Billingo.hu A Billingo online számlázó blogja. Gyors és élvezetes elektronikus számlázás.
Blog / KATA / Katások iparűzési adója ➡️ min…
KATA - 2020.04.29. - 8 p. olvasás

Katások iparűzési adója ➡️ minden, egy helyen

Bonácz Zsolt
Bonácz Zsolt Adótanácsadó, adószakértő

A KATA az egyik legnépszerűbb vállalkozási forma jelenleg. Nem szabad azonban megfeledkezni arról, hogy a tételes adó fizetése nem váltja ki az iparűzési adót. Bonácz Zsolt adószakértő a katásokra vonatkozó iparűzési adó tudnivalóit gyűjtötte össze a Billingósoknak.

Kata iparűzési adó

A katás vállalkozások által fizetendő tételes adó és a 40%-os mértékú különadó nem váltja ki az iparűzési adót. Ennek következtében a katás vállalkozásnak érdemes arra törekedni, hogy a fizetendő iparűzési adót is optimalizálja.

Kinek kell iparűzési adót fizetni?

Állandó jellegű gazdasági tevékenység esetén mindenképpen kell iparűzési adót fizetni, kivéve, ha adómentesség áll fenn. Állandó jellegű gazdasági tevékenységről akkor van szó, ha a tevékenység végzése székhelyhez, vagy telephelyhez kötődik. 

Kata iparűzési adó Budapesten és a fővároson kívül

A Budapesten működő katás vállalkozás az iparűzési adót a Fővárosi Önkormányzat részére köteles megfizetni. Budapesten kívül végzett gazdasági tevékenység esetén a helyi önkormányzat – mint helyi adóhatóság - részére fizetendő. 2018. január 1-jétől cég esetében egyszerű a helyzet. A cégbíróság a vállalkozás adatait a NAV-hoz továbbítja. Azokat a NAV a cég székhelye szerinti önkormányzati adóhatóságnak küldi meg elektronikus úton. Ezt akkor teszi meg, ha az önkormányzat helyi iparűzési adórendelete hatályos.  Ezáltal a cégbíróságnál 2018. január 1-jét követően bejegyzett cégnek nem kell bejelentkeznie  a székhelye szerinti önkormányzat adóhatóságához. 

Előfordulhat, hogy a cégnek a székhelye mellett van telephelye is, s az más településen található. Ebben az esetben a helyi önkormányzat – mint helyi adóhatóság – felé kell jelenteni a gazdasági tevékenység folytatását. Ha a cégnek a székhelye és telephelye egyaránt Budapesten van, akkor ez a kötelezettség nem terheli. Azonban a Budapesten létesített, de a cégbíróságon nem bejelentett telephelyet a Fővárosi Önkormányzat felé be kell jelenteni. Minden más vállalkozás székhelyét, telephelyeit köteles bejelenteni a helyi önkormányzatnál. A bejelentést Budapesten a Fővárosi Önkormányzatnál kell megtenni.  

Erre a célra a Fővárosi Önkormányzat és a helyi önkormányzat formanyomtatványt rendszeresít. Minden önkormányzatnál van adóügyi szervezet.  A szervezetet minden adózással kapcsolatban felmerülő kérdéssel kapcsolatban meg lehet keresni.

Az iparűzési adó fizetésének szabályai

Az adókötelezettségre vonatkozó részletszabályokat (pl. adómentesség megállapítása, adó mértéke) a helyi önkormányzat, Budapesten a Fővárosi Önkormányzat rendeletben szabályozza. Budapesten az adóalap után nem kell adót fizetni, ha annak összege az 1,5 millió forintot nem haladja meg. Budapesten az iparűzési adó mértéke jelenleg 2 %. 

Tegyük fel, hogy a katás vállalkozás több önkormányzat területén rendelkezik székhellyel, telephellyel. Ekkor az adóévre megállapított adóalapot meg kell osztani az önkormányzatok között. Az egyes önkormányzatok tekintetében az adóalapot és az arra jutó adót külön-külön kell meghatározni és bevallani. Az adóalap megosztása nem egyszerű feladat, ezért érdemes könyvelő, adótanácsadó segítségét igénybe venni. Átalányadózás [c) módszer] választása esetén az adóalap minden önkormányzat esetén megegyezik. 

