Folyamatos teljesítés számlázása ➡️ így csináld helyesen

Adózás, NAV 2020.06.08. - 13 p. olvasás
Figyelem

A cikk több mint 3 éve frissült utoljára. Bár folyamatosan dolgozunk az aktualizáláson, előfordulhat, hogy itt most kihagytunk valamit. Ha elévültnek vélt tartalmat találsz, kérjük, szólj nekünk, és igyekezz több forrásból is tájékozódni. Ebben mi is segíthetünk más fórumon, keress minket!

A folyamatos teljesítés számlázása 2016 óta megváltozott. Megmutatjuk, hogyan állíthatod ki a számláidat a megfelelő módon.

Mit jelent a folyamatos teljesítés?

A folyamatos teljesítés fogalma könnyen megérthető. A teljesítő fél (pl. közüzemi szolgáltató) egy tevékenységet (pl. gázszolgáltatást) folyamatosan végez a megrendelő részére. Ezért meghatározott időszakra átalánydíjat kap, valamint időszakonként elszámolnak egymással a tényleges teljesítés alapján.

Az adott időszakban a szolgáltatást nyújtó tulajdonképpen minden nap teljesít (pl. biztosítja a gázt az otthonodban), így az általános szabály alapján minden napra vonatkozóan számláznia kellene.

A szolgáltatóra azonban ez jelentős adminisztrációs terhet róna. Úgy kell ezt elképzelni, mintha minden nap kiállítanának és kapnál egy újabb gázszámlát. A szabályozás mindezt úgy oldja meg, hogy az Áfa tv. szerint az elszámolási időszakban - amelyre az átalánydíj vonatkozik - teljesített szolgáltatás egy szolgáltatásként adózik.

Emiatt az egy elszámolási időszak = egy számla elv érvényesül.

Tehát ahelyett, hogy naponta kapnál egy gázszámlát, a megállapodástól függően például havonta kerül sor számlázásra. Ekkor az elszámolási időszakra az átalánydíjat egy összegben kell kifizetned.

Előfordulhat olyan is, hogy megrendelőként egy elszámolási időszakra több részletben kell fizetned, például egy ingatlan havi bérleti díját két részletben. Ebben az esetben a NAV álláspontja szerint az esedékes részleteket külön kell számlázni.

A folyamatos teljesítés mindig a felek döntésén múlik.

A teljesítésre kötelezett vállalhatja, hogy:

  • határozatlan időtartamban,
  • vagy bizonyos időszakon belül a megrendelő igényei szerinti időpontban és mennyiségben

értékesíti a terméket vagy nyújtja a szolgáltatást.

Megállapodhatnak abban is, hogy nem kezelik önállóan az egyes teljesítéseket, hanem az általuk meghatározott időszakra számolnak el egymással.

Miben más a folyamatos teljesítés, mint az egyszeri?

Folyamatos teljesítés esetén a teljesítés folyamatát időben szakaszolják. Tehát a teljesítés ellenértékét meghatározott időnként határozzák meg pl. kéthetente, havonta stb.

A szerződésben meghatározzák:

  • a teljesítendő feladatot, vagy az elérendő célt
  • a megrendelő által fizetendő ellenértéket

Amennyiben a teljesítésre kötelezett a szerződésben foglaltakat maradéktalanul elvégezte, akkor megtörténik a teljesítés.

A teljesítés megvalósítását követően a számlát a megállapodott összegről kell kiállítani.

Történhet olyan megegyezés is, hogy meghatározzák a végcélt, valamint időszakonként az elvégzett mennyiség alapján szabják meg az árat.

Mit is jelent ez pontosan a gyakorlatban?

 „X” Kft. részére földmunkákat végez „Y” Kft. Ennek keretében 6 000 köbméter földet kell kitermelni.

