Fordított ÁFA szabályai: így működik a fordított adózás

Adózás, NAV 2020.05.12. - 13 p. olvasás

Minden, amire 2023-ban is oda kell figyelned fordított adózás esetén az aktuális szabályoktól kezdve a számla helyes kiállításáig - nem csak az építőiparban.

Fordított áfa

Mit jelent a fordított ÁFA?

Alapesetben az eladó kiállít egy számlát a vevő részére, amely tartalmazza az áfát. A vevő a bruttó összeget köteles kifizetni. Ha a vevő vállalkozás, vagy más adóalany, akkor majd elszámol az áfával a NAV felé.  

Fordított áfa esetén épp az ellenkezője történik. A fizetendő áfát a vevőnek kell megállapítania, nem a megbízónak. Ilyenkor az eladó a számlában nem számíthat fel áfát. 

A fordított adózás nem választható. Ha az ÁFA törvényben foglalt feltételek fennállnak, akkor a fordított adózást kell alkalmazni.

Billingo frissítés: A 2023-as változások

A 2023-as adótörvény módosítás során a belföldi fordított adózás alkalmazására vonatkozó szabályok is változtak, kibővül az építési-szerelési, egyéb szerelési szolgáltatások köre a NAV tájékoztatása szerint. 

2023-tól nem kell majd vizsgálni az adott ingatlanon végzett tevékenységhez (pl. felújítás, bontás, stb.) tartozó hatósági engedély tartalmát, január elsejétől már minden hatósági engedély-köteles és hatósági bejelentésköteles építési-szerelési, egyéb szerelési munka a fordított adózás alá fog tartozni, ha az "ingatlan létrehozatalára, bővítésére, átalakítására, egyéb megváltoztatására, bontással történő megszüntetésére vagy rendeltetésének megváltoztatására irányul." A fordított adózás változatlan feltétele, hogy a munka építési-szerelési, egyéb szerelési jellegű legyen.

Ha 2023. január 1-jével (átmeneti szabály szerint)  kerülnek a törvény hatálya alá az építési-szerelési, egyéb szerelési munkák, először akkor kell alkalmazni a fordított áfázást, amikor az Áfa tv. szerinti teljesítés időpont és a fizetendő adó megállapítására vonatkozóan az Áfa tv. 60. § (1)-(3) bekezdésében előírt időpont egyaránt 2022. december 31-ét követő napra esik - tájékoztat a hatóság.

Mi van akkor, ha még 2022-ben kaptál előleget, de a teljesítés 2023-ban történik meg?

A 2023. január 1-jét megelőző előlegfizetéssel, ugyanakkor 2022. december 31-ét követő teljesítéssel megvalósuló azon szolgáltatások esetében, amelyek még nem tartoztak az Áfa tv. 2022. december 31-éig hatályos szabályai alá, azonban 2023. január 1-jétől már az Áfa tv. módosított rendelkezései alá tartoznak, a jóváírt, kézhez vett, illetve megszerzett előleg után az ügyletet a saját nevében teljesítő adóalanynak, az adóalapnak az előleg adót nem tartalmazó összegével csökkentett része, tehát a maradék összeg után pedig a „fordított adózás” szerint a szolgáltatás igénybevevőjének keletkezik áfafizetési kötelezettsége.

Hogy néz ki a fordított áfa a gyakorlatban?

Vegyünk egy olyan építőipari munkát 1.500.000 Ft értékben, amely építési hatósági engedély-köteles, építési hatósági tudomásulvételi eljáráshoz vagy egyszerű bejelentéshez kötött építkezésen történik, mondjuk burkolás. A burkoló ez esetben a fordított adózásnak köszönhetően 1 500 000 Ft-ról állít ki számlát, amely után nem számít fel 27% áfát. Tehát csak 1 500 000 Ft-ot kell fizetnünk számára.

