Billingo.hu A Billingo online számlázó blogja. Gyors és élvezetes elektronikus számlázás.
Blog / Tippek / AM és AAM? Mikor, melyik áfaku…
Tippek - 2020.07.29. - 3 p. olvasás

AM és AAM? Mikor, melyik áfakulcsot kell használni?

Bonácz Zsolt
Bonácz Zsolt Adótanácsadó, adószakértő
Figyelem

Ez a cikk több mint 1 éve frissült utoljára. Előfordulhat, hogy a tartalma már elavult.

Gyakran visszatérő kérdés a Billingo ügyfélszolgálatán, hogy mikor kell használni az AM illetve az AAM áfakulcs-megjelöléseket a számlán. Bonácz Zsolt adószakértő ezúttal példa segítségével magyarázza el a különbséget.

AM vagy AAM

Mikor használjuk az AM áfakulcsot a számlán?

Az "AM", az "MAA" áfa-kód olyan ügyleteknél alkalmazható, amelyek az Áfa tv. VI. fejezetében (Áfa tv. 85-118. §) foglalt valamely rendelkezés alapján adómentességet élveznek.

Az "AM" és "MMA" áfa-kód tartalmában ugyanazt jelenti.

Az Áfa tv. VI. fejezete alá olyan ügyletek tartozhatnak, amelyeknél az Áfa tv. szerint a teljesítés helye belföld. Az "AM" és "MAA" kód tulajdonképpen egy általános jelölés, amely bármely jogcímen fennálló adómentesség esetén használható.

Az Áfa tv. 169. § m) pontja szerint, ha a számla kibocsátója az áfa felszámítását adómentességre való hivatkozással mellőzte, akkor ennek jogcímét a számlán jelölnie kell.

Ezzel kapcsolatban az Áfa tv. hivatkozott rendelkezése csak annyit tartalmaz, hogy a számlán a jogcímet az Áfa tv., vagy a 2006/112/EK irányelv vonatkozó rendelkezéseire történő hivatkozással vagy bármely más, de egyértelmű utalással kell megadni.

Megítélésem szerint az Áfa tv. 169. § m) pontjában foglalt szabály nem teljesül azzal, ha a számlán szerepel az "AM", vagy "MAA" áfakód. Ugyanis ez egy általános hivatkozás, amelyet "árnyalni" szükséges.

Amennyiben a vállalkozás olyan ügyletet számláz, amely az Áfa tv. 85-87. §-ában foglalt valamely rendelkezés alapján mentes az adó alól, akkor az "AM", "MMA" áfakód helyett jobb megoldás a "TAM" áfakód alkalmazása.

Az Áfa tv. 85-87. §-ai alapján adómentességet élvező ügyleteket "tárgyi adómentes" ügyleteknek szokás nevezni.

Ha a vállalkozás más tagállamba irányuló termékértékesítésre való tekintettel számláz adómentesen, akkor az "EU (EU-n belül)" áfakód alkalmazása úgyszintén jobb megoldás. Mérlegelés kérdése, hogy az áfakód szövegezése kifejezi-e az adómentesség jogcímét.

Amennyiben a vállalkozás harmadik országba irányuló termékértékesítésre való tekintettel számláz adómentesen, akkor az "EUK (EU-n kívül)" áfakód alkalmazása úgyszintén jobb megoldás. 

Mindkét esetben az áfakód szövegezése jobban kifejezi az adómentesség jogcímét, mint az "AM", "MAA" áfakód.

Mikor kell AAM áfakulcsot alkalmazni a számlákon?

Az "AAM (alanyi adómentes)" áfa-kód akkor alkalmazható, ha a számla kibocsátója alanyi adómentes státusú és a számlát ezen minősége alatt eljárva állítja ki, s ezért nem számít fel áfát.

Ekkor az áfa felszámítását nem amiatt mellőzhető, mert a számlázott ügylet az Áfa tv. VI. fejezete alapján adómentes.

Az alanyi adómentesség ún. személyi mentesség. Ez azt jelenti, hogy az áfa felszámítása az alanyi adómentesség választása miatt mellőzhető.

Tegyük fel, hogy egy autószereléssel foglalkozó egyéni vállalkozó alanyi adómentességet választott. Az autószerelés - mint szolgáltatás - nem áfamentes. Azonban az egyéni vállalkozó az alanyi adómentesség választása miatt áfamentesen számlázhat.

Gyakran ismételt kérdések

Mit jelent az alanyi adómentesség?

Alanyi adómentesség esetén a vállalkozás mentesül az áfa fizetés alól és nem kell áfa bevallást készítenie, amennyiben alanyi adómentesként értékesít. Viszont a költségeihez kapcsolódó áfát sem számolhatja el levonható adóként.

Mennyi az alanyi adómentesség értékhatára?

2019. január 1-jétől az Áfa tv. 188. § (2) bekezdése az alanyi adómentesség  felső értékhatárát 12 millió forintban határozza meg.

Alanyi adómentesség akkor választható, ha a vállalkozás belföldön teljesített összes termékértékesítésének, szolgáltatásnyújtásának ellenértéke forintban kifejezve és éves szinten göngyölítetten

a) sem a tárgy naptári évet megelőző naptári évben ténylegesen,
b) sem a tárgy naptári évben észszerűen várhatóan, illetőleg ténylegesen nem haladja meg a felső értékhatárt.

Mi történik, ha a vállalkozás meghaladja az alanyi adómentesség értékhatárát?

Az értékhatár átlépését követően a vállalkozásnak át kell térnie áfás számlázásra és áfa bevallást kell készítenie.

Minden katás alanyi adómentes?

Nem. A kata adózás és a vállalkozás áfa helyzete között nincs összefüggés. A kata választása nem vonja maga után az alanyi adómentességet, ugyanúgy meg kell felelniük a meghatározott feltételeknek, mint más vállalkozásoknak.

Címkék

Blog cikk értesítő

Blog cikk értesítő

Iratkozz fel, ha szeretnél tudni a számlázással kapcsolatos legfrissebb hírekről és érdekelnek az akciók.

Back to Top