a teljesítés időpontja az a) pont szerinti időpont; 
e) ha a fizetési határidő időpontja az elszámolási időszak utolsó napját követi és az az elszámolási időszak utolsó napját követő 60. nap, vagy azt megelőző időpont, akkor a teljesítés időpontja a fizetési határidő 
f) ha a fizetési határidő időpontja az elszámolási időszak utolsó napját követi és az az elszámolási időszak utolsó napját követő 60. napnál későbbi időpont, akkor a teljesítés időpontja az elszámolási időszak utolsó napját követő 60. nap 

Mit jelent ez a gyakorlatban?

2020. január havi bérleti díj (elszámolási időszak: 2020. január)


Esedékesség (fizetési határidő) Számla kelte

Teljesítés időpontja
2020. január 20.
2020. január 10.
2020. január 10.
2020. január 15. 2020. január 25.
2020. január 25.
2020. január 20.
2020. február 20.
2020. január 31.
2020. január 31.2020. február 5. 2020. január 31.
2020. január 31.2020. január 20. 2020. január 31.
2020. február 15.2020. február 5.2020. február 15.
2020. április 15.2020. március 30.2020. március 31.

Használhatsz folyamatos teljesítés kalkulátort is, pl. a Novitaxét vagy a Profi könyvelését

Milyen esetekben van szükség folyamatos teljesítésű számla kiállítására?

Folyamatos teljesítésű - más szóval időszakos elszámolású - ügyletekről beszélünk, amennyiben a felek:

a) az árat meghatározott időszakra állapítják meg (általában átalánydíjas ügyletek), vagy
b) időszakonkénti elszámolásban állapodtak meg, vagy
c) időszakonkénti fizetésről szerződtek

a, Mit jelent az átalánydíjazás?

Átalánydíjban általában megbízási szerződés alapján állapodnak meg a felek. Ahogy arról már a példánkban is beszéltünk a közüzemi szolgáltató esetén, a teljesítő fél vállalja a szolgáltatások vagy feladatok folyamatos elvégzését. Ez alapján a meghatározott időszakra fix díjat kap.

Azt viszont nem határozzák meg, hogy az adott időszakban mennyit kell teljesíteni. Például: a gázszolgáltatás folyamatos, de nem kötik ki, hogy 100 m³-t vagy 1000 m³-t ad a szolgáltató. A megbízási szerződés lényege ugyanis a tevékenység folyamatos végzése, valamint a fogyasztó igényeinek kielégítése.

A teljesítmény maga előre nem látható és mindig függ a megrendelő igényeitől.

Milyen tevékenységekre jellemző az átalánydíjazás?

Például könyvelés, tanácsadói tevékenységek, jogi szolgáltatás, ingatlan és ingóság bérbeadása, közüzemi szolgáltatás.

b, Mi történik időszaki elszámoláskor?

Ebben az esetben a teljesítésre kötelezett a megrendelői igényei szerint értékesíti a terméket, nyújtja szolgáltatását. Nem kezelik önállóan az egyes teljesítéseket, hanem azokról az általuk meghatározott időszakra számolnak el egymással.

Ez a helyzet áll fenn többek között közüzemi szolgáltatásoknál, amikor a szolgáltató egy adott időszakra meghatározza a nyújtott szolgáltatás mennyisége és egységára alapján annak ellenértékét.

Hogy néz ki ez a gyakorlatban?

„X” Kft. műszaki berendezések karbantartásával foglalkozik.

„X” Kft. vállalja, hogy „Y” Kft. műszaki berendezéseinek karbantartását rendszeresen elvégzi. A szerződésben rögzítik az előre ütemezett javítások időpontját, ezen túl „X” Kft. vállalja az eseti meghibásodások javítását is.

A felek a szerződésben meghatározzák azt az átalánydíjat, amelynek fejében „X” Kft. az előre rögzített javításokat elvégzi. A szerződés szerint az eseti javításokat „X” Kft. óradíj fejében végzi el.

