Kata iparűzési adó 2022 ➡️ minden, egy helyen

Adózás, NAV 2021.12.31. - 11 p. olvasás
Figyelem

A cikk több mint 1 éve frissült utoljára. Bár folyamatosan dolgozunk az aktualizáláson, előfordulhat, hogy itt most kihagytunk valamit. Ha elévültnek vélt tartalmat találsz, kérjük, szólj nekünk, és igyekezz több forrásból is tájékozódni. Ebben mi is segíthetünk más fórumon, keress minket!

Összegyűjtöttük a legfontosabb tudnivalókat az iparűzési adóról. Mutatjuk a szabályokat, a határidőket és hogy mit kell tenned pontosan katásként.

Kata iparűzési adó

A katás vállalkozások által fizetendő tételes adó és a 40%-os mértékű különadó nem váltja ki az iparűzési adót. Ennek következtében a katás vállalkozásnak érdemes arra törekedni, hogy a fizetendő iparűzési adót is optimalizálja.

A járványhelyzettel kapcsolatos gazdaságvédelmi intézkedések keretében a kormány az iparűzési adó felezéséről döntött, amely összesen nagyjából nyolcszázezer - nem csak katás - vállalkozás számára jelentett könnyítést 2021-ben. Az addigi 2% helyett tehát 1% lett az iparűzési adó, 2023-ra ez a kedvezmény megszűnt. Ennek részleteit a 639/2020. (XII.22.) Korm. rendelet tartalmazza. Az adómérték csökkentése a mikro-, kis- és középvállalkozásokat érintette. 

Billingo frissítés: a 2023-tól érvényes új jogszabály szerint igényelhető a HIPA adóalapjának egyszerűsített megállapítása. KATA-alanyok, az átalányadózók, a KIVA-alanyok és 8 millió forint alatti árbevétel esetén 3 bevételi sáv választható az adóalap megállapításhoz (és ha valaki választani akar, azt be kell jelentenie a NAV és az Önkormányzat felé). Ezekről egy, a módosítási javaslat benyújtását követően megjelent cikkünkben írtunk, valamint az elfogadást követő adókonferencián is volt róla szó, amelyről ITT számoltunk be. Vess rá egy pillantást, hogy tudd, 2023-ban hányadán kell állnod a HIPA-van.

Kinek kell iparűzési adót fizetni?

Állandó jellegű gazdasági tevékenység esetén mindenképpen kell iparűzési adót fizetni, kivéve, ha adómentesség áll fenn. Állandó jellegű gazdasági tevékenységről akkor van szó, ha a tevékenység végzése székhelyhez, vagy telephelyhez kötődik. 

Ki jogosult 2022-ben legfeljebb 1%-os helyi iparűzési adót fizetni?

• aki az Szja tv. szerint egyéni vállalkozó,
• aki az Szja tv. szerint őstermelő,
• jogi személy,

feltéve, hogy mikro, kis- és középvállalkozásnak minősül.

E körbe az a vállalkozás sorolható, amely összes foglalkoztatotti létszáma kevesebb, mint 500 fő és árbevétele vagy a mérlegfőösszege legfeljebb négymilliárd forint.

2022-es szabályok

A vállalkozásoknak a 2022-ben fizetendő iparűzési adóelőleget a csökkentett adómérték alapján kell megfizetni, ha 2022.02.25-ig nyilatkozatot tesznek, hogy megfelelnek a jogszabályban rögzített feltételeknek.

Ez vonatkozik azon katásokra is, akik korábban nem átalányadózást választottak és erre 2022-től a 2022. február 15-ig tett bejelentésben nem térnek át. 

A nyilatkozatot a 2022-es NYHIPA nyomtatványon kell benyújtani a NAV-hoz. Ez a NAV honlapjáról tölthető le és az ÁNYK keretprogramban tölthető ki.

A nyilatkozatot elektronikus úton (Ügyfélkapun, Cégkapun keresztül) kell a NAV-hoz beküldeni és az adóhatóság továbbítja az önkormányzat részére. 

A csökkentett adómérték alkalmazásához az is szükséges, hogy a vállalkozás 2022. február 25-ig minden telephelyét bejelentse az önkormányzat(ok)hoz, ha ez még nem történt meg.

A 2022-es évre vonatkozó bevallást 2023. május 31-ig kell beadni. Abban az 1%-os adómértéket akkor lehet alapul venni, ha a vállalkozás jogosult a csökkentett adómérték alkalmazására. 

