Billingo.hu A Billingo online számlázó blogja. Gyors és élvezetes elektronikus számlázás.
Blog / KATA / Ezek a katás vállalkozás legfo…
KATA - 2020.02.05. - 5 p. olvasás

Ezek a katás vállalkozás legfontosabb, bevétellel kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségei

Bonácz Zsolt
Bonácz Zsolt Adótanácsadó, adószakértő
Figyelem

Ez a cikk több mint 1 éve frissült utoljára. Előfordulhat, hogy a tartalma már elavult.

Bár a kata jelenleg az egyik legkedvezőbb adózási forma, mellé számos adatszolgáltatási kötelezettség társul, amellyel fontos tisztában lenni minden katásnak. Bonácz Zsolt adószakértő összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat.

Katás vállalkozás bevétele

Mikor kell jelenteni a bevételt és a vevő adatait?


A katás vállalkozásnak a bevallásában a megszerzett bevételét kell megadni. Abban - bizonyos esetben - az adott vevőtől megszerzett bevételt és a vevő adatait is közölni kell.

A bevételtés a vevő adatait a következő esetben kell megadni:
a) a vevő egy másik vállalkozás (lásd később); és
b) tőle a katás vállalkozás a bevallási időszakban 1 millió forintot meghaladó bevételt kapott.

Az adatszolgáltatási kötelezettség szempontjából vállalkozás:
a) belföldi cég;
b) más belföldi szervezet;
c) Kata tv. szerinti egyéni vállalkozó.
A Kata tv. definiálja az egyéni vállalkozó fogalmát, eszerint az a magánszemély egyéni vállalkozó, aki az Szja tv. szerint ennek minősül. 

Az Szja tv. szerint egyéni vállalkozó, aki
a) szerepel az egyéni vállalkozók közhiteles nyilvántartásában,
b) egyéni ügyvéd,
c) egyéni közjegyző,
d) egyéni szabadalmi ügyvivő,
e) önálló bírósági végrehajtó.

A nyugtával dokumentált bevételt a bevallásban nem kell megadni. Ez egyébként sem lenne lehetséges. Ugyanis a nyugtán nem kell szerepeltetni a vevő nevét és címét.

A katás értékesítő a nyugta helyett számlát is kiállíthat olyan személy részére, aki nem minősül vállalkozásnak (lásd fent).

Ekkor a katás értékesítőnek nem kell ettől a személytől megszerzett bevételét bevallásában megadni. Még akkor sem, ha ettől személytől a bevallási időszakban 1 millió forintnál több bevételt szerzett.

A katás státusz megszűnése esetén az ezt követően kiállított számlákra az adatszolgáltatás nem terjed ki.

Az adatszolgáltatást a kata bevallás (2019-re a 19KATA nyomtatvány) 02. lapján kell teljesíteni.

A 19KATA nyomtatványt 2019-re 2020. február 25-ig kell benyújtani, ha

a) a katás státus 2019 folyamán végig fennállt, vagy
b) a katás időszak 2019-ben kezdődött és 2019. december 31-én is fennállt.
Amennyiben a katás státus év közben szűnik meg, akkor a bevallást a katás státus utolsó napját követő 30 nap belül kell benyújtani. Az adatszolgáltatásban a vevőtől megszerzett bevétel összege mellett a vevő nevét, címét és adószámát is meg kell adni. 


Az adatszolgáltatás helyességének ellenőrzése

A katás vállalkozás mellett a vevő is adatszolgáltatásra kötelezett. Az adatszolgáltatást 2019-e a 19K102 nyomtatványon kell teljesítenie. Ezt a tárgyévet követő év március 31-ig (2019-re 2020. március 31-ig) kell a NAV-hoz benyújtani. A nyomtatványon meg kell adni a katás vállalkozás nevét, címét, adószámát, és juttatott bevétel összegét. A katás vállalkozás számára nagyon fontos, hogy vevője adatszolgáltatásában helytálló bevételi adatot közöljön.  

FIGYELEM!

A kettős könyvvitelt vezető vevők sok esetben a következő hibát követik el. Adatszolgáltatásukban a katás vállalkozás által kiállított számla, számlák alapján a naptári évben elszámolt költséget adják meg. Azonban a Kata tv. szerint a vevőnek a katás vállalkozásnak juttatott bevételt kell az adatszolgáltatásban megadni. A vevő hibája a katás vállalkozás számára kockázatot hordoz. A NAV a katás vállalkozás vevője (vevői) által közölt - a katás adatszolgáltatásától eltérő - adatokból többféle következtetést vonhat le. Például azt, hogy a katás vállalkozásnak bevallásában nagyobb bevételt kellett volna feltüntetni. Ezen túl azt is, hogy a katás vállalkozás elmulasztotta, vagy nem megfelelően teljesítette adatszolgáltatási kötelezettségét. 


Adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása


Az adatszolgáltatás benyújtásának elmulasztása esetén a kötelezettet a NAV felhívja annak benyújtására. Ha erre ennek ellenére nem kerül sor, akkor a NAV mulasztási bírságot szabhat ki. Az adatszolgáltatás hiányos teljesítése esetén a NAV felhívására a hiányosságokat meg kell szüntetni. Ennek elmulasztása esetén a NAV ugyancsak mulasztási bírságot szabhat ki. A katás vállalkozás által megszerzett bevétel nem feltétlenül egyezik meg a vevő által a számlák alapján elszámolt költséggel. 


Lássunk egy példát!

Tegyük fel, hogy alanyi adómentes, 2019. január 1-jétől katás vállalkozás 2019. július 1-jétől tanácsadási tevékenységet végez egy megrendelője részére. A megrendelő kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaság.

A felek által megállapított havi tanácsadói díj 200 000 Ft, amely az adott hónapot követő naptári hónap 10. napjáig esedékes.
Tételezzük fel, hogy a katás vállalkozás határidőben megkapja megbízójától a havi tanácsadói díjat.

Ebben az esetben a szóban forgó vevőjétől 2019-ben "csak" 1 000 000 Ft bevételt kapott. Emiatt bevallásában a vevőjétől kapott bevételt nem köteles külön megadni.

Tegyük fel, hogy a megbízó az elszámolt költséget jelenti le a NAV a katás vállalkozás által megszerzett bevételként.

Tételezzük fel, hogy a megbízó üzleti éve megegyezik a naptári évvel. Ebben az esetben az összemérés számviteli elve alapján kell eljárni. Emiatt megbízó a katás vállalkozás számlái alapján 2019-ben 1 200 000 Ft költséget számolt el, mivel a 2020. januárjában kifizetendő (kifizetett) 2019. december havi megbízási díjat 2019-es üzleti évben számolja el.

A vevő adatszolgáltatása alapján a NAV úgy vélheti, hogy a katás vállalkozás is adatszolgáltatásra lett volna kötelezett.

A katás vállalkozásnak feltétlenül érdemes elkerülni a példában vázolt esetet.

Fel lehet hívni a vevő figyelmét arra, hogy nem köteles adatszolgáltatást benyújtani.

Arra is fel lehet figyelmeztetni a vevőt, hogy köteles benyújtani adatszolgáltatást. Ilyen esetekben javasolt a vevővel közölni a katás vállalkozás által kiszámított bevétel összegét. Ezen túl ajánlott a vevőnek átadni az azt alátámasztó kimutatást is.

Címkék

Blog cikk értesítő

Blog cikk értesítő

Iratkozz fel, ha szeretnél tudni a számlázással kapcsolatos legfrissebb hírekről és érdekelnek az akciók.

Back to Top