A szerződés szerint a felek naptári hónaponként határozzák meg „X” Kft-t megillető díjazás összegét.

Ennek megfelelően „X” Kft. a naptári hónapra járó díjáról állíthat ki számlát.

Egy másik példa: 

„X” Bt. sütőipari termékek (különböző kenyérfélék, pékáru) készítésével foglalkozik.

„X” Bt. szerződést kötött egy élelmiszerüzletet működtető társasággal.

„X” Bt. naponta leszállítja az előző nap megrendelt mennyiséget az üzletbe.

A szerződést szerint a felek 10 naponként elszámolnak egymással a leszállított mennyiség és a szerződésben rögzített árak alapján.

Ennek megfelelően „X” Bt. az adott 10 napban leszállított termékek eladási árát számlázhatja az üzlet felé.

c, Hogyan valósul meg az időszakonkénti fizetés?

Ez a nyílt végű pénzügyi lízingre vagy operatív lízingre vonatkozik. Ekkor a lízingbevevő a lízingdíjat meghatározott időszakonként köteles fizetni.

Hogyan tudok folyamatos teljesítésű számlát kiállítani?

A számlát az…

  • adott időszakra vonatkozó, esedékes átalánydíjról 
  • elszámolási időszakban teljesített ügyletek esedékes ellenértékéről
  • esedékes ellenértékről

kell kiállítani.

A számlán mindig fel kell tüntetni azt az időszakot, amelyre a számla vonatkozik.

A teljesítés időpontját az irányadó rendelkezések alapján kell meghatározni, ezt korábban meg is beszéltük.

Online számlázó program segítségével egyszerűen és gyorsan kiállíthatod folyamatos teljesítésű számláidat.

Folyamatos teljesítés számlázása Billingóval

A Számlaismétlés funkcióval rendszeres időközönként küldheted ugyanazokat a számlákat ugyanazoknak az ügyfeleknek. Ideális folyamatos teljesítés esetén, mert a megjegyzés rovatban változókat állíthatsz be, változhat pl. a hónap, amelyre a teljesítés vonatkozik.  

Az ismétlést teljesen személyre szabhatod. Minden számlánál egyedileg határozhatod meg, hogy milyen időközönként, melyik napon és pontosan mikor készüljön el a számla. Ha pedig szeretnéd, a Billingód automatikusan ki is küldi helyetted.

1. lépés - Kattints az Ismétlődés készítése ikonra!

Az ismétlődést jelölő ikonra kattintva adhatod meg a számlák pontos paramétereit.

Számlaismétlés a Billingóban

2. lépés - A számla ismétlődés beállításai

Számlaismétlés a Billingóban

Első generálás dátuma

Ennél a választómezőnél kell megadnod, hogy mikor készüljön el az első ismétlődő számla.

Fontos, hogy az első generálás dátumától megadott paraméterek szerint kerülnek kiállításra a további számlák. Az itt megadott beállítások, minden esetben ellenőrizhetők az oldal alján található előnézet blokkban. Így pontosan láthatod majd, hogy milyen adatokkal kerülnek kiállításra a következő számlák.

Létrehozás minden

Itt pontosan beállíthatod, hogy a rendszer milyen gyakorisággal állítsa ki a számláidat. 

Megadhatod, hogy az első generálás dátumához képest, minden hónap 15-én vagy akár minden hónap utolsó napján jöjjön létre a számla. Azt is be tudod állítani, hogy az első generálás dátumától számítva, akár minden héten szerdai napon állítsa ki a rendszer a partnerednek a számlákat.

Generálás időpontja (óra)

Ebben a mezőben tudod megadni, hogy az adott napon hány órakor készítse el a számlát a Billingo.

Bizonyos esetekben előfordulhat, hogy a beállított időponthoz képest, maximum 2 órán belül kerül legenerálásra az adott számla.