Az iparűzési adó fizetés módjai

Katás vállalkozásnak háromféle módon van lehetősége a fizetendő iparűzési adó meghatározására.

1.) Általános szabályok alkalmazása

A nettó árbevétel csökkenthető a következő tételekkel:

 • anyagköltség,
 • alvállalkozói teljesítések,
 • közvetített szolgáltatások és
 • eladott áruk beszerzési értékével.

Katás vállalkozás esetében nettó árbevétel egyenlő a katás bevétellel.

Az általános szabályok alkalmazása esetén a katás vállalkozás köteles bevallást benyújtani. Ehhez nyilvántartást kell vezetnie. Ennek tartalmának alá kell támasztania az egyes csökkentő tételek összegét, s azt bizonyító számlákkal is rendelkezni kell.

2.) Adóalap a nettó árbevétel 80 % 

Ebben az esetben a nettó árbevétel 80%-át kell az adó alapjának tekinteni. Erre csak meghatározott esetben van szó. Akkor, ha az adóévben a nettó árbevétel nem haladta meg a 8 millió forintot.12 hónapnál rövidebb adóév esetén az elért bevételt napi arányosítással számítva évesíteni kell. Nettó árbevételként ebben az esetben is a katás bevétellel egyezik meg.  E módszer választását nem kell előzetesen bejelenteni a helyi adóhatóságnál. Elegendő, ha a katás vállalkozás bevallásában nyilatkozik ezen módszer alkalmazásának választásáról. 

c) Átalányadózás

Ebben az esetben az adó alapja nem függ tényleges bevételtől. Az adó alapja az adóévben 2,5 millió forint.  

Az adó alapja a 2,5 millió forint a katás működés naptári napjaival arányos része, ha

 • a) a tevékenységet év közben kezdi a vállalkozás és egyből a katázást választotta, vagy
 • b) áttér a katára, s az átalányadózás választotta.

Az átalányadózás választását be kell jelenteni a helyi adóhatóságnál. A határidő a kata hatálya alá való bejelentkezést követő 45 nap, illetve az adóév február 15-éig.  Már katás vállalkozás is áttérhet az átalányadózásra, ha ezt a helyi adóhatóság felé a tárgyév február 15-éig bejelenti.  Ha a katás vállalkozás 2020. január 15-én megteszi a bejelentést, akkor a választása 2020-ra és azt követő évekre vonatkozik. 

Mindaddig, amíg be nem jelenti, hogy nem kíván átalányadózással adózni. Erre úgyszintén a tárgyév február 15-ig tett bejelentés alapján van mód.

Katás vállalkozás több önkormányzat területén egyidejűleg is folytathat állandó jellegű gazdasági tevékenységet. Például Budapesten van a székhelye, s van Pest megye valamelyik településén telephelye. Ekkor a 2,5 milliós adóalapot önkormányzatonként kell figyelembe venni. Tehát egy budapesti székhelyű és pomázi telephelyű katás vállalkozás esetében az iparűzési adó alapja 5 millió forint. 

Az átalányadózás előnye az, hogy nem kell iparűzési adóbevallást benyújtani. Az átalány adóalap után számított adót, illetve az adómentességet a helyi adóhatóság határozattal állapítja meg. Amennyiben az adóév 12 hónap, akkor a fizetendő adót két egyenlő részletben kell megfizetni. Az első részletet március 15-ét követő első munkanapig. A második részletet szeptember 15-ig.

12 hónapnál rövidebb adóév esetén az adót ugyancsak két egyenlő részletben kell megfizetni. Az első részletet a katás státusz első hónapját követő hónap 15-ig. A második részletet a katás státus utolsó hónapját követő hónap 15-ig.  Például a magánszemély 2019. március 19-től egyéni vállalkozó. Vállalkozása indításakor a katát és az átalányadózást választotta. 

