A legfontosabb tudnivalók a kata bevallás készítéséhez

Adózás, NAV 2020.05.25. - 11 p. olvasás
Figyelem

A cikk több mint 1 éve frissült utoljára. Bár folyamatosan dolgozunk az aktualizáláson, előfordulhat, hogy itt most kihagytunk valamit. Ha elévültnek vélt tartalmat találsz, kérjük, szólj nekünk, és igyekezz több forrásból is tájékozódni. Ebben mi is segíthetünk más fórumon, keress minket!

Mikor kell benyújtanod a kata bevallást? Elkészítheted önállóan is, vagy mindenképpen szükséges könyvelő segítsége? Hová, mit kell írnod? Hogyan kell beküldened? Hasznos tudnivalók katásoknak.

Kata bevallás készítése

Mi a kata bevallás határideje?

Katás vállalkozóként az adózási évet követő év február 25-ig kell elkészítened és benyújtanod adóbevallásodat a NAV-nak.

A február 25-i határidő csak abban az esetben módosul, ha megszűnik a kata adózás. Ilyenkor ugyanis 30 nap áll rendelkezésedre.

Billingo kiegészítés: 2022. júliusában fogadták el az új kata-törvényt, amely villámgyorsan, szeptember 1-jén már életbe is lépett. Százezreknek kellett évet zárnia vállalkozóként, és nyilatkoznia arról, milyen adózási formát választ a továbbiakban. Katázni már csak kevesen katázhatnak a megváltozott szabályok miatt, de az új katába nekik is be kellett "jelentkezni", a régi katás évet lezárni, nyilatkozni a továbbiakról, és a tételes iparűzési adófizetési kötelezettség alá szeptembertől is be kell jelentkezni. Október 15-ig van utóbbira lehetőség.

Hogyan alakul a bevallás az évközi váltást illetően?

Augusztus 31-én megszűnik az addig ismert kata, ezért a kata záróbevallást minden egyes addigi katásnak be kell nyújtania legalább október 30-ig, függetlenül attól, milyen adózási formát választ később. Ha a továbbiakban is katás marad a vállalkozó, szintén (2023.) február 25-ig kell beadnia a kata bevallását, a 2022. szeptembertől decemberig terjedő időszak pedig különálló bevallásban szerepel majd.

Miről nyilatkozol a kata bevallásban?

A nyilatkozatban az adóév során összesen megszerzett bevételedet kell feltüntetned.

Ha bevételed meghaladta a Kata tv-ben meghatározott összeghatárt, akkor a bevallásban 40%-os különadót is szerepeltetni kell. Ezt február 25-ig meg kell fizetni.

Amennyiben valamely partneredtől a naptári évben 1 millió forintnál több bevételt realizáltál, akkor:

 • a megszerzett bevétel összegét
 • megrendelőd adatait (név, adószám, cím) 

 is fel kell tüntetni a bevallásban.

A bevallást akkor is be kell nyújtani, ha év közben nem keletkezett bevételed. Ekkor nulla forint bevételt kell bevallanod .

Honnan tudhatod, hogy elérted a kata bevételi összeghatárt?

A bevételi összeghatár naptári évre 12 millió forint. Azonban az említett összeghatár nem minden esetben 12 millió forint.

Amennyiben:

 • év közben kezdtél katázni,
 • vagy valamely ok miatt (pl. szüneteltetted a vállalkozásodat) egy vagy több hónapra nem kellett tételes adót fizetned,

akkor az összeghatárt másként kell kiszámolnod.

Nézd meg, hogy a naptári évben hány hónapra kellett tételes adót fizetned. Ezután a hónapok számát szorozd meg 1 millió forinttal. Így megkapod a bevételhatárt.

Például:

Július 1-jével indítottad vállalkozásodat. Július 1-jétől december 31-ig terjedő időszakban mind a 6 hónapra kellett tételes adót fizetned. Így az éves kata kereted csak 6 millió forint.

Amennyiben meghaladod az éves összeget, ebben az esetben a bevételhatár feletti összeg után 40%-os különadót kell fizetned. 

Szeretnéd nyomon követni kata keretedet számlázó programodban? Olvass tovább! >> 
A kata bevallás gyerekjáték, ha pontosan vezeted bevételi nyilvántartásodat! Mutatjuk, hogyan! >> 

Milyen nyomtatványt kell benyújtanod?

A kata bevallást mindig az adott év számával jelzett nyomtatványon kell beküldeni. (Például a 2019-re vonatkozó nyomtatvány megnevezése 19KATA „Nyilatkozat és adatszolgáltatás megszerzett bevételről Bevallás 40 százalékos mértékű adóról, társasági adóról kisadózó vállalkozás részére 2019. évre” volt. 2021-ben a 20KATA nyomtatványt keresd.)