A fizetendő áfát, azaz 405 000 forintot nekünk kell ilyen jogcímen bevallani az áfa bevallásunkban. A fizetendő áfa összege elszámolható levonható adóként is, ha áfa levonására jogosító tevékenységünkhöz kapcsolódik a burkoló munkavégzése.

A fizetendő és a levonható áfát ugyanabban az áfa bevallásban kell elszámolni.

Hogyan történik a fordított adózás szerepeltetése az áfa bevallásban?

A befizetendő adó összege 405 000 Ft, míg a levonható adó összege szintén 405 000 Ft lesz.

A fordított áfa előnye

A fordított adózás 2006. július 1-jétől létezik Magyarországon. A jogalkotók célja az volt, hogy megakadályozzák a jogtalan áfa visszaigényléseket.

Mivel fordított adózás esetén a számlában áfa nem kerül felszámításra , azt visszaigényelni sem lehet. Emiatt pedig értelmét veszti a jogtalan áfa visszaigénylés érdekében történő áfás számlázás.

A fordított áfa kifejezetten előnyös az eladó számára amiatt, hogy nem kell áfát számláznia a vevőnek. Nem kerülhet ugyanis olyan kellemetlen helyzetbe, hogy a vásárló még nem egyenlítette ki a számlát, neki viszont az abban felszámított áfát be kellene fizetnie a az adóhatóságnak. Nagyobb összegnél ez akár a vállalkozás fizetésképtelenséget is okozhatja.

Fordított ÁFA törvény

A fordítottan adózó ügyleteket az ÁFA törvény 142.§-a részletezi. 

A fordított adózás életbe lépésekor még csak a hulladékkereskedelem esett a hatálya alá. Azóta jelentősen bővült a termékértékesítések és szolgáltatásnyújtások köre. Elsősorban az építőipar és a mezőgazdaság kapcsán hallhatunk róla. 

Milyen esetekben alkalmazható fordított adózás?

Amennyiben:

 •  a szerződő felek egyike sem alanyi adómentes adózó vagy magánszemély
 •  mindkét fél belföldön nyilvántartásba vett adóalany (vállalkozó)

Áfa fizetésére kötelezettnek minősül a vállalkozás akkor is, ha a vevő kizárólag tárgyi adómentes tevékenységeket folytat. Emiatt eladóként, szolgáltatóként, kivitelezőként mindenképpen ellenőrizned kell, hogy a megrendelő adóalany-e, s ha igen, akkor nem-e alanyi adómentes-e a státusza.

Fordított adózás esetén az alábbi feltételeknek együttesen kell teljesülniük:

 • az ügyletben érintett felek mindegyike belföldön nyilvántartásba vett vállalkozás
 • a felek egyikének sincs olyan jogállása, amelynek alapján tőle adó fizetése ne lenne követelhető

Ha nem vagy biztos abban, hogy az adott termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás az egyenes vagy fordított adózás alá tartozik, a fordított adózás nyilatkozat kitöltése nagyon hasznos.

Emellett, hogy megtudd, hogy az általad teljesített ügyletre a fordított adózás vonatkozik-e, érdemes könyvelővel, adótanácsadóval konzultálnod.

Fordított áfa könyvelése kapcsán is mindenképp keress szakembert!

fordított áfa

Milyen termékekre és szolgáltatásokra vonatkozik fordított ÁFA adózás?

Amennyiben a számlázás két belföldi, áfás vállalkozás között történik, akkor az alábbi termékek és szolgáltatások fordítottan adóznak:

a) Építési-szerelési munkák elvégzését követően ingatlan átadása, ingatlan értékesítése

b) Ingatlan létrehozatalára, bővítésére, átalakítására és egyéb megváltoztatása céljából szolgáltatásnak minősülő építési-szerelési, egyéb szerelési szolgáltatás elvégzése. (Ide tartozik az ingatlan bontással történő megszüntetés is.)