Ebben az esetben 2019-re vonatkozó átalány adóalap 1 972 603 Ft

Számítás menete:

 • a) év hátralevő napjainak száma 288 nap,
 • b) a 2 500 000 Ft időarányos része 1 972 603 Ft (2 500 000 Ft/365 nap)*288 nap)].

Tehát az éves adó 39 452 Ft. Ezt két egyenlő részben (19 726 Ft – 19 726 Ft) kell megfizetni. A határidő 2019. április 15-e, valamint 2020. január 15-e. 

Tegyük fel, hogy a magánszemély 2019. augusztus 8-tól egyéni vállalkozó, székhelye Budapesten van. Nincs telephelye, s a vállalkozása indításakor a katát és az átalányadózást választotta. Ebben az esetben 2019-re vonatkozó átalány adóalap 1 000 000 Ft lett volna. 

Számítás:

 • a) év hátralevő napjainak száma 146 nap,
 • b) a 2 500 000 Ft időarányos része 1 000 000 Ft (2 500 000 Ft/365 nap)*146 nap).

Ekkor az adómentesség folytán az éves adó 0 Ft. Ugyanaz lenne a helyzet is, ha a magánszemély egyéni vállalkozását 2019. augusztus 8-a után indítaná.

Az átalányadózás választása esetén is benyújtható bevallás az adóévet követő év január 15-ig, ha  

 • a) az adóévre fizetendő adó az adóévre ténylegesen megfizetett adó összegénél kevesebb, mert a tételes adó tekintetében az adófizetési kötelezettség - egy vagy több alkalommal - szünetelt,
 • b) az önkormányzat rendelete alapján az adóévben adóalap-mentességre, adókedvezményre, az adó csökkentésére jogosult és a fizetendő adót csökkenteni kívánja.

Általában az átalányadózás a legkedvezőbb.  Azonban kisebb bevétel esetén a b) módszer kedvezőbb lehet. Ebben a tekintetben az bevételhatár 3 125 000 Ft, feltéve, hogy az adóév megegyezik a naptári évvel. Ekkor 3 125 000 Ft 80 %-a éppen 2 500 000 Ft.  Tegyük fel, hogy a katás vállalkozás bevétele várhatóan kisebb lesz 3 125 000 Ft-nál. Ekkor számára a b) módszer, vagy az általános szabályok szerinti adózás kedvezőbb.

A legkedvezőbb döntés meghozatala feltétlenül megköveteli a bevétel előzetes kalkulációját. 

Katás vállalkozásnál is felmerül anyagköltség, kereskedelmi tevékenységet folytatóként árut szerezhet be. Továbbszámlázhat alvállalkozói teljesítést, közvetített szolgáltatás. Ekkor az általános szabályok szerinti adózás is lehet a legkedvezőbb. Javasolt mindhárom módszerrel elvégezni a kalkulációt és ezt követően meghozni a döntést. Ehhez érdemes könyvelő, adótanácsadó segítségét igénybe venni.

Gyakran Ismételt Kérdések 

Hogyan változik az iparűzési adó 2021-től?

A korábbi 2%-ról 1%-ra csökken a mikro-, kis- és középvállalkozások számára az iparűzési adó meghatározott esetekben. Jogosultság esetén 2021.02.25-ig ezt jelezni kell a NAV felé. A változás katásokra is vonatkozik.

Kik mentesek az iparűzési adó alól?

 • beszerző, értékesítő szövetkezetek,
 • a szabályozott ingatlanbefektetési társaságok, azok elővállalkozásai és projekttársaságuk,
 • minden olyan vállalkozás, amelynek az önkormányzat rendeletben adómentességet - vagy adókedvezményt - biztosít, feltéve, hogy annak adóalapja nem haladja meg a 2.500.000 Ft-ot.

Címkék

Blog cikk értesítő

Blog cikk értesítő

Iratkozz fel, ha szeretnél tudni a számlázással kapcsolatos legfrissebb hírekről és érdekelnek az akciók.

Back to Top