A nyilatkozat elmulasztása esetén 2022-ben az adóelőleget az eredeti adómérték alapján kell befizetni.

Az átalányadózó katásoknak nem kell nyilatkozniuk 2022. február 25-ig. 
Az önkormányzat 2022-ben automatikusan a csökkentett adómérték alapján írja elő a fizetendő adóelőleget. 2 500 000 Ft adóalap esetében az önkormányzat 2022. március 16-án és 2022. szeptember 15-én egyaránt 12 500 Ft adóelőleget ír elő.

2022-ben az IPA mértéke 1%.

Kata iparűzési adó Budapesten és a fővároson kívül

A Budapesten működő katás vállalkozás az iparűzési adót a Fővárosi Önkormányzat részére köteles megfizetni. Budapesten kívül végzett gazdasági tevékenység esetén a helyi önkormányzat – mint helyi adóhatóság - részére fizetendő. 2018. január 1-jétől cég esetében egyszerű a helyzet. A cégbíróság a vállalkozás adatait a NAV-hoz továbbítja. Azokat a NAV a cég székhelye szerinti önkormányzati adóhatóságnak küldi meg elektronikus úton. Ezt akkor teszi meg, ha az önkormányzat helyi iparűzési adórendelete hatályos.  Ezáltal a cégbíróságnál 2018. január 1-jét követően bejegyzett cégnek nem kell bejelentkeznie  a székhelye szerinti önkormányzat adóhatóságához. 

Előfordulhat, hogy a cégnek a székhelye mellett van telephelye is, s az más településen található. Ebben az esetben a helyi önkormányzat – mint helyi adóhatóság – felé kell jelenteni a gazdasági tevékenység folytatását. Ha a cégnek a székhelye és telephelye egyaránt Budapesten van, akkor ez a kötelezettség nem terheli. Azonban a Budapesten létesített, de a cégbíróságon nem bejelentett telephelyet a Fővárosi Önkormányzat felé be kell jelenteni. Minden más vállalkozás székhelyét, telephelyeit köteles bejelenteni a helyi önkormányzatnál. A bejelentést Budapesten a Fővárosi Önkormányzatnál kell megtenni.  

Erre a célra a Fővárosi Önkormányzat és a helyi önkormányzat formanyomtatványt rendszeresít. Minden önkormányzatnál van adóügyi szervezet.  A szervezetet minden adózással kapcsolatban felmerülő kérdéssel kapcsolatban meg lehet keresni.

Az iparűzési adó fizetésének szabályai

Az adókötelezettségre vonatkozó részletszabályokat (pl. adómentesség megállapítása, adó mértéke) a helyi önkormányzat, Budapesten a Fővárosi Önkormányzat rendeletben szabályozza. Budapesten az adóalap után nem kell adót fizetni, ha annak összege az 1,5 millió forintot nem haladja meg.  Budapesten az iparűzési adó mértéke a korábbi 2%-ról 2021-ben 1%-ra csökkent.

Tegyük fel, hogy a katás vállalkozás több önkormányzat területén rendelkezik székhellyel, telephellyel. Ekkor az adóévre megállapított adóalapot meg kell osztani az önkormányzatok között. Az egyes önkormányzatok tekintetében az adóalapot és az arra jutó adót külön-külön kell meghatározni és bevallani. Az adóalap megosztása nem egyszerű feladat, ezért érdemes könyvelő, adótanácsadó segítségét igénybe venni.

Átalányadózás választása esetén az adóalap minden önkormányzat esetében a naptári évre 2 500 000 Ft. Átalányadózás évközi választása esetén a 2 500 000 Ft időarányosan számított összege.

Az iparűzési adó fizetés módjai

Katás vállalkozásnak háromféle módon van lehetősége a fizetendő iparűzési adó meghatározására.

1.) Általános szabályok alkalmazása

A nettó árbevétel csökkenthető a következő tételekkel:

  • anyagköltség,
  • alvállalkozói teljesítések,
  • közvetített szolgáltatások és
  • eladott áruk beszerzési értékével.

Katás vállalkozás esetében nettó árbevétel egyenlő a katás bevétellel.

Az általános szabályok alkalmazása esetén a katás vállalkozás köteles bevallást benyújtani. Ehhez nyilvántartást kell vezetnie. Ennek tartalmának alá kell támasztania az egyes csökkentő tételek összegét, s azt bizonyító számlákkal is rendelkezni kell.