Abban az esetben vonatkozik rájuk a fordított adózás, ha mindezek:

 • építési hatósági engedélykötelesek
 • építési hatósági tudomásulvételi eljáráshoz kötöttek
 • egyszerű bejelentéshez kötöttek

c) Munkaerő kölcsönzése, kirendelése, rendelkezésre bocsátása abban az esetben, ha az olyan termékértékesítéshez vagy szolgáltatásnyújtásnak minősülő olyan építési szerelési és egyéb szerelési munkához kapcsolódik, amely ingatlan létrehozatalára, bővítésére, átalakítására vagy egyéb megváltoztatására - ideértve a bontással történő megszüntetését is – irányul.

d) Az ÁFA törvény 6. sz. mellékletében felsorolt hulladékok, törmelékek, értékesítése.
e)

 • Beépítetlen ingatlan - kivéve építési telek - értékesítése
 • Beépített ingatlan/ingatlanrész, valamint az ehhez tartozó földrészlet értékesítése

Abban az esetben, ha a használatban vételre jogosító engedély és az értékesítés között legalább 2 év eltelt, és amennyiben a terméket értékesítő adóalany élt adókötelessé tétel (áfa fizetés) választási jogával.

f) Adós és hitelező, valamint adós és a hitelező által kijelölt harmadik személy viszonylatában dologi biztosítékként szolgáló termék értékesítése, ha annak célja a lejárt követelés kielégítése.

Ha ingatlanról van szó, akkor a fordított adózás akkor alkalmazható, ha az adós - mint adóalany - élt adókötelessé tétel (áfamentesség helyett az áfa fizetés) választásának jogával.

g) Vállalkozásban használt tárgyi eszközök értékesítése, vagy ennek nem minősülő, a teljesítésekor a szokásos piaci árat tekintve 100 000 Ft-ot meghaladó értékű termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása, ha az értékesítő felszámolás vagy fizetésképtelenségét jogerősen megállapító eljárás hatálya alatt van.

Ingatlan értékesítése esetén a fordított adózás akkor alkalmazható, ha az értékesítő élt adókötelessé tétel (áfamentesség helyett az áfa fizetés) választásának jogával.

h) Üvegházhatású gáz kibocsátására jogosító forgalomképes vagyoni értékű jog (kibocsátási egység) átruházása.

i) Az ÁFA törvény 6/A. sz. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek értékesítése. Pl. kukorica, búza, árpa, rozs, zab, triticale, napraforgó mag, repce- vagy olajrepcemag, szójabab (2012-től)

j) Az ÁFA törvény 6/B. sz. mellékletében felsorolt vas- és acélipari termékek értékesítése. (2015-től)

Módosítás, ami meg sem történt 2022-ben

2022-ben felröppent a hír (igazából többször is), hogy a fordított adózást eltörlik a mezőgazdasági és acélipari termékekre, valamint az üvegházhatású gázok-kibocsátási egységek értékesítésére vonatkozóan, ám mégsem vesztik hatályukat a vonatkozó rendelkezések. 2022. július elsejétől marad tehát a lehetőség e termékkörök értékesítése, illetve az ÜHG kibocsátása fordított áfával, pontosabban fordított adózást kell rájuk alkalmazni. Ennek magyarázata kissé kuszának tűnik, de a lényeg ennyi: marad minden a régiben.

Még az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról, valamint a bevándorlási különadóról szóló 2018. évi XLI. törvény 96. § 1-8. pontja és 255. § (11) bekezdése rendelkezett úgy, hogy az Áfa törvény ezen előírásai veszítsék hatályukat 2022. július 1-jével. Erre azért volt szükség annakidején, mert az akkori jogszabályi környezetben az EU csak 2022. június 30-ig biztosította a tagállamok számára a fordított adózás alkalmazásának lehetőségét.

