Billingo.hu A Billingo online számlázó blogja. Gyors és élvezetes elektronikus számlázás.
Blog / KATA / Teendők a katás vállalkozás ad…
KATA - 2020.02.26. - 7 p. olvasás

Teendők a katás vállalkozás adótartozás miatti megszűnése esetén

Bonácz Zsolt
Bonácz Zsolt Adótanácsadó, adószakértő

A katás vállalkozás a NAV-nál fennálló adótartozás miatt is megszűnhet. Bonácz Zsolt a Billingo adószakértője összegyűjtötte az ezzel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat, teendőket.

Teendők, ha a katás vállalkozás adótartozás miatti megszűnése esetén

A katás státus megszűnhet a NAV-nál fennálló – végrehajtható, nettó módon számított – adótartozás nagyságrendje miatt is. A Kata tv. a naptári év utolsó napjára vonatkozóan meghatároz egy összeghatárt. Ennek összege 100 000 Ft. Ezt meghaladó tartozás esetén a NAV határozatot hoz a katás státus megszűnéséről. 

Katás egyéni vállalkozónak figyelembe kell venni, hogy gazdasági tevékenységet nem elkülönült szervezeti formában végzi. 

Katás egyéni vállalkozó alatt azokat a személyeket kell érteni, akik az Szja tv. szerint egyéni vállalkozónak minősülnek. E körbe tartoznak olyan magánszemélyek is (pl. egyéni ügyvéd), akik az egyéni vállalkozók közhiteles nyilvántartásában nem szerepelnek. Katás egyéni vállalkozónál a NAV egy adószámlán tartja nyilván valamennyi kötelezettséget és befizetést.  

Gazdasági tevékenységéhez kapcsolódóan többnyire a következő jogcímeken keletkezik fizetési kötelezettsége:

 • katásként fizetendő tételes adó;
 • 40 %-os mértékű adó;
 • áfa;
 • tartozás után felszámított késedelmi pótlék, bevallott önellenőrzési pótlék;
 • alkalmazott munkabéréből levont járulék, személyi jövedelemadó-előleg;
 • alkalmazott munkabére után fizetendő szociális hozzájárulási adó, szakképzési hozzájárulás;
 • egyéni vállalkozóként vásárolt ingatlan, gépjármű visszterhes vagyonátruházási illetéke.

Magánszemélyként többek között az alábbi jogcímeken merülhet fel fizetési kötelezettsége:

 • nem egyéni vállalkozóként végzett ingatlan-bérbeadásból származó jövedelem után bevallott szja;
 • magánszemélyként értékesített ingóságból keletkezett jövedelem után bevallott szja;
 • más magánszemély részére adott kölcsön kamata után bevallott szja;
 • magáncélra beszerzett személygépkocsi után fizetendő visszterhes vagyonátruházási illeték;
 • magáncélra beszerzett ingatlan után fizetendő visszterhes vagyonátruházási illeték.

A NAV adószámlán mutatkozó nettó adótartozást kell figyelembe venni. Mindegy, hogy gazdasági tevékenységéhez kapcsolódik-e.

Példa 

Katás egyéni vállalkozó NAV adószámlája 2019. december 31-én a következő egyenlegeket mutatja. 

A vázolt esetben a NAV hozhat határozatot a katás státus megszűnéséről. Ugyanis a nettó adótartozás meghaladja a 100 000 Ft-ot. Lényegtelen, hogy ebből 100 000 Ft nem az egyéni vállalkozóként végzett tevékenységhez kapcsolódik.

Ha az egyéni vállalkozó a nettó módon számított adótartozását a határozat véglegessé válásáig megfizeti. akkor katás státus nem szűnik meg. Ekkor a NAV a határozatot visszavonja.

Katás egyéni cég, közkereseti társaság, betéti társaság, ügyvédi iroda jogilag önálló szervezet. Ezáltal a tag(ok) NAV felé fennálló adótartozása nem jelenik meg az említett szervezet NAV adószámláján.

Gyakori és teljes mértékben jogszerű megoldás a következő. 

A katás vállalkozás éppen annyit fizet meg adótartozásából, hogy annak összege a naptári év utolsó napján ne haladja meg a 100 000 Ft-ot. A NAV a határozatot a naptári év utolsó napját követően bármikor meghozhatja. Ha a NAV nem hoz határozatot, akkor a katás státus fennmarad. Még akkor is, hogy a tárgyév utolsó napján a nettó módon számított végrehajtható adótartozás meghaladta a 100 000 Ft-ot. 