Ha a felek nem szeretnének folyamatos teljesítést, akkor meghatározzák ennek a munkának az ellenértékét. Ezt „Y” Kft. akkor köteles megfizetni, ha ezt a feladatot „X” Kft. maradéktalanul elvégzi.

Azonban a felek megegyezhetnek folyamatos teljesítésben is.

Ekkor úgy állapodnak meg, hogy 15 naponként megállapítják „X” Kft. által kitermelt föld mennyiségét. „X” Kft. a kitermelt föld mennyisége és a szerződésben megállapított egységár alapján számított díjazásra jogosult. „X” Kft. az adott 15 napban kitermelt föld mennyisége alapján számított díjazást számlázhatja.

Folyamatos teljesítés számlázása

2016. január 1-jétől jelentősen módosultak a folyamatos teljesítésre vonatkozó szabályok

A folyamatos teljesítés fogalmi meghatározása és a teljesítés időpontjának megállapítására vonatkozó, az Áfa tv. 58. §-ában foglalt szabályok is változtak.

Egyértelművé vált, hogy akkor is az Áfa tv. 58. §-a alapján kell a teljesítés időpontját meghatározni, akkor is, ha csak egy elszámolási időszakról van szó.

Például a felek 6 hónapra vonatkozó ingatlan-bérleti szerződést kötöttek egymással.

A bérleti díjat nem havi időszakra határozták meg, hanem 6 hónapra, azaz a teljes bérleti időszakra. Ekkor is az Áfa tv. 58. §-a szerint kell meghatározni a teljesítés időpontját.

Amennyiben az elszámolási időszak hossza meghaladja a 12 naptári hónapot, akkor teljesítés időpontját speciális rendelkezés alapján kell meghatározni. Ez a rendelkezés azt mondja, hogy a 12. hónap utolsó napja időarányos részteljesítésnek kell tekinteni.

Például a felek 2 évre vonatkozó bérleti szerződést kötnek és a szerződésben egy összeget rögzítenek, amely a 2 évre vonatkozó bérleti díj. Ezt az összeget a bérlőnek a bérleti szerződés lejártakor kell kifizetnie.

Ekkor a bérleti időszak 12. hónapjának utolsó napján 1 évre vonatkozó bérleti díj tekintetében teljesítés valósul meg. Emiatt a bérlőnek a szerződésben bérleti díjként meghatározott összeg felét ki kell számláznia a bérlő felé.

Ha az elszámolási időszak nem haladja meg a 12 hónapot - ez a leggyakoribb - akkor a teljesítés időpontját az alábbiak szerint kell meghatározni:

a) Fő szabály szerint a teljesítés időpontja az elszámolási időszak utolsó napja;
b) ha az esedékesség (fizetési határidő) időpontja megelőzi az elszámolási időszak utolsó napját és ezt megelőzően a számla kiállítására sor kerül, akkor a teljesítés időpontja a számla kelte; 
c) ha a fizetési határidő időpontja megelőzi az elszámolási időszak utolsó napját és ezt megelőzően a számla kiállítására nem kerül sor, akkor a teljesítés időpontja az a) pont szerinti időpont;
d) ha a fizetési határidő időpontja az elszámolási időszak utolsó napja, akkor a teljesítés időpontja az a) pont szerinti időpont; 
e) ha a fizetési határidő időpontja az elszámolási időszak utolsó napját követi és az az elszámolási időszak utolsó napját követő 60. nap, vagy azt megelőző időpont, akkor a teljesítés időpontja a fizetési határidő 
f) ha a fizetési határidő időpontja az elszámolási időszak utolsó napját követi és az az elszámolási időszak utolsó napját követő 60. napnál későbbi időpont, akkor a teljesítés időpontja az elszámolási időszak utolsó napját követő 60. nap 

Mit jelent ez a gyakorlatban?