Aztán jön a csavaros rész: a világjárvány miatti veszélyhelyzeti jogalkotás keretében egyes áfával összefüggő szabályok megállapításáról szóló kormányrendelet (613/2021. (XI. 8.) 5. §-a) úgy rendelkezett, hogy a fordított adózásra vonatkozó, Áfa törvénybeli előírásokat 2022. június 30-át követően is alkalmazni kell. Azonban e kormányrendelet 2022. június 1-jén hatályát vesztette, amikor a veszélyhelyzet megszűnt. https://nav.gov.hu/ado/afa/2022.-junius-30-at-kovetoen-is-marad-a-forditott-adozas-a-mezogazdasagi-es-acelipari-termekekre-valamint-az-uhg-kibocsatasi-egysegek-ertekesitesere-vonatkozoan

De!

A már említett kormányrendelet után elfogadott  (2021. évi CXXX., 81. §-a és 104. § (3) bek.) törvény miatt rendeződött a helyzet, és a végleges döntés (egyelőre) az, hogy nem vezetik ki az Áfa törvényből a fordított adózást a fenn említett értékesítésekre. 

ÁFA fizetés fordított adózás esetén

Fordított adózás esetén a fizetendő adó megállapításának időpontjára speciális szabályok vonatkoznak.

Az ÁFA törvény három időpontot határoz meg. A három közül pedig az lesz a mérvadó, amelyik a leghamarabb következik be.

Ha fordított adózás alá esik az ügylet, akkor főszabályként a fizetendő adót:

 • a számla kézhezvétele,
 • az ellenérték megtérítése,
 •  vagy a teljesítést követő hó 15. napja közül a legkorábbi időpontban kell megállapítani.

Az adó megállapítása és a fordított áfa bevallása kapcsán konzultálj könyvelővel, adótanácsadóval.

Fordított ÁFÁ-s számla kiállítása lépésről lépésre

Érdemes kifejezetten olyan számlázó programot választanod, mely megfelel az aktuális jogszabályi előírásoknak és alkalmas a fordított áfás számlák kiállítására. Ilyen például a Billingo is.

Fordított ÁFÁ-s számla kiállításánál az alábbiakra figyelj:

 • Fordított adózású ügyletet tartalmazó számlában minden esetben fel kell tüntetni a vevő 11 számjegyű adószámát.
 • A számlát mindig áfa nélkül kell kiállítani.
 • Ezen kívül a számlán kötelezően fel kell tüntetni a „fordított adózás” kifejezést.

Ennek elmulasztása esetén egyéni vállalkozó terhére 200 ezer forintig, más adózó terhére 500 ezer forintig terjedő mulasztási bírságot is kiszabhat az adóhatóság.

Fordított ÁFA - így állítsd ki a számládat Billingóval!

1. Új számla létrehozása

A Számlák menüpont „Új számla” ikonjára kattintva állíthatsz ki számlát.

Fordított áfás számla kiállítása Billingóval

2. Kinek szól a számla?

Itt adhatod meg Partnered/vevőd pontos nevét, címét (ország, irányítószám, város, cím), adószámát/közösségi (EU) adószámát, e-mail címét és telefonszámát.


FONTOS: Fordított áfás számla esetén mindenképpen írd be a vevő adószámát.

3. Számla adatai

A program automatikusan megadja az adott napot számla keltének. Beállíthatod a teljesítés időpontját; és fizetési határidejét dátum, illetve a hátralévő napok számának jelzésével is. Ezen kívül megadhatod a fizetés módját, a számla nyelvét és pénznemét.


4. Mit számlázol?

Itt veheted fel, állíthatod be számlázandó termékeidet, szolgáltatásaidat, illetve azok adatait.

Fordított áfás számla kiállítása Billingóval

FONTOS: Az  áfakulcsnál válaszd ki a FAD (fordított adózás) rövidítést. Így áfa nélkül kerül kiállításra a számla.

