Le nem vonható ÁFA könyvelése - 7 dolog, amire figyelj oda

Adózás, NAV 2020.05.29. - 13 p. olvasás
Figyelem

A cikk több mint 1 éve frissült utoljára. Bár folyamatosan dolgozunk az aktualizáláson, előfordulhat, hogy itt most kihagytunk valamit. Ha elévültnek vélt tartalmat találsz, kérjük, szólj nekünk, és igyekezz több forrásból is tájékozódni. Ebben mi is segíthetünk más fórumon, keress minket!

Az áfa nem minden esetben vonható le. Cikkünkben összegyűjtöttük azt a 7 dolgot, amire mindenképpen figyelj oda a le nem vonható áfa könyvelése és meghatározása esetén.

Le nem vonható áfa könyvelése

#1 Mit jelent a le nem vonható ÁFA a gyakorlatban?

Kezdjük egy magyar Kft. esetével. Tegyük fel, hogy ez az áfa-körbe - nem alanyi adómentes státuszba - tartozó vállalkozás piackutatási tevékenységet végez egy német cég részére.

Ebben az esetben az Áfa tv. szerint a piackutatási tevékenység a német cég gazdasági letelepedésének helyén teljesül, függetlenül attól, hogy a Kft. munkatársai a tényleges tevékenységet a cég budapesti székhelyén végezték.

Amennyiben a német cégnek nincs belföldön gazdasági letelepedése (székhelye, telephelye), akkor a magyar Kft. nem belföldön (Magyarországon) teljesítette szolgáltatását. Ezáltal az Magyarországon nem adóztatható, emiatt a Kft.-nek az Áfa tv. alapján áfát nem kell felszámítania. Ettől függetlenül áfa levonására e tevékenységéhez kapcsolódóan jogosult. Ugyanis, ha a piackutatást belföldön teljesítené, akkor azt áfa terhelné. Ennek következtében áfa levonására is jogosítana.

Ha a beszerzés kizárólag áfa levonására nem jogosító tevékenységet szolgál, akkor az azt terhelő áfát részben sem lehet levonni.

Amennyiben a beszerzés adólevonásra jogosító és adólevonásra nem jogosító tevékenység(ek)et egyaránt szolgál, akkor az azt terhelő áfa részben vonható le. Ezt nevezzük a beszerzést terhelő áfa arányosításának.

Az arányosításra vonatkozó szabályok bonyolultak. Mindig kérd szakember segítségét, ha az áfa levonása arányosítással lehetséges!

Ezen túl az Áfa tv. bizonyos esetekben a beszerzést terhelő áfa levonását nem engedi meg. Függetlenül attól, hogy a beszerzés egyébként adólevonásra jogosító gazdasági tevékenységhez kapcsolódik. Ezt nevezzük tételes adólevonási tilalomnak.

Nézzünk még egy nagyon hétköznapi példát, egy egyszerű nyomtató vásárlást! Mire kell figyelned?

Tegyük fel, hogy üzletviteli tanácsadással foglalkozó vállalkozásod vásárol egy nyomtatót, melynek ára 100.000 Ft + áfa. Ahhoz, hogy megtudd, levonható-e az áfa, három szempontot kell megvizsgálni:

A nyomtatót vállalkozási tevékenységhez való használat érdekében vásároltad?

Ha igen, akkor a nyomtató értékesítője által felszámított 27%-os áfát-t a költségszámla alapján a fizetendő áfával szemben elszámolhatod. Ebben az esetben könnyen belátható, hogy nyomtató beszerzése a gazdasági tevékenységedet szolgálja. Például egy függőágy számlája esetén ez már nem igaz.

Következő lépésben azt kell megvizsgálnod, hogy az üzletviteli tanácsadás adólevonásra jogosít-e.

Ez a tevékenység nem sorolható az Áfa tv. 85-87. §-ában említett ügyletek alá. Ennek következtében adólevonásra jogosít.

Az Áfa törvény a nyomtató beszerzése kapcsán megfogalmaz-e adólevonási tilalmat?

Nyomtató esetében nincs ilyen tilalom, vagyis a vásárlást terhelő áfa levonható. Mindjárt részletesen is megbeszéljük, hogy a törvény mely esetekben határoz meg tilalmat.