2020. január havi bérleti díj (elszámolási időszak: 2020. január)


Esedékesség (fizetési határidő) Számla kelte

Teljesítés időpontja
2020. január 20.
2020. január 10.
2020. január 10.
2020. január 15. 2020. január 25.
2020. január 25.
2020. január 20.
2020. február 20.
2020. január 31.
2020. január 31.2020. február 5. 2020. január 31.
2020. január 31.2020. január 20. 2020. január 31.
2020. február 15.2020. február 5.2020. február 15.
2020. április 15.2020. március 30.2020. március 31.

Használhatsz folyamatos teljesítés kalkulátort is, pl. a Novitaxét vagy a Profi könyvelését

Milyen esetekben van szükség folyamatos teljesítésű számla kiállítására?

Folyamatos teljesítésű - más szóval időszakos elszámolású - ügyletekről beszélünk, amennyiben a felek:

a) az árat meghatározott időszakra állapítják meg (általában átalánydíjas ügyletek), vagy
b) időszakonkénti elszámolásban állapodtak meg, vagy
c) időszakonkénti fizetésről szerződtek

a, Mit jelent az átalánydíjazás?

Átalánydíjban általában megbízási szerződés alapján állapodnak meg a felek. Ahogy arról már a példánkban is beszéltünk a közüzemi szolgáltató esetén, a teljesítő fél vállalja a szolgáltatások vagy feladatok folyamatos elvégzését. Ez alapján a meghatározott időszakra fix díjat kap.

Azt viszont nem határozzák meg, hogy az adott időszakban mennyit kell teljesíteni. Például: a gázszolgáltatás folyamatos, de nem kötik ki, hogy 100 m³-t vagy 1000 m³-t ad a szolgáltató. A megbízási szerződés lényege ugyanis a tevékenység folyamatos végzése, valamint a fogyasztó igényeinek kielégítése.

A teljesítmény maga előre nem látható és mindig függ a megrendelő igényeitől.

Milyen tevékenységekre jellemző az átalánydíjazás?

Például könyvelés, tanácsadói tevékenységek, jogi szolgáltatás, ingatlan és ingóság bérbeadása, közüzemi szolgáltatás.

b, Mi történik időszaki elszámoláskor?

Ebben az esetben a teljesítésre kötelezett a megrendelői igényei szerint értékesíti a terméket, nyújtja szolgáltatását. Nem kezelik önállóan az egyes teljesítéseket, hanem azokról az általuk meghatározott időszakra számolnak el egymással.

Ez a helyzet áll fenn többek között közüzemi szolgáltatásoknál, amikor a szolgáltató egy adott időszakra meghatározza a nyújtott szolgáltatás mennyisége és egységára alapján annak ellenértékét.

Hogy néz ki ez a gyakorlatban?

„X” Kft. műszaki berendezések karbantartásával foglalkozik.

„X” Kft. vállalja, hogy „Y” Kft. műszaki berendezéseinek karbantartását rendszeresen elvégzi. A szerződésben rögzítik az előre ütemezett javítások időpontját, ezen túl „X” Kft. vállalja az eseti meghibásodások javítását is.

A felek a szerződésben meghatározzák azt az átalánydíjat, amelynek fejében „X” Kft. az előre rögzített javításokat elvégzi. A szerződés szerint az eseti javításokat „X” Kft. óradíj fejében végzi el.

A szerződés szerint a felek naptári hónaponként határozzák meg „X” Kft-t megillető díjazás összegét.

Ennek megfelelően „X” Kft. a naptári hónapra járó díjáról állíthat ki számlát.

Egy másik példa: 

„X” Bt. sütőipari termékek (különböző kenyérfélék, pékáru) készítésével foglalkozik.

„X” Bt. szerződést kötött egy élelmiszerüzletet működtető társasággal.

„X” Bt. naponta leszállítja az előző nap megrendelt mennyiséget az üzletbe.

A szerződést szerint a felek 10 naponként elszámolnak egymással a leszállított mennyiség és a szerződésben rögzített árak alapján.