Ezt figyelembe véve tekintsük át, hogy a katás egyéni vállalkozónak milyen lehetőségei vannak.

2019. december 31-én fennálló állapotot utólag nem lehet megváltoztatni, ha a könyvelt tételek helytállóak.

=> Egyik lehetőség, hogy legkésőbb a katás státus megszűnéséről rendelkező határozat véglegessé válásáig a tartozást megfizeti.
=> Másik lehetősége részletfizetés kérése.  

A NAV engedélyezheti a részletfizetést a katás státus megszűnéséről rendelkező határozat véglegessé válását megelőzően is. 
A NAV a tartozás összegét negatív előjellel könyveli az adószámlán. A törlesztő részleteket az esedékesség időpontjával írja elő. Ezáltal a katás státus megszűnésével járó helyzet nem alakulhat ki.  A részletfizetés engedélyezése miatt a tárgyév utolsó napján fennállt - nettó módon számított - adótartozás nem tekinthető esedékesnek.  

Tegyük fel, hogy a nettó adótartozás nem haladja meg az 500 000 Ft-ot. Ekkor az egyéni vállalkozónak jogában áll évente egy alkalommal, legfeljebb 12 hónapra pótlékmentes részletfizetést kérni. Ezt a NAV köteles engedélyezni (automatikus részletfizetés). Azonban a NAV nem engedélyezhet részletfizetést magánszemélytől levont tételekre (járulék, adó, adóelőleg).  Ezek nélkül kell kiszámítani a katás egyéni vállalkozó tartozását. Ha ennek összege nem haladja meg az 500 000 Ft-ot, akkor élhet ezzel a lehetőséggel. 

Az automatikus részletfizetést a „FAM01” űrlap benyújtása útján lehet kérelmezni. Azt az Általános Nyomtatványkitöltőben (ÁNYK) lehet kitölteni. Az űrlap és az ÁNYK a NAV honlapjáról tölthető le.

Automatikus részletfizetés kérése esetén a nyomtatványt a következők szerint kell kitölteni.

 • Az űrlap „Tájékoztató-02” lapján a „A tájékoztatás tartalmát megismertem, az abban foglaltakat tudomásul vettem.” szöveg mellett négyzetbe történő kattintás útján „X” jelet kell elhelyezni. 
 • A „FAM01” lap „A” rovat 1. pontjához tartozó szöveg melletti négyzetbe bekattintás útján „X” jelet kell elhelyezni. Az 1. ponthoz tartozó szöveg a következő: "Automatikus fizetési könnyítési kérelem".
 • Az „A” rovat 2. pontjában a benyújtás módját kell megjelölni, valamint „B” rovathoz tartozó pontokban az azonosító adatokat kell megadni.
 • A „NYIL” lapon kell jelölni kell azt, hogy a katás egyéni vállalkozó automatikus részletfizetési kérelmet nyújt be.
 • A lapon meg kell adnia, hány hónapra kér részletfizetést (legalább 2 hónap, legfeljebb 12 hónap). Ha az egyéni vállalkozó 6 hónapot ad meg, akkor havonta tartozásának 1/6-od részét kell megfizetnie.

A NAV a „NYIL” lapon megjelölt hónapra engedélyezhet részletfizetést. Ha az egyéni vállalkozó 6 havi részletfizetést kért, akkor ilyen időtartamra kapja meg, bár kérhette volna 12 hónapra is. A tartozás összegét nem kell megadni. A kérelem automatikus a teljes tartozásra vonatkozik. Az automatikus részletfizetésre vonatkozó kérelmet célszerű a tárgyévet követő évben a lehető leghamarabb benyújtani. Az egyéni vállalkozó számára a naptári év utolsó napján fennálló tartozás összege már korábban is ismert lehet. Ekkor célszerű a kérelmet a naptári év utolsó napja előtt is benyújtani. 

Például a katás egyéni vállalkozó 2019. december 12-én már tudta, hogy a naptári évben nem keletkezik további kötelezettsége. Ha a kérelem benyújtásra kerül 2019. december 31-ig, akkor elvileg a NAV nem hozhat határozatot a katás státus megszűnéséről. Ugyanis a részletfizetést mindenképpen engedélyeznie kell. 