TIPP: A Billingóban nagyon egyszerűen tudod kezelni bevételeidet és kiadásaidat is. Vedd fel a kiadásokat, bejövő számláidat csatold scannelve, így pontos képet kaphatsz vállalkozásod pénzügyi helyzetéről.

Billingo kiegészítés: ha asszisztenciára van szükséged, akkor Billingo!

A Billingonál ugyanis mind a kata asszisztensünk, mind az átalányadó asszisztenseink hathatós segítséget nyújtanak. A számláid áttekinthetőek, emellett a kiadásaid is követheted, az AAM vagy épp a kata-kereted is naprakész, és a járulékfizetési kötelezettségeid is hónapra lebontva látod. A Bankszinkronnal is könnyebb lesz az életed, és sok újdonsággal készülünk a jövőben, ami miatt érdemes követned minket. 

Ha a kiadásoknál vezeted költségeidet, akkor folyamatosan összevetheted bevételeddel, sőt az Áfa egyenleged alakulását is pontosan láthatod.

Nincs még Billingo fiókod? Regisztrálj egyet most!

Mitől függ, hogy levonható, vagy le nem vonható az ÁFA?

Az Általános Forgalmi Adó (ÁFA) neve is mutatja, hogy egy forgalmi adó típus, mely termékek és szolgáltatások eladásához kötődik. Amennyiben egy vállalkozás az áfa körbe tartozik, köteles áfá-t felszámítani és befizetni, viszont le is vonhatja a költségszámlák áfá-ját. Ez idáig tiszta sor.

Alapszabály szerint, ha egy vállalkozás:

 • az áfa körbe tartozik,
 • az általa teljesített ügylet belföldön adóztatható,
 • és nem élvez áfamentességet

akkor köteles az ügyletre irányadó adókulcs szerinti áfát felszámítani. Viszont le is vonhatja a költségszámlák áfá-ját.

Amennyiben az adott bevallási időszakban:

 • a különbözet pozitív előjelű - vagyis a fizetendő áfa összege meghaladja a levonható áfa összegét - akkor azt be kell fizetni a NAV-hoz
 • a különbözet negatív előjelű - azaz levonható áfa összege meghaladja a fizetendő áfa összegét - akkor az Áfa tv-ben foglalt feltételek teljesítése esetén visszaigényelhető

Ez eddig rendben is van. Azonban a beszerzést terhelő áfa nem minden esetben vonható le!

Az Áfa tv. úgy fogalmaz, hogy nem vonható le az áfa, ha a beszerzés nem gazdasági tevékenységet szolgál, illetve nem áfa levonására jogosító tevékenységhez kapcsolódik. (Utóbbiakat az Áfa tv. 85-87. §-ai részletezik.)

Alanyi adómentesség esetén sincs mód az áfa levonására. Az e szabály alóli kivételeket az Áfa tv. szintén felsorolja.

Áfa levonására jogosítanak azok a tevékenységek, amelyeket:

 • áfa terhel
 • más jogcímen (nem az Áfa tv. 85-87. §-ai alapján) áfamentességet élveznek
 • a fordítottan adózó (Áfa tv. 142. §) tevékenységek, mivel azokat is áfa terheli

(Az áfa levonása szempontjából ez a releváns, s nem az, hogy az áfa fizetésére a termék vevője, a szolgáltatás igénybevevője kötelezett)

 • a külföldön(nem belföldön) teljesített – ezáltal belföldön nem adóztatható - tevékenységek (csak akkor, ha belföldi teljesítési hely esetén rájuk nem vonatkozna az Áfa tv. 85-87. §-a)

#2 Az ÁFA levonás tárgyi feltételei

Ahhoz, hogy a más vállalkozás által feléd felszámított áfát, vagy termék importját terhelő áfát levonhasd, rendelkezned kell a vállalkozásod számára kiállított:

 • számlával vagy előlegszámlával;
 • import ügylet esetén vámhatározattal és az áfa megfizetéséről szóló igazolással

Akkor is levonhatod az áfát, ha a vállalkozás átalakult és a jogelődnek - mely azóta megszűnt - adólevonási jogosultsága keletkezett. Ekkor a jogelőd számára kiállított számla alapján vonható le a beszerzést terhelő áfa.