Mire szolgál a kata nyomtatvány?

 • az elért bevételről szóló nyilatkozatra
 • a megszerzett bevétellel kapcsolatos adatszolgáltatásra
 • a 40 százalékos mértékű adó bevallására
 • a kisadózó vállalkozásnak a társasági adóról szóló bevallására (a vállalkozás társasági adóról tért át katára, s katás időszakban kell visszafizetnie a társasági adóban érvényesített kedvezményt)
 • korábban benyújtott bevallás helyesbítésére és önellenőrzésére

Hogyan kell benyújtani a kata bevallást?

A nyomtatványt papíron vagy elektronikusan küldheted meg az adóhatóságnak.

Amennyiben nem vagy kötelezett az elektronikus kapcsolattartásra:

A nyomtatványt papíralapon – postán vagy személyesen – is beadhatod.

A papíralapú bevallást neked, mint adózónak vagy a képviseletre jogosult személynek mindenképpen alá kell írnia.

Egy példányban kell beküldened/benyújtanod a lakhelyed vagy székhelyed szerinti NAV Igazgatósághoz. Ha azt esetleg más NAV Igazgatósághoz küldöd be, akkor sincs baj. Ilyenkor a bevallásodat továbbküldik az illetékesekhez.

Ha elektronikus kapcsolattartásra vagy kötelezett:

Ebben az esetben kizárólag elektronikus formában teljesítheted a kata bevallást.

 1.  Ha rendelkezel ügyfélkapu azonosítóval, akkor a legegyszerűbb az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásban (ONYA) kitölteni és belküldeni az adóhatóságnak. 
 2. A NAV oldaláról elérhető az Általános nyomtatványkitöltő Java alkalmazás (ÁNYK - AbevJava).  Kitöltést követően Ügyfélkapun keresztül elektronikusan továbbíthatod a NAV-nak.

Hogyan fizetheted be az adót?

Költségvetési számla számaKöltségvetési számla megnevezéseAdónemkód
10032000-01076349NAV Kisadózó vállalkozások tételes adója bevételi számla288
10032000-01076019NAV Társasági adó bevételi számla101

A 40 %-os adót, a visszafizetendő társasági adót ezer forintra kerekítve, ezer forintban kifejezve kell bevallani.

A bevallott adót kell befizetni. Az utalás közleményébe írd be vállalkozásod adószámát.

Az összegek meghatározásánál a kerekítés általános (matematikai) szabályait kell alkalmazni (499 forintig lefelé, 500 forinttól felfelé, például 64 500 forint esetén a beírandó összeg 65 ezer forint).

A bevételt úgyszintén ezer forintban kifejezve kell meghatározni. A bevallásban teljesítendő adatszolgáltatásnál ezzel szemben forintban kell megadni az adatokat.

Kata bevallás készítése

Hogyan módosíthatod a kata bevallásodat?

A bevallás helyesbítése

Kérheted a NAV által elfogadott és feldolgozott bevallás javítását, ha a 40 %-os adó összegét nem érintő bármely adat tévesen lett kitöltve. Tehát akkor is, ha bevételedet ugyan tévesen adtad meg, de a helyes bevételi adat alapján nem kell 40 %-os adó fizetned. Továbbá abban az esetben is, ha a bevallásból kimaradt valamilyen adat. Helyesbítést kell végezni akkor is, ha a bevételekre vonatkozó adatszolgáltatással kapcsolatban közölt adatokat kell korrigálnod.

Helyesbítésre a bevallás benyújtására vonatkozó határidőt magában foglaló év utolsó napjától számított öt évig van lehetőség.

Adózói javításban – helyesbítésben - a 40 %-os adó összege nem változhat. Lényege a teljes adatcsere, azaz a bevallásban nemcsak a módosított „új” adatokat, hanem a változatlan adatot újra meg kell adnod.

Ha a bevallás benyújtása helyesbítés miatt történik, a főlap (C) blokkjában a Nyilatkozat/bevallás jellege mezőbe „H” betűt kell beírni.

Ha az értékadatok helyesbítésével változik a 40 %-os adó összege, akkor önellenőrzést kell benyújtanod.

Mi az az önellenőrzés?

Ha kiderül, hogy nem jól állapítottad meg a 40 %-os adó, vagy a társasági adó összegét , akkor hibádat önellenőrzéssel javíthatod.

Milyen feltételei vannak az önellenőrzésnek?

Önellenőrzést csak a korábban bevallott adó ezer forintot meghaladó módosítása esetén lehet benyújtani.