Az egyéni vállalkozó benyújthatja az automatikus részletfizetésre vonatkozó kérelmet a határozat véglegessé válásáig. Ebben az esetben a határozatot a NAV-nak vissza kell vonnia. Ezáltal az egyéni vállalkozó katás státusa fennmarad. Abban az esetben, ha az adótartozás meghaladja az 500 000 Ft-ot, akkor a katás egyéni vállalkozó „normál” kérelmet nyújthat be. 

Ebben kérhet részletfizetést, vagy fizetési halasztás, illetve adómérséklést. A kérelmet a „FAM01” űrlap kitöltésével lehet benyújtani.  

Abban az egyéni vállalkozónak gazdálkodási adatait részletesen ismertetni köteles. Ezen túl saját maga és vele egy háztartásban elő személy(ek)re vonatkozó adatokat is meg kell adni. Ezek a megszerzett jövedelemre, vagyoni helyzetre (ingóság, ingatlan), személyes kiadásokra vonatkoznak.

A kérelmet a lehető leghamarabb javasolt benyújtani. Ugyanis a NAV a következők szerint is eljárhat a kérelem benyújtás miatt. Nem hoz határozatot a katás státus megszűnéséről, hanem megvárja a kérelem jogerős elbírálását.

Katás egyéni cég, közkereseti társaság, betéti társaság, ügyvédi iroda nem jogosult automatikus részletfizetésre. Ezáltal „normál” kérelmet nyújthatnak be. Ebben kérhetnek részletfizetést, vagy fizetési halasztás, illetve adómérséklést. A „FAG01” űrlapot kell kitölteni. Ebben a gazdálkodási adatokat részletesen közölni kell.

A „FAM01” és „FAG01” űrlap kitöltése nem egyszerű feladat. Mindenképpen javasolt könyvelő, adótanácsadás, adószakértő segítségét kérni. 

A NAV a kérelmet határozattal bírálja el. Ennek során a „kérelemhez való kötöttség” elve érvényesül. Ez azt jelenti, hogy a NAV annak részben nem adhat helyt. Ebből adódóan kétféle döntést hozhat: a kérelemnek helyt ad, vagy azt elutasítja. 

Az elutasító határozatával szemben a felettes adóhatósághoz fellebbezést lehet benyújtani. A felettes adóhatóság a NAV Fellebbviteli Igazgatósága. A felettes adóhatóság elutasító döntésével szemben közigazgatási per indítható.

Címkék

Blog cikk értesítő

Blog cikk értesítő

Iratkozz fel, ha szeretnél tudni a számlázással kapcsolatos legfrissebb hírekről és érdekelnek az akciók.

Back to Top
online számlázás Tudástár vállalkozás fejlesztés NAV Törvény KATA hasznos tippek új funkció e-számla adózás webáruház online számlaadat szolgáltatás kata 2020 nav-bekötés könyvelés kéziszámla adatszolgáltatás katás vállalkozás kata adózás marketing bejelentési kötelezettség számlasablon koronavírus biztonság felhő digitális archiválás e-kereskedelem adatszolgáltatási kötelezettség online számlázó nav online számla számlatömb online számla és billingo összekötés tévhitek kata adatszolgáltatás nav online számla regisztráció online adatszolgáltatási kötelezettség ügyfélszolgálat áfa e-számlázás katás számlázás pénztárgép billingo NAV bekötés számlázó program váltás katás vállalkozás bejelentése online számla regisztráció kata szüneteltetése nav adatszolgáltatás startup fintech számla adó katás vállalkozás adatszolgáltatása egyéni vállalkozás kata megszűnése kata megszüntetése kata vállalkozás megszűnése szakértői cikk online számla koronvírus nav online számla összekötés fenntarthatóság Billingo előfizetés Ingyenes Billingo társadalmi felelősségvállalás támogatás Bonácz Zsolt Webshippy webáruház logisztika integráció előlegszámla előlegszámla készítése GDPR kata bejelentés kata keret könyveléstámogatás egyéni vállalkozás indítása API könyvelői fiók egyéni vállalkozás szüneteltetése 2020 könyvelői összekötés koronajárvány nav online adatszolgáltatás Díjbekérő Proforma e-számlák díjak elismerés adatvédelmi tájékoztató adatvédelem egyéni vállalkozás szüneteltetése számlázó program választás PSD2 nyílt bankolás számlainformációs szolgáltatás számlaadatok jogszabályváltozás banki összekötés összekötés