2.) Adóalap a nettó árbevétel 80 % 

Ebben az esetben a nettó árbevétel 80%-át kell az adó alapjának tekinteni. Erre csak meghatározott esetben van szó. Akkor, ha az adóévben a nettó árbevétel nem haladta meg a 8 millió forintot.12 hónapnál rövidebb adóév esetén az elért bevételt napi arányosítással számítva évesíteni kell. Nettó árbevételként ebben az esetben is a katás bevétellel egyezik meg.  E módszer választását nem kell előzetesen bejelenteni a helyi adóhatóságnál. Elegendő, ha a katás vállalkozás bevallásában nyilatkozik ezen módszer alkalmazásának választásáról. 

c) Átalányadózás

Ebben az esetben az adó alapja nem függ tényleges bevételtől. Az adó alapja az adóévben 2,5 millió forint.  

Az adó alapja a 2,5 millió forint a katás működés naptári napjaival arányos része, ha

  • a) a tevékenységet év közben kezdi a vállalkozás és egyből a katázást választotta, vagy
  • b) áttér a katára, s az átalányadózás választotta.

Az átalányadózás választását be kell jelenteni a helyi adóhatóságnál. A határidő a kata hatálya alá való bejelentkezést követő 45 nap. Már katás vállalkozás is áttérhet az átalányadózásra, ha ezt a helyi adóhatóság felé a tárgyév február 15-éig bejelenti. Ha a katás vállalkozás 2022. január 15-én megteszi a bejelentést, akkor a választása 2022-re és az azt követő évekre vonatkozik.

A katás vállalkozás mindaddig átalányadózással adózik, amíg be nem jelenti, hogy nem kíván átalányadózással adózni (ez nem egyenlő az átalányadózással mint adózási móddal). Erre úgyszintén a tárgyév február 15-ig tett bejelentés alapján van módja.

Katás vállalkozás több önkormányzat területén egyidejűleg is folytathat állandó jellegű gazdasági tevékenységet. Például Budapesten van a székhelye, s van Pest megye valamelyik településén telephelye. Ekkor a 2,5 milliós adóalapot önkormányzatonként kell figyelembe venni. Tehát egy budapesti székhelyű és pomázi telephelyű katás vállalkozás esetében az iparűzési adó alapja a naptári évre 5 millió forint.

Az átalányadózás előnye az, hogy nem kell iparűzési adóbevallást benyújtani. Az átalány adóalap után számított adót, illetve az adómentességet a helyi adóhatóság határozattal állapítja meg. Amennyiben az adóév 12 hónap, akkor a fizetendő adót két egyenlő részletben kell megfizetni. Az első részlet befizetési határideje a tárgyév március 15-ét követő első munkanap. A második részletet szeptember 15-ig kell megfizetni.

12 hónapnál rövidebb adóév esetén az éves adót ugyancsak két egyenlő részletben kell megfizetni. Az első részletet a katás státusz első hónapját követő hónap 15-ig. A második részletet a katás státus fennállása esetén a naptári év utolsó hónapját követő hónap 15-ig.

Nézzünk egy példát!

2022. március 19-től lesz valaki egyéni vállalkozó. Vállalkozása indításakor a katát és az átalányadózást választja.

Ebben az esetben 2022-re vonatkozó átalány adóalap 1 972 603 Ft

Számítás menete:

a) év hátralevő napjainak száma 288 nap,

b) a 2 500 000 Ft időarányos része 1 972 603 Ft (2 500 000 Ft/365 nap)*288 nap)].

Tehát az éves adó 19 726 Ft. Ezt két egyenlő részben (9 863 Ft – 9 863 Ft) kell megfizetni. A határidő 2021. április 15-e, valamint 2022. január 15-e.

Az átalányadózás választása esetén is benyújtható bevallás az adóévet követő év január 15-ig, ha  

  • a) az adóévre fizetendő adó az adóévre ténylegesen megfizetett adó összegénél kevesebb, mert a tételes adó tekintetében az adófizetési kötelezettség - egy vagy több alkalommal - szünetelt,
  • b) az önkormányzat rendelete alapján az adóévben adóalap-mentességre, adókedvezményre, az adó csökkentésére jogosult és a fizetendő adót csökkenteni kívánja.

Általában az átalányadózás a legkedvezőbb. Azonban kisebb bevétel esetén a b) módszer kedvezőbb lehet. Ebben a tekintetben az bevételhatár 3 125 000 Ft, feltéve, hogy az adóév megegyezik a naptári évvel. Ekkor 3 125 000 Ft 80 %-a éppen 2 500 000 Ft. Tegyük fel, hogy a katás vállalkozás bevétele várhatóan kisebb lesz 3 125 000 Ft-nál. Ekkor számára a b) módszer, vagy az általános szabályok szerinti adózás kedvezőbb.