5. Megjegyzés és egyedi mezők

Ebben a beállítási listában viheted fel megjegyzéseidet, illetve tekintheted meg egyedi mezőidet.

Megjegyzések esetén választhatsz egy régebbi megjegyzést, vagy rögzítheted új, a számlára kerülő megjegyzésedet is.


FONTOS: Megjegyzésként tüntesd fel a számlán a “fordított adózás” kifejezést.

Adatszolgáltatási kötelezettség - amit feltétlen tudnod kell fordított áfás számlák esetén

2020. június 30-ig azokra a számlákra nem vonatkozott az adatszolgáltatási kötelezettség, amelyben nem számítottak fel áfát. Így a fordított adózású bizonylatokra sem.

2020. július 1-től azonban minden belföldi vállalkozás részére kiállított számlát adatszolgáltatási kötelezettség terhel, függetlenül attól, hogy áfás-e vagy sem. Vagyis a fordított áfás bizonylatok is érintettek az adatszolgáltatásban. Ezt a számla kiállításától számított 4 napon belül teljesíteni kell,, különben tetemes bírságra számíthatsz.

Fontos megjegyezni, hogy gyakran előfordul, hogy az ügyletet teljesítő vállalkozás nem alkalmazza a fordított adózást, hanem helytelenül áfát számít fel. Ebben az esetben már 2020. július 1. előtt is adatot kell szolgáltatnia, ha a felszámított áfa értéke eléri vagy meghaladja a 100.000 forintot.

Olvass még többet a fordított adózású ügyletekre vonatkozó adatkötelezettségi szabályokról >>
Kerülj képbe az áfával kapcsolatban itt! >>

Hasonló cikkek a kategóriában

A 2024-es adóév legfontosabb változásai

A 2024-es adóév legfontosabb változásai

Adózás, NAV 2024.01.29. - 17 p. olvasás

Elindult az év, de fogalmad sincs, hogy milyen adóügyi változásokkal kell számolnod? Ebben a cikkben Fülöp Olga, a Számpatikus összefoglalta a legfontosabbakat,...

vállalkozó táppénz

Ha a vállalkozó táppénzre megy

Adózás, NAV 2023.11.09. - 7 p. olvasás

A vállalkozók között sokszor felmerül kérdésként, hogy mikor, milyen esetben jár számukra egy-egy pénzbeli ellátás. Ebben a cikkben most a táppénzzel kapcsolato...

Főállásúból mellékállású vállalkozás? Itt a vonatkozó szabályok

Főállásúból mellékállású vállalkozás? Itt a vonatkozó szabályok

Adózás, NAV 2023.08.31. - 10 p. olvasás

Sokszor felmerül kérdésként a Billingo Facebook csoportban is, hogy főállás mellett hogyan, milyen formában vállalkozhatunk. Illetve az is, hogy ennek milyen ad...

hipa

Hogyan számítjuk ki az iparűzési adót?

Adózás, NAV 2023.07.28. - 7 p. olvasás

Mivel az iparűzési adó egy helyi adó, ezért annak pontos szabályait mindig a helyi adó törvény (1990. évi C. tv.), valamint a székhelyünk és telephelyünk szerin...

kismama vállalkozó

Egyéni vállalkozás működtetése kismamaként

Adózás, NAV 2023.06.21. - 9 p. olvasás

Az közismert tény, hogy a heti 36 órát elérő munkaviszony mellett vállalkozók nem kötelezettek minimum járulékfizetésre. Viszont ha valaki gyermeket vállal, és ...

környezetvédelmi termékdíj

Ha érintett vagy, május 31-ig ne feledd nyilvántartásba vetetni magad!

Adózás, NAV 2023.05.24. - 7 p. olvasás

A hamarosan bevezetendő kiterjesztett gyártói felelősség egyrészről kissé nehezíti az érintett vállalkozók életét, másrészről azonban óriási, a körforgásos gazd...

Back to Top