Nem lehet önellenőrzést elvégezni olyan időszakra, amelyre a NAV utólagos adóellenőrzést folytat(ott) le .

Önellenőrzést legkésőbb az utólagos adóellenőrzés megkezdését megelőző napig lehet a NAV-hoz benyújtani.

Az utólagos adóellenőrzés megkezdésének napján, vagy azt követően már nem lehet önellenőrzést benyújtani. Ha a vállalkozás mégis beadott önellenőrzést, akkor azt a NAV nem veszi figyelembe.

Az eljárási szabályok alapján a NAV kétféle típusú ellenőrzést végezhet. Egyik a már említett utólagos adóellenőrzés, másik pedig az ún. jogkövető vizsgálat.

A kettő között az a lényeges eltérés, hogy a jogkövetési vizsgálat nem teremt ellenőrzéssel lezárt időszakot. Ezáltal a jogkövetési vizsgálat semmiben sem korlátozza az önellenőrzés benyújtásának lehetőségét. Tehát akkor is benyújtható önellenőrzés, ha a jogkövetési vizsgálat már megkezdődött. Sőt, a jogkövetési vizsgálat közben is be lehet adni önellenőrzést.

Az önellenőrzés szándékát a NAV felé lehet előzetesen jelezni. Erre a célra az ONELLB nyomtatvány szolgál.

Ugyanarra az időszakra és adónemre csak egyszer tehető bejelentés.

Ennek az az előnye, hogy a NAV a bejelentéstől számított tizenöt napig az adott időszakot és adónemet utólagos adóellenőrzés keretében nem ellenőrizheti. Ezáltal nem kerülhetsz olyan helyzetbe, hogy késve nyújtod be önellenőrzésedet.

Az önellenőrzés – ha az adókülönbözet az adózó javára mutatkozik – az adó megállapításához való jog elévülését megszakítja. Ez azt jelenti, hogy az önellenőrzés benyújtásának napját magában foglaló év utolsó napjától számított 5 évig az önellenőrzéssel érintett időszakot a NAV továbbra is vizsgálhatja. Azonban ezen időpontig önellenőrzés is benyújtható az előzőekben említett korlátozások mellett .

Nem minősül önellenőrzésnek, ha késve nyújtod be a kata bevallást, feltéve, hogy a késedelmedet nem tudod igazolási kérelmedben igazolni, vagy azt a NAV elutasítja.

Az önellenőrzéssel megállapított – a vállalkozás terhére feltárt - különbözet és az önellenőrzési pótlék az önellenőrzés benyújtásával egyidejűleg esedékes.

Az előírt határidő előtt is benyújthatod kata bevallásodat. Ha hibáztál és önellenőrzés benyújtására van szükség, akkor ebben az esetben azt beadhatod a bevallási határidő előtt is.

Ekkor a különbözetet és az önellenőrzési pótlékot a bevallási határidőig kell kifizetned.

Az önellenőrzést ugyanazon a nyomtatványon kell benyújtani, mint az eredeti bevallást. Erre a kata bevallás 4-es lapja szolgál.

Milyen esetben kell önellenőrzési pótlékot fizetni?

Önellenőrzési pótlékot akkor kell megállapítanod , ha az önellenőrzésben a saját terhedre állapítasz meg a korábban adótól való eltérést.

Az önellenőrzési pótlékot a bevallott helytelen és a helyesbített adó összegének különbözete után kell fizetned.

Az önellenőrzési pótlék megállapítása önadózással történik. Ezt azt jelenti, hogy az önellenőrzési pótlékot neked kell kiszámítanod és bevallanod.

A pótlékot a bevallás benyújtására előírt határidő leteltét követő első naptól az önellenőrzés benyújtásáig kell felszámítani, és a bevallás benyújtásával egyidejűleg kell megfizetni.

A pótlék összegének téves megállapítása önmagában is okot adhat önellenőrzésre. Ekkor a kata bevallást önellenőrizni kell, abban a helyes és a helytelenül megállapított pótlék különbözetét kell bevallani .

Hogyan kell kiszámolni az önellenőrzési pótlékot?

A pótlék napi mértéke az adott napon hatályos jegybanki alapkamat háromszázhatvanötöd része.

Ismételt önellenőrzés esetén a pótlék a fenti mérték másfélszerese. Ennek alapján számított pótlékot kell bevallani és megfizetni.

A NAV honlapján pótlékszámítási segédprogram érhető el >> 

A program segítségével az önellenőrzési pótlék könnyen kiszámítható, a számítás lementhető.

Mikor és hová kell befizetni az önellenőrzési pótlékot?