A legkedvezőbb döntés meghozatala feltétlenül megköveteli a bevétel előzetes kalkulációját. 

Katás vállalkozásnál is felmerül anyagköltség, kereskedelmi tevékenységet folytatóként árut szerezhet be. Továbbszámlázhat alvállalkozói teljesítést, közvetített szolgáltatást. Ekkor az általános szabályok szerinti adózás is lehet a legkedvezőbb. Javasolt mindhárom módszerrel elvégezni a kalkulációt és ezt követően meghozni a döntést. Ehhez érdemes könyvelő, adótanácsadó segítségét igénybe venni.

A NAV-hoz kell a 2021. évre vonatkozó bevallást benyújtani

A helyi iparűzési adóbevallást 2021-től már nem az illetékes önkormányzatoknak, hanem az állami adóhatósághoz kell benyújtani. 

Gyakran Ismételt Kérdések 

Kik mentesek az iparűzési adó alól?

  • beszerző, értékesítő szövetkezetek,
  • a szabályozott ingatlanbefektetési társaságok, azok elővállalkozásai és projekttársaságuk

Az önkormányzat milyen jogcímen biztosíthat adómentességet, vagy adókedvezményt?

Az önkormányzat rendeletében adómentességet, adókedvezményt az alábbi jogcímeken biztosíthat:

1. Ha az iparűzési adó alapja nem haladja meg a 2,5 millió Ft-ot. Az önkormányzat az adómentességet, adókedvezményt 2,5 millió Ft-nál alacsonyabb adóalapnál is adhat.
2. Háziorvos, védőnő vállalkozó részére, ha az iparűzési adó alapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg.
3. Azon beruházás értéke vagy annak egy része után, melyet a vállalkozó az adóévben helyezett üzembe.

A kata esetén tehát így nézett ki 2022-ben a HIPA befizetés, ha kíváncsi vagy az átalányadózókra vonatkozó szabályokra, olvasd el cikkünket IDE kattintva. 

Hasonló cikkek a kategóriában

A 2024-es adóév legfontosabb változásai

A 2024-es adóév legfontosabb változásai

Adózás, NAV 2024.01.29. - 17 p. olvasás

Elindult az év, de fogalmad sincs, hogy milyen adóügyi változásokkal kell számolnod? Ebben a cikkben Fülöp Olga, a Számpatikus összefoglalta a legfontosabbakat,...

vállalkozó táppénz

Ha a vállalkozó táppénzre megy

Adózás, NAV 2023.11.09. - 7 p. olvasás

A vállalkozók között sokszor felmerül kérdésként, hogy mikor, milyen esetben jár számukra egy-egy pénzbeli ellátás. Ebben a cikkben most a táppénzzel kapcsolato...

Főállásúból mellékállású vállalkozás? Itt a vonatkozó szabályok

Főállásúból mellékállású vállalkozás? Itt a vonatkozó szabályok

Adózás, NAV 2023.08.31. - 10 p. olvasás

Sokszor felmerül kérdésként a Billingo Facebook csoportban is, hogy főállás mellett hogyan, milyen formában vállalkozhatunk. Illetve az is, hogy ennek milyen ad...

hipa

Hogyan számítjuk ki az iparűzési adót?

Adózás, NAV 2023.07.28. - 7 p. olvasás

Mivel az iparűzési adó egy helyi adó, ezért annak pontos szabályait mindig a helyi adó törvény (1990. évi C. tv.), valamint a székhelyünk és telephelyünk szerin...

kismama vállalkozó

Egyéni vállalkozás működtetése kismamaként

Adózás, NAV 2023.06.21. - 9 p. olvasás

Az közismert tény, hogy a heti 36 órát elérő munkaviszony mellett vállalkozók nem kötelezettek minimum járulékfizetésre. Viszont ha valaki gyermeket vállal, és ...

környezetvédelmi termékdíj

Ha érintett vagy, május 31-ig ne feledd nyilvántartásba vetetni magad!

Adózás, NAV 2023.05.24. - 7 p. olvasás

A hamarosan bevezetendő kiterjesztett gyártói felelősség egyrészről kissé nehezíti az érintett vállalkozók életét, másrészről azonban óriási, a körforgásos gazd...

Back to Top