Ennek megfelelően „X” Bt. az adott 10 napban leszállított termékek eladási árát számlázhatja az üzlet felé.

c, Hogyan valósul meg az időszakonkénti fizetés?

Ez a nyílt végű pénzügyi lízingre vagy operatív lízingre vonatkozik. Ekkor a lízingbevevő a lízingdíjat meghatározott időszakonként köteles fizetni.

Hogyan tudok folyamatos teljesítésű számlát kiállítani?

A számlát az…

  • adott időszakra vonatkozó, esedékes átalánydíjról 
  • elszámolási időszakban teljesített ügyletek esedékes ellenértékéről
  • esedékes ellenértékről

kell kiállítani.

A számlán mindig fel kell tüntetni azt az időszakot, amelyre a számla vonatkozik.

A teljesítés időpontját az irányadó rendelkezések alapján kell meghatározni, ezt korábban meg is beszéltük.

Online számlázó program segítségével egyszerűen és gyorsan kiállíthatod folyamatos teljesítésű számláidat.

Folyamatos teljesítés számlázása Billingóval

A Számlaismétlés funkcióval rendszeres időközönként küldheted ugyanazokat a számlákat ugyanazoknak az ügyfeleknek. Ideális folyamatos teljesítés esetén, mert a megjegyzés rovatban változókat állíthatsz be, változhat pl. a hónap, amelyre a teljesítés vonatkozik.  

Az ismétlést teljesen személyre szabhatod. Minden számlánál egyedileg határozhatod meg, hogy milyen időközönként, melyik napon és pontosan mikor készüljön el a számla. Ha pedig szeretnéd, a Billingód automatikusan ki is küldi helyetted.

1. lépés - Kattints az Ismétlődés készítése ikonra!

Az ismétlődést jelölő ikonra kattintva adhatod meg a számlák pontos paramétereit.

Számlaismétlés a Billingóban

2. lépés - A számla ismétlődés beállításai

Számlaismétlés a Billingóban

Első generálás dátuma

Ennél a választómezőnél kell megadnod, hogy mikor készüljön el az első ismétlődő számla.

Fontos, hogy az első generálás dátumától megadott paraméterek szerint kerülnek kiállításra a további számlák. Az itt megadott beállítások, minden esetben ellenőrizhetők az oldal alján található előnézet blokkban. Így pontosan láthatod majd, hogy milyen adatokkal kerülnek kiállításra a következő számlák.

Létrehozás minden

Itt pontosan beállíthatod, hogy a rendszer milyen gyakorisággal állítsa ki a számláidat. 

Megadhatod, hogy az első generálás dátumához képest, minden hónap 15-én vagy akár minden hónap utolsó napján jöjjön létre a számla. Azt is be tudod állítani, hogy az első generálás dátumától számítva, akár minden héten szerdai napon állítsa ki a rendszer a partnerednek a számlákat.

Generálás időpontja (óra)

Ebben a mezőben tudod megadni, hogy az adott napon hány órakor készítse el a számlát a Billingo.

Bizonyos esetekben előfordulhat, hogy a beállított időponthoz képest, maximum 2 órán belül kerül legenerálásra az adott számla.

Utolsó generálás dátuma

Amennyiben szeretnéd, hogy egy bizonyos dátum után ne készüljön új ismétlődő számla, megadhatod a végső határidőt az utolsó számla kiállításához. Abban az esetben, ha nem tudsz végső határidőt megadni, nem kötelező mező kitöltése. 

Maximum darabszám

A maximum darabszám meghatározásával állíthatod, hogy hányszor szeretnél automatikusan számlázni. Ha nem tudsz pontos számot megadni, akkor a maximum darabszám mezőt hagyd üresen.

Fizetési határideje

Beállíthatod a fizetési határidő eltolását, vagyis, hogy a számla kiállítási dátumához képest hány nappal legyen eltolva a számla fizetési határideje. Ide negatív számot is írhatsz, ha arra van szükség. Viszont ha azt szeretnéd, hogy a kiállítás napja legyen a fizetési határidő, úgy elegendő, ha 0-ra állítod a mező értékét.