A megállapított önellenőrzési pótlék az önellenőrzést tartalmazó bevallás benyújtásával egyidejűleg fizetendő.

Költségvetési számla számaKöltségvetési számla megnevezéseAdónemkód
10032000-01076301NAV Bírság, mulasztási bírság és önellenőrzéssel
kapcsolatos befizetések bevételi számla

215

Az utalás közleményébe írd be vállalkozásod adószámát.

Szükség van-e könyvelő segítségére a kata bevallás készítéséhez?

Erre nincs fekete-fehér válasz. Azokban az esetekben, ha katásként havonta csak néhány számlát állítasz ki, bőven nem súrolod a 12 millió forintos kata keretet, meg tudod csinálni a bevallást akár önállóan is.

Mégis érdemes már a vállalkozásod indítása előtt könyvelő vagy adószakértő segítségét kérned, hogy pontosan tudd, melyik vállalkozási forma és adózás a legideálisabb számodra. Ő tud segíteni abban is, hogy milyen bejelentési és fizetési kötelezettségeid vannak, és tájékoztat a határidőkről. Ha biztosra akarsz menni a kata bevallást illetően, még ha magad készíted is el a nyilatkozatot, érdemes leellenőriztetned, hiszen így elkerülheted az esetleges hibákat és a büntetéseket. 

Ha a valamely hónapra nem kellett tételes adót fizetned, vagy a naptári évben a bevételi értékhatárt meghaladó bevételt realizáltál, illetve külföldi cég részére értékesítesz, akkor a bevallás benyújtása előtt mindenképpen érdemes konzultálnod szakemberrel.

A megújult Billingo kata-asszisztens

A Billingo Kata-asszisztense eddig is hasított az oldalunkon regisztrált vállalkozók és könyvelők körében, hiszen rendkívül egyszerűen vezethető vele a vállalkozás adminisztrációja, követhető az AAM és kata keret, ami 2022 szeptemberétől már 18 millió forint. Pont a szeptembertől induló új kata-tv. miatt gondoltuk úgy, hogy megújítjuk a kata-asszisztenst. immár az új adókereteddel számolhatsz, figyelmeztetést küldünk, ha netán nem magánszemélynek állítanál ki számlát. ha taxis vagy, akkor is van mit mutatnunk. Kattints IDE a további részletekért, és használd az asszisztenst.


Tudj meg még többet a kata adózásról >> 

Hasonló cikkek a kategóriában

A 2024-es adóév legfontosabb változásai

A 2024-es adóév legfontosabb változásai

Adózás, NAV 2024.01.29. - 17 p. olvasás

Elindult az év, de fogalmad sincs, hogy milyen adóügyi változásokkal kell számolnod? Ebben a cikkben Fülöp Olga, a Számpatikus összefoglalta a legfontosabbakat,...

vállalkozó táppénz

Ha a vállalkozó táppénzre megy

Adózás, NAV 2023.11.09. - 7 p. olvasás

A vállalkozók között sokszor felmerül kérdésként, hogy mikor, milyen esetben jár számukra egy-egy pénzbeli ellátás. Ebben a cikkben most a táppénzzel kapcsolato...

Főállásúból mellékállású vállalkozás? Itt a vonatkozó szabályok

Főállásúból mellékállású vállalkozás? Itt a vonatkozó szabályok

Adózás, NAV 2023.08.31. - 10 p. olvasás

Sokszor felmerül kérdésként a Billingo Facebook csoportban is, hogy főállás mellett hogyan, milyen formában vállalkozhatunk. Illetve az is, hogy ennek milyen ad...

hipa

Hogyan számítjuk ki az iparűzési adót?

Adózás, NAV 2023.07.28. - 7 p. olvasás

Mivel az iparűzési adó egy helyi adó, ezért annak pontos szabályait mindig a helyi adó törvény (1990. évi C. tv.), valamint a székhelyünk és telephelyünk szerin...

kismama vállalkozó

Egyéni vállalkozás működtetése kismamaként

Adózás, NAV 2023.06.21. - 9 p. olvasás

Az közismert tény, hogy a heti 36 órát elérő munkaviszony mellett vállalkozók nem kötelezettek minimum járulékfizetésre. Viszont ha valaki gyermeket vállal, és ...

környezetvédelmi termékdíj

Ha érintett vagy, május 31-ig ne feledd nyilvántartásba vetetni magad!

Adózás, NAV 2023.05.24. - 7 p. olvasás

A hamarosan bevezetendő kiterjesztett gyártói felelősség egyrészről kissé nehezíti az érintett vállalkozók életét, másrészről azonban óriási, a körforgásos gazd...

Back to Top