#3 A levonható ÁFA mértéke

Az Áfa törvény pontosan meghatározza a levonható áfa összegét. Ez nem lehet több az értékesítő által kiállított számlában foglalt áfánál, vagy a vámhatározat alapján megfizetett áfával.

Le nem vonható áfa könyvelése

#4 Termékek, amelyek esetén tilos ÁFÁ-t vonni

Ahogy arról már az első részben szót ejtettünk, az Áfa tv. bizonyos termékek, szolgáltatások beszerzése esetén áfa levonási tilalmat határoz meg. Ez azt jelenti, hogy az áfa akkor sem vonható le, ha azt a vállalkozás egyébként adóköteles tevékenységéhez használja fel.

Az áfa törvény 124.§-a pontosan meghatározza, hogy mely termékek és szolgáltatások esetében nem vonható le az áfa. Lássuk először is a termékek listáját!

Nem vonható le ÁFA a következő termékek elszámolásakor

 • Motorbenzin és egyéb, személygépkocsi üzemeltetéséhez szükséges üzemanyag
 • Személygépkocsi* (kivéve: halottszállító személygépkocsi)
 • Személygépjármű üzemeltetéséhez, fenntartásához felhasznált termékek (pl. alkatrész, tisztítószer)
 • 125 cm3-nél nagyobb hengerűrtartalmú motorkerékpár
 • Jacht, valamint sportolási vagy szórakozási céllal használt más vízi közlekedési eszköz
 • Lakóingatlan (az Áfa tv. értelmező rendelkezés keretében meghatározza a lakóingatlan fogalmát)
 • Lakóingatlan építéséhez, felújításához felhasznált termékek
 • Élelmiszer és ital

*Személygépkocsinak az a jármű számít, amely 2018. január 1-jén hatályos vámtarifaszám besorolás alapján ennek minősült.

#5 Szolgáltatások, amelyekhez kapcsolódóan felmerült ÁFÁ-t tilos levonni

Az ÁFA levonása az alábbi szolgáltatások esetén nem lehetséges:

 • Taxiszolgáltatás (a Központi Statisztikai Hivatal Szolgáltatások Jegyzékében a 2018. január 1-jén hatályos besorolás alapján – TESZOR’15 - 49.32.11 )
 • Parkolási szolgáltatás, kivéve, ha a 3,5 tonnát meghaladó legnagyobb össztömegű szárazföldi közlekedési eszközzel kapcsolatban merül fel
 • Autópályadíj, kivéve, ha 3,5 tonnát meghaladó legnagyobb össztömegű szárazföldi közlekedési eszközzel kapcsolatban merül fel
 • Vendéglátóipari szolgáltatás
 • Szórakoztatási célú szolgáltatás (TESZOR’15 56.30, 90.01, 90.02, 93.21, 93.29)
 • Lakóingatlan építéséhez, felújításához kapcsolódó szolgáltatások

Egyes szolgáltatások esetében az Áfa tv. meghatározza azt, hogy a beszerzést terhelő áfa hány %-a számolható el levonható áfaként.

Nem vonható le...

a) a vezetékes telefonszolgáltatást (TESZOR’15 61.10.11, 61.10.12),
b) a vezeték nélküli telefonszolgáltatást (TESZOR’15 61.20.12, 61.20.13, 61.20.14-ből),
c) az internetprotokollt alkalmazó, beszédcélú szolgáltatást (TESZOR’15 61.10.49-ből, 61.20.49-ből, 61.90.10-ből) 

terhelő előzetesen felszámított általános forgalmi adó összegének 30 %-a.

Nem számolható el levonható áfaként...

a) a személygépkocsi üzemeltetéséhez, fenntartásához szükséges szolgáltatást,
b) személygépkocsi bérleti díját 

terhelő áfa 50 %-a.

Amennyiben az említett szolgáltatások kizárólag adólevonásra nem jogosító tevékenységhez kapcsolódnak, akkor az áfa részben sem vonható le.

A NAV álláspontja szerint, ha az említett szolgáltatások adólevonásra jogosító és adólevonásra nem jogosító tevékenységhez egyaránt kapcsolódnak, akkor a következő a teendő.