Teljesítési határideje

Meghatározhatod a teljesítési határidőt is a kiállított számláknál. Itt is lehetőség van eltolásra mind pozitív, mind negatív iránya, így a saját igényeidnek megfelelően tudod beállítani az értékeket. Amennyiben a kiállítás napját szeretnéd teljesítési határidőnek, úgy itt is elég ha 0-ra állítod az értéket.

3. lépés - Típusok beállítása

Kiválaszthatod, hogy az automatikusan kiállított tételek milyen állapotban készüljenek el:

  • Piszkozat
  • Hagyományos számla
  • Számla létrehozás és küldés e-mailben

4. lépés - Számla megjegyzések

Minden számlához beállíthatsz megjegyzésre vonatkozó információkat.

A megjegyzésnél használhatsz egyedi változókat, amelyek segítségével még profibbá teheted számláid. Segítségként feltüntettük az aloldalon és az alábbiakban is a számla megjegyzésében használható változókat is pontos leírással.

5. lépés - Ismétlődés aktiválása

Végül, a mentés gombra kattintva aktiválhatod a beállításokat.

A mentést követően újra a számla listát látod majd, ahol külön jelölve van az ismétlődésnél az aktív beállítás.

Számlaismétlés a Billingóban

Szeretnél még többet megtudni a számlák teljesítési dátumáról? Olvass tovább! >>

Nincs még Billingo fiókod?
Regisztrálj egyet most! 

Hasonló cikkek a kategóriában

A 2024-es adóév legfontosabb változásai

A 2024-es adóév legfontosabb változásai

Adózás, NAV 2024.01.29. - 17 p. olvasás

Elindult az év, de fogalmad sincs, hogy milyen adóügyi változásokkal kell számolnod? Ebben a cikkben Fülöp Olga, a Számpatikus összefoglalta a legfontosabbakat,...

vállalkozó táppénz

Ha a vállalkozó táppénzre megy

Adózás, NAV 2023.11.09. - 7 p. olvasás

A vállalkozók között sokszor felmerül kérdésként, hogy mikor, milyen esetben jár számukra egy-egy pénzbeli ellátás. Ebben a cikkben most a táppénzzel kapcsolato...

Főállásúból mellékállású vállalkozás? Itt a vonatkozó szabályok

Főállásúból mellékállású vállalkozás? Itt a vonatkozó szabályok

Adózás, NAV 2023.08.31. - 10 p. olvasás

Sokszor felmerül kérdésként a Billingo Facebook csoportban is, hogy főállás mellett hogyan, milyen formában vállalkozhatunk. Illetve az is, hogy ennek milyen ad...

hipa

Hogyan számítjuk ki az iparűzési adót?

Adózás, NAV 2023.07.28. - 7 p. olvasás

Mivel az iparűzési adó egy helyi adó, ezért annak pontos szabályait mindig a helyi adó törvény (1990. évi C. tv.), valamint a székhelyünk és telephelyünk szerin...

kismama vállalkozó

Egyéni vállalkozás működtetése kismamaként

Adózás, NAV 2023.06.21. - 9 p. olvasás

Az közismert tény, hogy a heti 36 órát elérő munkaviszony mellett vállalkozók nem kötelezettek minimum járulékfizetésre. Viszont ha valaki gyermeket vállal, és ...

környezetvédelmi termékdíj

Ha érintett vagy, május 31-ig ne feledd nyilvántartásba vetetni magad!

Adózás, NAV 2023.05.24. - 7 p. olvasás

A hamarosan bevezetendő kiterjesztett gyártói felelősség egyrészről kissé nehezíti az érintett vállalkozók életét, másrészről azonban óriási, a körforgásos gazd...

Back to Top