Utolsó generálás dátuma

Amennyiben szeretnéd, hogy egy bizonyos dátum után ne készüljön új ismétlődő számla, megadhatod a végső határidőt az utolsó számla kiállításához. Abban az esetben, ha nem tudsz végső határidőt megadni, nem kötelező mező kitöltése. 

Maximum darabszám

A maximum darabszám meghatározásával állíthatod, hogy hányszor szeretnél automatikusan számlázni. Ha nem tudsz pontos számot megadni, akkor a maximum darabszám mezőt hagyd üresen.

Fizetési határideje

Beállíthatod a fizetési határidő eltolását, vagyis, hogy a számla kiállítási dátumához képest hány nappal legyen eltolva a számla fizetési határideje. Ide negatív számot is írhatsz, ha arra van szükség. Viszont ha azt szeretnéd, hogy a kiállítás napja legyen a fizetési határidő, úgy elegendő, ha 0-ra állítod a mező értékét.

Teljesítési határideje

Meghatározhatod a teljesítési határidőt is a kiállított számláknál. Itt is lehetőség van eltolásra mind pozitív, mind negatív iránya, így a saját igényeidnek megfelelően tudod beállítani az értékeket. Amennyiben a kiállítás napját szeretnéd teljesítési határidőnek, úgy itt is elég ha 0-ra állítod az értéket.

3. lépés - Típusok beállítása

Kiválaszthatod, hogy az automatikusan kiállított tételek milyen állapotban készüljenek el:

  • Piszkozat
  • Hagyományos számla
  • Számla létrehozás és küldés e-mailben

4. lépés - Számla megjegyzések

Minden számlához beállíthatsz megjegyzésre vonatkozó információkat.

A megjegyzésnél használhatsz egyedi változókat, amelyek segítségével még profibbá teheted számláid. Segítségként feltüntettük az aloldalon és az alábbiakban is a számla megjegyzésében használható változókat is pontos leírással.

5. lépés - Ismétlődés aktiválása

Végül, a mentés gombra kattintva aktiválhatod a beállításokat.

A mentést követően újra a számla listát látod majd, ahol külön jelölve van az ismétlődésnél az aktív beállítás.

Számlaismétlés a Billingóban

Szeretnél még többet megtudni a számlák teljesítési dátumáról? Olvass tovább! >>

Nincs még Billingo fiókod?
Regisztrálj egyet most! 

Címkék

Blog cikk értesítő

Blog cikk értesítő

Iratkozz fel, ha szeretnél tudni a számlázással kapcsolatos legfrissebb hírekről és érdekelnek az akciók.

Back to Top
online számlázás vállalkozás NAV nav online számla KATA adózás könyvelés webáruház kéziszámla marketing integráció koronavírus szakértői cikk számlasablon biztonság számlázó program váltás pályázat átalányadó digitális archiválás Billingo ajánlói rendszer fintech áfa API pénztárgép ügyfélszolgálat devizás számlázás online fizetés GDPR bankszámlaszám kiva adóváltozás 2023 adózás tao webshop létrehozás digitalizáció adóbevallás egészségbiztosítás vállalati egészségbiztosítás adathalászat övtj napelem-pályáza napelem pályázat napelem napkollektor pályázati kiírás tender pályázati feltételek shopify patreon etsy weboldal digitalizálás költségcsökkentés egyéni vállalkozás hipa biztosítás kiégés burnout esélyegyenlőség társadalmi felelősségvállalás számla kelte számla teljesítés fordított áfa fordított adózás teszor teáor prémium magyar állampapír infláció inflációkövetés inflációkövető PMÁP befektetés helyi iparűzési adó iparűzési adó adókártya adóazonosító jel adóazonosító őstermelő őstermelők őstermelő adózás kiegészítő őstermelői tevékenység ingatlan bérbeadás vállalkozóként ingatlan bérbeadás lakás kiadás katásként átalányadózó lakáskiadás kiadó ház adókonferencia adózás 2023 adótörvény digitális névjegykártya beszállító beszállítás áremelés munka törvénykönyve mtk. munkajog változások minimálbér garantált bérminimum teljesítménybér