A beszerzést terhelő áfából ki kell számítani az említett arány alapján számított áfát. Ebből a levonhatóként elszámolható részt arányosítással kell meghatározni.

#6 Fontos kivételek - mikor vonható le mégis az ÁFA?

Megnéztük, hogy mely termékek és szolgáltatások tekintetében tiltja a törvény az áfa levonását. Azonban az Áfa tv. 125. §-a meghatározza azokat kivételeket, amelyeknél az áfa mégiscsak levonható. Lássuk most ezek közül a legfontosabbakat!

Áfakötelezett továbbértékesítés

Amennyiben egy terméket vagy szolgáltatást továbbértékesítés céljából vásárolsz és a továbbértékesítés adólevonásra jogosít, akkor levonható a beszerzést terhelő áfa. Abban az esetben is, ha az adott termék, szolgáltatás esetében az Áfa tv. 124. §-a tiltja az áfa levonását.

Áfamentes ingatlan értékesítésnél, áfamentes ingatlan bérbeadásnál az adófizetési kötelezettség választása.

A használt - újnak nem minősülő - beépített ingatlan, beépítetlen - felépítménnyel nem rendelkező - ingatlan értékesítése az Áfa tv. 86. § (1) bekezdés j) pontja szerint áfamentes.

Azonban az említett jogszabályi rendelkezésben biztosított áfamentesség nem jogosít az áfa levonására.

Viszont lehetőség van arra, hogy az áfamentesség helyett az adófizetési kötelezettséget válaszd. Ezt nevezzük adókötelessé tételnek.

Tegyük fel, hogy ingatlanforgalmazó vállalkozásként veszel egy használt családi házat, s a vétel során áfa merül fel. Ha e tevékenységed megkezdését megelőzően a lakóingatlanok értékesítését adókötelessé teszed, akkor ezzel már áfa levonására jogosító tevékenységet folytatsz. Az adókötelessé tétel miatt levonhatod a vételt terhelő áfát.

Mit jelent az adókötelessé tétel?

Fő szabályként az Áfa tv. azt mondja, hogy az ingatlanok értékesítése és bérbeadása adómentes. Meghatároz azonban kivételeket.

Áfaköteles a(z)…

 • újnak minősülő beépített ingatlan és az építési telek értékesítése
 • a parkoló, garázs, ingatlannal tartósan összekötött gép, berendezés, széf bérbeadása
 • a kereskedelmi szálláshely szolgáltatás

Az adókötelessé tétel arra az értékesítésre, bérbeadásra vonatkozik, amely egyébként áfamentességet élvezne.

Ha az ingatlan értékesítését, bérbeadását az Áfa tv. szerint áfa terheli, akkor ez nem a vállalkozás választásának függvénye. Emiatt az adókötelessé tétel sem értelmezhető.

Az adókötelessé tétel szabályai komplikáltak. Mindig fordulj szakemberhez, ha ingatlan-forgalmazási, vagy bérbeadási tevékenységet kívánsz folytatni! Ezt még a tevékenység megkezdése előtt tedd meg! Ne kövesd el azt a hibát, hogy csak utólag kéred ki szakértő tanácsát!

Amennyiben tárgyi eszközként használt ingatlant értékesítesz, akkor is az előzőleg említett szabályok irányadóak. Ennek az az oka, hogy az Áfa tv. kifejezetten a tárgyi eszközök értékesítésére vonatkozó szabályt nem tartalmaz.

Ekkor is konzultálj szakemberrel! Ezt még a tárgyi eszközként funkcionáló ingatlan értékesítése előtt tedd meg!

Legalább 90%-ban adóköteles bérbeadás

Ha az ingatlant...

 • bizonyos időszakban legalább 90%-os mértékben bérbe adod
 • az egyébként adómentes bérbeadást adókötelessé teszed

akkor úgyszintén jogosulttá válsz ezen tevékenységedhez kapcsolódóan felmerült beszerzéseket terhelő áfa levonására.

Az Áfa tv. szerint a legalább 90%-os mértéket egy észszerűen megállapított időtartam átlagában kell elérni. Kialakult gyakorlat szerint ez az időtartam általában egy naptári év.

Áfaköteles felhasználás

Az élelmiszerek és italok beszerzését terhelő áfa szintén nem vonható le. Abban az esetben azonban igen, ha azokat tovább értékesítik, vagy annak beszerzési költsége adólevonásra jogosító tevékenységhez kapcsolódóan közvetlen anyagköltségként veendő számításba.

Gondoljunk itt például egy bárra, vagy étteremre, ahol az élelmiszer és az ital az alapanyag.

#7 Le nem vonható ÁFA könyvelése 

Ha adólevonásra jogosító és adólevonásra nem jogosító tevékenységet is folytatsz, akkor beszerzéseidet el kell különítened a következők szerint:

a) melyik beszerzés szolgálja kizárólag az adólevonásra jogosító tevékenységedet;

b) melyik beszerzés szolgálja kizárólag az adólevonásra nem jogosító tevékenységedet;

c) melyik beszerzés kapcsolódik mindkét tevékenységedhez.

Az a) esetben az áfát teljes egészében elszámolhatod levonható áfaként.

A b) esetben egyáltalán nincs lehetőséged az áfa levonására.

A c) esetben a felmerült áfát csak részben vonhatod le.

Az egyes beszerzésekkel kapcsolatban a levonható áfa meghatározása érdekében vezess tételes nyilvántartást. Ennek alapján tételesen elkülönítheted a levonható áfát és a le nem vonható áfát, továbbá az arányosításba bevonandó áfát tartalmazó költségeidet.

Ha ez valamilyen okból kifolyólag a tételes elkülönítés nem végezhető el, akkor az előzetesen felszámított áfát arányosítani kell.

Az arányosítási szabályok bonyolultak! Ha erre kötelezett vagy, akkor kérd szakember segítségét!

Ha esetleg nem volt még elég az áfa témából, ezeket a cikkeket is ajánljuk neked:

ÁFA - tippek, tudnivalók az általános forgalmi adóról
Így működik a fordított adózás 

Hasonló cikkek a kategóriában

A 2024-es adóév legfontosabb változásai

A 2024-es adóév legfontosabb változásai

Adózás, NAV 2024.01.29. - 17 p. olvasás

Elindult az év, de fogalmad sincs, hogy milyen adóügyi változásokkal kell számolnod? Ebben a cikkben Fülöp Olga, a Számpatikus összefoglalta a legfontosabbakat,...

vállalkozó táppénz

Ha a vállalkozó táppénzre megy

Adózás, NAV 2023.11.09. - 7 p. olvasás

A vállalkozók között sokszor felmerül kérdésként, hogy mikor, milyen esetben jár számukra egy-egy pénzbeli ellátás. Ebben a cikkben most a táppénzzel kapcsolato...

Főállásúból mellékállású vállalkozás? Itt a vonatkozó szabályok

Főállásúból mellékállású vállalkozás? Itt a vonatkozó szabályok

Adózás, NAV 2023.08.31. - 10 p. olvasás

Sokszor felmerül kérdésként a Billingo Facebook csoportban is, hogy főállás mellett hogyan, milyen formában vállalkozhatunk. Illetve az is, hogy ennek milyen ad...

hipa

Hogyan számítjuk ki az iparűzési adót?

Adózás, NAV 2023.07.28. - 7 p. olvasás

Mivel az iparűzési adó egy helyi adó, ezért annak pontos szabályait mindig a helyi adó törvény (1990. évi C. tv.), valamint a székhelyünk és telephelyünk szerin...

kismama vállalkozó

Egyéni vállalkozás működtetése kismamaként

Adózás, NAV 2023.06.21. - 9 p. olvasás

Az közismert tény, hogy a heti 36 órát elérő munkaviszony mellett vállalkozók nem kötelezettek minimum járulékfizetésre. Viszont ha valaki gyermeket vállal, és ...

környezetvédelmi termékdíj

Ha érintett vagy, május 31-ig ne feledd nyilvántartásba vetetni magad!

Adózás, NAV 2023.05.24. - 7 p. olvasás

A hamarosan bevezetendő kiterjesztett gyártói felelősség egyrészről kissé nehezíti az érintett vállalkozók életét, másrészről azonban óriási, a körforgásos gazd...

Back to Top